Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення безперервного професійного розвитку»

28 Січня 2020 3:56 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення безперервного професійного розвитку»

З метою визначення механізму використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» для забезпечення безперервного професійного розвитку, що сприятиме досягненню цілі 2.2 Програми діяльності Кабінету Міністрів України «люди, які захворіли, одужують швидше», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849, Міністерством охорони здоров’я України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення безперервного професійного розвитку».

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом освіти, науки та кадрів МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

e-mail: irynakuch@gmail.com

Контактні особи:

Керівник експертної групи з питань кадрової політики в охороні здоров’я Директорату освіти, науки та кадрів Кучерук Ірина Леонідівна

тел. 253-24-44

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення безперервного професійного розвитку»

 1. Резюме

Метою розроблення проєкту постанови є визначення механізму використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» для забезпечення безперервного професійного розвитку, що сприятиме досягненню цілі 2.2 Програми діяльності Кабінету Міністрів України «люди, які захворіли, одужують швидше», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Станом на 31 грудня 2018 року відповідно до даних Центру медичної статистики МОЗ України в Україні зареєстровано 143 810 лікарів ЗОЗ системи МОЗ (кількість подано без врахування лікарів-інтернів). У рамках нової політики МОЗ, починаючи з 1 січня 2020 року, всі українські лікарі щороку будуть зобов’язані виконувати вимоги до безперервного професійного розвитку (далі – БПР), тобто отримувати як мінімум 50 балів БПР на рік за участь у різних видах освітньої діяльності. Навчальні цикли підвищення кваліфікації, а також перекваліфікація, які фінансувались раніше з бюджетних програм 2301070 та 2301080 через систему державного замовлення, можуть бути зараховані як форми БПР. Нова політика передбачала на 2020 рік повну відмову від системи державного замовлення на послуги з підвищення кваліфікації для лікарів, проте для спрощення переходу закладів вищої та післядипломної освіти до ринкових умов запропоновано тимчасово зберегти 50% фінансування через систему державного замовлення циклів тематичного удосконалення на 2020 рік.

Відповідно до чинного законодавства, з 2020 року передбачене фінансування безперервного професійного розвитку у рамках загального фонду державного бюджету за принципом фіксованих виплат на БПР окремого лікаря. За цим принципом запропоновано профінансувати 71 905 лікарів, а для 50% відсотків тимчасово у 2020 році зберегти фінансування підвищення кваліфікації через систему закладів та факультетів післядипломної освіти (для уникнення різкого зростання соціальної напруги через необхідність оптимізації штатів вказаних закладів). Капітаційні виплати будуть здійснюватись департаментами охорони здоров’я відповідно до реєстру медичних працівників та реєстру медичних спеціалістів у порядку, окремо затвердженому МОЗ як трансфертні персоніфіковані виплати на БПР лікарів (орієнтовна сума виплат у 2020 – 141 035,0 тис грн).

Трансформацію фінансування підвищення кваліфікації та впровадження фінансування безперервного професійного розвитку втілюватиметься за гібридною моделлю переходу до капітаційного фінансування, а саме з 1 квітня 2020 року передбачити 50% коштів для підвищення кваліфікації на інституційне фінансування закладів, а 50% коштів скерувати на департаменти охорони здоров’я за КПКВК 2301090 для трансфертів на персоніфіковані виплати для лікарів з цільовим призначенням безперервний професійний розвиток.

Отже виникла потреба у визначенні механізму використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» для забезпечення безперервного професійного розвитку.

 1. Суть проєкту акта

Проєктом акта пропонується визначити механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» для забезпечення безперервного професійного розвитку шляхом затвердження відповідного Порядку використання коштів.

Проєкт акта визначає МОЗ головним розпорядником бюджетних коштів, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій – розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.

Завданням розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня є забезпечення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я через здійснення капітаційних виплат на безперервний професійний розвиток.

Також визначено напрям та механізм використання бюджетних коштів, які передбачають таке:

бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення капітаційного фінансування безперервного професійного розвитку;

бюджетні кошти розподіляються головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до заявок, які подаються структурними підрозділами з питань охорони здоров’я до МОЗ;

структурні підрозділи з питань охорони здоров’я формують заявки на капітаційне фінансування відповідно до Реєстру медичних працівників та Реєстру медичних спеціалістів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604);

бюджетні кошти спрямовуються структурним підрозділам з питань охорони здоров’я, які здійснюють капітаційне фінансування безперевного професійного розвитку кадрів у сфері охорони здоров’я;

капітаційні виплати здійснюються на підставі поданих кадрами у сфері охорони здоров’я до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я заяв на отримання капітаційних виплат та копій документів, що підтверджують отримання балів безперервного професійного розвитку.

Проєкт акта пропонує визначити категорію кадрів у сфері охорони здоров’я, які мають право на капітаційні виплати, включивши до неї тих осіб, які протягом календарного року не отримували путівки на навчальні цикли закладів вищої та післядипломної освіти за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмами «Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти» або «Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти». Така пропозиція зумовлена тим, що фінансування безперевного професійного розвитку кадрів за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті, можливе лише за однією із передбачених форм.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту постанови не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

4-1. Відповідність законодавству у сфері державної допомоги

Проєкт акта не поширюється на підтримку суб’єктів господарювання відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

Проєкт акта не стосується надання державної допомоги суб’єктам господарювання.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

У відповідності до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України та пункту 5 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03 листопада 2010 року № 996, та з метою забезпечення вивчення й врахування думки громадськості Міністерством охорони здоров’я України буде проведено публічне громадське обговорення проєкту акта.

 1. Прогноз впливу

Проєкт акта не є регуляторним актом.

Проєкт акта не впливає на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання.

Проєкт акта не впливає на розвиток регіонів.

Проєкт акта не впливає на ринок праці.

Проєкт акта створює передумови для зміцнення та збереження здоров’я населення.

Проєкт акта не чинить впливу на екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт акта не впливає на інші сфери суспільних відносин.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

У проєкті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проєкт наказу є гендерно-нейтральним.

У проєкті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

У проєкті акта відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Міністерство охорони здоров’я України розробило проєкт акта відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України.

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗоряна Скалецька

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України

27.01.2020 р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для забезпечення
безперервного професійного розвитку

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення безперервного професійного розвитку, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниО. Гончарук

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від __________  № __________

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
забезпечення безперервного професійного розвитку

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» (далі – бюджетні кошти) для забезпечення безперервного професійного розвитку.
 1. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

кадри у сфері охорони здоров’я – лікарі – працівники закладів охорони здоров’я, які знаходяться у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я України, та комунальних закладів охорони здоров’я;

капітаційне фінансування безперевного професійного розвитку – індивідуальна виплата кадрам у сфері охорони здоров’я фіксованої суми коштів на безперервний професійний розвиток кадрів у сфері охорони здоров’я;

капітаційні виплати – персоніфіковані фіксовані суми коштів на виконання вимог до безперервного професійного розвитку, які кадри у сфері охорони здоров’я можуть використати для компенсації витрат на реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії (у тому числі для компенсації вартості навчальних циклів у закладах післядипломної та вищої освіти, реєстраційних внесків за участь в освітніх заходах, покриття пов’язаних з освітньою діяльністю логістичних витрат в Україні та за її межами тощо);

заявки на капітаційне фінансування – сформовані структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій (далі – структурні підрозділи з питань охорони здоров’я) з урахуванням відомостей, наданих закладами охорони здоров’я, поіменні списки кадрів у сфері охорони здоров’я, які претендують на капітаційні виплати;

перелік одержувачів путівок на навчальні цикли закладів вищої та післядипломної освіти – сформований структурним підрозділом з питань охорони здоров’я з урахуванням відомостей, наданих закладами охорони здоров’я, поіменний список кадрів у сфері охорони здоров’я, які претендують на підвищення кваліфікації за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмами «Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти» або «Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про освіту».

 1. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.

Завданням головного розпорядника бюджетних коштів є забезпечення безперервного професійного розвитку кадрів у сфері охорони здоров’я.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з питань охорони здоров’я.

Завданням розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня є здійснення капітаційних виплат на безперервний професійний розвиток кадрів у сфері охорони здоров’я.

 1. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення капітаційного фінансування безперервного професійного розвитку.
 2. Організаційні засади безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 36, ст. 1264).
 3. Бюджетні кошти за напрямом, зазначеним в пункті 4 цього Порядку, розподіляються головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до заявок, які подаються структурними підрозділами з питань охорони здоров’я до МОЗ.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я формують заявки на капітаційне фінансування на підставі відомостей з Реєстру медичних працівників та Реєстру медичних спеціалістів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та надсилають їх до МОЗ.

Відповідно до цього Порядку МОЗ спрямовує бюджетні кошти структурним підрозділам з питань охорони здоров’я, які здійснюють капітаційні виплати кадрам у сфері охорони здоров’я.

Капітаційні виплати проводяться у грошовій безготівковій формі на номер рахунку у банківській установі, вказаний у заяві одержувача капітаційної виплати.

Розмір капітаційної виплати (Vkv) визначається за такою формулою:

Vkv = Sbk / Nk,

де Sbk – обсяг бюджетних коштів для забезпечення безперервного професійного розвитку;

Nk – кількість кадрів у сфері охорони здоров’я, які мають право на капітаційні виплати.

Право на капітаційні виплати мають кадри у сфері охорони здоров’я, не внесені структурним підрозділом з питань охорони здоров’я до переліку одержувачів путівок на навчальні цикли закладів вищої та післядипломної освіти у поточному році.

Капітаційні виплати здійснюються на підставі поданих кадрами у сфері охорони здоров’я до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я заяв на отримання капітаційних виплат. Заява на отримання капітаційної виплати повинна містити прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), індивідуальний податковий номер та номер рахунку у банківській установі одержувача капітаційної виплати.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я несуть відповідальність згідно із законодавством у разі отримання капітаційних виплат кадрами у сфері охорони здоров’я, які не мають права на такі виплати.

Кадри у сфері охорони здоров’я, які отримали капітаційні виплати і у поточному році не виконали вимоги до безперервного професійного розвитку за відсутності об’єктивних поважних причин (стан здоров’я, надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, військові дії, народження дитини тощо), підтверджених документально у встановленому законодавством порядку, позбавляються права на капітаційні виплати у наступному календарному році.

 1. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 2. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Суть проєкту акта

Прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення безперервного професійного розвитку» забезпечить визначення механізму використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» для забезпечення безперервного професійного розвитку шляхом затвердження відповідного Порядку використання коштів.

 1. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний вплив Пояснення
короткостроковий

вплив

середньостроковий

вплив

Кадри у сфері охорони здоров’я Можливість отримувати монетизовані виплати та використовувати їх на власний розсуд для виконання вимог БПР + + Прийняття постанови дозволить здійснити персоніфіковані виплати для лікарів з цільовим призначенням БПР
Заклади/ факультети післядипломної освіти Збільшення інституційного фінансування за старою системою державного замовлення на підвищення кваліфікації кадрів + Зменшення інституційного фінансування за напрямком підвищення кваліфікації кадрів на 37,5% на 2020 рік у короткостроковій перспективі може викликати потребу в здійсненні оптимізації штату. Також потребуватиме оновлення й застарілий освітній контент. У середньостроковій перспективі у зв’язку із обов’язковістю виконання вимог БПР щороку усіма 100% лікарів – збільшення потенційної аудиторії слухачів у кілька разів.
Провайдери освітніх послуг Залучення більшої кількості споживачів освітніх послуг до заходів БПР, що призведе до зростання прибутків + + Рівні умови на ринку освітніх послуг та можливість вільного вибору лікарями тематики та форм навчання дозволять реалізувати потенціал провайдерам освітніх послуг, запропонувавши цікаві та корисні заходи БПР, які користуватимуться попитом у лікарів.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення безперервного професійного
розвитку»

Рівень бюджету Державний бюджет України

Початок реалізації проекту, період, необхідний для його реалізації

січень 2020 – грудень 2020 року

Аналіз проблеми

Станом на 31 грудня 2018 року відповідно до даних Центру медичної статистики МОЗ України в Україні зареєстровано 143 810 лікарів ЗОЗ системи МОЗ (кількість подано без врахування лікарів-інтернів). У рамках нової політики МОЗ, починаючи з 1 січня 2020 року, всі українські лікарі щороку будуть зобов’язані виконувати вимоги до безперервного професійного розвитку (спрощено: отримувати як мінімум 50 балів БПР на рік за участь у різних видах освітньої діяльності). Навчальні цикли підвищення кваліфікації, а також перекваліфікація, які фінансувались раніше з БП 2301070 та БП 2301080 через систему державного замовлення, можуть бути зараховані як форми БПР. Нова політика передбачала на 2020 рік повну відмову від системи державного замовлення на послуги з підвищення кваліфікації для лікарів, проте для спрощення переходу закладів вищої та післядипломної освіти до ринкових умов запропоновано тимчасово зберегти 50% фінансування через систему державного замовлення циклів тематичного удосконалення на 2020 рік.

Відповідно до чинного законодавства, з 2020 року передбачене фінансування безперервного професійного розвитку у рамках загального фонду державного бюджету за принципом фіксованих виплат на БПР окремого лікаря. За цим принципом запропоновано профінансувати 71 905 лікарів, а для 50% відсотків тимчасово у 2020 році зберегти фінансування підвищення кваліфікації через систему закладів та факультетів післядипломної освіти (для уникнення різкого зростання соціальної напруги через необхідність оптимізації штатів вказаних закладів). Капітаційні виплати будуть здійснюватись департаментами охорони здоров’я відповідно до реєстру медичних працівників та реєстру медичних спеціалістів у порядку, окремо затвердженому МОЗ як трансфертні персоніфіковані виплати на БПР лікарів (орієнтовна сума виплат у 2020 – 141 035,0 тис грн).

Трансформацію фінансування підвищення кваліфікації та впровадження фінансування безперервного професійного розвитку втілюватиметься за гібридною моделлю переходу до капітаційного фінансування, а саме з 1 квітня 2020 року передбачити 50% коштів для підвищення кваліфікації на інституційне фінансування закладів, а 50% коштів скерувати на департаменти охорони здоров’я за КПКВК 2301090 для трансфертів на персоніфіковані виплати для лікарів з цільовим призначенням безперервний професійний розвиток.

Отже виникла потреба у визначенні механізму використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» для забезпечення безперервного професійного розвитку.

Шляхи реалізації проекту акта та очікувані результати реалізації проекту

На підставі викладеного вище проект постанови пропонує врегулювати дане питання шляхом визначення механізму використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» для забезпечення безперервного професійного розвитку затвердивши відповідний Порядку використання коштів.

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, та здійснюється у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, за рахунок видатків на забезпечення безперевного професійного розвитку у сумі 141 035,0 тис. гривень за програмою 2301090 «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти».

Зведені фінансово-економічні розрахунки

(тис. грн)

Показники 2019 рік 2020 рік 2021 рік
загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього загальний фонд спеціальний

фонд

Усього загальний фонд спеціальний

фонд

Усього
1. Витрати бюджету згідно з проектом акта, усього

(підпункт.1.1 + підпункт.1.2)

у тому числі:
1.1. Збільшення витрат (+),
усього
з них: за

бюджетними програмами (КПКВК або

ТПКВКМБ/ТКВБ

МС) та напрямами використання

……………….
1.2. Зменшення

витрат (-),

усього

з них: за

бюджетними програмами (КПКВК або

ТПКВКМБ/ТКВБ

МС) та напрямами використання

………………..
2.Надходження до бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт 2.1 + підпункт 2.2)
у тому числі:
2.1. Збільшення надходжень (+), усього
з них за видами:

……………….

2.2. Зменшення

надходжень (-),

усього

з них за видами:

………………..

3. Витрати бюджету згідно з проектом акта, які враховані у

бюджеті,

усього

141 035, 0 141 035, 0
з них: за

бюджетними

програмами

(КПКВК або

ТПКВКМБ/

ТКВКБМС) та

напрямами

використання

КПКВК 2301090

«Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти»

141 035, 0 141 035, 0
4. Надходження бюджету згідно з проектом акта,

які враховані у

бюджеті,

усього

з них за видами:

………………..

5. Загальна сума додаткових бюджетних коштів, необхідна згідно з проектом акта (пункт 1 – пункт 2 – пункт 3 – пункт 4)
6. Джерела покриття загальної суми додаткових бюджетних коштів (пункт 5), необхідних згідно з проектом акта, усього (підпункт 6.1 + підпункт

6.2)

у тому числі за рахунок:
6.1. Зменшення витрат бюджету (-), усього
з них: за

бюджетними

програмами

(КПКВК або

ТПКВКМБ/

ТКВКБМС) та

напрямами

використання

………………..

Збільшення надходжень бюджету (+), усього
з них за видами:

……………….

В.о. генерального директора Директорату освіти, науки та кадрів Наталія Мартинова

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті