Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я»

16 Липня 2020 9:39 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я»

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (далі — Постанова) визначено, що заклади охорони здоров’я, які після зміни механізму фінансування отримують менше коштів у порівнянні з тим, що отримували за механізмом медичної субвенції, можуть укладати договори про Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я (глава 31 Постанови).

Запланована вартість перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я,  передбачених главою 31 Постанови, за місяць розраховується як комбінація глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг з урахуванням виконання закладом охорони здоров’я плану розвитку, який затверджено власником або госпітальною радою відповідного госпітального округу (його складено на підставі типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я, що визначена МОЗ в установленому порядку) та є частиною договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за відповідною формулою.

Для реалізації вищезазначеного механізму розроблено Типову форму плану розвитку закладу охорони здоров’я.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Експертної групи з питань розвитку медичних послуг Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України або в електронному вигляді на адресу: medicalservice.moh@gmail.com.

Контактний телефон 0442536967.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я»

1. Резюме

Проєкт наказу розроблено з метою затвердження Типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році».

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (далі — Постанова) визначено, що заклади охорони здоров’я, які після зміни механізму фінансування отримують менше коштів у порівнянні з тим, що отримували за механізмом медичної субвенції, можуть укладати договори про Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я (глава 31 Постанови).

Запланована вартість перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я,  передбачених главою 31 Постанови, за місяць розраховується як комбінація глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг з урахуванням виконання закладом охорони здоров’я плану розвитку, який затверджено власником або госпітальною радою відповідного госпітального округу (його складено на підставі типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я, що визначена МОЗ в установленому порядку) та є частиною договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за відповідною формулою.

Для реалізації вищезазначеного механізму розроблено Типову форму плану розвитку закладу охорони здоров’я.

3. Суть проєкту акта

Проєктом наказу пропонується затвердити Типову форму плану розвитку закладу охорони здоров’я.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту наказу не потребує додаткових витрат із державного чи місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих осіб

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт наказу матиме вплив на інтереси суб’єктів господарювання, громадян і держави.

Прогноз впливу реалізації проєкту наказу на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проєкт наказу з метою забезпечення громадського обговорення розміщено на офіційному вебсайті МОЗ: https://moz.gov.ua.

6. Прогноз впливу

Прийняття проєкту наказу забезпечить можливість реалізації глави 31 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65, що сприятиме покращенню доступу пацієнтів до необхідних медичної допомоги та збільшить фінансову стабільність закладів охорони здоров’я.

Прийняття проєкту наказу не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на окремі регіони.

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп, екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження із Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад і територій України, Національною службою здоров’я України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Антимонопольним комітетом України та Державною регуляторною службою України.

Проєкт наказу потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

Проєкт наказу не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт наказу не містить положень, які створюють підстави для дискримінації.

У проєкті наказу відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проєкт наказу не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Мінцифри про проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт наказу не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

Проєкт наказу не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт нормативно- правового акта та суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету передбачене зазначеним Законом  не потребується.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу розроблено відповідно до глави 31 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65.

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

«___»_______ 2020 року

Додаток

до пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

  1. Суть проєкту акта: Проєктом наказу передбачається затвердити Типову форму плану розвитку закладу охорони здоров’я.
  2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив середньостроковий вплив
Заклади охорони здоров’я, які зі зміною механізму фінансування отримують менше коштів у порівнянні з тим, що отримували за механізмом медичної субвенції Збільшення фінансування задля здійснення заходів необхідних для трансформації закладу охорони здоров’я + + Прийняття проєкту наказу забезпечить можливість реалізації глави 31 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65.
Пацієнти Збільшення доступу до медичних послуг у закладах охорони здоров’я + + Прийняття проєкту наказу забезпечить можливість реалізації глави 31 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65.
Медичні працівники (лікарі, медичні сестри тощо) Збереження робочих місць та/або можливість змінити спеціалізацію + + Прийняття проєкту наказу забезпечить можливість реалізації глави 31 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65.

Проєкт

опубліковано на сайті МОЗ

15.07.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

від__________________2020 року № ____________

Про затвердження Типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я

Відповідно до глави 31 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову форму плану розвитку закладу охорони здоров’я, що додається.

2. Директорату медичних послуг забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра І. Садов’як.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

__________ 2020 року №___

Типова форма плану розвитку закладу охорони здоров’я

План розвитку закладу охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) повинен містити такі обов`язкові компоненти з зазначенням термінів їх виконання:

1. Описова частина
1.1. Аналітична довідка про ЗОЗ: аналіз поточної ситуації у сфері діяльності з графічною структурою та основними показниками роботи за 2018–2020 рр.;
1.2. Презентація ЗОЗ підготовлена в Microsoft PowerPoint, формат PPT, PPTX (або аналог), не більше 10 слайдів з діаграмами та фотоматеріалами у додатку;
2. Програма організаційно-управлінських змін
2.1. Актуальна інформація про адміністрацію ЗОЗ з коротким резюме про керівників;
2.2. Розроблення та впровадження ефективної структури управління ЗОЗ;
2.3. Розроблення та підписання колективного трудового договору (у разі його відсутності);
2.4. Розроблення та впровадження заходів зі зменшення тривалості середнього строку госпіталізації;
2.5. Розроблення та впровадження заходів із збільшення частки амбулаторної медичної допомоги у структурі медичної допомоги, що надається ЗОЗ;
2.6. Розрахунок та обґрунтування потреби у кадрах у розрізі спеціальностей;
3. Програма фінансово-економічної діяльності
3.1. Оцінка стану фінансування ЗОЗ за поточний і попередні два роки;
3.2. Аналіз реалізації програми медичних гарантій: перелік пакетів медичних послуг та суми фінансування, на які укладені договори з Національною службою здоров’я України, аналіз причин зменшення фінансування ЗОЗ за Програмою медичних гарантій. шляхи вирішення ситуації;
3.3. Розроблення моделі фінансування ЗОЗ та визначення пріоритетних напрямів діяльності ЗОЗ, з урахуванням наявної мережі ЗОЗ в регіоні;
3.4. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування ЗОЗ, заходи за рахунок місцевих бюджетів;
3.5. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування ЗОЗ  за рахунок недержавних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, страхових компаній та інших джерел;
3.6. Розрахунок та обґрунтування оптимальної необхідної кількості ліжко- місць;
3.7. Розроблення та обґрунтування необхідності капітальних інвестицій у ЗОЗ (закупівля обладнання, будівництва, ремонт приміщень тощо);
3.8. Розроблення моделі впровадження платних послуг. Затвердження Переліку платних послуг відповідно до вимог чинного законодавства;
3.9. Заходи з впровадження енергозберігаючих технологій;
3.10. Впровадження аутсорсингу на певні види послуг;
3.11. Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті ЗОЗ;
4. Програма управління якістю надання медичної допомоги
4.1. Впровадження критеріїв та індикаторів якості надання медичної допомоги;
4.2. Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної допомоги;
4.3. Впровадження заходів з інфекційного контролю;
5. Інші програми діяльності ЗОЗ
5.1. Заходи з реалізації Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1414 та інших нормативно-правових актів на виконання Стратегії (для ЗОЗ, що уклали договір з НСЗУ за главою 19 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65);
5.2. Заходи з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1018 (для ЗОЗ, що уклали договір з НСЗУ за главою 18 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65);
5.3. Заходи з підвищення доступності та якості паліативної допомоги (для ЗОЗ, що уклали договір з НСЗУ за главами 22 та 23 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65);
5.4. Інші заходи визначені власником ЗОЗ або госпітальною  радою відповідного госпітального округу.

В.о. Генерального директора Директорату медичних послуг Асан Чарухов

Коментарі

Алла 20.07.2020 11:21
план створюється на який період та починаючи з якого періоду? За умови початку реформування плани будуть достатньо "сирими". Але термін, на який вони складаються, потрібно визначити МОЗ України. Можливо, на початку, треба їх робити річними для більш гнучких змін та більшої можливості для корекції. І навіщо до цього роботи презентації? Чіткий, достатньо стислий план з зазначеними строками поетапної роботи. Змінився сам підхід до роботи, до чого тут діаграми, як було раніше. не втрачати час на діаграми, які, по суті, ні про що.
Тетяна Косюга медичний директор КНП ООДКЛ ООР. 21.07.2020 9:32
Складання аналітичної довідки необхідно за попередні роки 2017-2019, оскільки поточний рік нетиповий через карантинні заходи , а також, що в кращому разі. можна порівнювати півріччя. Але як зазначено півріччя 2020 дуже відрізняється від минулих років порівнння некоректне .
валентина 23.07.2020 3:30
Показники роботи закладу повиннні братися за 3 року 2017-2019, але як на наш заклад, то з 01.04.2020 року до нашого закладу були приєднані два структурнх підрозділи, показники яких залишилися у структурі того закладу в якому вони були.. на мій розсуд заклади повинні розрахувати середню вартість ліжкодня та середню кількість проведених ліжкоднів та примінять коєфіцієнти росту цін
Олександр 20.08.2020 3:49
Сьогодні вже 20.08.2020р залишилось 10 діб до подачі в НСЗУ та необхідності підписання "про перехідне фінансування....." а проект розвитку не підписан МОЗ і залишається проектом. Чи МОЗ спілкується с НСЗУ?
Світлана 27.08.2020 10:04
Яким чином давати оцінку стану фінансування ЗОЗ за 2018-2020 роки? Відповідно до обрахованих потреб, чи до фінансування яке надходило? Як правильно дати оцінку 2020 року( приєднані заклади, карантин, працівники знаходились у відпустках за свій рахунок, заклад харчувався та лікувався фактично за залишки минулих років???? Що рахувати??? Як правильно підготувати інформацію?
Татьяна 04.09.2020 2:28
Хто вже робив цей план? Є якісь рекомендації або інструкції до його складання?? Ким затверджувати, хто та коли подає звіт про виконання плану?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті