Постанова КМУ від 24.11.2021 р. № 1240

30 Листопада 2021 11:44 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 листопада 2021 р. № 1240
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 17, ст. 664, № 27, ст. 1442, № 35, ст. 2100, № 47, ст. 2921, № 50, ст. 3075, № 62, ст. 3926, № 76, ст. 4771, № 78, ст. 4913) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1096, і від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342, № 76, ст. 4771) зміни, що додаються.
  2. Ця постанова набирає чинності з 6 грудня 2021 року.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 листопада 2021 р. № 1240

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236:

1) в абзаці першому підпункту 8 пункту 22 слова «ніж кількість місць для сидіння» замінити словами і цифрами «ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50 відсотків місць для стояння»;

2) у пункті 3:

підпункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

«6) проведення всіх масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів, крім проведення атестації здобувачів у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (виключно з апробаційним проведенням єдиного державного кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» (далі — атестація здобувачів), проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання тощо), проведення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів (далі — заходи з оцінювання якості освіти),  проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;

7) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;»;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

«11) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;»;

підпункт 151 викласти в такій редакції:

«151) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1–4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких усі допущені до роботи в закладі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або виданий в установленому Міністерством охорони здоров’я порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі — документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини), який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від зазначеної хвороби; або виданий в установленому Міністерством охорони здоров’я порядку висновок лікаря щодо наявності абсолютних протипоказань до вакцинації проти COVID-19 (далі — медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19);»;

підпункт 17 викласти в такій редакції:

«17) приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;»;

абзац перший підпунктів 22 і 23 після слів «документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини» доповнити словами і цифрами «, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози»;

останній абзац після слів «документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини» доповнити словами і цифрами «, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози»;

3) у пункті 35:

у підпункті 1 слова «і закладів громадського харчування в аеропортах» виключити;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) проведення всіх масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників, заходів з атестації здобувачів, заходів з оцінювання якості освіти;»;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1–4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких усі допущені до роботи в закладі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від зазначеної хвороби; або медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19;»;

4) у пункті 7:

абзац двадцять четвертий після слів «документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини» доповнити словами і цифрами  «, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози»;

абзац тридцять п’ятий після слів «документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини» доповнити словами і цифрами  «, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози»;

в абзаці сорок першому слова «, Республіки Індія» виключити, а слово «їх» замінити словом «її»;

5) у першому реченні абзацу четвертого пункту 9 слова «, Республіки Індія» виключити, а слово «їх» замінити словом «її»;

6) у пункті 415 слова «, Республіки Індія» виключити, а слово «їх» замінити словом «її».

  1. У додатку до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677:

1) таблицю 4 викласти в такій редакції:

«Таблиця 4

(в редакції постанови

Кабінету Міністрів України

від 24 листопада 2021 р. № 1240)

СТРОК
чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати)

Порядковий номер Назва вакцини Початок чинності Кінець чинності
1 КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ COVID-19 (ВИРОЩЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТИН VERO), ІНАКТИВОВАНА від дати введення дози 30 днів від дати введення дози
2 КОМІРНАТІ/COMIRNATY™ від дати введення дози 30 днів від дати введення дози
3 Moderna COVID-19 Vaccine від дати введення дози 30 днів від дати введення дози
4 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19/COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA від дати введення дози 30 днів від дати введення дози
5 Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) від дати введення дози 30 днів від дати введення дози
6 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD від дати введення дози 30 днів від дати введення дози»;

2) пункт 1 таблиці 5 викласти в такій редакції:

«1. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19 для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2 або 2/2) якщо одна
доза — 30 днів якщо дві дози — 365 днів
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2 або 2/2) якщо одна доза — 30 днів якщо дві дози — 365 днів для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2 або 2/2) якщо одна доза —
30 днів (жовтий сертифікат) якщо дві
дози —
365 днів (зелений сертифікат)
для однодозної вакцини  через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1) 365 днів для однодозної вакцини  через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1) 365 днів для однодозної вакцини  через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1) 365 днів».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті