Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо окремих аспектів реформування контролюючих органів)

23 Грудня 2019 3:21 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо окремих аспектів реформування контролюючих органів)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Сьогодні Україна перебуває серед країн з низькими темпами розвитку економіки. Причина такого становища криється в тому, що вона (економіка) є заручником величезного за розміром Уряду, який пропонує бюджетну та податкову політику поза зоною фіскальної розсудливості. За останні п’ять років приріст видатків державного бюджету сягає 100,2%. Тобто, український Левіафан зріс вдвічі, у той час як економіка досі не відновилася після її падіння на 16,4% від ВВП у 2014–2015 рр. (зростання 2016–2019 рр. складе лише 11,4%, у залишку мінус 5%).

Шалене зростання видатків державного бюджету синхронно, задля дотримання принципу збалансованості бюджетної системи, породжує «особливий» підхід держави у питаннях формування дохідної частини бюджету, що ґрунтується насамперед у постійному збільшенні податкового навантаження на бізнес та економічно активних громадян. На прикладі побудови Державного бюджету за 2018 рік: контролюючі органи виконали його лише на 98,7% — доходи бюджету виявилися на 11,8 млрд грн нижчими за планові. Хоча, фактично, з платників податків зібрали на 73 млрд грн більше ніж у 2017 році (дані Державної казначейської служби України).

Головним «порочним» супутником експансії бюджету та «конфіскаційної» моделі збирання податків є те, що українські контролюючи органи (податкова та митна служби) не в змозі реформуватися протягом останніх 6 років (з 2014 року в тій чи іншій формі було проведено десять спроб змінити вигляд фіскальних органів), адже для цього потрібно припинити шалений тиск на бізнес, який роками формував відсутність внутрішньої культури для змін, створював отруйну суміш з непрозорості та корупції, що вбиває будь-яку спробу реформи відомства. До того ж, кожен новий прем’єр-міністр, міністр фінансів або керівник служби вважав справою честі скасувати рішення попередників і почати нову особисту реформу, опиняючись в кінці свого шляху біля розбитого корита та відтворюючи кризу наступності влади.

2. Мета та завдання прийняття законопроекту

2.1. Метою проекту є сприяння в просуванні комплексної реформи контролюючих органів в Україні.

2.2. Завданнями законопроекту виступають:

2.2.1. зниження рівня нестабільності, непередбачуваності для бізнесу та інвесторів національного податкового законодавства шляхом:

  • відмови від кулуарності та непублічності законодавчих ініціатив фіскального блоку Уряду;
  • встановлення процедур розкриття інформації щодо результатів та наслідків діяльності контролюючих органів;

2.2.2. розширення прав платників податків.

2.2.3. націленість на поступове скорочення чисельності контролюючих органів, що має наслідком зниження адміністративного тягаря для бізнесу та інших платників податків.

Слід зазначити, що сьогодні гранична чисельність контролюючих органів не є найнижчою за роки незалежності, що вказує на потенційні можливості щодо її подальшого скорочення:

ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ

осіб

Найменування органу виконавчої влади 2019 2014* 2011** 2009*** 1992****
Державна податкова служба 24 866 46 124 62 233 27 464
Держмитслужба 11 308 12 732 18 210
ДФС 5004
Міністерство доходів і зборів 65 396
Державний митний комітет України 2000
ВСЬОГО: 41 178 58 856 65 396 81 443 29 464
*Постанова КМУ від 5 квітня 2014 р. № 85.
**Постанови КМУ від 7 вересня 2011 р. № 937 та від 14 листопада 2011 р. № 1184.
***Постанова КМУ від 13 травня 2009 р. № 464.
****Постанова КМУ від 5 жовтня 1992 № 559 та Указ Президента України від 11 грудня 1991 № 1/91.

Це підтверджує й міжнародна статистика податкових адміністрацій (Revenue Administration), яка дозволяє розрахувати оптимальну чисельність контролюючих органів України у межах 33–37 тис. фахівців:

у тис.

Країна Населення1 Чисельність персоналу ПА2 Щільність фіскалів на тис. громадян
Бразилія 207 353,4 21,8 0,11
Індонезія 260 580,7 43 0,17
Іспанія 48 958,2 25 0,51
Італія 62 137,8 38,6 0,62
Мексика 124 574,8 27,5 0,22
Польща 38 476,3 47,1 1,22
Росія 142 257,5 134 0,94
Україна 44 033,9 41,2 0,93
Чилі 17 798,3 4,8 0,27
Туреччина 80 846,2 38,5 0,48

Водночас, технології 21-го століття надають широкі можливості для автоматизації більшості процедур адміністрування, що яскраво демонструє стрімкий розвиток останніми роками функціоналу та можливостей національного електронного кабінету платника. Зазначене, у свою чергу, також сприяє скороченню чисельності контролюючих органів.

1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html
The International Survey on Revenue Administration (ISORA).

Крім цього, останнім часом в Україні набуває поширення практика законодавчого обмеження граничної чисельності державних органів, зокрема: частина шоста статті 5 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (700 осіб); частина друга статті 9 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (1 500 осіб); частина перша статті 14 Закону України «Про прокуратуру» (15 000 осіб).

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проектом передбачається запровадження наступних кроків:

3.1. забезпечення відкритості контролюючих органів шляхом оприлюднення агрегованої зведеної інформації щодо їх діяльності та звітності платників податків (нова редакція пп. 191.1.29 п. 191.1 ст. 191), зокрема щодо:

сум переплат у розрізі податків та зборів;

сум донарахувань за актами перевірок, у тому числі у розрізі великих платників податків, малого та середнього бізнесу;

кількості проведених планових та позапланових перевірок;

сум заявлених до відшкодування з бюджету податку на додану вартість, сум відшкодованих та залишків невідшкодованих сум;

зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (СМКОР);

кількості платників, що користуються податковими пільгами та преференціями та суми таких пільг та преференцій у розрізі податків та зборів;

інші дані що мають суспільний інтерес; та застосування податкових пільг;

3.2. запровадження обов’язкової процедури громадського обговорення з боку Міністерства фінансів України законодавчих ініціатив, проектів нормативно-правових актів — так звана процедура нульового читання (новий абзац ст. 192);

3.3. законодавче обмеження з 01.01.2021 року чисельності контролюючих органів — не більше 35 000 осіб (новий пункт 41.5 ст. 41);

3.4. розширення прав платників податку — право вимагати від контролюючих органів долучення до матеріалів перевірки відомостей (їх документальних підтверджень), що можуть свідчити на користь платника податків (нова редакція пункту 17.1.8 п. 17.1 ст. 17);

3.5. прозорість з надання пільг — органи місцевого самоврядування до 25 грудня року зобов’язані розміщувати рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг на офіційному веб-сайті (нова редакція пункту 284.1 ст 284).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правове регулювання у зазначеній сфері забезпечується:

Конституцією України;

Податковим кодексом України,

Митним кодексом України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація законопроекту не призведе до збільшення витрат з Державного бюджету України, а приведення чисельності контролюючих органів до відповідного показника заплановано на 2021 рік.

Всі організаційні модернізації законопроекту (оприлюднення агрегованої зведеної інформації, запровадження процедури громадського обговорення законодавчих ініціатив та інші) фінансуються коштом поточних видатків бюджету на фінансування діяльності Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України.

6. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проекту

Заходи з забезпечення прозорості фіскальної влади, що заснована на принципах «підзвітності» та «відкритості», поступова оптимізація та скорочення чисельності Державної податкової служби України та Державної митної служби України створюють підґрунтя для успішного просування комплексної реформи, що у свою чергу, надасть поштовх до економічного зростання.

Проект

зареєстрований у Парламенті

19.12.2019 р. за № 2630

Закон України
Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо окремих аспектів реформування контролюючих органів)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13–17, ст. 112) такі зміни:

1. У підпункті 17.1.8 пункту 17.1 статті 17 після слів «та фактів» доповнити словами «та/або долучення до матеріалів перевірки відомостей та їх документальних підтверджень».

2. Підпункт 191.1.29 пункту 191.1 статті 191 викласти в такій редакції:

«191.1.29. забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної податкової політики, зокрема шляхом щомісячного оприлюднення на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову політику, агрегованої інформації про платників податків щодо сум переплат у розрізі податків та зборів; сум донарахувань за актами перевірок, у тому числі у розрізі великих платників податків, суб’єктів малого та середнього бізнесу; кількості проведених планових та позапланових перевірок; сум заявлених до відшкодування з бюджету податку на додану вартість, сум відшкодованих та залишків невідшкодованих сум; щодо зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; кількості платників, що користуються податковими пільгами та преференціями, суми таких пільг та преференцій у розрізі податків та зборів, інші дані що мають суспільний інтерес».

3. Статтю 192 після підпункту 192.1.6 доповнити новою частиною такого змісту:

«Процедури, передбачені пунктами 192.1.2 та 192.1.4 цієї статті, супроводжуються громадським обговоренням проектів нормативно-правових актів. Порядок організації та проведення громадських обговорень проектів нормативно-правових актів встановлюється Кабінетом Міністрів України».

4. Статтю 41 доповнити новим пунктом такого змісту:

«41.5. Гранична чисельність контролюючих органів становить не більше 35 000 осіб.».

5. Абзац другий пункту 284.1 статті 284 після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «та розміщують зазначене рішення на своєму офіційному веб-сайті»;

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 4 розділу I цього Закону, що набирає чинності з 1 січня 2021 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо внесення змін до Податкового кодексу України та Митного кодексу України в частині створення з 01.01.2021 року єдиного та незалежного від контролюючих органів дата-центру, що консолідує інформаційні ресурси та бази даних контролюючих органів;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради УкраїниД. Разумков

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо окремих аспектів реформування контролюючих органів)

Чинна редакція Запропонована редакція змін
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 17. Права платника податків

17.1. Платник податків має право:

17.1.8. вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;

Стаття 17. Права платника податків

17.1. Платник податків має право:

17.1.8. вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів та/або долучення до матеріалів перевірки відомостей та їх документальних підтверджень, що можуть свідчити на користь платника податків;

Стаття 191. Функції контролюючих органів

191.1.29. забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної податкової і митної політики;

Стаття 191. Функції контролюючих органів

191.1.29. забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної податкової політики, зокрема шляхом щомісячного оприлюднення на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову політику, агрегованої інформації про платників податків щодо сум переплат у розрізі податків та зборів; сум донарахувань за актами перевірок, у тому числі у розрізі великих платників податків, суб’єктів малого та середнього бізнесу; кількості проведених планових та позапланових перевірок; сум заявлених до відшкодування з бюджету податку на додану вартість, сум відшкодованих та залишків невідшкодованих сум; щодо зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; кількості платників, що користуються податковими пільгами та преференціями, суми таких пільг та преференцій у розрізі податків та зборів, інші дані що мають суспільний інтерес.

Стаття 192. Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики

Відсутня

Стаття 192. Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики

Процедури, передбачені пунктами 192.1.2 та 192.1.4 цієї статті, супроводжуються громадським обговоренням проектів нормативно-правових актів.Порядок організації та проведення громадських обговорень проектів нормативно-правових актів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ
Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення

Відсутня

Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення

41.5. Гранична чисельність контролюючих органів становить не більше 35 000 осіб.

РОЗДІЛ XII. ПОДАТОК НА МАЙНО
Стаття 284. Особливості оподаткування платою за землю

284.1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Стаття 284. Особливості оподаткування платою за землю

284.1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, та розміщують зазначене рішення на своєму офіційному веб-сайті.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті