Проект Указу Президента «Про систему центральних органів виконавчої влади»

07 Грудня 2010 7:17 Поділитися
На теренах мережі Інтернет сьогодні з’явився проект Указу Президента України Віктора Януковича про початок адміністративної реформи. Згідно з ним функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної інспекції лікарських засобів і виробів медичного призначення, Комітету з контролю за наркотиками, Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам перекладено на Міністерство охорони здоров’я України. Текст проекту наказу ми надаємо нижче. За джерелами comments.ua.

Проект

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про систему центральних органів виконавчої влади

З метою підвищення ефективності функціонування системи центральних органів виконавчої влади України постановляю:

1. Встановити, що:

а) під функціями з ухвалення нормативно-правових актів мається на увазі видання на підставі і у виконання законів України обов’язкових для виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовцями, юридичними особами і громадянами норм і правил, які регулюють відносини у конкретній предметній сфері і які розповсюджуються на невизначене коло осіб;

б) під функціями з контролю і нагляду маються на увазі здійснення перевірки виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовцями, юридичними особами і громадянами встановлених Конституцією України, законами України й іншими нормативно-правовими актами загальнообов’язкових правил і норм поведінки в економіці та суспільному житті, встановлення розбіжностей між нормативним і фактичним станом об’єкту контролю, здійснення заходів, спрямованих на приведення об’єкту контролю у нормативний стан;

в) під функціями з надання державних послуг маються на увазі:

 • видача органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовцями за зверненням фізичних і юридичних осіб дозволів (ліцензій) на здійснення певного виду діяльності і (або) конкретних дій;
 • реєстрація актів, документів, прав, об’єктів, а також видання індивідуальних правових актів;
 • надання інших послуг, закріплених законодавством за органами виконавчої влади;

г) під функціями з управління державним майном маються на увазі здійснення повноважень власника відносно природних ресурсів, що знаходяться у загальнодержавній власності, державного майна, у тому числі переданого державним підприємствам і установам, підвідомчим державному агентству, а також управління акціями відкритих акціонерних товариств, які знаходяться у державній власності;

2. Встановити, що міністерство:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з формування державної політики і нормативно-правового регулювання у законодавчо встановленій сфері діяльності;

б) на підставі і на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів самостійно здійснює правове регулювання у встановленій сфері діяльності;

в) у встановленій сфері діяльності не має права здійснювати функції з контролю та нагляду, надання державних послуг, а також функції з управління державним майном, окрім випадків, які встановлюються законодавством України та міжнародними угодами;

г) здійснює координацію і контроль діяльності відповідних державних служб, державних агентств та державних інспекцій.

3. Встановити, що державна служба:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду і надання державних послуг у встановленій сфері діяльності, а також спеціальні функції у сфері оборони, державної безпеки, захисту й охорони державного кордону України, громадської безпеки, безпеки дорожнього руху і захисту від надзвичайних ситуацій;

б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

в) не має права здійснювати у встановленій сфері діяльності нормативно-правове регулювання, управління державним майном, окрім випадків, які встановлюються законодавством України та міжнародними угодами.

4. Встановити, що державна інспекція:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності;

б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

в) не має права здійснювати у встановленій сфері діяльності нормативно-правове регулювання,

надання державних послуг, управління державним майном, окрім випадків, які встановлюються законодавством України та міжнародними угодами.

5. Встановити, що державне агентство:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює у встановленій сфері діяльності функції з управління державним майном, а також функції із застосування права, за винятком функцій з контролю і нагляду;

б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

г) не має права здійснювати нормативно-правове регулювання у встановленій сфері діяльності, надання державних послуг і функції з контролю і нагляду, окрім випадків, які встановлюються законодавством України та міжнародними угодами.

6. Ліквідувати:

 • Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики;
 • Державний комітет ядерного регулювання України;
 • Державний комітет інформатизації України;
 • Державний комітет України у справах національностей і релігій;
 • Державний комітет України у справах ветеранів;
 • Державну службу з охорони прав на сорти рослин;
 • Державну службу заповідної справи;
 • Державну службу туризму і курортів;
 • Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України;
 • Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення;
 • Державну соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді;
 • Державну гідрометеорологічну службу;
 • Державну службу геодезії, картографії і кадастру;
 • Державну геологічну службу;
 • Державну авіаційну пошуково-рятувальну службу;
 • Фонд соціального захисту інвалідів;
 • Державний департамент з питань банкрутства;
 • Державний департамент з питань адаптації законодавства;
 • Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування;
 • Державний департамент з питань зв’язку;
 • Державний департамент автомобільного транспорту;
 • Державний департамент адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів;
 • Державний департамент надлишкового майна і земель;
 • Державний департамент інтелектуальної власності;
 • Державний департамент пожежної безпеки;
 • Державний департамент страхового фонду документації;
 • Державне агентство України з інвестицій та інновацій;
 • Державну архітектурно-будівельну інспекцію;
 • Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку;
 • Державну інспекцію контролю якості вугільної продукції;
 • Державну житлово-комунальну інспекцію;
 • Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті;
 • Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель;
 • Українське агентство міжнародного розвитку;
 • Національне агентство екологічних інвестицій України;
 • Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку;
 • Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
 • Комітет з контролю за наркотиками;
 • Центр обробки запитів країн — членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі і їх інформування;
 • Інститут національної пам’яті.

7. Утворити:

 • Державне агентство розвитку промисловості, передавши йому функції з управління майном Міністерства промислової політики України;
 • Державну службу нагляду ядерної та радіаційної безпеки, передавши їй функції з контролю і нагляду та надання державних послуг Міністерства палива і енергетики України, Міністерства вугільної промисловості України, Державного комітету ядерного регулювання України, яке ліквідується;
 • Державне агентство управління аеропортами, передавши йому функції управління майном Міністерства транспорту та зв’язку України;
 • Державну службу безпеки дорожнього руху, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання державних послуг у встановленій сфері Міністерства внутрішніх справ України;
 • Державну службу лікарських засобів та контролю за наркотиками, передавши їй функції з контро­лю та нагляду, надання державних послуг у встановленій сфері Міністерства охорони здоров’я України, Комітету з контролю за наркотиками та Державної інспекції лікарських засобів і виробів медичного призначення;
 • Державну архітектурно-будівельну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду та надання державних послуг Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, Державної архітектурно-будівельної інспекції;
 • Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду та надання державних послуг Міністерства аграрної політики України; Державного комитету ветеринарної медицини, Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку, які ліквідуються;
 • Державне агентство сільського господарства, передавши йому функції з управління майном Міністерства аграрної політики України;
 • Державне агентство рибальства, передавши йому функції з управління майном, надання державних послуг та контрольно-наглядові функції у встановленій сфері Міністерства аграрної політики України; Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету рибного господарства, яке ліквідується, перетворюваного Державного комітету лісового господарства України;
 • Державну службу метеорології, геодезії і картографії, передавши їй функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг у встановленій сфері діяльності Міністерства охорони навколишнього природного середовища України; Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • Державної гідрометеорологічної служби, Державної служби геодезії, картографії і кадастру, які ліквідуються;
 • Державне агентство інформатизації та зв’язку, передавши йому функції з управління майном Міністерства транспорту та зв’язку України; у встановленій сфері діяльності Державного комітету інформатизації України, який ліквідується;
 • Державну автотранспортну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг Міністерства транспорту та зв’язку України; Державного департаменту морського і річкового транспорту, Державного департаменту автомобільного транспорту, Державної служби автомобільних доріг України; Державної інспекції на автомобільному транспорті, які ліквідуються;
 • Державну службу захисту прав споживачів, передавши їй функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг Міністерства економіки України; Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується;
 • Державну службу технічного регулювання та метрології, передавши їй функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг Міністерства економіки України;Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується;
 • Державну службу інтелектуальної власності, передавши їй функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України; Державної служби з охорони прав на сорти рослин, Державного департаменту інтелектуальної власності, які ліквідуються;
 • Державну реєстраційну службу, передавши їй функції з реєстрації прав на нерухоме майно і операцій з ним, реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, реєстрації громадських об’єднань і політичних партій, засобів масової інформації, функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану, адвокатури і нотаріату Міністерства юстиції України, за винятком функцій з ухвалення нормативно-правових актів; та функції з реєстрації релігійних організацій та громад Державного комітету у справах національностей та релігій, який ліквідується;
 • Державну службу туризму, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання державних послуг та управління майном Міністерства культури і туризму України, Державної служби туризму і курортів, яка ліквідується;
 • Державне агентство фізичної культури і спорту, передавши йому функції з управління майном, функції з контролю та нагляду та надання державних послуг у встановленій сфері діяльності Міністерства сім’ї, молоді і спорту, за винятком функцій у сфері сім’ї і молоді;
 • Державну паспортну та міграційну службу, передавши їй функції з контролю та нагляду і надання державних послуг Міністерства внутрішніх справ України; Державної міграційної служби, яка ліквідується;
 • Державну службу з надзвичайних ситуацій, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання державних послуг Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту пожежної безпеки, Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби, яка ліквідується;
 • Державну службу громадської безпеки, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання державних послуг Міністерства внутрішніх справ України;
 • Державне агентство конверсії, передавши йому функції з управління майном Міністерства оборони України, а також Державного департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених в запас або відставку, і конверсії колишніх військових об’єктів, Державного департаменту надлишкового майна і земель, які ліквідуються;

8. Перетворити:

 • Державний комітет України із земельних ресурсів у Державну службу земельних ресурсів, пере­давши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству охорони навколишнього природного середовища України;
 • Державний комітет лісового господарства України у Державне агентство лісового господарства України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності, окрім функцій у сфері використання об’єктів тваринного світу, Міністерству охорони навколишнього природного середовища України;
 • Державний комітет України по водному господарству в Державне агентство водних ресурсів України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству охорони навколишнього природного середовища України;
 • Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у Державну службу розвитку підприємництва України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству економіки України;
 • Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки у Державну інспекцію техногенної безпеки України, передавши їй функції з контролю та нагляду у встановленій сфері Міністерства вугільної промисловості України та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;
 • Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України у Державну службу фінансових послуг України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству фінансів України;
 • Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам у Державне агентство України з питань протидії соціально небезпечним хворобам, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству охорони здоров’я України;
 • Державний департамент морського і річкового транспорту у Державне агентство морського та річкового транспорту України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству транспорту та зв’язку;
 • Державну авіаційну адміністрацію у Державну авіаційну службу, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству транспорту та зв’язку;
 • Державну службу автомобільних доріг України в Державне агентство дорожнього будівництва України, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству транспорту та зв’язку, функції контролю та нагляду і надання державних послуг Державній транспортній службі;
 • Державну податкову адміністрацію України в Державну податкову службу, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству фінансів України;
 • Головне контрольно-ревізійне управління України у Державну контрольно-ревізійну інспекцію, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству фінансів України;
 • Державний комітет України з державного матеріального резерву у Державне агентство державного матеріального резерву, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству економіки України;
 • Державний комітет статистики України у Державну службу статистики, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству економіки України;
 • Державний комітет архівів України в Державну архівну службу, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству юстиції України;
 • Державну судову адміністрацію України у Державну службу України забезпечення судів, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству юстиції України;
 • Державний департамент України з питань виконання покарань у Державну службу виконання покарань, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству юстиції України;
 • Адміністрацію державної прикордонної служби України у Державну службу України охорони державного кордону, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству внутрішніх справ України;
 • Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини у Державну службу України з усиновлення та захисту прав дитини, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству праці та соціальної політики України;
 • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю у Державну інспекцію праці України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту України.

9. Передати:

 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного комітету рибного господарства України, Державного комітету ветеринарної медицини, які ліквідуються, функції з ухвалення нормативно-правових актів у сфері використання тваринних ресурсів Державного комітету лісового господарства, який ліквідується, — Міністерству аграрної політики України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного комітету інформатизації України, який ліквідується, — Міністерству транспорту та зв’язку;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної митної служби України — Міністерству фінансів України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби — Міністерству охорони здоров’я України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної служби експортного контролю — Міністерству економіки України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного казначейства України — Міністерству фінансів України, функції з контролю та нагляду у встановленій сфері діяльності Державного казначейства України — Державній контрольно-ревізійній інспекції;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується, — Міністерству економіки України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного департаменту з питань банкрутства, який перейменовується, — Міністерству економіки України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного комітету із земельних ресурсів України, Державного комітету України з водного господарства, Національного агентства екологічних інвестицій, Державної гідрометеорологічної служби, Державної екологічної інспекції, Державної служби заповідної справи, Державної геологічної служби, Державної служби геодезії, картографії і кадастру, Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель, які ліквідуються, перетворюваного Державного комітету лісового господарства України — Міністерству охорони навколишнього природного середо­вища України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної пробірної служби — Міністерству фінансів України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності Міністерства аграрної політики України і Міністерства освіти і науки України — Міністерству юстиції України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної інспекції лікарських засобів і виробів медичного призначення, Комітету з контролю за наркотиками, Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, які ліквідуються, — Міністерству охорони здоров’я України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного департаменту з усиновлення і захисту прав дитини, який перетворюється, — Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Пенсійного фонду України — Міністерству праці і соціальної політики України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної служби кінематографії — Міністерству культури та туризму України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту пожежної безпеки, Державного департаменту страхового фонду документації, які ліквідуються, — Міністерству внутрішніх справ України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності, за винятком функцій зі встановлення цін і тарифів на законодавчо передбачені товари і послуги, Національної комісії регулювання електроенергетики України — Міністерству палива та енергетики України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності, за винятком функцій зі встановлення цін і тарифів на законодавчо передбачені товари і послуги, Національної комісії із питань регулювання зв’язку України — Міністерству транспорту та зв’язку України;
 • функції Державного департаменту з питань адаптації законодавства, який ліквідується, — Міністерству юстиції України;
 • функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного комітету у справах національностей і релігій, який ліквідується, — Міністерству юстиції України та Міністерству регіонального розвитку та будівництва України;
 • функції екологічного контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності Міністерства охорони навколишнього природнього середовища України, Державної екологічної інспекції, Державної служби заповідної справи, Державної геологічної служби, Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель, Державного комітету України з водного господарства у встановленій сфері діяльності перетворюваного Державного комітету лісового господарства України — Державній екологічній інспекції;
 • функції з контролю та нагляду, надання державних послуг Державного департаменту страхового фонду документації, який ліквідується, — Державній архівній службі.

10. Перейменувати:

 • Державний комітет фінансового моніторингу України в Державну комісію фінансового моніторингу України;
 • Управління державної охорони України у Державну службу охорони України;
 • Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації в Державну службу спеціального зв’язку України;
 • Державний департамент з питань банкрутства в Державну службу з питань банкрутства;
 • Головне управління державної служби України в Адміністрацію державної служби України;
 • Державний департамент — Адміністрація зони відчуження і зони безумовного відчуження в Державне агентство України з управління зоною відчуження;
 • Державне казначейство у Державну службу казначейства України.
Президент України

В. Янукович

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Людмила 09.12.2010 11:12
Ничего не понимаю. Державна служба и Комитет по контролю за наркотиками уже давно ликвидированы!!!!!!!!
тамара 09.12.2010 7:52
очень серьезно грядут изменения радикальніе трудно жить во времена таких перемен граждане не успели проглотить нк, уже нужно будет учиться по новому ориентироваться в ведомствах и их функциях

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті