Постанова КМУ від 10.11.2021 р. № 1168

16 Листопада 2021 5:13 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10.11.2021 р. № 1168

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1067, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 листопада 2021 р. № 1168

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410

  1. У Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженому зазначеною постановою:

1) доповнити Порядок після розділу «Загальна частина» розділом такого змісту:

«Підготовка до укладення договорів

  1. 41. З метою забезпечення належної підготовки до укладення договорів, оцінки можливостей суб’єктів господарювання щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій НСЗУ за зверненням суб’єкта господарювання проводить аналіз наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників для врахування зазначеної інформації під час розгляду заяв про укладення договору (далі— заява), документів, які повинні бути додані до заяви, а також під час формування договорів.
  2. 42. НСЗУ для проведення аналізу, передбаченого пунктом 41 цього Порядку, розміщує на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про приймання звернень від суб’єктів господарювання щодо проведення відповідного аналізу. Звернення суб’єктів господарювання подаються за формою, на умовах та порядку, що визначені в повідомленні.»;

2) у підпункті 1 пункту 10 слово «юридична» виключити;

3) у  пункті 14:

абзац перший після слів «в електронній формі» доповнити словами «або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулому періоді, він включається до пропозиції у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема, зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів);»;

4) доповнити Порядок пунктом 151 такого змісту:

«151. Суб’єкт господарювання, який подав звернення, передбачене пунктом 41 цього Порядку,  подає разом із заявою необхідні для укладення договору документи та/або інформацію, зокрема передбачені пунктом 11, абзацом другим пункту 14 цього Порядку, лише у разі необхідності їх оновлення.»;

5) перше речення пункту 16 викласти в такій редакції: «Подаючи пропозицію /звернення, суб’єкт господарювання підтверджує достовірність наданої інформації, що відповідає умовам закупівлі, та може надавати медичні послуги згідно із специфікацією.»;

6) у пункті 19:

підпункт 1 після слів «в оголошенні» доповнити словами і цифрами     «, в тому числі з урахуванням результатів аналізу інформації, поданої у зверненні, передбаченому пунктом 41 цього Порядку»;

доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:

«5) використовує інформацію та документи, подані у зверненні, передбаченому пунктом 41 цього Порядку, під час укладання договору.»;

7) у тексті Порядку слова «або груп» замінити словами «або груп (пакетів)».

  1. У Типовій формі договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженій зазначеною постановою:

1) підпункт 21 пункту 19 викласти в такій редакції:

«21) повідомляти замовнику про заплановані реорганізацію, ліквідацію надавача, початок процедури банкрутства, строк для пред’явлення вимог кредиторами, затвердження передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу) протягом 10 календарних днів з дати настання відповідної події;»;

2) пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

«Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний надавати до 25 числа поточного місяця інформацію про стан розрахунків із заробітної плати за формою, встановленою замовником.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті