Проєкт наказу МОЗ України «Про впровадження тимчасових заходів із забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну»

06 Жовтня 2021 12:40 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження тимчасових заходів із забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну»
(далі — Проєкт постанови).

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження тимчасових заходів із забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну» (далі — проєкт постанови) розроблений з метою забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, в тому числі препаратами інсуліну, за рахунок коштів державного бюджету України.

Проєктом постанови пропонується:

внести зміни до Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 «Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» щодо можливості використання залишків субвенції на відшкодування вартості препаратів інсуліну за рецептами, виписаними до 30 вересня 2021 року;

встановити тимчасовий порядок відшкодування вартості препаратів інсуліну за паперовими рецептами, виписаними до 30 вересня 2021 року і відпущеними протягом жовтня 2021 року.

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, проєкт акта та супровідні документи до нього оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті МОЗ України http://www.moz.gov.ua (розділ «Документи», підрозділ «Громадське обговорення»: https://moz.gov.ua/gromadske-obgovorennja).

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України до 18:00, 04.09.2021 року включно. Листи мають бути зареєстровані в канцелярії МОЗ, а у разі, якщо лист відправлено поштою, дата його відправлення має бути до граничного періоду отримання запитів (03.09.2021 р.).

Контактний телефон 0442536967.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про впровадження тимчасових заходів із забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну»

1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження тимчасових заходів із забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну» (далі — проєкт постанови) розроблений з метою забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, в тому числі препаратами інсуліну, за рахунок коштів державного бюджету України.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до пункту 137 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року» з 1 жовтня 2021 року вартість препаратів інсуліну відшкодовується НСЗУ в межах програми медичних гарантій відповідно до договорів про реімбурсацію.

З урахуванням того, що нормативні акти, які регулюють питання відшкодування вартості препаратів інсулінів, виписаних на паперових рецептах, втрачають чинність з 1 жовтня 2021 року, з метою забезпечення супроводження зміни порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну існує необхідність запровадження перехідного періоду, протягом якого лікарі, аптеки та пацієнти зможуть переналаштуватися на нову процедуру (за електронними рецептами) виписки, отримання та відшкодування зазначених лікарських засобів.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови пропонується:

внести зміни до Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 «Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» щодо можливості використання залишків субвенції на відшкодування вартості препаратів інсуліну за рецептами, виписаними до 30 вересня 2021 року;

встановити тимчасовий порядок відшкодування вартості препаратів інсуліну за паперовими рецептами, виписаними до 30 вересня 2021 року і відпущеними протягом жовтня 2021 року.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти: Законами України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про лікарські засоби», «Про ціни і ціноутворення», інші нормативно-правові акти в сфері охорони здоров’я.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту постанови не потребує додаткового фінансування із державного чи місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством цифрової трансформації України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Національною службою здоров’я України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Державною регуляторною службою України.

Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції України.

Проєкт постанови потребує проведення публічних консультацій.

Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності

У проєкті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

Проєкт постанови потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Проєкт постанови потребує направлення до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів для проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

8. Прогноз результатів

Проєкт постанови вдосконалює правову основу для забезпечення населення України якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами за рахунок коштів Державного бюджету України.

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Вплив на інтереси заінтересованих осіб:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Населення позитивний Прийняття проєкту постанови забезпечить належний доступ пацієнтів до препаратів інсуліну за рахунок коштів Державного бюджету України.
Держава позитивний Прийняття проєкту постанови дозволить забезпечити виконання позитивнихт зобов’язань держави щодо забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я.

 

Перший заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниОлександр Комаріда

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України

05.10.2021 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про впровадження тимчасових заходів із забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) тимчасово з 01 до 31 жовтня 2021 р. включно відпуск препаратів інсуліну на підставі рецептів, виписаних закладами охорони здоров’я на рецептурних бланках форми № 1, затверджених Міністерством охорони здоров’я України, за місцем диспансерного обліку пацієнта згідно з реєстром пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, який ведеться Міністерством охорони здоров’я України (станом на 30 вересня 2021 р.), здійснюється суб’єктами господарювання, визначеними структурними підрозділами з питань охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або розпорядниками коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети згідно із законодавством станом на 30 вересня 2021 р., відповідно до договорів про відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет;

2) відшкодування вартості препаратів інсуліну за рахунок коштів місцевих бюджетів, здійснюється на рівні не вище затвердженої Міністерством охорони здоров’я України референтної ціни (ціни відшкодування) на лікарський засіб (станом на вересень 2021 р.). У разі коли роздрібна ціна на певний вид і форму випуску препаратів інсуліну є нижчою від референтної ціни (ціни повного відшкодування) за первинну упаковку на препарати інсуліну, для розрахунку різниці, яка сплачується за препарати інсуліну, які відпускаються із доплатою, суб’єкт господарювання застосовує таку ціну та сума доплати (співплатежу) становить 10 відсотків такої ціни;

3) суб’єкт господарювання до 05 листопада 2021 р. подає розпорядникам коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства звіт про відпущені протягом жовтня 2021 р. препарати інсуліну, в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються: його міжнародна непатентована та торговельна назви, сила дії, форма випуску, кількість одиниць інсуліну в упаковці, кількість відпущених упаковок, референтна ціна повного відшкодування, референтна ціна часткового відшкодування, найменування закладу охорони здоров’я, сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період про відпущені препарати інсуліну, для здійснення цільових видатків місцевих бюджетів на пільгове забезпечення препаратами інсуліну хворих на діабет, визначених рішеннями про такі видатки відповідно до законодавства, для відшкодування суб’єктові господарювання зазначеної в реєстрі суми протягом 15 днів з дня отримання звіту. У разі коли роздрібна ціна на препарати інсуліну є нижчою від референтної ціни (ціни повного відшкодування) за первинну упаковку на препарати інсуліну, у звіті про відпущені препарати інсуліну зазначається така роздрібна ціна.

2. Внести до Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 «Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (Офіційний вісник України 2021 р., № 10, ст. 433, № 47, ст. 2922, № 67, ст. 4230) зміни, що додаються.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити відшкодування вартості препаратів інсуліну на підставі договорів про відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет із суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами протягом листопада місяця 2021 року згідно з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, застосовується з 01 жовтня 2021 р. та діє до 31 грудня 2021 р.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

1. Підпункт 5 пункту 3 викласти в такій редакції:

«5) забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 1 січня 2021 р. по 30 вересня 2021 р. включно (в частині відшкодування вартості препаратів інсуліну за рахунок залишків субвенції, утворених станом на 30 вересня 2021 р. — до 30 листопада 2021 р. включно);».

2. Пункт 44 викласти в такій редакції:

«44. Видатки за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 3 цих Порядку та умов, можуть здійснюватися після 31 жовтня 2021 р. у разі подання суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, звіту про препарати інсуліну, відпущені за рецептами, виписаними до 30 вересня 2021 р. включно на паперових рецептурних бланках, складеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст.1111).».

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження тимчасових заходів із забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта
ПОРЯДОК ТА УМОВИнадання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47
3. Субвенція спрямовується на:5) забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 1 січня 2021 р. по 30 вересня 2021 р. 3. Субвенція спрямовується на:5) забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 1 січня 2021 р. по 30 вересня 2021 р. (в частині відшкодування вартості препаратів інсуліну за рахунок залишків субвенції, утворених станом на 30 вересня 2021 р. — до 30 листопада 2021 р. включно).
44. Видатки за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 3 цих Порядку та умов, можуть здійснюватися після 30 вересня 2021 р. у разі подання суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, звіту про препарати інсуліну, відпущені до 30 вересня 2021 р. за рецептами, виписаними на паперових рецептурних бланках, складеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст.1111)….. 44. Видатки за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 3 цих Порядку та умов, можуть здійснюватися після 31 жовтня 2021 р. у разі подання суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, звіту про препарати інсуліну, відпущені за рецептами, виписаними до 30 вересня 2021 р. включно на паперових рецептурних бланках, складеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст.1111)….

 

ерший заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниОлександр Комаріда

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті