Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я» (далі — проєкт акта) розроблено з метою виконання завдань, визначених пунктами 2.7.3.1.1 і 2.7.3.2.4 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, наведених у додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 року № 220, та оптимізації структури центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

Проєкт акта оприлюднено шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (https://moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту акта просимо надсилати протягом 30 днів з дати публікації на адресу МОЗ у письмовому або електронному вигляді у формі порівняльної таблиці за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров’я, телефон: (044) 253-33-31, (e-mail: digital@moz.gov.ua).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я»

1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я» (далі — проєкт постанови) розроблено з метою виконання завдань, визначених пунктами 2.7.3.1.1 і 2.7.3.2.4 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, наведених у додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 року № 220, та оптимізації структури центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт постанови розроблено відповідно до пунктів 2.7.3.1.1 і 2.7.3.2.4 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, наведених у додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 року № 220, якими передбачено внесення до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, змін про те, що:

 • відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика;
 • на базі електронної системи охорони здоров’я здійснюється електронний документообіг між закладами охорони здоров’я;
 • медичні картки пацієнтів ведуться виключно через електронну систему охорони здоров’я;
 • дані та електронні документи про результати обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів інтегровані до електронної системи охорони здоров’я.

Крім того, відомості Реєстру договорів про медичне обслуговування населення та Реєстру договорів про реімбурсацію не використовуються для ведення інших реєстрів центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (на відміну від відомостей Реєстру пацієнтів, Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, Реєстру медичних спеціалістів та Реєстру медичних працівників) та, з огляду на це, не застосовуються для формування інтегрованої електронної медичної картки пацієнта.

Таким чином, наявна потреба у виключенні Реєстру договорів про медичне обслуговування населення та Реєстру договорів про реімбурсацію із системи реєстрів центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я та включенні їх відомостей до інформаційної системи Національної служби здоров’я України, яка міститься в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я та за своїм призначенням повинна використовуватися для оброблення інформації про укладені договори про медичне обслуговування населення та договори про реімбурсацію.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови пропонується внести зміни до:

 • Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»;
 • Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»;
 • Порядку укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 136 «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію»;
 • Порядку проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, та інформаційної взаємодії під час такої перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 року № 807.

Зокрема, проєктом постанови пропонується доповнити завдання та функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я, визначені Порядком функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, положеннями щодо використання даних зазначеної системи для розробки програми медичних гарантій, управління охороною здоров’я та формування статистичної інформації у сфері охорони здоров’я, внесення до неї медичної інформації про обов’язкові медичні огляди, які проводяться відповідно до законодавства, ведення електронних медичних карт пацієнтів, а також забезпечення електронної взаємодії суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я для здійснення електронного документообігу.

Крім того, до зазначених вище постанов Кабінету Міністрів України передбачається внести зміни, спрямовані на виключення Реєстру договорів про медичне обслуговування населення та Реєстру договорів про реімбурсацію із системи реєстрів центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я та включення їх відомостей до інформаційної системи Національної служби здоров’я України в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 25 квітня 2018 року №2 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»;
 • від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»;
 • від 27 лютого 2019 року № 136 «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію»;
 • від 19 липня 2022 року № 807 «Про затвердження Порядку проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, та інформаційної взаємодії під час такої перевірки».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту постанови не потребує фінансування з державного та/або місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови потребує проведення публічних консультацій.

Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, Національною службою здоров’я України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

7. Оцінка відповідності

У проєкті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації.

Проєкт постанови потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Проєкт постанови потребує направлення до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів для проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Єврейського Союзу (aquis ЄС).

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи проєкту постанови не проводилися.

8. Прогноз результатів

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на ринкове середовище; підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

Реалізація проєкту постанови позитивно вплине забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, пов’язаних з функціонуванням електронної системи охорони здоров’я, а також на громадське здоров’я і покращення стану здоров’я населення.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Суб’єкти господарювання у сфері охорони здоров’я Позитивний На базі електронної системи охорони здоров’я здійснюється електронний документообіг між закладами охорони здоров’я.
Громадяни Позитивний Медичні картки пацієнтів ведуться виключно через електронну систему охорони здоров’я.Дані та електронні документи про результати обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів інтегровані до електронної системи охорони здоров’я.
Держава Позитивний Відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

ДОВІДКА
щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я»

Проєкт акта розроблено Міністерством охорони здоров’я України.

1. Належність проєкту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

Проєкт акта за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС).

2. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові)

Проєкт акта за предметом правового регулювання не стосується міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції

Програмні документи у сфері європейської інтеграції Президента України та/або Кабінету Міністрів України щодо предмета правового регулювання проєкту акта відсутні.

4. Порівняльно-правовий аналіз

Проєкт акта за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), та не стосується міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

5. Очікувані результати

Прийняття проєкту акта забезпечить виконання завдань, визначених пунктами 2.7.3.1.1 і 2.7.3.2.4 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, наведених у додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 року № 220, та оптимізацію структури центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

6. Узагальнений висновок

Проєкт акта за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), та не стосується міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднений на сайті

МОЗ України 11.04.2023 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я

1. Друге речення пункту 24 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2020 р., №2 2, ст. 59), викласти в такій редакції:

«Інформація про укладений договір включається до інформаційної системи НСЗУ у центральній базі даних системи відповідно до законодавства.».

2. У Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604; 2020 р., № 40, ст. 1294; 2022 р., № 42, ст. 2294):

1) у пункті 2:

доповнити пункт підпунктом 41 такого змісту:

«41) електронна медична карта пацієнта — структурована сукупність медичної інформації про пацієнта (медичних записів, записів про направлення, рецептів та медичних висновків), яка внесена до центральної бази даних;»;

підпункт 6 після слів «щодо укладення та виконання договорів» доповнити словами «і накопичення інформації про них»;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Завданням електронної системи охорони здоров’я є забезпечення можливості використання пацієнтами електронних сервісів для реалізації їх прав, зокрема за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), автоматизація ведення обліку медичних послуг і управління медичною інформацією (у тому числі про обов’язкові медичні огляди, які проводяться відповідно до законодавства), запровадження електронного документообігу у сфері медичного обслуговування населення, забезпечення даними, необхідними для розробки програми медичних гарантій, управління охороною здоров’я та формування статистичної інформації у сфері охорони здоров’я.»;

3) у пункті 8:

у підпункті 3 слова «рецептами, направленнями, медичними записами» доповнити словами «електронними медичними картами пацієнтів»;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) електронну взаємодію суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я відповідно до законодавства для здійснення електронного документообігу з метою виконання завдання, визначеного пунктом 7 цього Порядку;»;

4) підпункти 6 і 7 пункту 20 виключити;

5) підпункт 3 пункту 46 виключити.

3. Пункт 12 Порядку укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136 «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 21, ст. 717), викласти в такій редакції:

«12. Інформація про укладені договори включається до інформаційної системи НСЗУ у центральній базі даних системи відповідно до законодавства.».

4. У пункті 6 Порядку проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, та інформаційної взаємодії під час такої перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 807 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 59, ст. 3554):

1) в абзаці першому слова «з реєстрів центральної бази даних» виключити;

2) абзац перший підпункту 6 і абзац перший підпункту 7 викласти в такій редакції:

«6) з інформаційної системи НСЗУ стосовно договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій:»;

«7) з інформаційної системи НСЗУ стосовно договорів про реімбурсацію:».

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта
Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»
24. Договір разом з усіма додатками (за умови знеособлення персональних даних) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п’яти робочих днів з дня його укладення. Інформація про укладений договір включається до Реєстру договорів про медичне обслуговування населення відповідно до законодавства. 24. Договір разом з усіма додатками (за умови знеособлення персональних даних) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п’яти робочих днів з дня його укладення. Інформація про укладений договір включається до інформаційної системи НСЗУ у центральній базі даних системи відповідно до законодавства.
Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: 2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
підпункт відсутній 41) електронна медична карта пацієнта — структурована сукупність медичної інформації про пацієнта (медичних записів, записів про направлення, рецептів та медичних висновків), яка внесена до центральної бази даних;
6) інформаційна система НСЗУ — сукупність інформаційних підсистем щодо укладення та виконання договорів, аналізу даних, формування аналітичних та фінансових звітів, обміну інформацією між користувачами, метою функціонування яких є забезпечення виконання покладених на НСЗУ функцій щодо реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення; 6) інформаційна система НСЗУ — сукупність інформаційних підсистем щодо укладення та виконання договорів і накопичення інформації про них, аналізу даних, формування аналітичних та фінансових звітів, обміну інформацією між користувачами, метою функціонування яких є забезпечення виконання покладених на НСЗУ функцій щодо реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
7. Завданням електронної системи охорони здоров’я є забезпечення можливості використання пацієнтами електронних сервісів для реалізації їх прав, зокрема за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), автоматизація ведення обліку медичних послуг і управління медичною інформацією, запровадження електронного документообігу у сфері медичного обслуговування населення. 7. Завданням електронної системи охорони здоров’я є забезпечення можливості використання пацієнтами електронних сервісів для реалізації їх прав, зокрема за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), автоматизація ведення обліку медичних послуг і управління медичною інформацією (у тому числі про обов’язкові медичні огляди, які проводяться відповідно до законодавства), запровадження електронного документообігу у сфері медичного обслуговування населення, забезпечення даними, необхідними для розробки програми медичних гарантій, управління охороною здоров’я та формування статистичної інформації у сфері охорони здоров’я.
8. Функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я повинні забезпечувати:

3) можливість створення, внесення, перегляду та обміну деклараціями про вибір лікаря, який надає первину медичну допомогу (далі — декларації), рецептами, направленнями, медичними записами, іншою інформацією та документами через електронні кабінети відповідно до прав доступу користувачів;

8. Функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я повинні забезпечувати:

3) можливість створення, внесення, перегляду та обміну деклараціями про вибір лікаря, який надає первину медичну допомогу (далі — декларації), електронними медичними картами пацієнтів, іншою інформацією та документами через електронні кабінети відповідно до прав доступу користувачів;

13) використання єдиних стандартів обміну медичною інформацію, затверджених МОЗ; 13) електронну взаємодію суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я відповідно до законодавства для здійснення електронного документообігу з метою виконання завдання, визначеного пунктом 7 цього Порядку;
20. У центральній базі даних ведуться такі реєстри:

6) Реєстр договорів про медичне обслуговування населення, що містить інформацію про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладені з НСЗУ.

До зазначеного Реєстру включаються такі відомості:

дата укладення, строк дії договору;посилання на запис про надавача медичних послуг у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

посилання на записи про медичних працівників, які будуть залучені до надання медичних послуг за договором, у Реєстрі медичних працівників;

посилання на записи про суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я (заклади охорони здоров’я, фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, лабораторії), які залучені надавачем медичних послуг до виконання договору, у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

посилання на записи про місця надання медичних послуг у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, в яких будуть надаватися медичні послуги за договором;

контактні дані лікаря для запису на прийом до нього; медичні послуги, які надавач медичних послуг зобов’язується надати за договором;

інформація про обладнання надавача медичних послуг; дата припинення договору;

інформація про внесення змін до договору;

інші відомості, визначені МОЗ;

20. У центральній базі даних ведуться такі реєстри:

виключити

7) Реєстр договорів про реімбурсацію, що містить інформацію про договори про реімбурсацію за програмою медичних гарантій, укладені з НСЗУ.

До зазначеного Реєстру включаються такі відомості:

дата укладення, строк дії договору;посилання на запис про аптечний заклад у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

посилання на запис про відокремлені підрозділи аптечних закладів, у яких пацієнти можуть отримати лікарські засоби за рецептом, у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

відомості про внесення змін до договору; дата припинення договору; інші відомості, визначені МОЗ;

виключити
46. Голова НСЗУ та уповноважені ним посадові особи НСЗУ у межах своїх повноважень мають право:

3) отримувати доступ до відомостей про договори за програмою медичних гарантій у Реєстрі договорів про медичне обслуговування населення та Реєстрі договорів про реімбурсацію;

46. Голова НСЗУ та уповноважені ним посадові особи НСЗУ у межах своїх повноважень мають право:

виключити

Порядок укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136 «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію»
12. Інформація про укладені договори включається до Реєстру договорів про реімбурсацію, розпорядником якого є НСЗУ, відповідно до законодавства. 12. Інформація про укладені договори включається до інформаційної системи НСЗУ у центральній базі даних системи відповідно до законодавства.
Порядок проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, та інформаційної взаємодії під час такої перевірки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 807
6. НСЗУ надає Мінфіну відомості, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), містяться в центральній базі даних цієї системи та на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, а саме відомості з реєстрів центральної бази даних:

6. НСЗУ надає Мінфіну відомості, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), містяться в центральній базі даних цієї системи та на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, а саме відомості:

6) з Реєстру договорів про медичне обслуговування населення:

дата укладення, строк дії договору;

посилання на запис про надавача медичних послуг у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

посилання на записи про медичних працівників, які будуть залучені до надання медичних послуг за договором, у Реєстрі медичних працівників;

посилання на записи про суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я (заклади охорони здоров’я, фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, лабораторії), які залучені надавачем медичних послуг до виконання договору, у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

посилання на записи про місця надання медичних послуг у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, в яких будуть надаватися медичні послуги за договором;

6) з інформаційної системи НСЗУ стосовно договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій:

дата укладення, строк дії договору;посилання на запис про надавача медичних послуг у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;посилання на записи про медичних працівників, які будуть залучені до надання медичних послуг за договором, у Реєстрі медичних працівників;

посилання на записи про суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я (заклади охорони здоров’я, фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, лабораторії), які залучені надавачем медичних послуг до виконання договору, у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

посилання на записи про місця надання медичних послуг у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, в яких будуть надаватися медичні послуги за договором;

медичні послуги, які надавач медичних послуг зобов’язується надати за договором;

дата припинення договору;

інформація про внесення змін до договору;

інші відомості, на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

7) з Реєстру договорів про реімбурсацію:

медичні послуги, які надавач медичних послуг зобов’язується надати за договором;

дата припинення договору;

інформація про внесення змін до договору;

інші відомості, на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

7) з інформаційної системи НСЗУ стосовно договорів про реімбурсацію:

дата укладення, строк дії договору;

посилання на запис про аптечний заклад у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

посилання на запис про відокремлені підрозділи аптечних закладів, у яких пацієнти можуть отримати лікарські засоби за рецептом, у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

інформація про внесення змін до договору;дата припинення договору;

інші відомості, на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.

дата укладення, строк дії договору;посилання на запис про аптечний заклад у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

посилання на запис про відокремлені підрозділи аптечних закладів, у яких пацієнти можуть отримати лікарські засоби за рецептом, у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

інформація про внесення змін до договору;дата припинення договору;

інші відомості, на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті