ДРС та BRDO презентували аналітичний модуль «Прозорі перевірки»

10 серпня 2019 р. в приміщенні простору «Інверія» в Києві відбулася презентація аналітичного модулю «Прозорі перевірки», реалізованого в рамках Інспекційного порталу — inspections.gov.ua, що створений у межах проекту USAID/UK aid «Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS». У презентації взяли участь представники Офісу ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office) —BRDO) та Державної регуляторної служби України (далі — ДРС), які ще на попередньому семінарі анонсували серію майбутніх заходів, присвячених проходженню підприємцями перевірок уповноваженими державними органами.

Новий аналітичний модуль — це інструмент, який розроблено з метою посилення громадського контролю за державними заходами нагляду (контролю). Він дозволяє отримувати систематизовану інформацію про результати перевірок, виявляти невідповідності та закономірності внесених на Інспекційний портал показників, формувати різноманітну аналітику, та тим самим попереджати корупційні ризики в інспекційній сфері.

Позитивні наслідки реформування

На початку заходу Ксенія Ляпіна, голова ДРС, у черговий раз нагадала про те, що в нинішньому, 2019 р., перевірки уповноважених державних органів відновилися після мораторію, який діяв із певними винятками протягом 2014–2018 рр. За вказаний період відбулися якісні зміни в системі органів державного нагляду (контролю), у тому числі й завдяки оптимізації кількості таких органів у ході реформування. Впродовж дії мораторію кількість перевірок справді була суттєво зменшена, суб’єкти господарювання майже не відчували тиску й навантаження, однак із 1 січня 2019 р. інспекції відновилися в повному обсязі.

Тим не менш, із відновленням перевірок ситуація для бізнесу не має стати настільки складною, як була раніше, до реформування системи. По-перше, завдяки внесенню змін до чинного Закону України від 05.04.2007 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». По-друге, завдяки прийняттю Урядом постанови від 10.05.2018 р. № 342, якою затверджено нову методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності. Саме цей документ, за словами голови ДРС, є найважливішим досягненням, оскільки він втілює головну ідею реформи — впровадження ризик-орієнтованого підходу до перевірок суб’єктів господарювання, тим самим дозволяючи витрачати обмежені ресурси держави на інспекції більш ризикових предметів і об’єктів.

Зазначена методика встановлює єдиний підхід до розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду. Зокрема, критерії попередньо враховують аналіз багатьох факторів, що можуть вплинути на наслідки провадження діяльності в конкретній сфері господарювання та, фактично, в залежності від кількості набраних за кожним показником балів, є вичерпним переліком для визначення ступеня ризику. На сьогодні Урядом визначено всього 85 сфер господарської діяльності, у яких, згідно з Господарським кодексом України, держава здійснює контроль і нагляд. Станом на 06.09.2019 р. ДРС погоджено критерії ризику у 79 з них, тоді як Кабінетом Міністрів України затверджено тільки в 72 сферах.

Також спікер наголосила, що одним із позитивних наслідків реформи стало розширення прав і можливостей для суб’єктів господарювання. Наприклад, стосовно поділу на групи ризику, яких передбачено загалом 3 (незначний, середній і високий ризики), для підприємців можлива зміна категорії групи, чого не передбачалося раніше.

Можливості Інспекційного порталу

Саме для сприяння бізнесу в дотриманні його законних прав, а також для сприяння усуненню порушень і корупційних ризиків під час проведення перевірок і створювався Інспекційний портал. Останній, хоча й працює в пілотному режимі, вже дозволяє повноцінно користуватися з наявною на ньому інформацією, перевіряти внесені посадовими особами дані, контролювати їх правильність, точність, звіряти результати, порівнювати тощо.

К. Ляпіна нагадала також, що за результатами перевірки посадові особи державних органів складають акти, які мають повністю відповідати затвердженій уніфікованій формі. Причому уніфіковані форми актів безпосередньо прив’язані до вищезгаданих груп ризику й стосуються, залежно від груп, конкретних предметів проведення інспекції. Станом на 19.08.2019 р. ДРС погоджено уніфіковані форми актів, що відповідають вимогам вищезазначеної постанови № 342, у 55 сферах господарської діяльності. З них Уряд затвердив форми актів лише в 26 сферах. Як критерії ризику, так і уніфіковані форми актів можна знайти в розділі «Загальна інформація» Інспекційного порталу, де передбачена можливість проглянути їх списком, або ж фільтрувати вказану інформацію за видавником, сферою, датою тощо.

У розділі «Плани перевірок» доступні для перегляду як річні плани перевірок на поточний рік, так і Комплексний план, затверджений відповідним наказом ДРС. Наявність такої інформації дає підприємцю можливість у кінці кожного року перевірити, які саме інспекції на нього очікують у наступному році та яких саме предметів перевірки вони торкнуться, а також, у разі необхідності, звірити цю інформацію із чинною нормативно-правовою базою та зробити самоперевірку в якості превентивного заходу. За словами спікера, база такої інформації на Інспекційному порталі є важливим кроком для усунення інформаційної асиметрії, за якої підприємець не знав, який орган, коли та що саме має й може в нього перевіряти.

Станом на 11.09.2019 р. Інспекційний портал містив у системі дані щодо:

 • 34 238 позапланових перевірок;
 • 117 623 планових перевірок;
 • 30 227 комплексних перевірок;
 • 508 контролюючих органів;
 • 2010 нормативно-правових актів;
 • 320 098 записів суб’єктів господарювання;
 • 74 509 записів із результатами планових перевірок (за 2019 р.);
 • 34 188 записів із результатами позапланових перевірок (за 2019 р.);
 • 27 записів із результатами оцінювання органів державного нагляду (контролю) за 2019 р., внесених окремо за кожним органом;
 • 11 річних звітів контролюючих органів за 2018 р.

Аналітичний модуль «Прозорі перевірки»

У розділі «Результати перевірок» на Інспекційному порталі з’явився новий аналітичний модуль під назвою «Прозорі перевірки», який усі організатори заходу рекомендували як корисний онлайн-інструмент для представників бізнесу і громадськості, а також для самих контро­люючих органів.

Олексій Дорогань, виконавчий директор BRDO, зауважив, що завдання інспекційних перевірок — працювати для кожного громадянина, гарантуючи йому безпеку, комфорт, впевненість у якості товарів і послуг, які пропонуються. Відповідно, реформа полягає в тому, щоб ця система працювала краще, а саме: зменшилася кількість випадків отруєння продуктами, знизився рівень пожеж, викликаних тими чи іншими порушеннями і т. д. Тобто в результаті громадяни мають стати більш захищеними, а інспектори — працювати не на показники, а на усунення наявних порушень чітких вимог чинного законодавства. Таким чином, кожна перевірка має бути своєрідним внеском у покращення життя, індикатором виконання встановлених правил.

Наразі всі перевірки зібрані в єдиному місці й завдяки цьому вони доступні для аналізу. По суті, аналітичний модуль « це унікальний інноваційний продукт порталу, оскільки раніше дані про перевірки збиралися в документальному вигляді і не давали змоги аналізувати цю інформацію. Він подає в зведеному вигляді весь той масив даних, які можна використовувати для формування висновків, наприклад, про результативність та ефективність роботи інспекцій, про навантаження на бізнес тощо. Серед його можливостей окреслено наступні:

 • отримання інформації про перевірки загалом;
 • отримання інформації про результати проведених перевірок, виявлених порушень, накладених санкцій;
 • отримання інформації щодо ситуації на будь-якому підприємстві;
 • перегляд показників діяльності контролюючих органів (кількість інспекцій, частота фіксації порушень, розмір санкцій і т.д.);
 • формування різноманітних рейтингів як підприємств, так і і контролюючих органів та навіть конкретних інспекторів.

Такі узагальнені публічні дані з єдиного джерела є зведеним KPI — ключовими показниками ефективності як інспекцій в цілому, так і діяльності контролюючих органів у конкретних сферах. Ключова мета KPI — переорієнтувати чинну систему державного нагляду (контролю) на ризик-орієнтований підхід, за якого успішними є не ті посадові особи, які стягнули більше штрафів з підприємця, а ті, які реалізують превентивні функції для громадян та консультативні для бізнесу.

Петро Матіяшек, керівник проекту USAID/UK aid «Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS», прокоментував переваги модуля безпосередньо для роботи державних органів. Це, насамперед, можливості:

 • здійснення моніторингу власних результатів діяльності чи результатів діяльності власних територіальних управлінь;
 • виявлення нетипових ситуацій;
 • попередження корупційних ризиків;
 • формування інтерактивних звітів.

Крім того, за словами П. Матіяшека, відкрита й прозора інформація про інспекції дозволяє громадськості більше контролювати роботу державних органів і їх посадових осіб, знижувати зайвий тиск на бізнес та, в результаті, впроваджувати кращі умови для ведення бізнесу. Як наслідок — країна матиме більш міцну економіку та нижчий рівень корупції.

Контроль за контролерами

Новий аналітичний модуль «Прозорі перевірки» став наступним кроком у розвитку Інспекційного порталу, однак на цьому розробники не планують зупинятися. У найближчих планах — запуск Кабінету суб’єкта господарювання, який дозволить швидко знайти себе і всю інформацію (записи) щодо свого бізнесу, запланованих щодо нього перевірок, впевнитися у правильності внесених даних. На даний момент така опція перебуває на стадії розробки. Також планується в подальшому реалізувати дві важливі функції: можливість відмовитися онлайн від проходження комплексної перевірки та можливість подати онлайн-скаргу до ДРС на порушення процедури проведення перевірки будь-яким контролюючим органом.

Увесь існуючий на Інспекційному порталі масив інформації, включно з аналітичним модулем, сьогодні вже дає можливість громадськості аналізувати, наскільки компетентно той чи інший державний орган виконує власні контрольні функції, які підприємства ведуть найбільш ризиковану з точки зору закону діяльність та які порушення фіксуються в тих чи інших сферах.

Окрім зазначеного, новий модуль є ще однією ланкою відкритих даних, тобто це готовий безкоштовний продукт, на підставі інформації якого можна реалізувати різні сервіси. За словами О. Дороганя, вже є більше 10 сервісів, які використовують вказані дані і вони можуть бути успішно застосовані для запуску нових. Такі сервіси можуть допомогти, наприклад, обрати громадянам більш безпечний заклад, товар чи послугу або суб’єктам господарювання — більш надійних контрагентів. За останніми даними, Інспекційним порталом щороку користуються більше 1 млн громадян.

Ліна Лисенко,
фото автора
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті