Розпорядження КМУ від 16.10.2019 р. № 964-р

18 Жовтня 2019 6:47 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16.10.2019 р. № 964-р
Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства охорони здоров’я

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» оголосити з 18 жовтня 2019 р. конкурс на зайняття посади державного секретаря Міністерства охорони здоров’я з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр УкраїниО. Гончарук

Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 16.10. 2019 р. № 964-р

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства охорони здоров’я

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) організація роботи апарату МОЗ;

2) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань МОЗ та подання їх на розгляд Міністра;

3) організація та здійснення контролю за виконанням апаратом МОЗ Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, подання звіту про їх виконання;

4) підготовка та подання Міністру для затвердження планів роботи МОЗ, звіту про їх виконання;

5) затвердження за погодженням з Мінфіном штатного розпису та кошторису МОЗ;

6) призначення на посади та звільнення з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МОЗ, прийняття рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

7) прийняття на роботу та звільнення з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МОЗ, прийняття рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) забезпечення в установленому порядку організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МОЗ;

9) представлення МОЗ як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;

10) видання з питань, що належать до його повноважень, наказів організаційно-розпорядчого характеру та здійснення контролю за їх виконанням;

11) здійснення інших повноважень, визначених законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад — 24 000 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 78, ст. 2695);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 78, ст. 2695), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 18 години 6 листопада 2019 року.

5. Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, — м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 8 листопада 2019 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи – загальний стаж роботи — не менше семи років;

– досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері охорони здоров’я, захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), формування та реалізації державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення — не менше трьох років або досвід реформування чи управління змінами у великих організаціях

3. Володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою – володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька)
Вимоги до компетентності
Вимога Компетентна вимога
1. Стратегічне бачення – розуміння загальної ситуації, що склалася у відповідній сфері діяльності;

– здатність до концептуального мислення;

– здатність визначати напрям розвитку;

– здатність до інноваційного мислення;

– вміння проводити оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики;

– спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів

2. Управління змінами – вміння формувати план змін;

– вміння управляти змінами та реакцією на них;

– вміння оцінювати ефективність змін

3. Прийняття ефективних рішень – здатність своєчасно приймати виважені рішення;

– вміння аналізувати альтернативи;

– спроможність на виважений ризик;

– автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень

4. Лідерство – вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

– сприяння всебічному розвитку особистості;

– вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

– здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

5. Комунікація та взаємодія – вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

– здатність ефективно взаємодіяти, дослухатися, сприймати та викладати думку;

– вміння публічно виступати перед аудиторією;

– здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6. Досягнення результатів – здатність до чіткого бачення результату діяльності;

– вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

– вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

7. Стресостійкість – вміння управляти своїми емоціями;

– здатність до самоконтролю;

– здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики

8. Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;

– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

9. Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів – вміння управляти проектами;

– вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;

– вміння управляти якісним обслуговуванням;

– здатність до мотивування;

– вміння управляти людськими ресурсами

10. Робота з інформацією – здатність працювати з базами даних законодавства;

– вміння працювати в умовах електронного урядування

11. Абстрактне мислення – здатність до логічного мислення;

– вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

12. Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією
Професійні знання
Вимога Компетентна вимога
1. Знання законодавства знання:

– Конституції України;

– Закону України «Про державну службу»;

– Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, пов’язаного із завданнями та змістом роботи державного секретаря МОЗ знання:

– Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

– Закону України «Про екстрену медичну допомогу»;

– Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз»;

– Закону України «Про психіатричну допомогу»;

– Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

3. Знання основ державного управління у сферах охорони здоров’я, захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, епідеміологічного нагляду (спостереження), створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також санітарного та епідемічного благополуччя населення – розуміння мети та завдань відповідної державної політики;

– знання системи управління галуззю

4. Управління публічними фінансами – знання основ бюджетного законодавства;

– знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті