Постанова КМУ від 10.03.2021 р. № 192

12 Березня 2021 5:08 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 березня 2021 р. № 192
Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 19, ст. 789), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 березня 2021 р. № 192

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. У таблиці I:

1) cписок № 1 доповнити такими позиціями:

«Crotonylfentanyl (2E)-N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]бут-2-енамід
Valerylfentanyl (pentanoylfentanyl) N-(1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл)-N-фенілпентанамід
Cyclopropylfentanyl (CycP-F) N-феніл-N-[1-(2-фенілетил) піперидин-4-іл]циклопропанкарбоксамід
4F-BF (4-FBF, p-FBF; 4-fluorobutyrilfentanyl; 4-флуоробутирілфентаніл) N-(4-флуорофеніл)-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]бутанамід
2-fluorofentanyl (ortho-fluorofentanyl; o-fluorofentanyl; орто-флуорофентаніл) N-(2-флуорофеніл)-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]пропанамід
methoxyacetylfentanyl (метоксиацетилфентаніл) 2-метокси-N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід
cyclopentylfentanyl (cyclopentanoylfentanyl; Циклопентілфентаніл, циклопентаноілфентаніл) N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]-циклопентанкарбоксамід
U-48800 trans-2-(2,4-дихлорфеніл)-N-(2-(диметиламіно) циклогексил)-N-метилацетамід
Adamantyl-THPINACA (ATHPINACA; ADTHPINACA) N-(1-адамантил)-1-(тетрагідропіран-4-ілметил) індазол-3-карбоксамід; N-(2-адамантил)-1-(тетрагідропіран-4-ілметил) індазол-3-карбоксамід
SCH-5472 2-бензгідрил-1-метил-піперидин-3-ол
PF-03550096 N-[(1S)-1-(амінокарбоніл)-2,2-диметилпропіл]-2,3-дигідро-3-(3-гідрокси-3-метилбутил)-2-оксо-1Н-бензімідазол-1-карбоксамід
PSB-SB-1202 5-метокси-3[(2-метоксифеніл)метил]-7-пентілхромен-2-он
3-CAF нафтален-2-іл-1-(2-флюорофеніл)-1Н-індазол-2-карбоксилат
URB-602 циклогексил-[1,1-біфеніл]-3-ілкарбамат
JB-336 (N-метил-3-піперидил бензилат) JB-318 (N-етил-3-піперидил бензилат) (1-метилпіперидин-3-іл)-2-гідрокси-2,2-дифенілацетат (1-етилпіперидин-3-іл)-2-гідрокси-2,2-дифенілацетат
Бензодіоксолфентаніл N-феніл-N-(1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл)-1,3-бензодіоксол-5-карбоксамід»;

2) список № 2 доповнити такими позиціями:

«M-ALPHA (1-метиламіно-1-(3,4-метилендіоксифеніл)пропан) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилпропан-1-амін
MDHMA (3,4-метилендіокси-N-гідрокси-N-метиламфетамін; FLEA) N-[1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)пропан-2-іл]-N-метилгідроксиламін
HOT-7 (7 (2,5-диметокси-4-(β-пропілтіо)-N-гідроксифенетиламін) N-[2-(2,5-диметокси-4-пропілсульфаніл-феніл)-етил]гідроксиламін
N-benzyl-3,4-DMA (NSC 27115; N-бензил-3,4-диметоксиамфетамін) N-бензил-1-(3,4-диметоксифеніл)пропан-2-амін
N-ethylpentylone (N-ethylnorpentylone; Ephylone; BK-Ethyl-K) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(етиламіно)пентан-1-он
MDPHP
(3,4-MDPHP; 3,4-MD-α-PHP; 3,4-Methylenedioxy-α-Pyrrolidinohexano phenonе)
1-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(пірролідін-1-іл)гексан-1-он
MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA) метил 3,3-диметил-2-{[(1-пент-4-ен-1-іл)-1Н-індазол-3-карбоніл]аміно}бутаноат
5-MAPDB (1-(2, 3-дигідробензофуран-5-іл)-N-метилпропан-2-амін)
6-Bromo-MDMA (2-бромо-4,5-метилендіоксиметамфетамін) 1-(6-бром-2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилпропан-2-амін
5-APB-NBOMe 1-(бензофуран-5-іл)-N-(2-метоксибензил) пропан-2-амін
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA) метил 2-{[1-(4-флуоро-бутил)-1H-індазол-3-карбоніл]аміно}3,3-диметилбутаноат
CUMYL-PEGACLONE 5-пентил-2-(2-фенілпропан-2-іл)-2,5-дигідро-1Н-пірідо[4,3-b]індол-1-он
1B-LSD (6aR, 9R)-4-бутаноіл-N,N-діетил-7-метил-4,6,6а,7,8,9-гексагідроіндоло[4,3-fg]хінолін-9-карбоксамід
ADB-BICA N-[(2S)-1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл]-1-бензил-1Н-індол-3-карбоксамід
1Р-LSD (1-пропіоніл-d-лізергінової кислоти діетиламід) (6aR,9R)-N,N-діетил-7-метил-4-пропаноїл-6,6а,8,9-тетрагідроіндоло[4,3-fg]xiнoлiн-9-карбоксамід
NNL-1 N-(1-карбамоілпропан-1-іл)-1-(5-флуоропентил)-1Н-пірроло[2,3-ƅ]пірідин-3-карбоксамід
4-fluoromethylphenidate (4F-MPH) метил 2-(4-флуорофеніл)-2-(піперідин-2-іл)ацетат
4’N-5F-ADB метил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1Н-піролло[3,2-ƅ]пірідин-3-карбоніл]аміно}3,3-диметилбутаноат
EG-018 нафтален-1-іл(9-пентил-9Н-карбазол-3-іл)метанон
MDMB-CHMCZCA (EGMB-CHMINACA) метил2-[9-(циклогексилметил)-9Н-карбазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат
3-FPM; PAL-593 (3-флуорофенметразин) 2-(3-флуорофеніл)-3-метилморфолін
5F-CUMYL-PEGACLONE (5-Fluoro CUMYL-PEGACLONE; 5-Fluoro SGT-151; SGT-269) 5-(5-флуоропентил)-2-(2-фенілпропан-2-іл)-2,5-дигідро-1Н-піридо[4,3-b]індол-1-он
APP-BINACA (APP-BUTINACA) N-(1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл)-1-бутіл-1H-індазол-3-карбоксамід
5-PPDi (Indanyl-α-PBP; Indanyl-α-Pyrrolidinobutiophenone;) 1-(2,3-дигідро-1H-інден-5-іл)-2-(піролідин-1-іл)бутан-1-oн
25N-NBOMe (2С-N-NBOMe; 25N-NB2OMe; 2C-NNB2OMе) 2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етан-1-амін
α-PHP (alpha-PHP, PV-7, PV7, α-pyrrolidinohexiophenone, α-pyrrolidinohexanophenone) 1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гексан-1-он
4-CN-CUMYL-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; CUMYL-CYBINACA; 4-CYANO CUMYL-BUTINACA; CUMYL-4CN-BINACA; SGT-78;) 1-(4-ціанобутіл)-N-(2-фенілпропан-2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід 6
Diphenidine (1,2-DEP, DPD, DND) 1-(1,2-дифенілетил)піперидин
PRE-084 2-(4-морфолінетил)-1-фенілциклогексанкарбоксилат
2-APB 1-(1-бензофуран-6-іл)пропан-2-амін
MTTA (Мефтетрамін) 3,4-дигідро-2[(метиламіно)метил]-1(2H)-нафталенон
AB-CHFUPYCA (AB-CHMFUPPYCA) N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-2-(циклогексилметил)-5-(4-флюорофеніл)піразол-3-карбоксамід
MN-18 N-нафтален-1-іл-1-пентіліндазол-3-карбоксамід
Org 27759 N-[2-[4-(диметиламіно)феніл]етил]-3-етил-5-флюоро-1Н-індол-2-карбоксамід
HDMP-28 (метилнафтидат) метил 2-(2-нафтил)-2-(2-піперидил)ацетат
2-DPMP (Дезоксипіпрадрол) (RS)-2-бензгідрилпіперидин».

2. Список № 1 таблиці IV доповнити такими позиціями:

«Аlpha-phenylacetoacetate (МАРА) метил-3-оксо-2-фенілбутаноат
TS-Methamphetamine (Methamphetaminepara-toluenesulfonamide; Tosyl-Methamphetamine) N,4-диметил-N-[(1S)-1-метил-2-фенілетил]-бензенсульфонамід
t-BOC-MDMA (t-butoxycarbonyl-MDMA) трет-бутил[1-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)пропан-2-іл]метилкарбамат
Нітроетан (nitroethane) нітроетан
Бензилфентаніл N-(1-бензилпіперидин-4-іл)-]-N-фенілпропанамід».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті