Постанова КМУ від 28.10.2020 р. № 1033

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28.10.2020 р. № 1033

Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 і 225

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971, № 33, ст. 1113, № 60, ст. 1903), та переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1074, ст. 1077, № 33, ст. 1112, № 42, ст. 1361), ― із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 965, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                      Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 жовтня 2020 р. № 1033

ЗМІНИ,

що вносяться до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 і 225

1. У переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224:

1) у розділі «Лікарські засоби, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»:

назву розділу викласти в такій редакції:

«Лікарські засоби, імунобіологічні препарати та харчові продукти для спеціальних медичних цілей, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

назву графи «Міжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського засобу» викласти в такій редакції:

«Міжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського засобу, назва групи препаратів та продуктів для спеціальних медичних цілей»;

доповнити розділ такими позиціями:

«3004 Acetylcysteine таблетки, ампули 100 мг/мл, 100 мг, 200 мг, 600 мг
3004 Tigecycline флакони 50 мг
3004 Sodium oxybate ампули 200 мг/мл
3004 Fondaparinux шприци 2,5 мг/0,5 мл, 12,5 мг/мл
3004 Methylprednisolone флакони, таблетки
3004 розчини для парентерального харчування
3004

2106

препарати для ентерального харчування»;

2) у розділі «Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»:

після позиції «9018 12 00 00 Апарат УЗД з набором датчиків»

доповнити розділ такою позицією:

«8414, 9018 90 84 00 Зволожувач дихальних сумішей без підігріву»;

підрозділ «Розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19» доповнити такими позиціями:

«3926, 9018, 9019 Конектор швидкого з’єднання з медичними газами
9019 20 00 00 Мішок для дихального контуру, одноразового застосування (мішок дихальний одноразовий)»;

підрозділ «Медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реагенти для лабораторних досліджень» доповнити такими позиціями:

«3002, 3006,

3822 00 00 00

Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня прокальцитоніну
3002, 3006,

3822 00 00 00

Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня Д-димеру»;

3) доповнити перелік розділом такого змісту:

«Системи постачання медичних газів, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Код згідно з УКТЗЕД Назва товару
8414, 9019 20 00 00

9020 00 00 00

система киснепостачання
8414, 9019 20 00 00

9020 00 00 00

киснева станція
8414, 9019 20 00 00

9020 00 00 00

кисневий генератор та/або компресор
8414, 9019 20 00 00

9020 00 00 00

рампа киснева
8414, 9019 20 00 00

9020 00 00 00

редуктор кисневий».

2. У переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225:

1) у розділі «Лікарські засоби для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19»:

назву розділу викласти в такій редакції:

«Лікарські засоби, імунобіологічні препарати та харчові продукти для спеціальних медичних цілей для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19»;

назву графи «Міжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського засобу» викласти в такій редакції:

«Міжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського засобу, назва групи препаратів та продуктів для спеціальних медичних цілей»;

доповнити розділ такими позиціями:

«3004 Acetylcysteine таблетки, ампули 100 мг/мл, 100 мг, 200 мг, 600 мг
3004 Tigecycline флакони 50 мг
3004 Sodium oxybate ампули 200 мг/мл
3004 Fondaparinux шприци 2,5 мг/0,5 мл,

12,5 мг/мл

3004 Methylprednisolone флакони, таблетки
3004 розчини для парентерального харчування  

 

3004

2106

препарати для ентерального харчування»;

2) розділ «Медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19» доповнити такою позицією:

«8414,

9018 90 84 00

Зволожувач дихальних сумішей без підігріву»;

3) розділ «Розхідні матеріали для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19» доповнити такими позиціями:

«3926, 9018, 9019 Конектор швидкого з’єднання з медичними газами
9019 20 00 00 Мішок для дихального контуру, одноразового застосування (мішок дихальний одноразовий)»;

4) розділ «Медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реагенти для лабораторних досліджень» після позиції

«8419 20 00 00 Стерилізатор паровий спеціалізований для знезараження біологічно небезпечних медичних відходів (тиск насиченої пари не менше 4 бар з температурою не менше 145°C)»

доповнити такими позиціями:

«3002, 3006,

3822 00 00 00

 Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня прокальцитоніну
3002, 3006,

3822 00 00 00

Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня Д-димеру»;

5) після розділу «Транспортні засоби для закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги та санітарної авіації (авіаційної медицини)» доповнити перелік розділом такого змісту:

«Системи постачання медичних газів

Код згідно з УКТЗЕД Назва товару
8414, 9019 20 00 00, 9020 00 00 00 система киснепостачання
8414, 9019 20 00 00, 9020 00 00 00 киснева станція
8414, 9019 20 00 00, 9020 00 00 00 кисневий генератор та/або компресор
8414, 9019 20 00 00, 9020 00 00 00 рампа киснева
8414, 9019 20 00 00, 9020 00 00 00 редуктор кисневий»;

6) розділ «Послуги» доповнити абзацами такого змісту:

«Ремонт приміщень для розташування мікробіологічної лабораторії з проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції

Капітальний ремонт системи киснепостачання

Ремонт та технічне обслуговування медичних виробів та обладнання, що використовується для надання допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, зазначені в цьому переліку.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті