Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

04 Листопада 2020 3:01 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі — проєкт постанови).

Проєкт постанови розроблений Міністерством охорони здоров’я України з метою приведення у відповідність до вимог Закону України від 02 червня 2020 року № 644-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я»

Проєкт постанови, зміни, що вносяться до постанов, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, аналіз регуляторного впливу, порівняльна таблиця та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua) та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (dls@dls.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту постанови надсилати до 04.12.2020 року:

  • Міністерства охорони здоров’я України за адресою: м. Київ, 01601, вул. Грушевського 7, e-mail: moz@moz.gov.ua; Директорат фармацевтичного забезпечення e-mail: v.druzhynina@moz.gov.ua.
  • Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками за адресою: м. Київ, 03115, просп. Перемоги, 120-А, e-mail: dls@dls.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

1. Резюме

Приведення Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 року № 146 у відповідність до вимог Закону України від 02 червня 2020 року № 644-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я» (далі — Закон).

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Законом внесено зміни, до статті 24 Закону «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в частині переліку документів, що надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, для одержання юридичною особою дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

У зв’язку з чим, виникла необхідність внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 1997 року № 146 (далі — Порядок).

3. Суть проєкту акта

Проєктом акта вносяться зміни до Порядку відповідно до вимог Закону в частині уточнення переліку документів, що додаються до заяви про отримання відповідного дозволу.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту акта не потребує фінансування з державного та/або місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта потребує проходження процедури громадського обговорення.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проєкт акта не стосується соціально-правової сфери.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

6. Прогноз впливу

Проєкт акта позитивно вплине на ліцензіатів, які здійснюють діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

За предметом правового регулювання реалізація проєкту акта не матиме впливу на:

розвиток регіонів; ринок праці;

екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт акта впливає на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною регуляторною службою України, Службою безпеки України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Проєкт акта потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт акта направлений на мінімізацію ризиків вчинення корупційних правопорушень.

Положення проєкту акта не містять ознаки дискримінації. Проєкт акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Закон України від 02 червня 2020 року № 644-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я».

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Додаток

до пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Пропонується внесення змін до переліку документів, що додаються до заяви про отримання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів з метою приведення у відповідність до вимог Закону України від 15 лютого 1995 р. № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори».

2. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний вплив на ключовий інтерес Пояснення
короткостроковий вплив середньостроковий вплив
Громадяни Забезпечення доступності населення до наркотичних лікарських засобів у медичних цілях + + Розширення доступу вітчизняних виробників до необхідних для виробництва субстанцій дозволить забезпечити населення наркотичними лікарськими засобами в медичних цілях у розрізі різних нозологій.
Суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у частині ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Удосконалення та спрощення процедури отримання дозволу + + Врегульовується питання експортно-імпортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Уточнення процедури отримання дозволу спонукатиме суб’єктів господарювання до провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою здійснення експортно-імпортних операцій.

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ 04.11.2020 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 146 (Офіційний вісник України, 1997 р., № 6, ст. 78; 2007 р., № 93, ст. 3413), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Підпункт 6 пункту 11 викласти в такій редакції:

«6) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера);»;

2. Підпункт 4 пункту 12 викласти в такій редакції:

«4) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера).»;

3. Підпункт 5 пункту 14 викласти в такій редакції:

«5) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера).»;

4. Підпункт 6 пункту 16 викласти в такій редакції:

«6) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера);»;

5. Підпункт 3 пункту 18 викласти в такій редакції:

«3) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера або імпортера).»;

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта Пояснення змін
Підпункт 6 пункту 11

6) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таб­лиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);

6) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера); Приведення у відповідність до вимог Закону України від 02 червня 2020 року № 644-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я»
Підпункт 4 пункту 12

4) сертифікат якості на лікарські засоби, що ввозяться.

4) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера).
Підпункт 5 пункту 14

5) сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів додається паспорт якості).

5) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера).
Підпункт 6 пункту 16

6) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);

6) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера).
Підпункт 3 пункту 18

3) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

3) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера або імпортера).

Генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпеченняОлександр Комаріда

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті