Наказ МОЗ України від 02.04.2020 р. № 762

03 Квітня 2020 4:20 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 02.04.2020 р. № 762
Про затвердження протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України від 30 березня 2020 року № 539-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), на підставі протоколу засідання робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) від 01 квітня 2020 року № 1

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити протокол «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», що додається.

2. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (Думенко Т.) забезпечити внесення документа, затвердженого пунктом 1 цього наказу, до реєстру медико-технологічних документів.

3. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ПРОТОКОЛ
«НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)»

Вступ

Протокол розроблено відповідно до Закону України від 30 березня 2020 року № 539-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»

І. Паспортна частина

1. Діагноз. Коронавірусна хвороба (COVID-19).

2. Коди стану або захворювання (МКХ-10 та інших класифікацій) шифр за МКХ-10: U07.1 2019-nCoV гостра респіраторна хвороба [тимчасова назва].

3. Протокол, призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19).

4. Мета протоколу: реалізація порядку призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів із підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при середньотяжкому, тяжкому, критичному перебігу.

5. Дата складання протоколу: 01.04.2020 р.

6. Дата оновлення протоколу: 09.04.2020 р.

76. Дата перегляду протоколу: за потреби.

87. Список осіб, які брали участь в розробці протоколу.

Микичак Ірина ЗаступникПерший заступник Міністра охорони здоров’я, голова робочої групи;
Комаріда Олександр генеральний директор Фармацевтичного директорату, заступник голови робочої групи;
Ліщишина Олена начальник відділу стандартизації медичної допомоги департаменту оцінки медичних технологій Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», секретар робочої групи;
Ганжа Ірина керівник експертної групи з питань розвитку служби крові та біобезпеки Директорату громадського здоров’я;
Гаврилюк Андрій директор Департаменту реалізації політик;
Лясковський Тарас начальник відділу фармацевтичної діяльності Департаменту реалізації політик;
Острополець Наталія заступник директора Департаменту реалізації політик, начальник відділу з питань надання медичної допомоги населенню;
Слонецький Ігор начальник Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги;
Орабіна Тетяна керівник експертної групи з питань надання первинної медичної допомоги Директорату медичних послуг;
Дубров Сергій професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;
Голубовська Ольга завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;
Камінський В’ячеслав завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
Крамарев Сергій завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;
Ткаченко Руслан професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології, завідувач циклу з акушерської реанімації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
Піняжко Ореста директор департаменту оцінки медичних технологій Державного підприємства«Державний експертний центр МОЗ України»;
Жовнір Володимир головний лікар ДУ «Науково- практичний центр дитячої кардіохірургії МОЗ України».
Дудар Ірина завідувач відділу еферентних технологій ДУ «Інститут нефрології НАМН України»;
Товкай Олександр директор Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин;
Пархоменко Олександр завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України».

98. Коротка епідеміологічна інформація. Поширеність коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні в березні — квітні 2020 року характеризується стрімким зростанням. За прогнозними оцінками госпіталізації потребуватиме до 15% пацієнтів, в тому числі тяжкий і критичний перебіг очікується до 5% випадків.

ІІ. Загальна частина

Цей протокол є частиною нормативно-правових актів, затверджених МОЗ України з метою забезпечення протистояння коронавірусній хворобі (COVID-19). Організаційні заходи, більшість клінічних аспектів, зокрема визначеннявиявлення випадку, госпіталізації за клінічними критеріями, групи ризику розвитку ускладнень захворювання, надання неспецифічного лікування тощо врегульовані наказом МОЗ України від 28 березня 2020 року № 722

«Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)», та впроваджуються в закладах охорони здоров’я шляхом розробки клінічних маршрутів пацієнтів та локальних протоколів.

На момент оновленнязатвердження протоколу відсутнє специфічне противірусне лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), в світі проводиться понад 350 клінічних досліджень різних лікарських засобів. Клінічний протокол містить інформацію щодо лікарських засобів, які зареєстровані з іншими показаннями або не зареєстровані в Україні, але застосовуються для лікування окремих груп пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) в таких країнах, визначених Законом України від 30 березня 2020 року № 539-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)».

ІІІ. Основна частина

При госпіталізації обстеження здійснюються для оцінки клінічного стану пацієнта та визначення можливості застосування зазначених в протоколі лікарських засобів з огляду на наявність протипоказань та взаємодію лікарських засобів.

Перелік обстежень при госпіталізації:

ЕКГ з метою виключення подовження інтервалу QT;

загальний клінічний аналіз крові з підрахунком форменних елементів; загальний клінічний аналіз сечі;

біохімічний аналіз крові; визначення рівня глюкози крові.

В процесі лікування лікарськими засобами гідроксихлорохін, хлорохін, лопінавір/ритонавір повторно оцінюється інтервал QT пацієнта, з метою контролю виникнення протипоказань.

Призначення лікарських засобів здійснюється з урахуванням індивідуального перебігу захворювання, супутньої патології та наявності протипоказань (таблиці 1, 2–3) та за умови отримання інформованої згоди, що додається.

У випадку виникнення несприятливих наслідків застосування лікарських засобів незалежно від статусу реєстрації в Україні, а саме побічної реакції та/або відсутності ефективності лікарського засобу, повідомте про це, заповнивши Карту-повідомлення про побічну реакцію лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, та/або відсутність ефективності лікарського засобу, та/або несприятливу подію після імунізації’/туберкулінодіагностики (НППІ) (Форма № 137/о), затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2006 року № 898 «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду», зареєстрованого Міністерством юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340, та направивши її у встановленому Міністерством охорони здоров’я України Порядку здійснення фармаконагляду.

Таблиця 1. Лікування пацієнтів дорослого віку

Ступінь тяжкості Лікувальні заходи Протипоказання
Підтверджений COVID-19.

зЗахворювання середнього ступеню тяжкості, пацієнт належить до групи ризику тяжкого і критичного перебігу

Розгляньте початок лікування гідроксихлорохіном, якщо немає протипоказання: 400 мг при підозрі/діагнозі; 400 мг через 12 годин;надалі 200 мг двічі на день до 5 днів.

Зверніть увагу: припиніть лікування гіроксихлорохіном, якщо спостереження за пацієнтом буде продовжуватися вдома.

Якщо немає гідросихлорохінуа, розгляньте можливість застосування препаратів на основі хлорохінуа 600 мг (10мг/кг) при діагнозі та 300мг (5мг/кг) через 12 годин, надалі 300 мг (5 мг/кг) двічі на день до 5 днів або хлорохін фосфат 1000 мг при діагнозі та 500мг через 12 годин, надалі 300 мг двічі на день до 5 днів.протягом дня

Або розглянути: фавіпіравір 1-й день 1600 мг, потім 2–3 рази на день 600 мг на добу протягом 5–14 днів. У випадку погіршення стану пацієнта, при загрозі тяжкого перебігу та швидкого прогресування захворювання: лейкопенія та/або лімфопенія в загальному аналізі крові; підвищений рівень С-реактивного білка; підвищений рівень ІЛ-6, ІЛ-2 розглянути призначення тоцилізумабу 4-6 мг/кг, рекомендована доза 400 мг, введення дози впродовж 1 години на 100 мл 0,9% фізіологічного розчину.

При потребі повторно через 12 год. Максимальна курсова доза – 3 введення (в середньому на пацієнта – 3 флакони по 400 мг/20 мл).

Протипоказання: відома алергічна реакція на лікарський засіб.

Застереження: інтервал QTс >500 мсек; гіпокаліємія; взаємодія лікарських засобів, відповідно до інструкції для медичного застосування.

Можлива взаємодія гідросихлорохінуа, ймовірно, така сама як у хлорохінуа: відома недостатність глюкозо-6-фосфат дегідрогенази; важка міастенія; порфірія; патологія сітківки; епілепсія; неконтрольований діабет.

Зверніть увагу: вагітність не є протипоказанням, як така (великий досвід безпечного застосування хлорохіну); див. Баланс співвідношення користь/ризик.

Робіть ЕКГ щоденно, якщо початковий інтервал QTс 450-500 мсек, та біохімію відповідно до основного захворювання

Зверніть увагу: з обережністю використовуйте при ураженні нирок з урахуванням недостатності даних фармакокінетики; зберігайте таку ж навантажувальну дозу як 1-го дня, але зменшіть дози на 2–5 днів до 50%, якщо швидкість клубочкової фільтрації 10–30 мл/хв, і до 25% – якщо швидкість клубочкової фільтрації <10 мл/хв або застосовується діаліз (дуже слабкі докази).

Зверніть увагу: Виконуйте ЕКГ щодня, якщо початковий QTc

450–500 мсек та біохімічний аналіз крові (включаючи рівень калію) відповідно до основного захворювання. Якщо можливо, уникайте хінолонів та макролідів або ретельно контролюйте рівень Q–T, якщо ці антибіотики потрібні.

Підтверджений COVID-19.

Тяжкий перебіг ≥ 1 з наступного: частота дихання ≥30/хв (дорослі); ≥40/хв (діти <5).

Насичення киснем крові ≤93%.

Сспіввідношення PaO2/FiO2 <300.

Інфільтрати в легенях >50% легеневого поля протягом 24-48 год.

Оптимальна підтримуюча терапія в лікарняній палаті (або реанімаційному відділенні).

Забезпечте О2.

Ретельно розгляньте застосування антибіотиків або протигрибкових засобів відповідно до локальної епідеміології.

Розгляньте початок лікування гідроксихлорохіном, якщо немає протипоказання: 400 мг при діагнозі; 400 мг через 12 годин; надалі 200 мг двічі на день до 5 днів.

Зверніть увагу: якщо немає гідросихлорохінуа, розгляньте можливість застосування препаратів на основі хлорохіна 600 мг (10мг/кг) при діагнозі та 300мг (5 мг/кг) через 12 годин, надалі 300 мг (5 мг/кг) двічі на день до 5 днів або хлорохін фосфат 1000 мг при діагнозі та 500 мг через 12 годин, надалі 300мг двічі на день до 5 днів.

Розгляньте застосування лопінавір/ритонавір* 400/100 мг (2 таблетки по 200/50 мг) двічі на день протягом 14 днів), як другий варіант вибору лише якщо гідроксихлорохінгідрохлорохін/хлорохін протипоказані та за умови, що він може застосовуватись протягом 10 днів після початку симптомів (перевірте також взаємодію лікарських засобів); або у дітей <10 кг (після консультації інфекціоніста. (IDS)

Або розглянути: фавіпіравір 1-й день 1600 мг, потім 2-3 рази на день 600 мг на добу протягом 5–14 днів. У випадку погіршення стану пацієнта, при загрозі тяжкого перебігу та швидкого прогресування захворювання: лейкопенія та/або лімфопенія в загальному аналізі крові; підвищений рівень С-реактивного білка; підвищений рівень ІЛ-6, ІЛ-2 розглянути призначення тоцилізумабу 4–6 мг/кг, рекомендована доза 400 мг, введення дози впродовж 1 години на 100 мл 0,9% фізіологічного розчину. При потребі повторно через 12 год. Максимальна курсова доза – 3 введення (в середньому на пацієнта – 3 флакони по 400 мг/20 мл)

Протипоказання: відома алергічна реакція на лікарський засіб.

Застереження: інтервал QTск > 500 мсек; гіпокаліємія;лікопов’язана взаємодія лікарських засобів, відповідно до інструкції для медичного застосування.

Можлива взаємодія гідросихлорохінуа, ймовірно, така сама як у хлорохінуа: відома недостатність глюкозо-6-фосфат дегідрогенази; важка міастенія; порфірія; патологія сітківки;епілепсія; неконтрольований діабет.

Зверніть увагу: вагітність не є протипоказанням, як така (великий досвід безпечного застосування хлорохіну); див. співвідношенняБаланс користь/ризик.

Зверніть увагу: з обережністю

використовуйте при ураженні нирок з урахуванням недостатності даних фармакокінетики; зберігайте таку ж навантажувальну дозу як 1-го дня, але зменшіть дози на 2–5 днів до 50%, якщо швидкість клубочкової фільтрації 10–30 мл/хв, і до 25% — якщо швидкість клубочкової фільтрації <10 мл/хв або застосовується діаліз (дуже слабкі докази).

Зверніть увагу: Виконуйте ЕКГ щодня, якщо початковий QTc 450–500 мсек та біохімічний аналіз крові (включаючи рівень калію) відповідно до основного захворювання. Якщо можливо, уникайте хінолонів та макролідів або ретельно контролюйте рівень Q–T, якщо ці антибіотики потрібні.

Робіть загальний біохімічний аналіз щоденно та ЕКГ щоденно, якщо початковий інтервал QTс >450 мсек (та інші призначені дослідження).

Уникайте хінолонів, якщо можливо, або проводьте ретельний моніторинг інтервалу QT, якщо потрібні ці антибіотики.

Якщо слід застосовувати антибіотики, розгляньте додаткове застосування азитроміцину (за умови його можливого синергічного ефекту з гідроксихлорохіном), але з особливою обережністю щодо взаємодій та пролонгації інтервалу QTс (щоденно ЕКГ або моніторинг серця)

Підтверджений COVID-19.

Критичний перебіг Критичне захворювання ≥1 з наступного: гострий респіраторний дистрес синдром; сепсис; змінена свідомість; поліорганна недостатність.

Оптимальна підтримуюча терапія у відділенні інтенсивної терапії.

Механічна вентиляція.

Спеціальна профілактика та лікування гострого респіраторного дистрес синдрому.

Відстеження вторинних бактеріальних та опортуністичних інфекцій (Aspergillus).

Запобігання подальшому фіброзу легень.

Ремдесивір** (тільки в умовах клінічного дослідження): ударна доза 200 мг (в/в, протягом 30 хв); 100 мг один раз на день від 2 до 10 днів.

Якщо ремдесивір відсутній: розгляньте можливість застосування гідроксихлорохінуа, хлорохінуа, при тому ж дозуванні та моніторингу, як вище; замініть ремдесивіром, якщо з’явиться.

Гідроксихлорохін, хлорохін з обережністю застосовувати при нирковій/печінковій/серцевій недостатності.

Або розглянути: фавіпіравір 1-й день 1600 мг, потім 2–3 рази на день 600 мг на добу протягом 5–14 днів.

Розглянути призначення тоцилізумабу пацієнтам групи ризику (визначених в наказі МОЗ №722 від 28.03.2020 р. №722) при загрозі тяжкого перебігу та швидкого прогресування захворювання: лейкопенія та/або лімфопенія в загальному аналізі крові; підвищений рівень С-реактивного білка; підвищений рівень ІЛ-6, ІЛ2. Тоцилізумаб 4–6 мг/кг, рекомендована доза 400 мг, введення дози впродовж 1 години на 100 мл 0,9% фізіологічного розчину. При потребі повторно через 12 год. Максимальна курсова доза – 3 введення (в середньому на пацієнта – 3 флакони по 400 мг/20 мл).

Все ще існує обмежена інформація щодо взаємодії лікарських засобів.

Оцінку користь/ризик слід проводити індивідуально.

Рекомендовано ретельний моніторинг токсичності ремдесивіру або зменшеної ефективності супутнього препарату.

Перевірте взаємодію з іншими лікарськими засобами.

*Станом на 31.03.2020 р. в наявностінаявні публікації щодо відсутності переваг ефективності застосування зазначеного лікарського засобу, порівняно із підтримуючою терапією.
**Ттільки в умовах клінічного дослідження.

Таблиця 2. Варіанти схем лікування для дорослих пацієнтів

Тяжкість захворювання Схеми лікування
Середньотяжкий ступінь у пацієнта групи ризику Лопінавір/ритонавір + хлорохін або гідроксихлорохін протягом 5–7 днів Розгляньте застосування лопінавір/ритонавір; тривалість в залежності від моніторингу екскреції вірусу Розгляньте застосування хлорохіну протягом 5 днів
Тяжкий ступінь Хлорохін або гідроксихлорохін + ремдесивір протягом 5–20 днів (якщо ремдесивір відсутній: підтримуюча терапія лопінавіром/ритонавіром з хлорохіном) Ремдесивір, тривалість в залежності від моніторингу екскреції вірусу (жодного варіанту другого вибору) Хлорохін (600–300мг; день 2-день 5 300 мг двічі на день); лопінавір/ритонавір як варіант другого вибору (протягом 10–14 днів) Лопінавір/ритонавір
Критичний ступінь Хлорохін або гідроксихлорохін +ремдеcивір протягом 5–20 днів (якщо ремдесивір відсутній: підтримуюча терапія лопінавіром/ритонавіром з хлорохіном) Ремдесивір; тривалість в залежності від моніторингу екскреції вірусу; лопінавір/ритона вір, як варіант другого вибору (в залежності від кожного конкретного випадку) Хлорохін (протягом 5 днів) + ремдесивір (протягом 10 днів) Ремдесивір як варіант першого вибору (протягом 10 днів), Лопінавір/ритонавір (+гідроксихлорохін якщо <65/відсутність супутнього захворювання), як варіант другого вибору (якщо ремдесивір відсутній).

Таблиця 23. Лікування пацієнтів дитячого віку із підтвердженим випадком, підозрілим випадком із клініко-епідеміологічним підтвердженням, тяжким перебігом

Лікарський засіб Дозування Тривалість курсу
Всі ступені тяжкості
Гідроксихлорохін Вік <6 років: гідроксихлорохін сульфат 6,5 мг/кг/добу, розділений на 2 рази на день (максимальна доза — 400 мг/добу)

Вік > 6 років: гідроксихлорохін сульфат 10 мг/кг/добу, розділений на 2 рази на день (максимальна доза — 400 мг/добу).

Протипоказання: QTc > 500 мсек (ЕКГ перед лікуванням, та раз на день, якщо QTc >450 мсек), важка міастенія, порфірія, захворювання сітківки, епілепсія.

5 днів
або
Хлорохіну фосфат 1-й день 16 мг/кг/1 раз, через 12 годин — 7,6 мг/кг, на 2-й — 5-й день по 7,6 мг/кг/добу

Протипоказання QTc >500 мсек (ЕКГ перед лікуванням, та раз на день, якщо QTc >450 мсек), тяжка міастенія, порфірія, захворювання сітківки, епілепсія, аміодарон, кларитроміцин, вориконазол (QT!)

5 днів
Тяжкий перебіг
або
Лопінавір/ритонавір (розчин) від 7 до 15 кг — 12/3 мг/кг 7 — 10 кг — 1,25 мл> 10 кг < 15 кг — 1,75 мл

від 15 до 40 кг — 10/2,5 мг/кг 15-20 кг — 2,25 мл
>20–25 кг — 2,75 мл
>25–30 кг — 3,5 мл
>30–35 кг — 4 мл
>35–40 кг — 4,75 мл

7 днів
>2 тижнів життя до 6 місяців 16/4 мг/кг (відповідає 0,2 мл/кг), 300/75 мг/м2 (відповідає 3,75 мл/м2)

Двічі на добу під час годування

7 днів
Лопінавір/ритонавір таблетки, капсули 400 мг/100 мг двічі на добу 7 днів
Тоцилізумаб

Вага <30 кг: 12 мг/кг в/в (розвести до 50 мл фізіологічним розчином і ввести через 1 годину)

Вага ≥30 кг: 8 мг/кг в/в (розвести до 100 мл фізіологічним розчином і ввести через 1 годину).

Максимальна доза 800 мг на одну інфузію.

Однократно
При коінфекції вірусу грипу
Осельтамівір Діти віком 0–12 місяців — 3 мг/кг двічі на добу

Від 10 кг до 15 кг — 30 мг 2 рази на добу

> 15 кг до 23 кг — 45 мг 2 рази на добу
> 23 кг до 40 кг — 60 мг 2 рази на добу
40 кг — 75 мг 2 рази на добу

5 днів

IV. Перелік літературних джерел, використаних при розробці клінічного протоколу медичної допомоги.

1. World Health Organization (WHO) Off-label use of medicines for COVID-19, 31.03.2020. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/off-label-use-of-medicines-for-covid-19

2. European Medicines Agency (EMA) Update on treatments and vaccines against COVID-19 under development, 31.03.2020. https://www.ema.europa.eu/en/news/update-treatments- vaccines-against-covid- 19-under-development

3. European Medicines Agency (EMA) COVID-19: chloroquine and hydroxychloroquine only to be used in clinical trials or emergency use programmes, 01.04.2020. https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-chloroquine-hydroxychloroquine-only-be-used-clinical-trials-emergency-use-programmes

4. European Medicines Agency (EMA) provides recommendations on compassionate use of remdesivir for COVID-19, 03.04.2020.

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-provides-recommendations-compassionate-use-remdesivir-covid-19

5. European Medicines Agency (EMA) Summary on compassionate use Remdesivir, 03.04.2020. https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/summary-compassionate-use- remdesivir-gilead_en.pdf

6. European Medicines Agency (EMA) EU authorities agree new measures to support availability of medicines used in the COVID-19 pandemic, 06.04.2020: https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-authorities-agree-new-measures-support-availability-medicines-used-covid- 19-pandemic

7. European Medicines Agency (EMA) Compassionate use

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/compassionate-use

8. S. Food and Drug Administration (FDA) Emergency Use Authorization (EUA) of chloroquine phosphate and hydroxychloroquine sulfate for treatment of COVID-19. https://www.fda.gov/media/136534/download

9. S. Food and Drug Administration (FDA) Expanded Access. https://www.fda.gov/news- events/public-health-focus/expanded-access

10. Interim clinical guidance for adults with suspected or confirmed COVID- 19 in Belgium https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf

11. Recommandations pour le traitement des enfants atteints de COVID-19 Belgian Pediatric Covid-19 Task Force (Adaptation du protocole original de la KULeuven http://gbs- vbs.org/fileadmin/user_upload/Unions/PED/Belg_Recomm_COVID_ped_31mar_FR.pdf.

12. French legal order. Decree No. 2020-314 of March 25, 2020 supplementing Decree No. 2020-293 of March 23, 2020 prescribing the general measures necessary to deal with the COVID-19 epidemic in the context of the state of health emergency.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755775&categorieLien=id

13. Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products of Poland. Information on product information sheets for the product Arechin (Chloroquini phosphas), 250 mg, tablets, 14.03.2020. http://urpl.gov.pl/pl/informacja-w-sprawie- druk%C3%B3w-informacyjnych-do-produktu-arechin-chloroquini-phosphas-250-mg-tabletki#

14. World Health Organization (WHO) Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected (13.03.2020): https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected

15. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html

16. CDC Information for Clinicians on Therapeutic Options for COVID-19 Patients. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/therapeutic-options.html

17. Austrian Society for Internistic and General Intensive Care Medicine and Emergency Medicine, OGARI). ICU Therapy guideline for the treatment of patients with a SARS CoV2 infection, 29.03.2020 https://www.anaesthesie.news/wp-content/uploads/%C3%96GARI- FASIM-%C3%96GIAIN-Guideline-NEU-Covid19-290320.pdf

18. China National Health Commission. Diagnosis and Treatment Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia (Trial Version 7),

03.03.2020:https://www.chinadaily.com.cn/pdf/2020/1.Clinical.Protocols.for.the.Diagnosis. and.Treatment.of.COVID-19.V7.pdf

19. Chinese Centre for Disease Control and Prevention). Diagnosis and treatment. COVID-19 Prevention and Control, 2020:

http://www.chinacdc.cn/en/COVID19/202002/P020200310326343385431.pdf

20. Circolare del ministero con raccomandazioni per persone immunodepresse: Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19,

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73753&parte=1%20&serie=null

21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 17 d. jsakymu Nr. V-383: SUAUGUSIVJV COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRASAS)

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/COVID-19_dgn%20ir%20gydymo%20aprasas%20SUVESTINIS.pdf

22. Protocole pour la prise en charge de Patients ayant une infection COVID-19 confirmёe ou suspectee, CONSEIL SUPERIEUR DES MALADIES INFECTIEUSES https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid- 19/index.html

23. Medicamenteuze behandelopties bij patiёnten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2), De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) https://swab.nl/nl/covid-19

24. Tratamientos disponibles para el manejo de la infection respiratoria por SARS-CoV-2 (AEMPS) https://www. aemps. gob. es/la-aemp s/ultima-informacion-de-la-aemp s-acerca-del- covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-maneio-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/

25. AvuuKa фарцака каї Ospantia acOsvtiv цє /ошо/п ano то vso королоїо SARS-CoV-2 14 Мартюи 2020, National Public Health Organization, NPHO, Ministry of Health: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-odigies-therapeias.pdf

26. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine. Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment, 2020: https://covid-19.alibabacloud.com/

27. Cao B, Wang Y, Wen D, Liu W, Wang J, Fan G, et al.A Trial of Lopinavir- Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. N Engl J Med 2020; :NEJMoa2001282 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEIMoa2001282

28. Interactions with Experimental COVID-19 Therapies https://www.covid19- druginteractions.org/

1. Interim clinical guidance for adults with suspected or confirmed COVID- 19 in Belgium

2. Liu Y, Yan L-M, Wan L, Xiang T-X, Le A, Liu J-M, et al.Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19. The Lancet Infectious Diseases2020; 0. doi:10.1016/S1473- 3099(20)30232-2

3. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al.Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet Published Online First: 11 March 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)30566-3

4. Agostini ML, Andres EL, Sims AC, Graham RL, Sheahan TP, Lu X, et al.Coronavirus Susceptibility to the Antiviral Remdesivir (GS-5734) Is Mediated by the Viral Polymerase and the Proofreading Exoribonuclease. mBio 2018; 9. doi:10.1128/mBio.00221-184 Sheahan TP, Sims AC, Graham RL, Menachery VD, Gralinski LE, Case JB, et al.Broad-spectrum antiviral GS-5734 inhibits both epidemic and zoonotic coronaviruses. Sci Transl Med 2017; 9:eaal3653.

5. Sheahan TP, Sims AC, Leist SR, Schäfer A, Won J, Brown AJ, et al.Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta against MERS-CoV. Nat Commun 2020; 11:222.

6. Gordon CJ, Tchesnokov EP, Feng JY, Porter DP, Gotte M. The antiviral compound remdesivir potently inhibits RNA-dependent RNA polymerase from Middle East respiratory syndrome coronavirus. J Biol Chem 2020; :jbc.AC120.013056.

7. Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J, Xu M, et al.Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Research 2020; :1–3.

8. Brown AJ, Won JJ, Graham RL, Dinnon KH, Sims AC, Feng JY, et al.Broad spectrum antiviral remdesivir inhibits human endemic and zoonotic deltacoronaviruses with a highly divergent RNA dependent RNA polymerase. Antiviral Res 2019; 169:104541.

9. Vincent MJ, Bergeron E, Benjannet S, Erickson BR, Rollin PE, Ksiazek TG, et al.Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread. Virology Journal 2005; 2:69.

10. Keyaerts E, Vijgen L, Maes P, Neyts J, Van Ranst M. In vitro inhibition of severe acute respiratory syndrome coronavirus by chloroquine. Biochem Biophys Res Commun2004; 323:264–268.

11. De Wilde AH, Jochmans D, Posthuma CC, Zevenhoven-Dobbe JC, van Nieuwkoop S, Bestebroer TM, et al.Screening of an FDA-Approved Compound Library Identifies Four Small-Molecule Inhibitors of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Replication in Cell Culture. Antimicrob Agents Chemother 2014; 58:4875–4884.

12. Barnard DL, Day CW, Bailey K, Heiner M, Montgomery R, Lauridsen L, et al.Evaluation of immunomodulators, interferons and known in vitro SARS-coV inhibitors for inhibition of SARS-coV replication in BALB/c mice. Antivir Chem Chemother 2006; 17:275–284.

13. Multicenter collaboration group of Department of Science and Technology of Guangdong Province and Health Commission of Guangdong Province for chloroquine in the treatment of novel coronavirus pneumonia. [Expert consensus on chloroquine phosphate for the treatment of novel coronavirus pneumonia]. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi 2020; 43:E019.

14. Biot C, Daher W, Chavain N, Fandeur T, Khalife J, Dive D, et al.Design and Synthesis of Hydroxyferroquine Derivatives with Antimalarial and Antiviral Activities. J Med Chem 2006; 49:2845–2849.

15. Yao X, Ye F, Zhang M, Cui C, Huang B, Niu P, et al.In Vitro Antiviral Activity and Projection of Optimized Dosing Design of Hydroxychloroquine for the Treatment of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Clin Infect Dis Published Online First: 9 March 2020. doi:10.1093/cid/ciaa237

16. Gautret P, Lagier J-C, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M, et al.Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open- label non-randomized clinical trial. International Journal of Antimicrobial Agents 2020; :105949.

17. Chen F, Chan KH, Jiang Y, Kao RYT, Lu HT, Fan KW, et al.In vitro susceptibility of 10 clinical isolates of SARS coronavirus to selected antiviral compounds. J Clin Virol2004; 31:69–75.

18. Yamamoto N, Yang R, Yoshinaka Y, Amari S, Nakano T, Cinatl J, et al.HIV protease inhibitor nelfinavir inhibits replication of SARS-associated coronavirus. Biochem Biophys Res Commun2004; 318:719–725.

19. Chu CM, Cheng VCC, Hung IFN, Wong MML, Chan KH, Chan KS, et al.Role of lopinavir/ritonavir in the treatment of SARS: initial virological and clinical findings. Thorax 2004; 59:252–256.

20. Chan JFW, Chan K-H, Kao RYT, To KKW, Zheng B-J, Li CPY, et al.Broad-spectrum antivirals for the emerging Middle East respiratory syndrome coronavirus. Journal of Infection2013; 67:606–616.

21. Chan JF-W, Yao Y, Yeung M-L, Deng W, Bao L, Jia L, et al.Treatment With Lopinavir/Ritonavir or Interferon-β1b Improves Outcome of MERS-CoV Infection in a Nonhuman Primate Model of Common Marmoset. J Infect Dis 2015; 212:1904–1913.

22. The Efficacy of Lopinavir Plus Ritonavir and Arbidol Against Novel Coronavirus Infection

– Full Text View — ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04252885 (accessed 24 Mar2020).

23. Cao B, Wang Y, Wen D, Liu W, Wang J, Fan G, et al.A Trial of Lopinavir– Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. N Engl J Med 2020;

:NEJMoa2001282.

24. Dobson J, Whitley RJ, Pocock S, Monto AS. Oseltamivir treatment for influenza in adults: a meta-analysis of randomised controlled trials. The Lancet 2015; 385:1729–1737.

25. Kamal MA, Gieschke R, Lemenuel-Diot A, Beauchemin CAA, Smith PF, Rayner CR. A Drug-Disease Model Describing the Effect of Oseltamivir Neuraminidase Inhibition on Influenza Virus Progression. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2015; 59:5388–5395.

26. Organization WH. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected: interim guidance, 13 March 2020. Published Online First: 2020.https://apps.who.int/iris/handle/10665/331446 (accessed 16 Mar2020).

27. Russell CD, Millar JE, Baillie JK. Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for 2019-nCoV lung injury. Lancet 2020; 395:473–475.

28. Schwartz DA. An Analysis of 38 Pregnant Women with COVID-19, Their Newborn Infants, and Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections and Pregnancy Outcomes. Arch Pathol Lab MedPublished Online First: 17 March 2020. doi:10.5858/arpa.2020-0901-SA

29. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al.Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. The Lancet 2020; 395:809–815.

30. Qiao J. What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women?The Lancet 2020; 395:760–762.

31. CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Centers for Disease Control and Prevention. 2020.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/children.html (accessed 24 Mar2020).

32. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, et al.Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. Pediatrics 2020; :e20200702.

33. CDC. Coronavirus Disease (COVID-19) and Breastfeeding. Centers for Disease Control and Prevention.

2020. https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/maternal-or — infant-illnesses/covid-19-and-breastfeeding.html (accessed 24 Mar2020)

34. Lu X, Zhang L, Du H, Zhang J. SARS-CoV-2 InfectioninChildren. N Engl J Med. 2020 Mar 18. doi: 10.1056/NEJMc2005073.

35. Zimmermann P, Nigel C. Coronavirus Infectionsin Children Including COVID-19 An Overview of the Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, Treatmentand Prevention Options in Children. The Pediatric Infectious Disease Journal: March 12, 2020, doi: 10.1097/INF.0000000000002660.

Додаток

до Протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби  (COVID-19)»

ФОРМА
інформованої згоди пацієнта на проведення діагностики та лікування згідно з клінічним протоколом медичної допомоги «COVID-19»

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

Код за ЄДРПОУ

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

_______________ №_________
ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА
НА ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ЗГІДНО ІЗ КЛІНІЧНИМ ПРОТОКОЛОМ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ «COVID-19»

Я, __________________________________________________________________________________________________________________, одержав(ла)

у ___________________________________________________________________________________________________________________(найменування закладу охорони здоров’я) інформацію про характер мого (моєї дитини) захворювання, особливості його перебігу, діагностики та лікування.

Мені надано інформацію щодо можливості застосування нового клінічного протоколу для проведення діагностики та лікування мого (моєї дитини) захворювання та роз’яснено різницю між уніфікованим та новим клінічним протоколом. Засвідчую свою згоду на застосування нового клінічного протоколу_____________________________________________________________________________________________________________(назва нового клінічного протоколу)

Я ознайомлений(а) з планом обстеження і лікування. Отримав(ла) в повному обсязі роз’яснення про характер, мету, орієнтовну тривалість діагностично-лікувального процесу та про можливі несприятливі наслідки під час його проведення, про необхідність дотримання визначеного лікарем режиму в процесі лікування. Зобов’язуюсь негайно повідомляти лікуючого лікаря про будь-яке погіршення самопочуття (стан здоров’я дитини). Я проінформований(а), що недотримання рекомендацій лікуючого лікаря, режиму прийому призначених препаратів, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікувальний процес та негативно позначитися на стані здоров’я. Мені надали в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання і наслідки у разі відмови від лікування. Я мав(ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять, стосовно стану здоров’я, перебігу захворювання і лікування та одержав(ла) на них відповіді. Я погоджуюсь із використанням та обробкою моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Інформацію надав лікар _________________ «____» ___________ 20___ року _____________

(П.І.Б.) (дата) (підпис)

Я, _______________________________________, згодний(а) із запропонованим планом лікування

______________________(підпис) «____»________________________ 20___ року (дата)

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті