Наказ МОЗ України від 15.06.2021 р. № 1203

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 15.06.2021 р. № 1203
Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та її територіальних органів

Відповідно до статті 164, статей 254-257 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою дотримання уповноваженими посадовими особами Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та її територіальних органів законодавства при оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та її територіальних органів, що додається.

2. Директорату фармацевтичного забезпечення (Задворних І.С.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Комаріду О.О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрВ. Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

15 червня 2021 року № 1203

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27 липня 2021 р. за № 974/36596

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та її територіальних органів

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП), та визначає процедуру складання протоколів про адміністративні правопорушення, що передбачене статтею 164 КУпАП.

2. Посадові особи Держлікслужби та її територіальних органів, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) в установленому порядку (далі — уповноважені особи), при виявленні адміністративного правопорушення складають протоколи про адміністративні правопорушення (далі — Протокол) на бланку за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції. Перелік уповноважених осіб, які мають право складати протоколи визначається Держлікслужбою.

Уповноважені особи складають Протоколи у разі виявлення порушень, встановлених статтею 164 КУпАП.

II. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення

1. У разі вчинення особою кількох окремих адміністративних правопорушень Протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то Протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

2. Протокол та додатки до нього надсилаються до районного, районного у місті, міського, міськрайонного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

3. При оформленні Протоколу, додатків до нього та направленні цих матеріалів до суду слід враховувати, що стягнення може бути накладено не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніше як через три місяці з дня його виявлення, та у розмірі, передбаченому статтею 164 КУпАП.

4. Протокол складається уповноваженими особами у разі виявлення порушень, визначених пунктом 2 розділу I цієї Інструкції, під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів); культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку.

5. Протокол складається не пізніше 24 годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

6. У Протоколі зазначаються дата і місце його складення; посада, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата та місце народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті); номер та серія (за наявності) паспорта, дата його видачі та ким видано; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативно-правовий акт, що передбачає відповідальність за це правопорушення; прізвища, власне ім’я, по батькові (за наявності), адреси місця проживання або перебування свідків і потерпілих (якщо такі є); пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інформація про надані особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснення її прав і обов’язків, передбачених статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

7. Особа, щодо якої складено Протокол, має бути ознайомлена з її правами і обов’язками, передбаченими статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, про що зазначається у Протоколі.

8. Особа, щодо якої складається Протокол, має право надати письмове пояснення та зауваження по суті вчиненого правопорушення. Пояснення та зауваження або включаються до протоколу, або додаються до протоколу окремо.

У разі відмови особи, щодо якої складається Протокол, від надання пояснень та зауважень по суті вчиненого правопорушення, уповноважена особа вносить до нього відповідний запис.

9. До Протоколу додаються копії документів та інші докази, що вказують на обставини та час вчинення правопорушення.

10. Свідки адміністративного правопорушення (у разі їх наявності) можуть надати свої письмові пояснення, які також долучаються до Протоколу.

11. Протокол складається у двох примірниках, підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягується до адміністративної відповідальності. Другий примірник Протоколу під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Копія Протоколу, разом з копією справи про адміністративне правопорушення (далі — Справа) передається в Держлікслужбу.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання Протоколу, в ньому робиться відповідний запис, який засвідчується підписом уповноваженої особи.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право викласти мотиви свого відмовлення від його підписання, які додаються до Протоколу.

12. При наявності свідків Протокол може бути підписано також і цими особами.

III. Порядок оформлення справи про адміністративні правопорушення та надсилання її до суду

1. Протокол, не пізніше наступного робочого дня з дня його складання, реєструється уповноваженою особою у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, сторінки якого повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою.

2. Складений Протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються уповноваженою особою у Справу протягом 10 робочих днів з дня складання Протоколу. У Справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, що містяться у справі за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

3. Оригінал Справи разом із супровідним листом у триденний строк з моменту її складення надсилається до районного, районного у місті, міського, міськрайонного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення. Копія Справи надсилається до Держлікслужби.

Супровідний лист містить клопотання про направлення до Держлікслужби копії судового рішення у справі.

4. Копія Справи протягом трьох років зберігається в Держлікслужбі разом з ліцензійною справою. До цієї справи в подальшому додаються копії судових рішень у справі, а також інші документи та матеріали, пов’язані з розглядом цієї справи в суді.

5. Після отримання відомостей про прийняте судом рішення у Справі до журналу реєстрацій протоколів про адміністративні правопорушення вносяться відомості про результати розгляду справ.

6. Держлікслужба веде облік адміністративних правопорушень, який містить перелік обов’язкової інформації, що вноситься до обліку адміністративних правопорушень, за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

В.о. генерального директора Директорату фармацевтичного забезпеченняІ. Задворних

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті