Наказ МОЗ України від 27.01.2021 р. № 139

28 Січня 2021 4:07 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27.01.2021 р. № 139

Про утворення Координаційної міжвідомчої робочої групи з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90) та з метою забезпечення ефективної міжсекторальної взаємодії та координації виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року № 530-р,

НАКАЗУЮ:

  1. Утворити Координаційну міжвідомчу робочу групу з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку та затвердити її склад, що додається.
  2. Затвердити положення про Координаційну міжвідомчу робочу групу з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, що додається.
  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 березня 2019 року № 585 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку».
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — головного державного санітарного лікаря України Ляшка В.К.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

27 січня 2021 р. № 139

СКЛАД
Координаційної міжвідомчої робочої групи з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку

Руденко Ірина Сергіївна Генеральний директор Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності Міністерства охорони здоров’я України, голова робочої групи;
Скапа Тетяна Володимирівна В.о. керівника експертної групи з питань профілактики неінфекційних хвороб та формування здорового способу життя Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності Міністерства охорони здоров’я України;
Мельник Марта Тарасівна Державний експерт експертної групи з питань профілактики неінфекційних хвороб та формування здорового способу життя Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності Міністерства охорони здоров’я України;
Ідоятова Євгенія Жумагаліївна В.о. генерального директора Директорату медичного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України;
Збанацький Владислав Вікторович Заступник генерального директора Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», заступник голови робочої групи;
Чумак Юлія Юріївна Лікар із загальної гігієни відділу поведінкових факторів ризику Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», секретар робочої групи;
Панчишин Микола Петрович Державний експерт експертної групи з безпеки руху та перевезень Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України (за згодою);
Григоренко Алла Анатоліївна Начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (за згодою);
Стельмах Олексій Олексійович Начальник управління соціальної і гуманітарної сфери Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за згодою);
Лобода Алла Сергіївна Заступник директора Департаменту стратегічного планування та міжнародної співпраці – начальник відділу формування екологічної стратегії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (за згодою);
Коляда Валентина Север’янівна Начальник відділу сприяння розвитку молоді та утвердження здорового способу життя Міністерства молоді і спорту України (за згодою);
Воскобійник Олена Павлівна Т.в.о. генерального директора Директорату технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад та територій України (за згодою);
Ніжельський Олександр Сергійович Головний спеціаліст відділу методології систем соціальних послуг Управління реалізації соціальних державних гарантій Департаменту реалізації державної соціальної політики Міністерства соціальної політики України (за згодою);
Ставнічук Володимир Миколайович В.о. начальника відділу реалізації інформаційної політики Міністерства культури та інформаційної політики України (за згодою);
Фіцайло Світлана Сергіївна Головний спеціаліст головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою);
Серединський Анатолій Петрович Заступник начальника  Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (за згодою);
Кризька Тетяна Петрівна Головний лікар Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (за згодою);
Климчук Віталій Олександрович Віцепрезидент Національної психологічної асоціації, доктор психологічних наук (за згодою);
Швець Олег Віталійович Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація дієтологів України», кандидат медичних наук, доцент (за згодою);
Полька Надія Степанівна Заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (за згодою);
Олефір Лілія Олександрівна Виконавчий директор Громадської організації «Центр громадського представництва «Життя» (за згодою);
Майструк Галина Павлівна Менеджер проєкту «Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні» (за згодою).

Генеральний директор Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваностіІрина Руденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

27 січня 2021 року № 139

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну міжвідомчу робочу групу з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку

  1. Загальні положення

1.1. Координаційна міжвідомча робоча група з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку (далі — Робоча група) є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві охорони здоров’я України, утвореним для підготовки пропозицій та координації виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку (далі — Національний план заходів).

1.2. Робоча група в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, а також цим Положенням.

1.3. Рішення про утворення Робочої групи приймається Міністерством охорони здоров’я України, склад та положення про неї затверджується наказом.

1.4. Робоча група здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер.

2. Основні завдання Робочої групи

2.1. Основним завданнями Робочої групи є:

2.1.1. підготовка пропозицій Міністру охорони здоров’я України щодо виконання Національного плану заходів;

2.1.2 розробка проєктів нормативно-правових актів для виконання Національного плану заходів;

2.1.3 створення цільових груп для виконання Національного плану заходів за відповідними напрямами;

2.1.4 визначення членів цільових груп та відповідальних виконавців за відповідними напрямами;

2.1.5 координація Роботи цільових груп.

3. Функції членів Робочої групи

3.1. Основними функціями членів Робочої групи є:

3.1.1. участь у діяльності цільових груп за відповідними напрямами;

3.1.2. внесення пропозиції Міністру охорони здоров’я України щодо виконання Національного плану заходів;

3.1.3. участь в розробці проєктів нормативно-правових актів для виконання Національного плану заходів;

3.1.4. участь в підготовці та проведенні засідань Робочої групи, обговоренні питань винесених на розгляд Робочої групи;

3.1.5. ініціювання залучення фахівців відповідних галузей для вирішення питань, пов’язаних з виконанням Національного плану заходів.

4. Завдання цільових груп

4.1 . Цільові групи визначаються на підставі рішення Робочої групи з метою забезпечення виконання Національного плану заходів за відповідними напрямами.

4.1. За рішенням Робочої групи обираються відповідальні виконавці (координатори) за відповідними напрямами.

4.2. Основними завданнями цільових груп та їх координаторів є:

4.2.1. аналіз стану виконання Національного плану заходів;

4.2.2. визначення проблемних питань, пов’язаних з виконанням Національного плану заходів;

4.2.3. розробка проєктів нормативно-правових актів для виконання Національного плану заходів;

4.2.4. забезпечення ефективної взаємодії та координації заходів з метою досягнення результатів.

5. Склад Робочої групи

5.1. Робоча група складається з голови, заступників голови, секретаря та членів Робочої групи.

5.2. До складу Робочої групи можуть входити керівники та фахівці структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України, представники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою).

5.3. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Робочої групи здійснює ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

6. Права голови Робочої групи

6.1. Голова Робочої групи має право:

6.1.1. взаємодіяти в установленому порядку з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами. Установами та організаціями з питань виконання Національного плану заходів;

6.1.2. отримувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров’я необхідну інформацію в межах компетенції;

6.1.3. запрошувати на засідання Робочої групи провідних фахівців державних установ, громадських та міжнародних організацій, що працюють у сфері громадського здоров’я та профілактики неінфекційних захворювань;

6.1.4. у разі потреби залучати експертів для аналізу ситуації щодо виконання Національного плану заходів;

6.1.5. пропонувати Робочій групі створення нових цільових груп за відповідними напрямами;

6.1.6. подавати в установленому порядку Міністру охорони здоров’я України пропозиції щодо виконання Національного плану заходів;

6.1.7. співпрацювати з міжнародними та громадськими організаціями, що працюють у сфері громадського здоров’я та профілактики неінфекційних захворювань.

7. Порядок проведення засідань та прийняття рішень Робочої групи

7.1. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, що скликаються у разі потреби або один раз на 3 місяці, але не рідше двох разів на рік.

7.2. Засідання скликає голова Робочої групи або один із його заступників за погодження з головою Робочої групи.

7.3. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Робочої групи визначається головою (у разі відсутності — заступником голови).

7.4. Додаткові питання для розгляду на засіданні Робочої групи за поданням її членів можуть бути включені до порядку денного за рішенням її голови (у разі його відсутності — заступником голови) не пізніше, ніж за п’ять днів до засідання.

7.5. Засідання Робочої групи проводить її голова, у разі відсутності — один із заступників голови. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більшість членів Робочої групи.

7.6. Рішення Робочої групи приймається з кожного питання порядку денного шляхом відкритого голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Робочої групи. У разі рівності голосів «за» і «проти» вирішальний голос належить головуючому на засіданні Робочої групи. Рішення Робочої групи оформлюється протоколом.

7.7. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Робочої групи або інших учасників засідання та неможливості через це брати участь у її роботі, вони зобов’язані письмово повідомити про це Голову Робочої групи. У разі ненадання зазначеної інформації, відповідні особи несуть відповідальність згідно з законодавством.

7.7.1. Про конфлікт інтересів членів Робочої групи, Голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Робочої групи, Голови або інших учасників засідання заноситься до протоколу засідання Робочої групи.

7.7.2. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Робочою групою, — таке рішення підлягає перегляду.

Генеральний директор Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваностіІрина Руденко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті