Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації перехідного періоду децентралізації окремих функцій у сфері громадського здоров’я»

15 Січня 2020 5:36 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації перехідного періоду децентралізації окремих функцій у сфері громадського здоров’я».

Проєкт постанови розроблений Міністерством охорони здоров’я України на виконання Концепції розвитку системи громадського здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002, відповідно до підпункту 1 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1121, з метою реалізації перехідного періоду передачі функцій здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я та ресурсів органам місцевого самоврядування.

Проєкт постанови та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом громадського здоров’я МОЗ України протягом 15 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактна особа – Поворозник Ігор Вікторович, тел.: 253-01-00, e-mail: povoroznyk.igor@gmail.com.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Деякі питання реалізації перехідного періоду децентралізації окремих функцій у сфері громадського здоров’я»

 1. Резюме: проєкт постанови розроблений з метою реалізації перехідного періоду передачі функцій здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я та ресурсів органам місцевого самоврядування.
 2. Проблема, яка потребує розв’язання

У 2016 році розпочалась комплексна реформа системи охорони здоров’я в Україні, важливою частиною якої є якісна зміна системи громадського здоров’я, в тому числі з точки зору підходів до фінансування. Державними стратегічними документами передбачено трансформацію системи фінансування громадського здоров’я, зокрема:

– удосконалення механізмів фінансування та консолідація державних ресурсів для системи громадського здоров’я (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002-р «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я»);

– запровадження нових підходів та програм до розв’язання проблем громадського здоров’я (Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р);

– реалізація з 1 січня 2020 року державних програм громадського здоров’я (положення статті 87 Бюджетного кодексу України зі змінами, внесеними Законом України від 07.12.2017 № 2233 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»).

Після ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби України функція державного епідеміологічного нагляду (спостереження), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я була покладена на Міністерство охорони здоров’я, що не супроводжувалось зміною підходів до фінансування державних установ, які здійснювали лабораторні дослідження (лабораторних центрів МОЗ).

Статутна діяльність лабораторних центрів МОЗ передбачає здійснення лабораторних, інструментальних досліджень і випробувань для потреб державного епідемічного нагляду (спостереження) та діагностичних досліджень, проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу.

За результатами міжнародних оцінок діяльність лабораторних центрів МОЗ визнано неефективною, яка не в повній мірі відповідає сучасним викликам громадського здоров’я. Державні кошти та майно використовуються нераціонально з низькою якістю планування та проведення досліджень.

У персональному складі лабораторних центрів МОЗ наразі переважає адміністративно-управлінський персонал, а завантаженість лабораторій складає 3–52% від їх потужності.

Розв’язання зазначених проблем передбачається здійснити шляхом передачі функцій здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я та ресурсів органам місцевого самоврядування.

Концепцією розвитку системи громадського здоров’я передбачена децентралізація через передачу визначених функцій громадського здоров’я і ресурсів органам місцевого самоврядування та визначення їх повноважень щодо реалізації державної політики у сфері громадського здоров’я, зокрема шляхом створення регіональних центрів громадського здоров’я.

Наразі на регіональному рівні триває процес створення центрів громадського здоров’я (обласних, мм. Києва та Севастополя).

Лабораторні центри МОЗ, які наразі знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я, будуть передані у вигляді цілісних майнових комплексів з державної власності до спільної власності територіальних громад областей та у комунальну власність територіальної громади міста Києва.

Підпунктом 1 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1121, передбачено, що з 1 квітня 2020 року розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня на здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження) (крім дозорного епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги, дозорного епідеміологічного нагляду за антимікробною резистентністю), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я, є структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, одержувачами бюджетних коштів є центри громадського здоров’я (обласні, мм. Києва та Севастополя).

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» передбачена медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема кошти, які розподілятимуться на структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій на утримання центрів громадського здоров’я (обласних, мм. Києва та Севастополя) на термін до 1 квітня 2020 року.

Враховуючи різну ступінь готовності регіонів до створення центрів громадського здоров’я (обласних, мм. Києва та Севастополя) та прийняття цілісних майнових комплексів лабораторних центрів МОЗ, з 1 квітня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. доцільно реалізувати перехідний період передачі функцій здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я та ресурсів органам місцевого самоврядування.

Прийняття проєкту постанови сприятиме:

запровадженню інтегрованого підходу до розв’язання проблем громадського здоров’я з метою раціонального використання наявних людських та матеріальних ресурсів;

отриманню можливості регіонам приймати самостійні рішення у сфері громадського здоров’я та отримувати на це відповідне державне фінансування;

підвищенню ефективності використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» та запровадженню індикаторів ефективності їх використання;

раціональному використанню державного та комунального майна для забезпечення виконання функцій епідеміологічного нагляду (спостереження), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я;

збереженню функції забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту держави в частині, що стосується здоров’я людей, реагування на хімічні та токсикологічні загрози шляхом створення національної мережі установ з контролю та профілактики хвороб.

 1. Суть проєкту акта

Проєктом постанови запропоновано реалізувати з 1 квітня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. перехідний період передачі функцій здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я та ресурсів органам місцевого самоврядування у межах обсягу видатків Міністерства охорони здоров’я, які передбачені у відповідному році для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».

Впродовж перехідного періоду до моменту передачі з державної власності до спільної власності територіальних громад областей та у комунальну власність територіальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів державних установ – лабораторних центрів МОЗ:

1) епідеміологічний нагляд (спостереження) (крім дозорного епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги, дозорного епідеміологічного нагляду за антимікробною резистентністю, визначення потреби, розподілу, моніторингу рівня забезпечення імунобіологічними препаратами (вакцинами), проведення інформаційно-просвітніх заходів з імунопрофілактики населення та епідеміологічного нагляду за неінфекційними хворобами), моніторинг, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я здійснюється державними установами – лабораторними центрами МОЗ у межах їх статутної діяльності у порядку, встановленому МОЗ;

2) визначення потреби, розподіл, моніторинг рівня забезпечення імунобіологічними препаратами (вакцинами), проведення інформаційно-просвітніх заходів з імунопрофілактики населення та епідеміологічного нагляду за неінфекційними хворобами здійснюється центрами громадського здоров’я (обласні, мм. Києва та Севастополя) у порядку, встановленому МОЗ.

Проєктом постанови рекомендовано органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо:

утворення центрів громадського здоров’я (обласних, мм. Києва та Севастополя) шляхом злиття приєднання, виділу, поділу, перетворення закладів охорони здоров’я, що надають послуги у сфері громадського здоров’я та забезпечити організацію діяльності таких центрів;

отримання з державної власності до спільної власності територіальних громад областей та у комунальну власність територіальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів державних установ – лабораторних центрів МОЗ та їх подальшого приєднання до центрів громадського здоров’я (обласних, мм. Києва та Севастополя).

Проєктом постанови доручено Міністерству охорони здоров’я до 31 грудня 2020 р. в установленому законодавством порядку вжити заходів щодо:

визначення національної мережі установ з контролю та профілактики хвороб для реалізації функцій забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту в частині, що стосується здоров’я людей, реагування на хімічні та токсикологічні загрози;

виокремлення зі складу цілісних майнових комплексів державних установ– лабораторних центрів МОЗ нерухомого майна (будівель, споруд), іншого окремого індивідуально-визначеного майна, а також земельних ділянок, що не використовуються, або використовуються не за цільовим призначенням більше трьох років та майна, необхідного для функціонування національної мережі установ з контролю та профілактики хвороб;

відчуження нерухомого майна (будівель, споруд), іншого окремого індивідуально-визначеного майна, а також земельних ділянок, що не використовуються, або використовуються не за цільовим призначенням більше трьох років, виокремленого зі складу цілісних майнових комплексів державних установ – лабораторних центрів МОЗ.

Проєктом постанови доручено Міністерству економіки, торгівлі та сільського господарства спільно із Міністерством охорони здоров’я, Міністерством фінансів, Фондом державного майна, Державною службою статистики до 31 грудня 2020 р. в установленому законодавством порядку вжити заходів щодо передачі з державної власності до спільної власності територіальних громад областей та у комунальну власність територіальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів державних установ – лабораторних центрів МОЗ за переліком, згідно з додатком.

Проєктом постанови доручено обласним, Київській міській держадміністраціям до 31 грудня 2020 р. в установленому законодавством порядку здійснити заходи щодо отримання з державної власності до спільної власності територіальних громад областей та у комунальну власність територіальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів державних установ – лабораторних центрів МОЗ та їх подальшого приєднання до центрів громадського здоров’я (обласних, мм. Києва та Севастополя).

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат Державного та/або місцевих бюджетів.

Фінансування буде здійснюватися в рамках бюджетної програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» (КПКВК 2301040).

 1. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації проєкту постанови на ключові інтереси заінтересованих сторін надається у додатку до цієї пояснювальної записки.

Проєкт постанови стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку та потребує погодження з Асоціацією міст України.

Проєкт постанови не стосується соціально-трудової сфери.

Проєкт постанови не стосується сфери науково та науково-технічної діяльності.

 1. Прогноз впливу

Проєкт постанови не є регуляторним актом та не спричиняє регуляторного впливу.

За предметом правового регулювання реалізація проєкту постанови не матиме впливу на ринок праці, екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт постанови впливає на розвиток регіонів шляхом отриманню ними можливості приймати самостійні рішення у сфері громадського здоров’я та отримувати на це відповідне державне фінансування.

Проєкт постанови впливає на громадське здоров’я шляхом створення передумов для зміцнення та збереження здоров’я населення.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерством фінансів, Фондом державного майна, Державною службою статистики, Міністерством розвитку громад та територій, обласними, Київською міською державними адміністраціями та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

У проєкті постанови відсутні положення, що мають ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

У проєкті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проєкті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт постанови розроблено на виконання Концепції розвитку системи громадського здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002-р, відповідно до підпункту 1 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1121 та з метою реалізації перехідного періоду передачі функцій здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я та ресурсів органам місцевого самоврядування.

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗоряна Скалецька

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

15.01.2020 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

Деякі питання реалізації перехідного періоду децентралізації окремих
функцій у сфері громадського здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації з 1 квітня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. перехідного періоду передачі функцій здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я та ресурсів органам місцевого самоврядування у межах обсягу видатків Міністерства охорони здоров’я, які передбачені у відповідному році для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».
 2. Установити, що впродовж перехідного періоду до моменту передачі з державної власності до спільної власності територіальних громад областей та у комунальну власність територіальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів державних установ – лабораторних центрів МОЗ:

1) епідеміологічний нагляд (спостереження) (крім дозорного епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги, дозорного епідеміологічного нагляду за антимікробною резистентністю, визначення потреби, розподілу, моніторингу рівня забезпечення імунобіологічними препаратами (вакцинами), проведення інформаційно-просвітніх заходів з імунопрофілактики населення та епідеміологічного нагляду за неінфекційними хворобами), моніторинг, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я здійснюється державними установами – лабораторними центрами МОЗ у межах їх статутної діяльності у порядку, встановленому МОЗ;

2) визначення потреби, розподіл, моніторинг рівня забезпечення імунобіологічними препаратами (вакцинами), проведення інформаційно-просвітніх заходів з імунопрофілактики населення та епідеміологічного нагляду за неінфекційними хворобами здійснюється центрами громадського здоров’я (обласних, мм. Києва та Севастополя) у порядку, встановленому МОЗ.

 1. Рекомендувати обласним, Київській міській радам вжити заходів щодо:

утворення центрів громадського здоров’я (обласних, мм. Києва та Севастополя) шляхом злиття приєднання, виділу, поділу, перетворення закладів охорони здоров’я, що надають послуги у сфері громадського здоров’я та забезпечити організацію діяльності таких центрів;

отримання з державної власності до спільної власності територіальних громад областей та у комунальну власність територіальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів державних установ – лабораторних центрів МОЗ та їх подальшого приєднання до центрів громадського здоров’я (обласних, мм. Києва та Севастополя).

 1. Міністерству охорони здоров’я до 31 грудня 2020 р. в установленому законодавством порядку вжити заходів щодо:

визначення національної мережі установ з контролю та профілактики хвороб для реалізації функцій забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту в частині, що стосується здоров’я людей, реагування на хімічні та токсикологічні загрози;

виокремлення зі складу цілісних майнових комплексів державних установ – лабораторних центрів МОЗ нерухомого майна (будівель, споруд), іншого окремого індивідуально-визначеного майна, а також земельних ділянок, що не використовуються, або використовуються не за цільовим призначенням більше трьох років та майна, необхідного для функціонування національної мережі установ з контролю та профілактики хвороб;

відчуження нерухомого майна (будівель, споруд), іншого окремого індивідуально-визначеного майна, а також земельних ділянок, що не використовуються, або використовуються не за цільовим призначенням більше трьох років, виокремленого зі складу цілісних майнових комплексів державних установ – лабораторних центрів МОЗ;

 1. Міністерству економіки, торгівлі та сільського господарства спільно із Міністерством охорони здоров’я, Міністерством фінансів, Фондом державного майна, Державною службою статистики до 31 грудня 2020 р. в установленому законодавством порядку вжити заходів щодо передачі з державної власності до спільної власності територіальних громад областей та у комунальну власність територіальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів державних установ – лабораторних центрів МОЗ за переліком, згідно з додатком.
 2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям до 31 грудня 2020 р. в установленому законодавством порядку вжити заходів щодо отримання з державної власності до спільної власності територіальних громад областей та у комунальну власність територіальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів державних установ – лабораторних центрів МОЗ та їх подальшого приєднання до центрів громадського здоров’я (обласних, мм. Києва та Севастополя).

Прем’єр-міністр УкраїниО. Гончарук

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України від «___» ________  2020 р. № ________

ПЕРЕЛІК
цілісних майнових комплексів державних установ – лабораторних центрів МОЗ

Код згідно з ЄДРПОУ Найменування державних установ
38512294 Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38474592 Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38431598 Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38531102 Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38499986 Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38475462 Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38461727 Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38331800 Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38518118 Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38435613 Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38476320 Луганський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38501853 Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38458316 Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38477737 Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38502841 Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38503358 Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38523259 Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38480231 Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38493324 Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38481146 Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38481979 Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38469768 Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38453009 Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38509742 Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України
38518296 Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Суть проєкту акта. Прийняття проєкту акта дозволить реалізувати перехідний період передачі функцій здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я та ресурсів органам місцевого самоврядування.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
Короткостроковий

вплив

Середньостроковий

вплив

Працівники ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та центрів громадського здоров’я (обласних, мм. Києва та Севастополя) Формування та розвиток системи громадського здоров’я + + Очікується позитивний вплив на працівників ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та центрів громадського здоров’я (обласних, мм. Києва та Севастополя) через:

запровадження інтегрованого підходу до розв’язання проблем громадського здоров’я з метою раціонального використання наявних людських та матеріальних ресурсів;

отримання можливості регіонам приймати самостійні рішення у сфері громадського здоров’я та отримувати на це відповідне державне фінансування;

підвищення ефективності використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» та запровадження індикаторів ефективності їх використання;

раціональне використання державного та комунального майна для забезпечення виконання функцій епідеміологічного нагляду (спостереження), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я;

збереження функції забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту держави в частині, що стосується здоров’я людей, реагування на хімічні та токсикологічні загрози шляхом створення національної мережі установ з контролю та профілактики хвороб

Працівники лабораторних центрів МОЗ Збереження існуючої ситуації без змін _ _ Очікується негативний вплив на працівників лабораторних центрів МОЗ України через їх несприйняття нової системи громадського здоров’я та бажання повернути ліквідовану державну санітарно-епідеміологічну службу, яка була орієнтована на профілактику та боротьбу з інфекційними хворобами шляхом регламентації факторів ризику і проведення перевірок за дотриманням вимог санітарного законодавства.
Населення та його окремі групи Підвищення якості послуг громадського здоров’я + + Очікується позитивний вплив на населення та його окремі групи через підвищення якості послуг епідеміологічного нагляду (спостереження), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті