Проєкт наказу МОЗ України «Про деякі питання здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами»

08 Листопада 2021 5:20 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про деякі питання здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами»

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про деякі питання здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами» (доопрацьований) розроблений з метою врегулювання правовідносин у сфері ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, доставки лікарських засобів кінцевому споживачу.

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, на виконання статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проєкт акта оприлюднено для громадського обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua). Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 08 грудня 2021 року до:

  • Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками за адресою: м. Київ, 03115, просп. Перемоги, 120А, e-mail: dls@dls.gov.ua;
  • Міністерства охорони здоров’я України за адресою: м. Київ, 01601, вул. Грушевського 7, Директорат фармацевтичного забезпечення,
  • e-mail: moz@moz.gov.ua.

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України 08.11.2021 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про деякі питання здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Відповідно до абзаців третього, четвертого частини четвертої статті 19 Закону України «Про лікарські засоби», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 929, пункту 552 плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 276-р,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок ведення Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

2) Зображення логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

3) Опис логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

4) Порядок використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

2. Директорату фармацевтичного забезпечення (Задворних І. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Комаріду О. О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Порядок ведення Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — Перелік).

2. Перелік складається та ведеться з метою забезпечення єдиних підходів до механізму обліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

3. Володільцем відомостей та відповідальним за ведення Переліку є Держлікслужба, що забезпечує його формування та ведення, а також виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

4. У Переліку зазначаються відомості щодо кожного суб’єкта господарювання, який отримав право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які містять:

найменування суб’єкта господарювання;

код ЄДРПОУ або, для фізичної особи-підприємця, — реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, — серія та номер паспорта);

адресу місцезнаходження суб’єкта господарювання;

інформацію про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами із зазначенням дати початку діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

адресу вебсайту, що використовується для електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

назву електронної медичної інформаційної системи, що використовується для електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами (за наявності);

інформацію про аптечні заклади ліцензіата, які здійснюють електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, із зазначенням їх номерів, найменування (за наявності), їх адреси, дати початку діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами (із зазначенням аптечних закладів, з яких здійснюється доставка лікарських засобів);

інформацію про зупинення/відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами повністю, частково або за певним місцем провадження діяльності;

інформацію про виключення суб’єкта господарювання з Переліку.

5. Інформація про суб’єкта господарювання, який отримав право на провадження господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами вноситься Держлікслужбою до Переліку наступного робочого дня після внесення до ліцензійного реєстру рішення Держлікслужби про розширення провадження господарської діяльності в частині електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

6. У разі створення ліцензіатом, який провадить господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами згідно з отриманою ліцензією, нового місця провадження господарської діяльності, інформація про таке місце провадження господарської діяльності вноситься Держлікслужбою до Переліку наступного робочого дня після внесення до ліцензійного реєстру рішення Держлікслужби про розширення провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами в частині створення (відкриття) нового місця провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі.

7. У разі наміру ліцензіата здійснювати доставку лікарських засобів з аптечного закладу, внесеного до Переліку, суб’єкт господарювання подає до Держлікслужби повідомлення про зміну даних, зазначених у заяві, документах та відомостях про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що додавалися до заяви про розширення провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами в частині провадження господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Згідно з поданим повідомленням про зміну даних, зазначених у заяві, документах та відомостях про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що додавалися до заяви про розширення провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами в частині провадження господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, Держлікслужба протягом п’яти робочих днів вносить до Переліку інформацію про право ліцензіата здійснювати доставку лікарських засобів з аптечного закладу, зазначеного у повідомленні ліцензіата.

8. У разі ліквідації (припинення) ліцензіатом місця провадження господарської діяльності, за яким провадилася діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та/або електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами згідно з отриманою ліцензією, інформація про виключення такого місця провадження господарської діяльності вноситься Держлікслужбою до Переліку наступного робочого дня після внесення до ліцензійного реєстру рішення Держлікслужби про звуження провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами в частині ліквідації (припинення) відповідного місця провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі.

9. У разі анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, звуження провадження господарської діяльності в частині роздрібної торгівлі лікарськими засобами та/або електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, інформація про виключення суб’єкта господарювання вноситься Держлікслужбою до Переліку наступного робочого дня після набрання чинності рішення Держлікслужби про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, звуження провадження господарської діяльності в частині роздрібної торгівлі лікарськими засобами та/або електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

10. Внесення відомостей до Переліку здійснюється Держлікслужбою безоплатно.

11. Держлікслужба забезпечує безперервний та безоплатний доступ до Переліку на своєму офіційному вебсайті.

В.о. генерального директора Директорату фармацевтичного забезпеченняІван Задворних

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зображення логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами

В.о. генерального директора Директорату фармацевтичного забезпеченняІван Задворних

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Опис логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами

1. Логотип для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — логотип) складається з графічного зображення та напису, які поміщені у прямокутник.

2. Графічне зображення складається з рівностороннього хреста двох відтінків зеленого кольору, центральна частина якого розділена дугоподібною лінією білого кольору, та державного прапору України. Державний прапор України за розміром по горизонталі становить 2/3 розміру хреста по горизонталі.

Напис розміщується з правого боку графічного зображення логотипа та складається зі слів «Перевір легальність роботи аптеки», виконаний з використанням шрифту «Bookman Old Style».

Контур прямокутника, в який поміщено графічне зображення та напис, має закруглені кути та виконується лінією зеленого кольору.

Прямокутник, у якому розміщуються графічне зображення та напис, білого кольору.

3. Для відтворення логотипа використовуються такі кольори:

Pantone 2270 C (C60 M0 Y90 K0);

Pantone 7731 C (C78 M3 Y84 K22);

Pantone 2935 C (C100 M63 Y0 K2);

Pantone 012 C (C0 M2 Y100 K0).

4. Логотип повинен мати мінімальний розмір ширини 90 пікселів.

5. Логотип повинен бути статичним.

В.о. генерального директора Директорату фармацевтичного забезпеченняІван Задворних

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Порядок використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами

1. Суб’єкт господарювання, який отримав право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, має право використовувати логотип для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — логотип) з дня внесення такого суб’єкта господарювання до Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — Перелік).

2. Суб’єкт господарювання, внесений до Переліку має право використовувати логотип виключно на власному вебсайті, інформація про який внесена до Переліку.

3. Держлікслужба, у день внесення суб’єкта господарювання до Переліку, надає йому доступ до посилання на сторінку вебсайту Держлікслужби, де розміщений електронний файл зображення логотипа у форматі «*.cdr».

4. Суб’єкт господарювання забезпечує розміщення логотипа з гіперпосиланням на сторінку Переліку в лівому верхньому куті кожної сторінки власного вебсайту, інформація про який внесена до Переліку.

Гіперпосилання шляхом натискання на логотип переводить на сторінку Переліку, на якій розміщені відомості про суб’єкта господарювання, передбачені пунктом 4 Порядку ведення Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від ____ № ____, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______ за № ______.

5. Використання логотипа забороняється:

1) суб’єкту господарювання у разі виключення його з Переліку — з дня виключення його з Переліку;

2) суб’єктами господарювання, які не мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

В.о. генерального директора Директорату фармацевтичного забезпеченняІван Задворних

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті