Процедура підтвердження відповідності вимогам GMP — зміни та нововведення

Підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (Good Manufacturing Practic — GMP), є загальноєвропейською нормою, спрямованою на забезпечення якості лікарських засобів в обігу та відсутності ризиків, пов’язаних із якістю ліків під час застосування пацієнтами. У зв’язку з цим процедура підтвердження відповідності постійно вдосконалюється та зазнає змін на відповідність міжнародним нормам. 21 липня набув чинності наказ МОЗ України від 09.06.2020 р. № 1346, яким внесено зміни до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (далі — Порядок відповідності), затвердженого наказом МОЗ України від 27.12.2012 р. № 1130. Саме задля обговорення цього важливого та актуального питання 8 вересня в рамках науково-практичної конференції «Зміни до порядку, дистанційна оцінка, належна виробнича практика, GMP» зібралися експерти та зацікавлені сторони (заявники, представники заявників та виробників), загалом більше 160 учасників конференції. Організаторами заходу виступили ДП «Український фармацевтичний інститут якості» (далі — ДП «УФІЯ») та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі — Держлікслужба). Доповідачами виступили Наталя Тахтаулова, начальник управління ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів, контролю за дотриманням ліцензійних умов та сертифікації Держлікслужби; Оксана Кошова, начальник відділу експертиз та інспектування ДП «УФІЯ», та Тетяна Лупиніс, головний експерт відділу технічних експертиз та інспектування ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції».

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗМІН

Наталя Тахтаулова зазначила, що в рамках процедури підтвердження відповідності умов виробництва вимогам GMP раніше визнавалися сертифікати GMP, видані уповноваженими органами країн — членів міжнародної Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme — PIC/S).

Наразі ж визнаються сертифікати GMP, які видані в Європейському Союзі, Великій Британії та країнах, які мають угоду про взаємне визнання сертифікатів відповідності на промислову продукцію (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods — АСАА) з ЄС або Україною. Серед таких:

 • країни Європейської економічної зони — 27 країн ЄС та країни Європейської асоціації вільної торгівлі — Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн;
 • Велика Британія;
 • країни, що мають Угоди про взаємовизнання промислових товарів та продуктів (Mutual recognition agreements — MRA) угоду з ЄС (США, Канада, Швейцарія, Нова Зеландія, Австралія, Японія). При цьому, доповідач звернула увагу на те, що в угоді MRA стосовно лікарських засобів між ЄС та США визнання не запроваджено в повному обсязі. Так, відсутнє визнання щодо препаратів крові, вакцин. Однак для Порядку відповідності немає винятків і повністю визнаються сертифікати й ліцензії, видані США;
 • АССА угода з ЄС — Ізраїль.

За словами експерта, Порядком відповідності запроваджена процедура дистанційної оцінки Держлікслужбою умов виробництва з метою подальшої видачі сертифіката GMP. Для її проведення суб’єкт господарювання має подати заяву на видачу такого сертифіката. При цьому дистанційна оцінка проводитиметься лише в разі відсутності можливості здійснити фізичне інспектування за підстав, що затверджені Порядком відповідності. Після дистанційної оцінки має бути проведено фізичне інспектування виробництва.

Також затверджено методологію оцінки ризиків щодо розрахунку строку наступної інспекції виробництва лікарського засобу на відповідність вимогам GMP (далі — Методологія), яку наведено в додатку 15 до Порядку відповідності, що базується на категоризації (визначенні рейтингу) виробничих дільниць на основі оцінки ризику, який може впливати на здоров’я та життя пацієнтів, та враховує ризики щодо якості лікарських засобів.

Методологія використовуватиметься для:

 • планування обсягу (масштабу), тривалості, кількості інспекторів для проведення наступної інспекції дільниць з метою перевірки відповідності вимогам GMP та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (далі — Ліцензійні умови);
 • планування загальних річних планів інспектування виробничих дільниць на відповідність вимогам GMP та Ліцензійних умов;
 • визначення строку наступної інспекції з метою визначення відповідності вимогам GMP;
 • розрахунку строку дії сертифікатів GMP;
 • видачі сертифіката GMP за процедурою оцінки ризиків у період пандемії.

Для підприємств, які здійснюють виробниц­тво (отримання) та/або зберігання плазми, передбачена необхідність подання в комплекті документів під час процедури підтвердження умов виробництва вимогам GMP, ще й Досьє виробничої дільниці для установ з отримання плазми та/або Досьє виробничої дільниці для місць зберігання плазми. Відповідні настанови з підготовки цих досьє будуть затверджені наказами МОЗ та є адаптованими перекладами відповідних настанов PIC/S. Подання на затвердження у вигляді наказів МОЗ планується на початку жовтня цього року.

Змінами передбачено також подання в комплекті документів копій реєстраційних посвідчень, виданих компетентними органами країн — членів ЄС, Великої Британії або держав, які мають угоду про взаємне визнання з ЄС або Україною. Воно подається для лікарських засобів, хоча б одна стадія виробництва яких здійснюється не в країні — члені ЄС, Великій Британії або в державі, яка не має угоди АССА з ЄС або Україною. Стосовно угод АССА України з іншими країнами доповідач зауважила, що наразі таких угод не підписано. Поки що лише обговорюється можливість їх підписання між Украї­ною та ЄС і між Україною та Південною Кореєю.

Реєстраційне посвідчення також подається під час розширення/внесення змін до переліку лікарських засобів, ця норма застосовується як до вис­новку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарського засобу вимогам GMP (далі — Висновок GMP), так і сертифіката GMP (для кожного лікарського засобу, що не був предметом інспектування). Це стане підтвердженням того, що лікарський засіб був предметом перевірки, оцінки та позитивного погодження компетентним органом однієї з вищезгаданих країн та може бути включений до Висновку GMP або сертифіката GMP без проведення інспектування з боку України.

У разі відсутності реєстраційного посвідчення згідно з Порядком відповідності проводиться інспектування за заявою на видачу як висновку GMP, так і сертифіката GMP, а також листом щодо розширення/внесення змін до переліку лікарських засобів, однак лише у разі, якщо ці заяви/листи подані не в період пандемії/карантину. У таких випадках заявникам необхідно подати заяви на видачу сертифіката GMP з метою проведення дистанційної оцінки. При цьому слід враховувати підстави для її проведення відповідно до Порядку відповідності, а також відсутність заборон щодо проведення, зокрема, суб’єктом господарювання має бути надано документальні підтвердження усунення порушень GMP за результатами попереднього інспектування.

Під час конференції була можливість відповідати на запитання, які ставили доповідачеві онлайн. Більшість з них стосувалися роз’яснень щодо різниці між такими документами, як СРР (сертифікат лікарського засобу для міжнародної торгівлі) та реєстраційне посвідчення. Н. Тахтаулова ще раз нагадала, що це різні за суттю та призначенням документи. СРР — це документ, який видається регуляторним органом країни, де здійснюється виробництво. Він підтверджує, що препарат є лікарським засобом, а не косметикою або біологічною добавкою. Видача висновку або сертифіката GMP здійснюється відповідно до Порядку відповідності лише для лікарських засобів. Тому в комплекті до заяви на видачу висновку GMP або сертифіката GMP СРР подається обов’язково у разі, якщо лікарські засоби, що подаються для проведення процедури, не зареєстровані в Україні. Що стосується реєстраційних посвідчень, то це інший вид документів, який надається в комплекті до заяв на видачу висновку GMP, розширення/змін до переліку лікарських засобів до висновку GMP або сертифікату GMP, у разі якщо хоча б одна стадія виробництва здійснюється поза межами країн ЄС, Великої Британії, або країн — партнерів ЄС, або України. Тобто СРР та реєстраційні посвідчення не є взаємозамінними.

Наразі є два шляхи подання заяви та комплекту документів:

1) нарочно (1 екземпляр опису залишається у представника);

2) у разі пандемії/карантину ці документи (без опису) подаються поштовим відправленням або в скриньку кореспонденції в Держлікслужбі. Після реєстрації заяви представнику заявника електронною поштою повідомляється номер та дата їх реєстрації.

Наказом № 1346 скасовано первинну експертизу, під час якої перевірялася комплектність поданих документів та їх відповідність законодавству. Наразі залишилася лише спеціалізована експертиза поданих документів, яка включає в тому числі перевірку комплектності поданих документів та їх відповідність законодавству. Термін проведення спеціалізованої експертизи передбачає загальний термін проведення експертиз, який було затверджено попередньою редакцією Порядку відповідності, тобто загальний термін залишився до 15 днів.

Також змінами передбачено, що для виробників-резидентів за результатами перевірки дотримання Ліцензійних умов Держлікслужба видаватиме сертифікат GMP за умови відсутності критичних порушень та/або численних (не менше 6 у сукупності за конкретними лікарськими засобами або процесами) суттєвих порушень відповідності вимогам GMP виробничих дільниць або окремих лікарських засобів. Раніше Держлікслужба не видавала сертифікат лише за наявності критичних порушень. Відтепер процедура прийняття рішення щодо видачі сертифіката GMP є аналогічною такій під час прийняття рішення щодо видачі сертифіката GMP для виробників-нерезидентів.

Під час спеціалізованої експертизи інспектори мають право ознайомитися з реєстраційними матеріалами на лікарські засоби. Спеціалізована експертиза під час процедури підтвердження відповідності умов виробництва вимогам GMP може бути подовжена на час, який необхідний для надання цих документів, якщо про необхідність додаткового часу повідомив заявник у письмовому зверненні. Однак у разі ненадання заявником реєстраційних матеріалів у строки, що перевищують 6 міс з дати відправлення повідомлення заявнику чи його представнику про необхідність їх подання, заява залишатиметься без розгляду.

У разі виявлення порушень під час спеціалізованої експертизи та надання заявнику повідомлення про необхідність їх усунення, якщо заявник протягом 30 робочих днів після отримання такого повідомлення не усуває порушення або не надає необхідний комплект документів, заява на видачу сертифіката (висновку) залишається без розгляду. Якщо ж заявнику потрібен додатковий час для надання такої інформації, він має надати Держлікслужбі відповідне обґрунтування причини і необхідного йому додаткового часу.

При цьому Н. Тахтаулова звернула увагу на те, що на час карантину Держлікслужба враховує санітарно-епідеміологічну ситуацію в Україні та світі у разі інколи невчасного надання відповідей на зауваження. Стосовно строків проведення процедури підтвердження відповідності умов виробництва вимогам GMP з боку Держлікслужби доповідач зауважила, що Законом України від 17.03.2020 р. № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» передбачено, що з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних послуг. Водночас навіть в умовах карантину та адаптованого карантину Держлікслужба намагається надавати їх у найкоротший термін, наскільки можливо.

Під час проведення процедури підтвердження відповідності умов виробництва вимогам GMP незмінною залишилася норма в Порядку підтвердження щодо залучення інспекторів GMP. Для здійснення інспектування, експертиз, виконання окремих робіт у сфері підтвердження відповідності, вивчення окремих питань, які вимагають спеціальних знань, Держлікслужба може залучати уповноважені організації, учених та фахівців (за їх згодою). Наразі залучаються ДП «Український фармацевтичний інститут якості» (залучається більше 15 років, ДП «Навчальний центр GMP/GDP» створено у 2001 р. за підтримки програми «Tacis», перевірка з боку PIC/S) та ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» (прекваліфікація ВООЗ, перевірка з боку PIC/S). Інспекторів GMP державного підприємства внесено до реєстру інспекторів GMP PIC/S.

Відповідно до Порядку відповідності із залученням інспекторів GMP цього підприємства здійснюється: спеціалізована експертиза заяв на видачу висновку GMP для виробництв, що розташовані в ЄС та поза ним (для виробництв поза ЄС розташування здійснюється більше 10 років), спеціалізована експертиза заяв на видачу сертифіката GMP, за результатами якої ними в подальшому здійснюється інспектування закордонних виробників лікарських засобів або дистанційна оцінка (яка проводиться у разі надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, воєнного стану, у разі стихійного лиха, визнання ВООЗ хвороби пандемією та надзвичайною ситуацією в галузі світової охорони здоров’я), а також виконання окремих робіт — процедура оцінки ризику з метою видачі сертифікату GMP у період надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, воєнного стану, у разі стихійного лиха, визнання ВООЗ хвороби пандемією та надзвичайною ситуацією в галузі світової охорони здоров’я та експертиза САРА та документальних підтверджень усунення порушень GMP.

Щодо підстав для проведення інспектування. Згідно з Порядком відповідності інспектування виробництва відбувається у разі:

 • звернення заявника;
 • відсутності сертифікатів GMP, виданих уповноваженим органом країни — члена ЄС, Великої Британії або країни, яка має угоду про взаємне визнання з ЄС або Україною;
 • відсутності копій реєстраційних посвідчень, виданих компетентними органами країн — членів ЄС, Великої Британії або країни, яка має угоду про взаємне визнання з ЄС або Украї­ною, окрім періоду, коли Всесвітня організація охорони здоров’я оголошує пандемію, що унеможливлює проведення інспектування за місцем провадження діяльності, у тому числі враховуючи санітарно-епідеміологічну ситуацію;
 • неможливості встановлення у звіті, складеного за результатами останньої перевірки, проведеної уповноваженим органом країни — члена ЄС, Великої Британії, або країни, яка має угоду АССА з ЄС або Україною, інформації щодо лікарських засобів, які були предметом інспектування чи в разі наявності розбіжностей у звіті та досьє виробничої дільниці;
 • відмови у видачі сертифіката або висновку GMP за результатами останнього інспектування, проведеного Держлікслужбою, виробничої дільниці, що подається в заяві на видачу сертифіката або висновку;
 • прийняття рішень щодо вилучення з обігу в установленому порядку серій лікарського засобу, які вироблялися на даній дільниці, що пов’язані з якістю препарату.

Щодо строків проведення інспектування. Після проведення спеціалізованої експертизи Держлікслужба листом інформує заявника про необхідність проведення інспектування та надання пропозицій щодо термінів його проведення. У разі ненадання заявником пропозиції щодо проведення інспектування протягом 3 міс з дати відправлення повідомлення, заява залишається без розгляду.

Також заява залишається без розгляду в разі надання заявником без зазначення об’єктивних причин пропозицій щодо проведення інспектування у строки, що перевищують 6 міс з дати відправлення повідомлення заявнику.

За наявності об’єктивних причин і врахування їх Держлікслужбою інспектування може бути проведено у строк не більше 1 календарного року від дати подання до Держлікслужби заяви. У разі ж непроведення інспектування заява на видачу сертифіката/висновку залишатиметься без розгляду.

За результатами інспектування, окрім звіту, інспекторами відтепер складається й протокол оцінки ризиків щодо розрахунку строку наступної інспекції відповідності умов виробництва лікарського засобу вимогам GMP. Залежно від того, яка категорія ризику присвоєна виробничій дільниці, у протоколі можуть бути зазначені пропозиції щодо терміну дії сертифіката.

Звіти, у тому числі з дистанційної оцінки, розглядаються на засіданні робочої групи Держлікслужби. За результатами пропозицій, що надані на засіданні робочої групи, Держлікслужба приймає в подальшому рішення щодо видачі або відмови у видачі сертифіката або кількох сертифікатів (у разі необхідності при інспектуванні різних лікарських форм тощо), або висновку, та видає звіт.

Після отримання звіту виробник/заявник повинен у строк до 90 робочих днів з дати його отримання, надати до Держлікслужби на експертизу План коригувальних та запобіжних дій щодо усунення виявлених під час інспектування критичних порушень (невідповідностей) — corrective and preventive action plan (далі — САРА). У разі ж ненадання виробником/заявником САРА Держлікслужбою приймається рішення про відмову у видачі сертифіката/висновку.

Строки усунення порушень встановлюються виробником, враховуючи рекомендації інспекторів згідно зі звітом, результатами проведеної експертизи САРА, та не можуть перевищувати 1 рік від дати проведення інспектування. Документальні підтвердження усунення порушень надаються відповідно до строків, встановлених САРА.

Строк дії сертифіката, який видано за результатами інспектування, становить 3 роки й може бути скороченим згідно з протоколом оцінки ризиків, проведеної за Методологією, щодо розрахунку строку наступної інспекції виробництва лікарського засобу до 2 або 1 року.

У разі, якщо строк наступної інспекції визначено через рік та менше після проведення інспектування, заявник подає до Держлікслужби офіційний лист (разом із заявою про видачу сертифіката) щодо згоди на проведення інспектування. При цьому комплект документів до заяви не додається. Однак можуть вимагатися реєстраційні матеріали на лікарські засоби, оновлений перелік лікарських засобів, Досьє виробничої дільниці для установ з отримання плазми та/або Досьє виробничої дільниці для місць зберігання плазми тощо.

У свою чергу, строк дії сертифіката, виданого за результатами дистанційної оцінки, становить 2 роки, а сертифіката, виданого за результатами попереднього інспектування відповідно до процедури оцінки ризиків, — 1 або 1,5 року в залежно від категорії ризику, визначеної для конкретної виробничої дільниці.

Коли може бути проведено повторне інспектування? Після усунення критичних та/або численних (не менше 6 в сукупності, за конкретними лікарськими засобами та процесами) суттєвих порушень відповідності вимогам GMP та надання Держлікслужбі прийнятих документальних підтверджень, Держлікслужба може повторно проводити інспектування. Таке інспектування може здійснюватися декілька разів, але у строк не більше 1 календарного року від дати подання до Держлікслужби заяви на видачу сертифіката/висновку.

У Порядку відповідності залишилась норма щодо продовження строку дії Висновку GMP. Строк дії висновку може продовжитися до 6 міс у разі надання інформації від уповноваженого органу про заплановане інспектування виробника або інформації щодо запланованого подовження уповноваженим органом строку дії сертифіката GMP на основі процедури оцінки ризиків.

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ

Оксана Кошова звернула увагу на те, що Порядок відповідності доповнено додатком 15, яким затверджено проведення оцінки ризиків щодо розрахунку строку наступної інспекції виробництва лікарського засобу на відповідність вимогам GMP (Методологію). Методологія використовується для перенесення строку проведення наступної інспекції та видачі сертифікатів GMP за процедурою оцінки ризиків у період пандемій, надзвичайних ситуацій тощо, а також для розрахунку строку наступної інспекції та строку дії сертифіката GMP під час рутинних інспектувань.

Умовами для застосування Методології в період пандемії, надзвичайних ситуацій є наявність прийнятного плану САРА та надання прийнятних документальних підтверджень усунення всіх порушень, встановлених під час попереднього інспектування. Розрахунок строку дії сертифіката GMP здійснюється згідно з протоколом оцінки ризиків щодо розрахунку строку наступної інспекції виробництва лікарського засобу на відповідність вимогам GMP (далі — Протокол) та може становити 1 або 1,5 року.

Під час рутинних інспекцій Методологія застосовуватиметься під час кожного інспектування. Строк наступної інспекції на відповідність виробництва вимогам GMP розраховується відповідно до Методології та зазначається в Протоколі, який готується інспектором/інспекторами після проведення інспектування та є додатком до Звіту за результатами інспектування. Строк дії сертифіката GMP становить 3 роки від дати проведення інспектування та може бути скороченим за рекомендацією інспекторів згідно з Протоколом. Якщо за результатом інспектування встановлено відсутність критичних порушень та менше 6 суттєвих порушень, у такому разі виробнику надається звіт, за результатами якого він має скласти та надати до Держлікслужби прийнятний план САРА. Після надання прийнятного плану САРА Держлікслужбою видається сертифікат GMP строком дії 3 роки. Водночас його строк може бути скорочено за рекомендацією інспекторів згідно з розрахованою категорією ризику виробничої дільниці.

Розрахунок строку наступної інспекції та строку дії сертифіката GMP здійснюється в такий спосіб:

1) розраховується внутрішній ризик, який складається з двох показників: критичність та складність, і для кожного з них передбачена оцінка від 1 до 3.

Складність стосується безпосередньо виробничої дільниці, її процесів та продукції. Загальними, але вживаними показниками складності виробничої дільниці є:

 • кількість виробничих дільниць, які розташовані на підприємстві (розмір дільниці);
 • рівень спеціалізації обладнання та приміщень;
 • кількість персоналу, який задіяний у виробництві та контролі якості;
 • кількість лікарських форм, які виробляються;
 • кількість різних виробничих чи дистрибуційних процесів.

Загальними, але вживаними показниками складності процесів є:

 • стерильні та асептичні виробничі процеси;
 • біологічні процеси;
 • кількість типових операцій у нестерильному виробничому процесі;
 • операції з перепакування;
 • ступінь обробки чи переробки продукції, що відбувається на виробничій дільниці.

Також загальним, але вживаним показником складності продукції, зокрема, є кількість компонентів, що складають будь-яке одне пакування продукту.

Наприклад, якщо мова йтиме про стерильний лікарський засіб, ліофілізат з розчинником, то складність буде вищою, ніж для нестерильних лікарських засобів (таблеток), у пакування яких входитиме лише блістер та інструкція для застосування.

Критичність визначається з точки зору організації постачання продукції на ринок. Також критичність залежить і від критичності послуг, які надаються дільницями. Наприклад, це послуги контрактної лабораторії. Високу оцінку критичності отримують виробничі дільниці, що є основним чи єдиним постачальником основного продукту (наприклад важлива вакцина, критичний препарат крові тощо).

Перемноження цих показників дає загальний бал внутрішнього ризику: 6–9 балів — високий внутрішній ризик; 3–4 — середній та від 1 чи 2 — низький;

2) розраховується ризик порушення вимог. Цей показник безпосередньо пов’язаний з порушеннями, виявленими під час попереднього інспектування. Тобто, якщо на дільниці протягом інспектування виявлено 1 чи більше критичних порушень та більше 5 суттєвих, то оцінка ризику порушення вимог буде високою. Якщо виявлено від 1 до 5 суттєвих порушень, то ризик порушення вимог буде середнім. Відповідно в разі відсутності суттєвих чи критичних порушень ризик порушення вимог буде низьким;

3) присвоюється категорія ризику виробничої дільниці від А до С шляхом поєднання оцінки внутрішнього ризику та ризику, пов’язаного з порушенням вимог. Наприклад, якщо дільниця має низький рівень ризику порушення вимог, а внутрішній ризик — середній, то дільниці буде присвоєно категорію ризику А.

На підставі присвоєної виробничій дільниці категорії ризику рекомендується періодичність інспектування під час рутинних інспекцій:

 • категорія А — знижена періодичність від 2 до 3 років;
 • категорія В — середня періодичність — від 1 до 2 років;
 • категорія С — підвищена періодичність — менше 1 року.

ДИСТАНЦІЙНА ОЦІНКА

Умовами проведення дистанційної оцінки Заяви на видачу Сертифіката GMP (для виробників-резидентів або для виробників-нерезидентів) є:

1) офіційне визнання ВООЗ хвороби пандемією, оголошення надзвичайної ситуації тощо. Підвищена фізична небезпека для інспектора;

2) проведення інспектування з боку регуляторного органу України, уповноваженого органу країни — члена ЄС, Великобританії, краї­ни, що мають угоду про взаємне визнання MRA;

3) прийнятність САРА за результатами останнього інспектування з боку регуляторного органу України, за результатами якого було видано сертифікат GMP.

За таких умов під час проведення спеціалізованої експертизи Заяви на видачу сертифіката та комплекту документів до неї, Держлікслужбою надсилається лист заявнику (представнику заявника) щодо можливості здійснення дистанційної оцінки із зазначенням переліку необхідних документів для оцінки, які мають бути надані до Держлікслужби. Зокрема, перелік документів має включати наступне: перелік змін, що відбулися на виробництві, з моменту поперед­нього інспектування; огляди якості певних лікарських засобів; угоду щодо якості між виробником та заявником; реєстр відхилень за останні 3 роки та звіти з розслідування всіх відхилень, валідаційний майстер-план (Validation Master Plan — VMP), кваліфікацію/рекваліфікацію приміщень/обладнання/систем забезпечення виробництва (за наявності), валідацію/ревалідацію технологічних процесів, очищення, стерилізуючої фільтрації (за наявності); досьє на серію певних лікарських засобів (останнє), головну файлову таблиця (Master File Table — MFT), поточну верифікацію процесів, токсикологічну оцінку, OOS-результати, реєстр рекламацій за останні 3 роки тощо. Таким чином, проведення дистанційної оцінки можливе лише після того, як заявник надішле відповідну заяву та комплект документів до неї в повному обсязі, після чого йому буде запропонована дистанційна оцінка.

Для подання необхідних документів з метою проведення дистанційної оцінки заявнику надається 30 календарних днів від дати відправлення листа від Держлікслужби. Ці документи можна надсилати на адресу Держлікслужби поштовим відправленням або надавати в сканованому вигляді на електронному носії інформації.

Документи мають бути надані в сканованому виді з перекладами англійською чи українською мовами. Якщо документ подано англійською мовою, то переклад не потрібен. Під час документальної перевірки обов’язково слід повідомляти контактну особу виробника, яку вказує заявник при поданні комплекту документів для проведення дистанційної оцінки. На електронну скриньку контактної особи інспектори надсилатимуть або уточнюватимуть надану інформацію під час проведення дистанційної оцінки. Надіслані від контактної особи уточнювальні документи та скан-копії електронних листів, які надсилалися в ході дистанційної оцінки, будуть додаватись додатками до звіту, що складатиметься за результатами дистанційної оцінки.

Також під час проведення дистанційної оцінки можуть бути застосовані засоби відеозв’язку з виробником лікарських засобів із метою оцінки виробничої дільниці/лабораторії/складів (у тому числі за контрактом), виробничої документації та документації системи якості на відповідність вимогам GMP в узгоджену дату та час.

Після отримання Держлікслужбою документів дистанційна оцінка проводиться не більше, ніж 15 робочих днів з дати надходження документів. У цей термін включено час на проведення документальної оцінки, відеозв’язку та складання звіту за результатами дистанційної оцінки. Якщо ж мова йтиме про лікарські засоби, включені до протоколів лікування COVID-19, призначені для профілактики, діагностики та лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІД, вірусних гепатитів, онкологічних та рідкісних (орфанних) захворювань тощо, то дистанційна оцінка проводитиметься не більше 10 робочих днів.

У разі позитивного висновку за результатами спеціалізованої експертизи та дистанційної оцінки Держлікслужбою приймається рішення щодо видачі Сертифіката GMP строком дії на 2 роки від дати проведення дистанційної оцінки. У даному сертифікаті зазначатиметься, що він виданий на підставі проведення дистанційної оцінки. При цьому дистанційна оцінка може замінити інспектування лише 1 раз.

Рішення про відмову у видачі сертифіката за процедурою дистанційної оцінки може бути прийнято в разі ненадання протягом 30 календарних днів документів для оцінки відповідності вимогам GMP відповідної виробничої дільниці, встановлення під час проведення дистанційної оцінки фактів, які свідчать про невідповідність виробництва лікарських засобів вимогам GMР, подання недостовірних відомостей, відмови в організації відеозв’язку із боку виробника.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА ЗАПИТАННЯ УЧАСНИКІВ

Тетяна Лупиніс наголосила, що в заявників часто виникають питання щодо засвідчення документів. Наразі апостилювання або консульської легалізації потребують лише 3 документи: довіреність, ліцензія та сертифікат. При цьому ліцензія та сертифікат апостилюються лише в тому випадку, якщо вони видані в паперовому вигляді.

Якщо ліцензія на виробництво або сертифікат відповідності вимогам GMP внесені до бази даних EudraGMP, заявник або представник заявника надає роздруківку з бази даних EudraGMP, засвідчену лише заявником або представником заявника, зазначивши при цьому посаду та прізвище особи, що засвідчила роздруківку.

Додаткового нотаріального засвідчення або апостилювання такі роздруківки не потребують. Для ліцензій та сертифікатів необхідно надавати переклади українською та/чи англійською мовами (переклад англійською мовою надається у разі, якщо ліцензія або сертифікат видані національною мовою, наприклад, італійською, японською тощо).

Часто під час експертизи виникають зауваження до наданих перекладів українською мовою роздруківок з EudraGMP, які заявники роблять самостійно. Зокрема, вони неправильно вказують номер сертифіката, дату видачі документа, назву регуляторного органу тощо.

Якщо сертифікат або ліцензія видається на біотехнологічний лікарський засіб, препарати крові чи екстраговані з тканин тварини/людини має обов’язково зазначатися лікарська форма, в яких вони випускаються.

Також, якщо виробник здійснює виробництво лікарських засобів, що потребують особливих умов виробництва (наприклад гормони або речовини з гормональною дією, цитотоксичні лікарські засоби, цефалоспорини тощо), це має бути зазначено біля відповідної лікарської форми або в розділі «Пояснюючі примітки» сертифіката.

Окрім того, доповідач підкреслила, що підписуючи гарантійний лист, заявник тим самим дає зобов’язання повідомляти Держлікслужбу про всі зміни, які відбуваються з виробничою дільницею та з проміжними виробниками. Також заявник погоджується з тим, що невиконання гарантійних зобов’язань може бути підставою для припинення терміну дії висновку.

Досить часто на практиці, коли заявник подає документи на переоформлення висновку чи його подовження, переоформлення переліків до сертифіката або висновку, експерт під час перевірки виявляє протерміновані довіреності, ліцензії чи неактуальні ліцензії або сертифікати для проміжних виробників.

Неодноразово виникали питання щодо надання сертифікатів лікарського засобу (СРР), інформації, що вони містять, та їх завірення. Т. Лупиніс поінформувала, що СРР не потребує апостилювання чи нотаріального засвідчення. Під час експертизи перевіряється форма випуску лікарського засобу, діюча речовина та дозування, виробники, які задіяні в його виробництві .

Під час заходу учасники активно ставили запитання. Зокрема, стосовно того, що положенням Порядку відповідності передбачено проведення дистанційної оцінки лише 1 раз, а чи може вона проводитися для 2 окремих виробничих дільниць? На це Т. Лупиніс повідомила, що можливе проведення дистанційної оцінки 2 дільниць, оскільки на кожній дільниці може бути різний перелік операцій, різний перелік лікарських форм тощо.

Також учасники заходу запитували, чи можливим є продовження сертифіката GMP для зарубіжної виробничої дільниці, якщо двічі були виїзні інспекції й отримані сертифікати у 2015 та 2018 р.? На це О. Кошова відповіла, що в даному випадку можлива видача нового сертифіката, розрахунок строку дії якого відбуватиметься за результатом останнього інспектування у 2018 р. Однак слід враховувати, що продовження надається з моменту закінчення терміну попереднього сертифіката.

Таким чином, якщо його дія закінчується у 2021 р., то, враховуючи присвоєну категорію ризику, строк дії сертифіката може бути подовжений на 1 чи 1,5 року з перенесенням строку наступного інспектування на цей же період. Для виробництв з категорією ризику С сертифікат взагалі не видаватиметься.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті