Тенденції у сфері Digital Health–2021: як вплинула пандемія COVID-19 на ринок застосунків для здоров’я

Інноваційні цифрові технології у сфері охорони здоров’я, включаючи мобільні застосунки та мобільні сенсори, вже давно привносять нові підходи до управління станом здоров’я. У свою чергу, пандемія надала цим новим тенденціям значного прискорення, вивівши їх із нішевого ринку у велике плавання. Оскільки ці цифрові інструменти починають мати фундаментальний вплив на управління здоров’ям та захворюваннями пацієнтів, доцільно звернути увагу на цей ринок, зокрема, розпочати із застосунків для здоров’я.

Вплив COVID-19

Пандемія COVID-19 пришвидшила міграцію пацієнтів та лікарів у світ цифрових технологій у сфері охорони здоров’я. Значно обмеживши пацієнтів у взаємодії з лікарями у форматі віч-на-віч, вона різко змінила підходи до надання медичної допомоги, сфокусувавши увагу на можливостях телемедицини для віддалених візитів. Одночасно зацікавлена громадськість почала приділяти багато уваги цифровим медіа з метою отримання інформації щодо COVID-19 і порад щодо власної безпеки. Аналогічно зросла увага до застосунків, мобільних сенсорів та цифрових засобів масової інформації з метою отримання допомоги у підтримці свого здоров’я.

Цифрова охорона здоров’я хоч і повільно, але стає частиною терапевтичної парадигми поряд з традиційними ліками, і цей процес дещо прискорили регуляторні органи, що адаптувалися до безпрецедентних часів. Наприклад, у США під час пандемії Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (U.S. Food and Drug Administration — FDA) визнало, що цифрові терапевтичні засоби можуть мати цінність у вирішенні проблем психічного здоров’я та благополуччя під час карантину та ізоляції, і відмовилося від деяких вимог, щоб забезпечити їх розповсюдження та використання.

Загалом пандемія посилила потребу в медичному супроводі та віддаленому спостереженні за пацієнтами поза традиційними закладами охорони здоров’я, у самоконтролі пацієнтів за допомогою різних підключених пристроїв та цифрових терапевтичних засобів, які можуть забезпечувати надання допомоги через застосування програм.

Інвестиції у цифрове здоров’я

За даними, наведеними у звіті «Digital Health Trends 2021 Innovation, Evidence, Regulation, and Adoption» компанії «IQVIA Institute for Human Data Science», поряд з підвищенням значення цифрового простору у сфері охорони здоров’я було відмічено зростання інвестицій: у 2020 р. інвестиції у цифрове здоров’я досягли рекордних 24 млрд дол. США із новим щомісячним рекордом у грудні 2020 р. — 3,4 млрд дол., що зумовлено постійним прискоренням процесів злиття і поглинання (mergers and acquisitions — M&A) та зростанням впливу інвесторів приватного капіталу. Також відмічено значне зростання середніх розмірів угод — до 45,9 млн дол. у порівнянні з середнім рівнем 31,7 млн дол. у 2020 р. Ці тенденції, ймовірно, збережуться у міру розширення можливостей мобільних технологій для забезпечення впливу на здоров’я пацієнта.

Інновації в мобільних застосунках: тренди

Кількість застосунків для здоров’я продов­жує збільшуватися, і тепер у магазинах Apple Store та Google Play споживачам у всьому світі доступно понад 350 тис. застосунків для здоров’я та фітнесу чи медичних послуг. Однак з 2017 р. спостерігається сповільнення зростання кількості застосунків, яке за останні 4 роки становило лише 10,3% (рис. 1). Проте ця цифра значно занижує динаміку на ринку в цей період. Так, тільки у 2020 р. в магазинах було представлено понад 91 тис. нових застосунків — у середньому 251 застосунок на день.

РИС. 1
Кількість застосунків, що вийшли на ринок у 2013–2021 рр.

Відносно невисокі показники приросту за підсумками останніх 4 років пов’язані з тим, що поряд з виведенням на ринок великої кількості застосунків значна їх частина ринок покидала. Збільшення кількості застосунків з липня 2017 р. до червня 2021 р. в абсолютних цифрах становило 32 736 застосунків, при цьому на ринок було виведено понад 351 тис. нових, більше третини з яких (n=116 481) вже видалено з онлайн-магазинів, і майже вдвічі більше старих застосунків (випущених до 2017 р.) за цей самий період.

Між тим магазини застосунків активніше видаляють програми, які не функціонують належним чином, не відповідають рекомендаціям, застаріли або не оновлюються для їх використання на базі нових операційних систем, що пов’язано з додатковими витратами для розробників, а також ті, які не приносять прибутку або майже не завантажуються користувачами. Дійсно, зменшення кількості доступних застосунків для сфери охорони здоров’я, що з’явилися в магазинах у 2010–2018 рр., є більш значним, ніж в останні роки, та оцінюється на рівні близько 50–75% таких програм, випущених у ті роки.

Серед застосунків, вилучених із магазинів, 51% мали менше 100 завантажень, тоді як застосунки з великою кількістю завантажень видаляли рідше, що вказує на те, що розробникам потрібно не тільки створювати програми, але й розробляти план їх просування на ринку. Крім того, 61% усіх видалених застосунків для здоров’я ніколи не оновлювалися, а ще 25% оновлювалися за рік до видалення, що вказує на те, що програми або швидко досягають успіху, або так само швидко зазнають невдачі, а також, що деякі розробники припиняють їх оновлювати, що призводить до занепаду цих застосунків.

Зрештою, це вказує на те, що розробникам потрібен план підтримки та перегляду застосунків, які вони створюють. Щоб досягти успіху, слід дослухатися до відгуків користувачів, вносити зміни, підвищувати зручність використання, виправляти помилки та забезпечувати підтримку новими версіями операційних систем.

Дійсно, 70% застосунків, які залишаються в магазині, були оновлені, а з 30%, які цього не зробили, 90% були випущені не більше 3 років тому, що свідчить про їх відносну актуальність. Для тих застосунків у магазині, які випустили оновлення, 56% оновлені за останній рік та 85% — за останні 3 роки, завдяки чому програма залишається актуальною та корисною.

Застосунки, наявні в базі даних AppScript App Database, були проаналізовані за категоріями використання, щоб зрозуміти сучасний ландшафт цифрових програм для охорони здоров’я. Застосунки для здоров’я можна поділити на дві основні категорії: ті, які зосереджені на «оздоровчому менеджменті», які полегшують відстеження та зміну поведінки під час фітнесу, способу життя, стресу та дієти, та ті, які спеціально зосереджені на «управлінні станом здоров’я», що надають інформацію про хвороби та стани, забезпечують доступ до медичної допомоги та допомагають у лікуванні, наприклад, через нагадування про прийом ліків.

Структура застосунків у цьому розрізі змінилася порівняно з 2015 р. Так, наразі 47% застосунків зосереджені на управлінні станом здоров’я порівняно з 27% у 2015 р., а частка застосунків для оздоровчого менеджменту (особливо програми для фізичних вправ та фітнесу) зменшилася (рис. 2, 3).

РИС. 2
Питома вага різних категорій застосунків, наявних на ринку у 2015, 2017 та 2020 р.
РИС. 3
Питома вага застосунків, що використовуються при різних порушеннях здоров’я, серед програм з категорії «Для управління хворобами» (n=2580) у 2020 р.

Серед застосунків для управління станом здоров’я найбільша питома вага належить програмам, що зосереджуються на хронічних захворюваннях, зокрема психічних хворобах та розладах поведінки, на які припадає 22%, другу позицію утримують застосунки, що використовуються пацієнтами з цукровим діабетом (15%), та програми, призначені для пацієнтів з кардіоваскулярною патологією (10%). Хоча психічне здоров’я та розлади поведінки є провідною категорією, питома вага на рівні 22% демонструє зниження порівняно з 28% у 2017 р., а програми для пацієнтів з аутизмом, панічними, депресивними та тривожними станами, а також для «допоміжного та альтернативного спілкування» продовжують домінувати.

Застосунки, що використовуються для управління порушеннями роботи травної, дихальної системи, опорно-рухового апарату, при онкологічних захворюваннях та при розладах нервової системи, також становлять значну частку програм для управління станом здоров’я, причому застосунки для пацієнтів з розладами травної системи вперше ввійшли до провідних категорій (збільшивши свою питому вагу з 4 до 8%).

Значне зростання кількості застосунків для управління розладами травної системи частково було спричинене появою програм, які допомагали пацієнтам коригувати свій раціон харчування при синдромі подразненого кишечнику та целіакії. Питома вага застосунків для контролю респіраторних хвороб також збільшилася з 5 до 7% усіх застосунків, причому зростання спостерігається саме серед тих із них, що зосереджені на астмі, хронічному обструктивному захворюванні легень та запальних респіраторних хворобах. Менші категорії, такі як програми для управління станами сечостатевої системи, хворобами нирок, інфекційними та паразитарними хворобами, також за останні кілька років демонструють зростання більш ніж удвічі. Серед них чверть усіх застосунків, що фокусувалися на інфекційних та паразитарних хворобах, за даними AppScript, були зосереджені на COVID-19, причому жоден застосунок, крім програм, пов’язаних з COVID-19, не було випущено в цій категорії у 2020 р., що демонструє, наскільки пандемія затьмарила все інше в цьому році.

Мобільні застосунки в еру COVID-19

Пандемія COVID-19 справила значний вплив на те, які застосунки люди обирали для завантаження та використання у 2020 р., що було зумовлено поширенням тривожних настроїв, пошуком інформації про здоров’я та необхідністю керувати своїм станом під час пандемії та періодів карантину. Ця тенденція спостерігалася в ряді категорій застосунків для здоров’я, включаючи завантаження програм зі сфери телемедицини, таких як Doximity у США, завантаження якої збільшилися в 38 разів від базового рівня до приблизно 7 тис. завантажень на тиждень лише у магазині Google Play, тоді як набір із 4 комунікаційних застосунків, включаючи Microsoft Teams та Zoom, які також частково використовувалися для телемедицини, зросли в 23 рази — із 140 тис. до більш ніж 3,3 млн завантажень на тиждень.

У всьому світі щотижневе завантаження застосунків для фізичних вправ, які допомагали пацієнтам залишатися здоровими, зросло в 5 разів з і без того високого базового рівня — 3,7 млн, тоді як завантаження програм для уникнення самогубства, які допомагають тим, хто цього потребує, керувати суїцидальними та депресивними думками, а також застосунків для контролю артеріального тиску, зросли більш ніж удвічі.

Популярність застосунків

Більшість медичних застосунків та програм для здоров’я, доступних у магазинах, мають відносно небагато завантажень, а невелика кількість є неймовірно популярними. Приблизно 83% застосунків були встановлені менше 5 тис. разів, що відповідає менш ніж 1% загальної кількості завантажень (рис. 4). Група із 110 застосунків була завантажена більше 10 млн разів кожен і загалом акумулювала майже 50% загальної кількості завантажень застосунків. Ці найпопулярніші програми включають лідерів у сфері здоров’я та фітнесу, які допомагають користувачам відстежувати їхню активність або підключатися до таких пристроїв, як Fitbit, Mi Fit, Huawei Health, Google Fit та Adidas Running App від Runtastic, багато з яких існують з 2014 р., а також інші застосунки для відстеження показників здоров’я, такі як лічильник калорій — MyFitnessPal та застосунки для тренувань удома. Ця група також включає програми зі сфери жіночого здоров’я, у тому числі для відстеження етапів менструального циклу — Period Calendar Ovulation Tracker та Flo Period Tracker & Ovulation.

РИС. 4
Питома вага застосунків із різною кількістю завантажень у структурі завантажень програм для здоров’я у 2021 р.

Серед найпопулярніших застосунків з’явилася ще одна категорія — це програми, пов’язані з COVID-19, випущені урядами, чи такі, інсталяція яких підтримується на національному рівні. Наприклад, застосунок Aarogya Setu, випущений в Індії, пов’язаний з COVID-19, за короткий період досяг більш ніж 100 млн завантажень, оскільки його встановлення уряд Індії визначив обов’язковим для всіх працівників державного та приватного сектору. Рівень завантажень для інших застосунків, пов’язаних з коронавірусом, встановлення яких заохочувалося на національному рівні, також перевищив позначку в 10 млн; до них належать Bluezone для виявлення контактів (В’єтнам), Corono-Warn-App (Німеччина), CoronApp (Колумбія), Cuidar COVID-19 (Аргентина), Hayat Eve Sığar (Туреччина), Tawakkalna (Саудівська Аравія) та NHS COVID-19 (Великобританія) та ін.

Найбільш завантажуваним медичним застосунком з більш ніж 10 млн встановлень є WebMD, який дає змогу пацієнтам дізнатися про стани та їх симптоми, та GoodRx, який допомагає знайти аптеку з найкращою ціною на ліки. Вони також включають низку застосунків, випущених урядами для оптимізації роботи систем охорони здоров’я та для відшкодування витрат, включаючи Mobile JKN, застосунок національного медичного страхування в Індонезії, що зв’язує пацієнтів з постачальниками послуг по всій країні, MHRS Mobil, яка є централізованою системою призначення візитів до лікарів у Туреччині, та L’assurance Maladie у Франції. Подібним чином, 1mg — Online Medical Store & Healthcare App — онлайн-аптека та застосунок у сфері охорони здоров’я в Індії, полегшує зустрічі з лікарями у сфері телемедицини, бронювання лабораторних тестів та доставку ліків додому.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»,
за матеріалами www.iqvia.com
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті