Постанова КМУ від 12.08.2020 р. № 698

14 Серпня 2020 12:39 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2020 р. № 698

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1121

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1121 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 243) зміни, що додаються.
 2. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству фінансів у двомісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 серпня 2020 р. № 698

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  від 27 листопада 2019 р. № 1121

 1. Доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:

«11. Установити, що вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».».

 1. Порядок використання коштів, передбачених  у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 2019 р. № 1121

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 серпня 2020 р. № 698)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених  у державному бюджеті  для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи  боротьби з епідеміями»

Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» (далі — бюджетні кошти).
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є МОЗ.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами використання бюджетних коштів, зазначеними у підпунктах 1 і 2 пункту 3 цього Порядку, є лабораторні центри (обласні, міські, на водному, залізничному, повітряному транспорті), що належать до сфери управління МОЗ, державна установа «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України» та державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами використання бюджетних коштів, зазначеними у підпунктах 4 і 5 пункту 3 цього Порядку, є державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство «Медичні закупівлі України», яке належить до сфери управління МОЗ та одержує кошти на виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» в частині доведеного до нього переліку напрямів профілактики, діагностики та лікування протягом відповідного бюджетного періоду та здійснює закупівлі за доведеним до нього переліком, кількостями та інформацією про обсяги розподілу товарів, робіт чи послуг у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

 1. Напрями використання бюджетних коштів:

1) здійснення лабораторних, інструментальних досліджень і випробувань для потреб державного епідемічного нагляду (спостереження) та діагностичних досліджень, проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу;

2) здійснення заходів щодо боротьби з епідеміями;

3) закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, інших товарів і послуг, зокрема:

закупівля тест-систем, витратних матеріалів для діагностики та медикаментів для лікування туберкульозу;

закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, медикаментів для замісної підтримуючої та антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей;

закупівля тест-систем, витратних матеріалів для діагностики та медикаментів для лікування гепатиту В і С для дітей та дорослих;

закупівля імунобіологічних препаратів та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів та медичних виробів;

закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів;

закупівля лікарських засобів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності;

закупівля товарів і послуг, пов’язаних з поставками, або управлінських послуг, які надаються спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (зокрема доставку, страхування, резерв коштів (буфер) та інші пов’язані послуги), на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо);

оплата банківських послуг (закупівля коштів в іноземній валюті);

оплата послуг із супроводження товарів на всій території України уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання, оплата в разі потреби послуг з перекладу інструкції про застосування товарів відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

4) закупівля послуг із забезпечення громадського здоров’я, а саме:

закупівля послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, до яких належать послуги із: залучення партнерів людей, які живуть з ВІЛ, до надання послуг з медичного обслуговування населення, пов’язаних з ВІЛ; формування прихильності до лікування ВІЛ та утримання під медичним наглядом; залучення людей, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним способом, до отримання медичної допомоги у зв’язку з ВІЛ. Отримувачами послуг з догляду та підтримки у зв’язку з ВІЛ є люди, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію або готуються до початку її проведення, та їх статеві партнери, яким невідомо про їх ВІЛ-статус;

закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп  підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, до яких належать послуги з надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг у частині запобігання інфікуванню ВІЛ та зменшення шкоди, розповсюдження презервативів та лубрикантів, обміну та видачі шприців, тестування на ВІЛ, проведення скринінгу на туберкульоз. Отримувачами зазначених послуг з профілактики ВІЛ є чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, особи, які надають сексуальні послуги за винагороду, люди, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним способом;

5) виплата регіональними закладами охорони здоров’я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ,  щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ.

 1. Одержувач бюджетних коштів погоджує з МОЗ технічні, якісні та інші характеристики товарів і послуг, які є предметом закупівлі, а також проєкт договору, що буде укладатися за результатами закупівлі.

Кошти для здійснення заходів, передбачених підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, на рахунки одержувача бюджетних коштів перераховуються після погодження МОЗ проєкту договору, що буде укладатися за результатами закупівлі.

 1. Видатки, пов’язані із заходами щодо боротьби з епідеміями, здійснюються відповідно до порядку, затвердженого МОЗ.
 2. Закупівля послуг, зазначених у підпункті 4 пункту 3 цього Порядку, за бюджетні кошти, контроль за якістю та обсягом наданих послуг здійснюються державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» в установленому законодавством порядку.

Потреба та обсяг послуг за напрямами використання бюджетних коштів, зазначеними у підпункті 4 пункту 3 цього Порядку, визначаються державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

 1. Вимоги щодо організації та забезпечення надання послуг, зазначених у підпункті 4 пункту 3 цього Порядку, визначаються в порядку, затвердженому МОЗ.
 2. Вартість послуг, зазначених у підпункті 4 пункту 3 цього Порядку, не може бути вищою за граничні тарифи, які затверджуються МОЗ.
 3. Розрахунок граничних тарифів на послуги, зазначені у підпункті 4 пункту 3 цього Порядку, здійснюється відповідно до методики, затвердженої МОЗ.
 4. Надавачами послуг, зазначених у підпункті 4 пункту 3 цього Порядку, є заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або фізичні особи ― підприємці, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають на її основі послуги з медичного обслуговування населення, а також громадські та благодійні організації, що більш як два роки працюють у сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції та надання послуг, спрямованих на забезпечення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції, догляду, підтримки та соціального захисту груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ.

Забезпечення надавачів послуг медичними виробами (презервативами, лубрикантами та шприцами) здійснюється за рахунок міжнародної технічної та донорської допомоги або інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. Потреба в обсягах щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, визначається регіональними закладами охорони здоров’я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ. Інформація щодо зазначеної потреби подається до державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» перераховує обсяги щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, на небюджетні рахунки, відкриті в органах Казначейства, на ім’я регіональних закладів охорони здоров’я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ.

Виплата щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, здійснюється регіональними закладами охорони здоров’я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ, на особові рахунки одного із батьків або законних представників дитини, відкриті в установах банків.

 1. Розподіл видатків на закупівлю товарів, визначення потреби за номенклатурою, розподіл товарів, використання товарів, моніторинг використання товарів, зазначених у підпункті 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюються відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2020 р., № 10, ст. 373), крім вимоги щодо спрямування в першочерговому порядку видатків до задоволення в повному обсязі потреби за напрямами використання коштів, що необхідні для виконання програми медичних гарантій.
 2. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 3. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті