Наказ МОЗ від 16.09.2010 р. № 787/130

Документ втратив чинність на підставі наказу МОЗ України від 28.09.2012 № 759,165/1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 16.09.2010 р.№ 787/130
ПРО УТВОРЕННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТА ДОСТУПУ ДО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

З метою розробки рекомендацій щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності та забезпечення доступу до необхідних лікарських засобів, удосконалення питань діяльності програм з ВІЛ/СНІД та туберкульозу та формування шляхів щодо зменшення цін на лікарські препарати, а також визначення напрямків діяльності у сфері розробки та удосконалення чинного законодавства України з урахуванням зобов’язань, взятих в рамках міжнародних договорів, які містять положення щодо правової охорони інтелектуальної власності НАКАЗУЄМО:

1. Утворити Робочу групу з питань інтелектуальної власності та доступу до лікарських засобів (далі — Робоча група).

2. Затвердити:

2.1 Склад Робочої групи, що додається;

  • Положення про Робочу групу що додається.

3. Надати співголовам Робочої групи право вносити у разі потреби зміни до її складу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я Гудзенка О.П. та віце-президента НАПрНУ Петришина О.В.

Міністр охорони здоров’я України
Президент Національної академії правових наук України
З.М. Митник
В. Тацій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони здоров’я України,
Національної академії правових наук України
від 16.09.2010 р.№ 787/130

СКЛАД
Робочої групи з питань інтелектуальної власності
та доступу до лікарських засобів

Гудзенко Олександр Павлович — Співголова Робочої групи, Заступник Міністра охорони здоров’я України

Орлюк Олена Павлівна — Співголова Робочої групи, Директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України

Стеців Валерій Володимирович — Заступник співголови Робочої групи, директор Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я МОЗ України

Міндрул Анастасія Валентинівна — Заступник співголови Робочої групи, завідувач сектором авторського права Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України

Медведєва Наталія Глібівна — Секретар робочої групи Науковий співробітник сектору патентного права Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України

Карасик Володимир Григорович — Заступник директора Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я МОЗ України

Лясковський Тарас Михайлович — Головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських засобів і медичних імунобіологічних препаратів Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я МОЗ України

Згонник Світлана Миколаївна — Головний спеціаліст відділу оціни відповідності та державної реєстрації продукції в системі охорони здоров’я Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я МОЗ України

Гуцал Наталія Володимирівна — Головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських засобів і медичних імунобіологічних препаратів Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я МОЗ України

Пічкур Олександр Валентинович — Завідуючий сектором трансферу технологій управління інвестиційної та інноваційної політики Кабінету Міністрів України (за згодою)

Баула Ольга Петрівна — Перший заступник директора Державного фармакологічного центру МОЗ України

Рибальченко Катерина Олександрівна — Старший програмний менеджер ПРОООН в Україні (за згодою)

Пирожков Леонід Сергійович — Директор департаменту співробітництва з Європейським Союзом Міністерства економіки України (за згодою)

Фарафонова Марина Євгенівна — Заступник директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом Міністерства економіки України (за згодою)

Черенько Світлана Олександрівна — Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України

Михальчук Василь Миколайович — Перший заступник Голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України

Шатова Інна Олексіївна — Заступник начальника управління правового забезпечення промислової власності — начальник відділу організації захисту прав Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України (за згодою)

Работягова Людмила Іванівна — Завідувач сектором патентного права Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України

Гришаєва Ірина Всеволодівна — Голова правління МБФ «Фонд Вільяма Дж. Клінтона» (за згодою)

Тимошевська Вікторія Борисівна — Директор програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження»

Боброва Анна Олегівна — Спеціаліст з лікування ВІЛ/СНІД/ІПСШ Бюро ВООЗ в Україні (за згодою)

Лєженцев Костянтин Юрійович — Консультант з питань інтелектуальної власності та доступу до препаратів; радник Всеукраїнської Мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, з питань закупівель (за згодою)

Вагнер Олена Костянтинівна — Керівник відділу закупівель Всеукраїнської Мережі людей, що живуть з ВІЛ (за згодою)

Кондратюк Сергій Васильович — Фахівець відділу закупівель Всеукраїнської Мережі людей, що живуть з ВІЛ (за згодою)

Гордієвич Ярослав — Експерт Міської молодіжної громадської організації «Молодіжна альтернатива «МАРТ»» (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони здоров’я України,
Національної академії правових наук України
від 16.09.2010 р.№ 787/130

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу з питань інтелектуальної власності
та доступу до лікарських засобів

1. Загальні положення

1.1. Робоча група з питань інтелектуальної власності та доступу до лікарських засобів (далі — Робоча група) є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві охорони здоров’я України та Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

1.2. Робоча група створена з метою розробки наукових та практичних рекомендацій щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності та забезпечення доступу до необхідних лікарських засобів, удосконалення питань діяльності програм з ВІЛ/СНІД та ТБ та формування шляхів щодо зменшення цін на лікарські препарати, а також визначення напрямків діяльності у сфері розробки та удосконалення чинного законодавства України з урахуванням зобов’язань, взятих в рамках міжнародних договорів, які містять положення щодо правової охорони інтелектуальної власності.

1.3. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

1.4. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Робочої групи покладається на Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (далі — Інститут).

1.5. Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер.

2. Основні завдання Робочої групи

2.1. Основними завданнями Робочої групи є:

  • вивчення, аналіз і узагальнення світового досвіду з формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності та забезпечення доступу до необхідних лікарських засобів;
  • опрацювання питань щодо реалізації гнучких механізмів, передбачених Угодою TRIPS, що дозволяють нівелювати негативний вплив правової охорони інтелектуальної власності на доступ до лікарських засобів;
  • аналіз міжнародної практики із забезпечення балансу інтересів власників прав на об’єкти інтелектуальної власності і суспільства в цілому,
  • визначення напрямків діяльності у сфері удосконалення національного законодавства та підходів, що мають враховуватись при розробці нового законодавства України та взятті зобов’язань в рамках міжнародних договорів, які передбачають положення щодо правової охорони інтелектуальної власності;
  • оцінка стану та результатів реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності та доступу до лікарських засобів.

3. Права робочої групи

3.1. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

  • залучати до розгляду питань, пов’язаних з її діяльністю, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;
  • одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
  • співпрацювати з Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України та іншими зацікавленими органами та організаціями у рамках питань, пов’язаних з основними завданнями Робочої групи.

4. Склад Робочої групи

4.1. Робоча група складається з двох співголів, їх заступників, відповідального секретаря та членів Робочої групи.

4.2. Персональний склад Робочої групи формується з представників МОЗ України, Інституту, органів державної влади, громадських організацій, людей, що живуть з ВІЛ, міжнародних організацій та фахівців (за їх згодою) у сферах інтелектуальної власності та охорони здоров’я. Зміни до персонального складу у разі потреби можуть вноситися співголовами Робочої групи.

4.3. Співголовами Робочої групи є за посадою заступник Міністра охорони здоров’я України та директор Інституту.

4.4. Співголови Робочої групи забезпечують виконання покладених на Робочу групу завдань.

4.5. Співголови Робочої групи діють від її імені на основі цього Положення. У разі відсутності співголів Робочої групи їх обов’язки виконують заступники.

4.6. Заступники співголів Робочої групи призначаються з числа її членів.

4.7. Відповідальним секретарем Робочої групи є Медведєва Н.Г..

5. Порядок роботи Робочої групи

5.1. Основною формою діяльності Робочої групи є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання Робочої групи є правомочним у разі присутності більше половини її членів.

Іншими формами діяльності Робочої групи є електронне та інше листування учасників Робочої групи.

5.2. Прийняті на засіданні Робочої групи рішення оформлюються протоколом, який підписується співголовами Робочої групи та відповідальним секретарем Робочої групи.

5.3. Відповідальний секретар Робочої групи проводить поточну організаційну роботу, яка забезпечує її планомірну діяльність, формує порядок денний, готує матеріали до засідання Робочої групи та проекти рішень, веде протокол засідання, забезпечує розповсюдження прийнятих Робочою групою рішень та рекомендацій.

5.4. Рішення Робочої групи вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість членів, які взяли участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів голоси співголів Робочої групи є вирішальними.

5.5. На засіданні Робочої групи ведеться протокол, який підписується співголовами Робочої групи і відповідальним секретарем Робочої групи.

5.6. На засіданні Робочої групи, крім її членів, можуть бути присутні запрошені зацікавлені особи, зокрема з підприємств, установ та організацій, наукових установ та організацій, представники органів державної влади (за згодою їх керівників), інші фахівці у сфері інтелектуальної власності та охорони здоров’я.

5.7. Про дату та час засідання Робочої групи, порядок денний члени Робочої групи сповіщаються персонально не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

Директор Департаменту Регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів
та продукції у системі охорони здоров’я МОЗ України
Віце-президент Національної академії правових наук України
В.В. Стеців
О.В. Петришин
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті