Постанова КМУ від 27.11.2019 р. № 1121

15 Січня 2020 10:18 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27.11.2019 р. № 1121
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями»

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», що додається.

11. Установити, що вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 497 «Деякі питання надання послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 1667).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 р., але не раніше дня її опублікування, крім абзацу другого пункту 2, підпунктів 1, 9 пункту 3, пункту 10 Порядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 квітня 2020 року.

Прем’єр-міністр УкраїниО. Гончарук

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27.11.2019 р. № 1121

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями»

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є МОЗ.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами використання бюджетних коштів, зазначеними у підпунктах 1 і 2 пункту 3 цього Порядку, є лабораторні центри (обласні, міські, на водному, залізничному, повітряному транспорті), що належать до сфери управління МОЗ, державна установа «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України» та державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами використання бюджетних коштів, зазначеними у підпунктах 4 і 5 пункту 3 цього Порядку, є державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання бюджетних коштів, зазначеним у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, є структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, одержувачами бюджетних коштів є центри громадського здоров’я (обласні, мм. Києва та Севастополя).

Розподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання бюджетних коштів, зазначеним у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, визначається МОЗ згідно з методичними рекомендаціями планування та розрахунку потреби у зазначених послугах.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами використання бюджетних коштів, зазначеними у підпунктах 2-9 пункту 3 цього Порядку, є державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (другий рівень), відокремлені структурні підрозділи (філії) державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (третій рівень).

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання бюджетних коштів, зазначеним у підпункті 17 пункту 3 цього Порядку, є лабораторні центри (обласні, міські, на водному, залізничному, повітряному транспорті), що належать до сфери управління МОЗ, державна установа «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України» та державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (другий рівень), відокремлені структурні підрозділи (філії) державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (третій рівень).

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство «Медичні закупівлі України», яке належить до сфери управління МОЗ та одержує кошти на виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» в частині доведеного до нього переліку напрямів профілактики, діагностики та лікування протягом відповідного бюджетного періоду та здійснює закупівлі за доведеним до нього переліком, кількостями та інформацією про обсяги розподілу товарів, робіт чи послуг у розрізі адміністративно-територіальних одиниць..

3. Напрямами використання бюджетних коштів є:

1) здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження) (крім дозорного епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги, дозорного епідеміологічного нагляду за антимікробною резистентністю), моніторингу, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я;

2) закупівля послуг з проведення дозорного епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги, що включає оцінку рівня їх загальної поширеності у визначених закладах охорони здоров’я, що надають цілодобову стаціонарну медичну допомогу, в тому числі визначення групи пацієнтів, інвазійних процедур, інфекцій (локалізації, збудника, що викликав захворювання, та наявності в нього маркерів резистентності до протимікробних препаратів) і призначених протимікробних препаратів, подання пропозицій щодо корегування заходів з профілактики, що спрямовані на попередження випадків інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги, та виникнення стійкості до протимікробних препаратів;

3) закупівля послуг з проведення дозорного епідеміологічного нагляду за антимікробною резистентністю, яка включає: виявлення та облік пацієнтів з ознаками інфекції кровотоку або менінгіту; відбір зразків крові та спинно-мозкової рідини у пацієнтів з ознаками інфекції кровотоку і менінгіту відповідно; проведення бактеріологічного дослідження зразків крові та спинно-мозкової рідини, виявлення та ідентифікація збудників; визначення та оцінка чутливості збудників до стандартного набору протимікробних препаратів відповідно до виду збудника;

4) проведення спеціальних популяційних, поведінкових, біоповедінкових та інших досліджень для виваженого розгляду конкретної проблеми у сфері громадського здоров’я;

5) проведення загальнодержавних інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, зміцнення здоров’я населення та профілактику виникнення інфекційних та неінфекційних хвороб;

6) проведення навчання з питань громадського здоров’я лікарів усіх спеціальностей та інших працівників системи охорони здоров’я, а також спеціалістів інших галузей, у тому числі журналістики, соціальної роботи, у соціальній та природничій науковій сфері, у тому числі шляхом виробництва дистанційних курсів;

7) закупівля послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, до яких належать послуги із: залучення партнерів людей, які живуть з ВІЛ, до надання послуг з медичного обслуговування населення, пов’язаних з ВІЛ; формування прихильності до лікування ВІЛ та утримання під медичним наглядом; залучення людей, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним способом до отримання медичної допомоги у зв’язку з ВІЛ;

8) закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, до яких належать послуги з надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг у частині запобігання інфікуванню ВІЛ та зменшення шкоди, розповсюдження презервативів та лубрикантів, обміну та видачі шприців, тестування на ВІЛ, проведення скринінгу на туберкульоз;

9) виплата регіональними закладами охорони здоров’я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ, щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ;

1) здійснення лабораторних, інструментальних досліджень і випробувань для потреб державного епідемічного нагляду (спостереження) та діагностичних досліджень, проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу;

2) здійснення заходів щодо боротьби з епідеміями;

3) закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, інших товарів і послуг, зокрема:

3) закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, зокрема:

10) закупівля тест-систем, витратних матеріалів для діагностики та медикаментів для лікування туберкульозу;

11) закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, медикаментів для замісної підтримуючої та антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей;

12) закупівля тест-систем, витратних матеріалів для діагностики та медикаментів для лікування гепатиту В і С для дітей та дорослих;

13) закупівля імунобіологічних препаратів та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів та медичних виробів; медичного призначення;

14) закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів;

15) закупівля лікарських засобів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності;

16) закупівля товарів і послуг, пов’язаних з поставками, або управлінських послуг, які надаються спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (зокремав тому числі доставку, страхування, резерв коштів (буфер) та інші пов’язані послуги), на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо);

оплата банківських послуг (закупівля коштів в іноземній валюті);

оплата послуг із супроводження товарів на всій території України уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання, оплата в разі потреби послуг з перекладу інструкції про застосування товарів відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

17) провадження закладами громадського здоров’я МОЗ та їх відокремленими підрозділами (філіями) статутної діяльності.

4) закупівля послуг із забезпечення громадського здоров’я, а саме:

закупівля послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, до яких належать послуги із: залучення партнерів людей, які живуть з ВІЛ, до надання послуг з медичного обслуговування населення, пов’язаних з ВІЛ; формування прихильності до лікування ВІЛ та утримання під медичним наглядом; залучення людей, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним способом, до отримання медичної допомоги у зв’язку з ВІЛ. Отримувачами послуг з догляду та підтримки у зв’язку з ВІЛ є люди, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію або готуються до початку її проведення, та їх статеві партнери, яким невідомо про їх ВІЛ-статус;

закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп  підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, до яких належать послуги з надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг у частині запобігання інфікуванню ВІЛ та зменшення шкоди, розповсюдження презервативів та лубрикантів, обміну та видачі шприців, тестування на ВІЛ, проведення скринінгу на туберкульоз. Отримувачами зазначених послуг з профілактики ВІЛ є чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, особи, які надають сексуальні послуги за винагороду, люди, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним способом;

5) виплата регіональними закладами охорони здоров’я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ,  щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ;.

6) закупівля інших товарів і послуг, зокрема:

закупівля товарів і послуг, пов’язаних із поставками, або управлінських послуг, які надаються спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (зокрема, доставку, страхування, резерв коштів (буфер) та інші пов’язані послуги), на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо);

оплата банківських послуг (закупівля коштів в іноземній валюті);

оплата послуг із супроводження товарів на всій території України уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання, оплата в разі потреби послуг з перекладу інструкції про застосування товарів відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

4. Одержувач бюджетних коштів погоджує з МОЗ технічні, якісні та інші характеристики товарів і послуг, які є предметом закупівлі, а також проєкт договору, що буде укладатися за результатами закупівлі.

Кошти для здійснення заходів, передбачених підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, на рахунки одержувача бюджетних коштів перераховуються після погодження МОЗ проєкту договору, що буде укладатися за результатами закупівлі.

4. Порядок взаємодії між МОЗ як головним розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів, медико-технічні вимоги до товарів і послуг, які є предметом закупівлі, затверджуються наказом МОЗ в установленому порядку.

5. Видатки, пов’язані із заходами щодо боротьби з епідеміями, здійснюються відповідно до порядку, затвердженого МОЗ.

4. Розподіл бюджетних асигнувань на заходи боротьби з епідеміями здійснюється відповідно до інструкції, затвердженої МОЗ за погодженням з Мінфіном.

56. Закупівля послуг, зазначених у підпунктіах 42-8 пункту 3 цього Порядку, за бюджетні кошти, контроль за якістю та обсягом наданих послуг здійснюються державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» в установленому законодавством порядку.

6. Потреба та обсяг послуг за напрямами використання бюджетних коштів, зазначеними у підпунктіах 42-8 пункту 3 цього Порядку, визначаються державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

7. Вимоги щодо організації та забезпечення надання послуг, зазначених у підпунктах 2-8 пункту 3 цього Порядку, визначаються в порядку, затвердженому МОЗ.

8. Вартість послуг, зазначених у підпунктіах 47-8 пункту 3 цього Порядку, не може бути вищою за граничні тарифи, які затверджуються МОЗ.

9. Розрахунок граничних тарифів на послуги, зазначені у підпункті 4 пункту 3 цього Порядку, здійснюється відповідно до методики, затвердженої МОЗ.

10. Надавачами послуг, зазначених у підпункті 4 пункту 3 цього Порядку, є заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, фізичні особи — підприємці, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають на її основі послуги з медичного обслуговування населення, громадські об’єднання та благодійні організації (далі — надавачі) за умови, що такі надавачі мають не менше двох років досвіду провадження діяльності у сфері лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, профілактики чи соціального захисту представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.

10.9. Надавачами послуг, зазначених у підпунктіах 47-8 пункту 3 цього Порядку, є заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або фізичні особи — підприємці, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають на її основі послуги з медичного обслуговування населення, а також громадські та благодійні організації, що більше як два рокидвох років працюють у сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції та надання послуг, спрямованих на забезпечення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції, догляду, підтримки та соціального захисту груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ.

Забезпечення надавачів послуг медичними виробами (презервативами, лубрикантами та шприцами) здійснюється за рахунок міжнародної технічної та донорської допомоги або інших джерел, не заборонених законодавством.

110. Потреба в обсягах щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, визначається регіональними закладами охорони здоров’я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ., та Інформація щодо зазначеної потреби подається до державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» перераховує обсяги щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, на небюджетні рахунки, відкриті в органах Казначейства, на ім’я регіональних закладів охорони здоров’я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ.

Виплата щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, здійснюється регіональними закладами охорони здоров’я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ, на особові рахунки одного із батьків або законних представників дитини, відкриті в установах банків.

12. Розподіл видатків на закупівлю товарів, здійснення видатків, визначення потреби за номенклатурою, розподіл товарів, використання товарів, моніторинг використання товарів, зазначених у підпункті 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюються відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2020 р., № 10, ст. 373), крім вимоги щодо спрямування в першочерговому порядку видатків до задоволення в повному обсязі потреби за напрямами використання коштів, що необхідні для виконання програми медичних гарантій.

11. Визначення потреби, розподіл, коригування заявок на закупівлю, постачання, моніторинг рівня забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами, імунобіологічними препаратами (вакцинами), іншими товарами і послугами, зазначеними у підпунктах 10-16 пункту 3 Порядку, здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917).

132. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

143. Складення іта подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті