Постанова КМУ від 27.11.2019 р. № 1121

15 Січня 2020 10:18 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27.11.2019 р. № 1121
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями»

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 497 «Деякі питання надання послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 1667).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 р., але не раніше дня її опублікування, крім абзацу другого пункту 2, підпунктів 1, 9 пункту 3, пункту 10 Порядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 квітня 2020 року.

Прем’єр-міністр УкраїниО. Гончарук

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27.11.2019 р. № 1121

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями»

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є МОЗ.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання бюджетних коштів, зазначеним у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, є структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, одержувачами бюджетних коштів є центри громадського здоров’я (обласні, мм. Києва та Севастополя).

Розподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання бюджетних коштів, зазначеним у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, визначається МОЗ згідно з методичними рекомендаціями планування та розрахунку потреби у зазначених послугах.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами використання бюджетних коштів, зазначеними у підпунктах 2-9 пункту 3 цього Порядку, є державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (другий рівень), відокремлені структурні підрозділи (філії) державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (третій рівень).

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання бюджетних коштів, зазначеним у підпункті 17 пункту 3 цього Порядку, є лабораторні центри (обласні, міські, на водному, залізничному, повітряному транспорті), що належать до сфери управління МОЗ, державна установа «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України» та державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (другий рівень), відокремлені структурні підрозділи (філії) державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (третій рівень).

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство «Медичні закупівлі України», яке належить до сфери управління МОЗ та одержує кошти на виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» в частині доведеного до нього переліку напрямів профілактики, діагностики та лікування протягом відповідного бюджетного періоду.

3. Напрямами використання бюджетних коштів є:

1) здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження) (крім дозорного епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги, дозорного епідеміологічного нагляду за антимікробною резистентністю), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я;

2) закупівля послуг з проведення дозорного епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги, що включає оцінку рівня їх загальної поширеності у визначених закладах охорони здоров’я, що надають цілодобову стаціонарну медичну допомогу, в тому числі визначення групи пацієнтів, інвазійних процедур, інфекцій (локалізації, збудника, що викликав захворювання, та наявності в нього маркерів резистентності до протимікробних препаратів) і призначених протимікробних препаратів, подання пропозицій щодо корегування заходів з профілактики, що спрямовані на попередження випадків інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги, та виникнення стійкості до протимікробних препаратів;

3) закупівля послуг з проведення дозорного епідеміологічного нагляду за антимікробною резистентністю, яка включає: виявлення та облік пацієнтів з ознаками інфекції кровотоку або менінгіту; відбір зразків крові та спинно-мозкової рідини у пацієнтів з ознаками інфекції кровотоку і менінгіту відповідно; проведення бактеріологічного дослідження зразків крові та спинно-мозкової рідини, виявлення та ідентифікація збудників; визначення та оцінка чутливості збудників до стандартного набору протимікробних препаратів відповідно до виду збудника;

4) проведення спеціальних популяційних, поведінкових, біоповедінкових та інших досліджень для виваженого розгляду конкретної проблеми у сфері громадського здоров’я;

5) проведення загальнодержавних інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, зміцнення здоров’я населення та профілактику виникнення інфекційних та неінфекційних хвороб;

6) проведення навчання з питань громадського здоров’я лікарів усіх спеціальностей та інших працівників системи охорони здоров’я, а також спеціалістів інших галузей, у тому числі журналістики, соціальної роботи, у соціальній та природничій науковій сфері, у тому числі шляхом виробництва дистанційних курсів;

7) закупівля послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, до яких належать послуги із: залучення партнерів людей, які живуть з ВІЛ, до надання послуг з медичного обслуговування населення, пов’язаних з ВІЛ; формування прихильності до лікування ВІЛ та утримання під медичним наглядом; залучення людей, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним способом до отримання медичної допомоги у зв’язку з ВІЛ;

8) закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, до яких належать послуги з надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг у частині запобігання інфікуванню ВІЛ та зменшення шкоди, розповсюдження презервативів та лубрикантів, обміну та видачі шприців, тестування на ВІЛ, проведення скринінгу на туберкульоз;

9) виплата регіональними закладами охорони здоров’я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ, щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ;

10) закупівля тест-систем, витратних матеріалів для діагностики та медикаментів для лікування туберкульозу;

11) закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, медикаментів для замісної підтримуючої та антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей;

12) закупівля тест-систем, витратних матеріалів для діагностики та медикаментів для лікування гепатиту В і С для дітей та дорослих;

13) закупівля імунобіологічних препаратів та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення;

14) закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів;

15) закупівля лікарських засобів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності;

16) закупівля товарів і послуг, пов’язаних з поставками, або управлінських послуг, які надаються спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (в тому числі доставку, страхування, резерв коштів (буфер) та інші пов’язані послуги), на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо);

17) провадження закладами громадського здоров’я МОЗ та їх відокремленими підрозділами (філіями) статутної діяльності.

4. Розподіл бюджетних асигнувань на заходи боротьби з епідеміями здійснюється відповідно до інструкції, затвердженої МОЗ за погодженням з Мінфіном.

5. Закупівля послуг, зазначених у підпунктах 2-8 пункту 3 цього Порядку, за бюджетні кошти, контроль за якістю та обсягом наданих послуг здійснюються державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» в установленому законодавством порядку.

6. Потреба та обсяг послуг за напрямами використання бюджетних коштів, зазначеними у підпунктах 2-8 пункту 3 цього Порядку, визначаються державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

7. Вимоги щодо організації та забезпечення надання послуг, зазначених у підпунктах 2-8 пункту 3 цього Порядку, визначаються в порядку, затвердженому МОЗ.

8. Вартість послуг, зазначених у підпунктах 7-8 пункту 3 цього Порядку, не може бути вищою за граничні тарифи, які затверджуються МОЗ.

9. Надавачами послуг, зазначених у підпунктах 7-8 пункту 3 цього Порядку, є заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або фізичні особи — підприємці, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають на її основі послуги з медичного обслуговування населення, а також громадські та благодійні організації, що більше двох років працюють у сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції та надання послуг, спрямованих на забезпечення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції, догляду, підтримки та соціального захисту груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ.

Забезпечення надавачів послуг медичними виробами (презервативами, лубрикантами та шприцами) здійснюється за рахунок міжнародної технічної та донорської допомоги або інших джерел, не заборонених законодавством.

10. Потреба в обсягах щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, визначається регіональними закладами охорони здоров’я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ, та подається до державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» перераховує обсяги щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, на небюджетні рахунки, відкриті в органах Казначейства, на ім’я регіональних закладів охорони здоров’я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ.

Виплата щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, здійснюється регіональними закладами охорони здоров’я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ, на особові рахунки одного з батьків або законних представників дитини, відкриті в установах банків.

11. Визначення потреби, розподіл, коригування заявок на закупівлю, постачання, моніторинг рівня забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами, імунобіологічними препаратами (вакцинами), іншими товарами і послугами, зазначеними у підпунктах 10-16 пункту 3 Порядку, здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917).

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті