Лист-роз’яснення до Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

Лист-роз’яснення до Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 р. № 274 «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти»

Щодо надання роз’яснення

У зв’язку з численними запитами, які надходять на адресу Мінекономіки, пов’язаними з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про закупівлю товарів, робіт? і послуг за державні кошти» та прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 28 ? березня 2008р.? № 274 «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти» (далі — постанова) надаємо роз’яснення щодо порядку застосування окремих норм зазначених нормативно-правових актів.

Щодо уповноваженого органу з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Згідно з пунктом 2 постанови функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти покладено на Мінекономіки (далі — уповноважений орган).

Щодо встановлення вартісних меж застосування процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Згідно з пунктом 5 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою (далі — Тимчасове положення), Тимчасове положення застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить не менше ніж 100 тис. гривень, а робіт — 300 тис. гривень.

Щодо визначення державних коштів та кола суб’єктів, які здійснюють закупівлі відповідно до Тимчасового положення

Згідно з підпунктом 4 пункту 2 Тимчасового положення, державні кошти — кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку, державних цільових фондів, Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення діяльності зазначених органів.

Відповідно до підпункту 13 пункту 2 Тимчасового положення розпорядники державних коштів — органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи та організації, визначені Конституцією і законодавством України,? підприємства, установи чи організації, утворені в  установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів.

Також пунктом 3 постанови визначено, що державні, у тому числі казенні підприємства, установи та господарські товариства, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства і господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків належать державним, у тому числі казенним підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (далі — підприємства), здійснюють закупівлю в  установленому Тимчасовим положенням порядку. Таким чином підприємства до встановлення Кабінетом Міністрів України особливостей здійснення ними закупівлі, здійснюють закупівлі у порядку, встановленому Тимчасовим положенням, не лише за державні кошти, визначені в підпункті 4 пункту 2 Тимчасового положення, а також за інші власні кошти підприємств, отриманні від фінансово-господарської діяльності.

Щодо встановлення переліку товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких дія Тимчасового положення не поширюється

Згідно з пунктом 6 Тимчасового положення дія цього Тимчасового положення не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг, які у зв’язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю та закупівлі товарів і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України.

Крім того, дія цього Тимчасового положення не поширюється на випадки, передбачені пунктом 7 Тимчасового положення.

Щодо порядку оприлюднення інформації про проведення процедур закупівель

Відповідно до пункту 13 Тимчасового положення оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації публікується безоплатно в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель», що видається уповноваженим органом та безоплатно розміщується на веб-порталі з питань державних закупівель, створеному уповноваженим органом. Доступ для користувачів до інформації, розміщеної на веб-порталі з питань державних закупівель, створеному уповноваженим органом, є безоплатним.

Згідно з пунктом 14 Тимчасового положення процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї в  інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» та на веб-порталі з питань державних закупівель, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому Тимчасовим положенням, процедур торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника.

До створення уповноваженим органом веб-порталу з питань державних закупівель процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення, про неї в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель», крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому Тимчасовим положенням, процедур торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника.

При цьому замовники мають право додатково оприлюднювати оголошення про заплановану закупівлю на власних офіційних веб-сайтах або на веб-сайтах головних розпорядників бюджетних коштів у розділі «Державні закупівлі» та у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Оголошення про проведення процедури закупівлі та її результати, що підлягають опублікуванню в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель», подається замовниками за адресою: 01054, Київ, ГСП-601,? вул. Воровського, 22, 5-й поверх, офіс 69, тел./факс.:? (044) 486-38-07 (багатоканальний), 486-31-69, 486-39-49.

Порядок прийняття від замовників, реєстрації та публікації в  інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» оголошень про проведення процедури закупівлі та її результати встановлюється уповноваженим органом.

Електронна копія чергового номера інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель» розміщується на  офіційному веб-сайті Мінекономіки.

Щодо надання роз’яснень порядку застосування законодавства у сфері державних закупівель

Мінекономіки як уповноважений орган на підставі підпункту 7 пункту 9 Тимчасового положення надаватиме роз’яснення порядку застосування законодавства України про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти на письмові звернення в установленому порядку. Роз’яснення надаватимуться за підписом Міністра або уповноваженого ним заступника.

Офіційна інформація про застосування законодавства про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Офіційна інформація про застосування законодавства про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти буде оперативно розміщуватись на веб-сайті Мінекономіки за адресою: http://me.kmu.gov.ua.

У Мінекономіки діє телефон «гарячої лінії» щодо застосування законодавства про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти: тел.: (044) 596-67-28 , 596-67-24.

Щодо розроблення та затвердження форм, передбачених підпунктом 8 пункту 9 Тимчасового положення

До набрання чинності нормативно-правовими актами уповноваженого органу щодо затвердження форм, передбачених підпунктом 8 пункту 9 Тимчасового положення, замовники мають право використовувати при проведенні процедур закупівель зразки зазначених форм, що додаються.

При цьому документи, які розробляє замовник на підставі зазначених зразків, повинні повністю відповідати за змістом Тимчасовому положенню.

Органи Державного казначейства (обслуговуючі банки), інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» до набрання чинності нормативно-правовими актами уповноваженого органу щодо затвердження форм, передбачених підпунктом 8 пункту 9 Тимчасового положення, повинні приймати документи, розроблені замовниками відповідно до вимог, передбачених абзацами першим та другим цього розділу.

Щодо подання документів при оплаті за договорами про закупівлю

Згідно з пунктом 3 постанови замовникам, що обслуговуються в органах Державного казначейства, необхідно подавати під час здійснення оплати за договорами про закупівлю органам Державного казначейства звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Щодо завершення процедур закупівель розпочатих до набрання чинності Законом України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»

Абзацом другим пункту 3 постанови встановлено, що процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти,? розпочаті до набрання чинності Законом України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», завершуються відповідно до Тимчасового положення.

Таким чином, якщо дата розкриття тендерних пропозицій настає після набрання чинності постановою, замовник діє в  такому порядку:

1) приводить тендерну документацію у відповідність з Тимчасовим положенням шляхом внесення до неї змін;

2) розсилає зміни до тендерної документації всім особам, які підтвердили намір взяти участь у відповідній процедурі та яким замовник надав тендерну документацію;

3) продовжує строк подання тендерних пропозицій (рішення про продовження строку подання тендерних пропозицій приймається замовником з урахуванням того, що такий строк повинен бути достатнім для врахування ? зазначених змін та своєчасного подання тендерних пропозицій, але не меншим ніж три робочих дні);

4) завершує відповідну процедуру закупівлі в порядку, передбаченому Тимчасовим положенням.

У разі якщо дата розкриття цінових пропозицій настає після набрання чинності постановою, замовник під час проведення зазначеної процедури керується Тимчасовим положенням та не застосовує норми та вимоги (зокрема зазначені у запиті щодо цінових пропозицій), які суперечать та/або не відповідають Тимчасовому положенню, про що ? письмово інформує учасників торгів із зазначенням умов і вимог, які не будуть застосовуватись, до дати прийняття тендерним комітетом замовника відповідних рішень.

У разі якщо розкриття тендерних (цінових) пропозицій відбулося до набрання чинності постановою, замовник здійснює розгляд, відхилення, порівняння та оцінку тендерних (цінових) пропозицій відповідно до Тимчасового положення. При цьому замовник не застосовує норми та вимоги (зокрема викладені у тендерній документації), які суперечать та/або не відповідають Тимчасовому положенню, про що письмово інформує учасників торгів із зазначенням умов і вимог, які не будуть застосовуватись, до дати прийняття тендерним комітетом, утвореним замовником, відповідних рішень.

При цьому у випадку, коли тендерна пропозиція учасника була відхилена з підстав або на виконання вимог, які суперечать ? Тимчасовому положенню або ним не передбачені (наприклад, учасника було включено до реєстру недобросовісних учасників; інформація про учасника, який подав тендерну пропозицію, відсутня в тематичному каталозі учасників процедур закупівель, що видавала Тендерна палата України), або оцінка тендерних пропозицій була здійснена в порядку (за методикою) та із застосуванням критеріїв, які суперечать або не відповідають Тимчасовому положенню, замовник повинен здійснити повторний розгляд та оцінку тендерних пропозицій з дотриманням вимог Тимчасового положення.

У разі якщо прийняття тендерним комітетом замовника рішення про акцепт тендерної пропозиції відбулося до набрання чинності постановою, замовник укладає договір про закупівлю в порядку, передбаченому Тимчасовим положенням (крім випадку, коли замовник прийняв рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, на підставі того, що здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаслідок настання непередбачуваних об’єктивних обставин (дії непереборної сили), які настали після акцепту).

Згідно з пунктом 82 Тимчасового положення, закупівля у одного учасника — це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів. Згідно з пунктом 83 Тимчасового положення, процедура закупівлі у одного учасника застосовується замовником після погодження в установленому порядку з уповноваженим органом.

Таким чином, у випадку, коли на  дату набрання чинності постановою замовник не уклав договір про закупівлю в рамках проведення процедури закупівлі в одного учасника, розпочатої до набрання чинності Тимчасовим положенням, завершення такої процедури здійснюється відповідно до Тимчасового положення.

Якщо висновок Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель щодо можливості застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника не є чинним на дату набрання чинності Тимчасовим положенням, і, при цьому договір про закупівлю на зазначену дату не укладений, замовник застосовує процедуру закупівлі в одного учасника відповідно до Тимчасового положення.

Зміна умов договорів про закупівлю, укладених до набрання чинності постановою, здійснюється на підставі Тимчасового положення.

Розгляд скарг з приводу порушення замовником процедури закупівлі? або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника стосовно процедур закупівель, які розпочались до набрання чинності постановою, здійснюється уповноваженим органом на підставі Тимчасового положення.

Оприлюднення інформації про процедури закупівлі, що розпочаті до набрання чинності Тимчасовим положенням, здійснюється відповідно до вимог Тимчасового положення.

У разі, коли на процедуру закупівлі, що розпочата до набрання чинності постановою, дія Тимчасового положення не поширюється, тендерний комітет замовника до акцепту приймає рішення про припинення проведення відповідної процедури закупівлі з посиланням на Закон України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 20 березня 2008 р. № 150-VI та відповідний пункт Тимчасового положення. Копію зазначеного рішення замовник надсилає всім учасникам відповідної процедури закупівлі протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

При цьому в разі наявності правових підстав, замовник замість зазначеного рішення може до акцепту прийняти рішення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, в порядку, передбаченому Тимчасовим положенням.

Якщо тендерним комітетом замовника прийнято рішення про акцепт тендерної пропозиції до набрання чинності постановою і при цьому на зазначену закупівлю не поширюється дія Тимчасового положення, замовник укладає з учасником-переможцем договір про закупівлю відповідно до умов акцептованої тендерної (цінової) пропозиції в строки, передбачені Тимчасовим положенням.

Міністр економіки України

Б. М. Данилишин

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті