Постанова КМУ від 17.11.2021 р. № 1213

26 Листопада 2021 11:46 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17.11.2021 р. № 1213
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342, № 76, ст. 4771) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. № 1126, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 2021 р. № 1213

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677

1. У постанові:

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

«Порядок формування міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для видачі деяким категоріям іноземців та особам без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України.»;

2) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

«до 31 грудня 2021 р. розробити та подати Кабінетові Міністрів України для затвердження проєкт регламенту обігу ключів для засвідчення та перевірки чинності COVID-сертифіката.»;

3) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

«забезпечити інформування дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні про здійснення ними повноважень з питань забезпечення прав іноземців, які визначені частиною п’ятою статті 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», на отримання COVID-сертифікатів.».

2. Пункт 5 Правил підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затверджених зазначеною постановою, після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Інші елементи ніж QR-код, визначені зразками COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342, № 76, ст. 4771), не є обов’язковими для пред’явлення під час перевірки чинності COVID-сертифіката та призначені лише для інформування власника про зміст такого сертифіката.».

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.

3. Доповнити постанову Порядком формування міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для видачі деяким категоріям іноземців та особам без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України, такого змісту:

«ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 2021 р. № 1213

ПОРЯДОК
формування міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для видачі деяким категоріям іноземців та особам без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України

1. Цей Порядок встановлює механізм формування міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-сертифікат), для видачі іноземцям та особам без громадянства, які визначені частинами четвертою — п’ятнадцятою статті 4, частиною п’ятою статті 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та проживають або перебувають на території України, але які не підлягають реєстрації в електронній системі охорони здоров’я (далі — заявники).

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342).

3. Заявники мають право звернутися до органів, установ, організацій, підприємств, закладів, які організували або здійснили їх вакцинацію та мають необхідну для формування COVID-сертифікатів інформацію про вакцини (далі — організатори (виконавці) вакцинування), з проханням подати запит про формування COVID‑сертифікатів для видачі особам, вакцинування яких було організовано або здійснено (далі — запит).

4. Запит подається з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) до уповноваженої установи, що визначається відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, для видачі деяким категоріям іноземців та особам без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України, керівником організатора (виконавця) вакцинування протягом 24 годин з дати надходження звернення заявника.

Запити погоджуються МОЗ, крім запитів організаторів (виконавців) вакцинування з числа іноземних дипломатичних представництв, які погоджуються МЗС.

У запиті зазначається:

найменування та код згідно з ЄДРПОУ організатора (виконавця) вакцинування;

інформація про вакцину:

найменування виробника вакцини;

назва вакцини;

тип вакцини;

інформація про хворобу, для захисту людини від якої вводиться вакцина;

країна вакцинації;

кількість вакцинованих заявників;

кількість вакцинованих інших осіб (подають тільки організатори (виконавці) вакцинування);

електронна адреса, на яку уповноважена установа повинна надіслати перелік унікальних посилань для заповнення особисто заявниками в електронній формі заяви про формування COVID-сертифіката (далі — заява).

Організатор (виконавець) вакцинування окремо подає запит на кожну серію вакцин, що були використані під час вакцинації.

Інформація, необхідна для формування COVID-сертифікатів, готується на підставі документів про вакцинацію, які зберігаються організатором (виконавцем) вакцинування, а також які пред’являються організатору (виконавцю) вакцинування заявниками для підготовки запиту.

5. Уповноважена установа з використанням Порталу Дія протягом 24 годин з дати надходження запиту надсилає організатору (виконавцю) вакцинування на зазначену в запиті електронну адресу унікальні посилання на електронні форми заяв у кількості, що дорівнює кількості вакцинованих заявників, зазначених у запиті.

6. Організатор (виконавець) вакцинування протягом 24 годин з моменту отримання відповіді від уповноваженої установи передає заявнику інформацію про унікальне посилання на електронну форму заяви. Забороняється передавати одному заявнику інформацію про більше ніж одне унікальне посилання, крім випадків, коли заявник подає також заяву від імені особи, законним представником якої він є.

7. Заявник заповнює та надсилає уповноваженій установі з використанням Порталу Дія заяву, яка повинна містити:

1) прізвище, ім’я заявника національною мовою (згідно з паспортним документом) та латинськими літерами;

2) дату народження заявника;

3) дані про вакцинацію (вакцина, виробник, хвороба, дата вакцинації, номер вакцинації, країна вакцинації, серія вакцини (за наявності). Зазначені дані подаються для кожної дози вакцини;

4) найменування органу, до якого необхідно надіслати сформований COVID-сертифікат, а саме:

найменування територіального підрозділу ДМС, який видав заявнику посвідку на тимчасове проживання (далі — територіальний підрозділ ДМС) — для заявників, визначених частинами четвертою — п’ятнадцятою статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

найменування дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави або представництва міжнародної організації в Україні (далі — іноземне дипломатичне представництво) — для заявників, визначених частиною п’ятою статті 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

5) згоду на обробку уповноваженою установою інформації, що міститься у заяві про нього або про особу, законним представником якої він є.

8. Уповноважена установа після надходження заяви отримує від організатора (виконавця) вакцинування підтвердження особи заявника.

9. Формування COVID-сертифіката здійснюється з використанням Порталу Дія на підставі даних запиту та заяви.

10. Заявнику надсилається повідомлення про те, що його дані є прийнятими та прийнятними для формування COVID-сертифіката, для отримання якого необхідно звернутися до іноземного дипломатичного представництва, зазначеного в заяві.

11. Іноземне дипломатичне представництво або територіальний підрозділ ДМС видає з використанням Порталу Дія COVID-сертифікат заявнику за умови його ідентифікації за документом, що посвідчує особу, та пред’явлення ним паперового документа про вакцинацію, дані в якому відповідають даним в COVID-сертифікаті.

12. Порядок доступу до Порталу Дія відповідальних осіб іноземного дипломатичного представництва та територіального підрозділу ДМС для видачі COVID-сертифіката заявнику визначається Мінцифри.

13. Підтвердження особи під час подання запиту з використанням Порталу Дія здійснюється з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати фізичну особу (крім керівників іноземних дипломатичних представництв, особа яких підтверджується МЗС під час подання іноземним дипломатичним представництвом запиту, визначеного в пункті 4 цього Порядку).».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті