Постанова КМУ від 04.02.2023 р. № 97

07 Лютого 2023 11:39 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 04.02.2023 р. № 97

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації надання спеціалізованої медичної допомоги

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо організації надання спеціалізованої медичної допомоги зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 лютого 2023 р. № 97

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо організації надання спеціалізованої медичної допомоги

1.У назві розділу «Заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання спеціалізованої, високоспеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі (центри) для ветеранів війни, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки)» переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. № 501 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 36, ст. 1484; 2018 р., № 25, ст. 902), слово «високоспеціалізованої» виключити.

2.У підпункті 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1141; 2020 р., №17, ст. 653):

1) в абзаці тридцять шостому слова «вторинному (спеціалізованому та третинному (високоспеціалізованому)» замінити словом «спеціалізованому»;

2) в абзаці шістдесят сьомому слова «вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої».

3.У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1184):

1) в абзаці третьому пункту 9 слова «вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована)» замінити словом «спеціалізована»;

2) в абзаці третьому пункту 10 слова «вторинна (спеціалізована)» замінити словом «спеціалізована»;

3) в абзаці третьому пункту 14 слова «вторинний (спеціалізований) та третинний (високоспеціалізований) вид медичної допомоги» замінити словами «спеціалізовану медичну допомогу».

4.У пункті 2 Порядку направлення громадян України для лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1079 «Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 184; 2020 р., № 23, ст. 840), слово «високоспеціалізованими» замінити словом «спеціалізованими».

5.У постанові Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 707  «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2431; 2020 р., № 54, ст. 1657; 2021 р., № 27, ст. 1441; 2022 р., № 4, ст. 218, № 54, ст. 3169):

1) у постанові:

у пункті 2 слова «третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої»;

в абзаці другому пункту 4 слова «третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої»;

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затвердженому зазначеною постановою:

у підпунктах 2 та 92 пункту 3 слова «третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої»;

у пункті 5 слова «третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої»;

6.У Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1217; 2021 р., № 5, ст. 264), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 р. № 59:

1) в абзаці п’ятому пункту 3 розділу «Загальні питання» слово «високоспеціалізованого» замінити словом «спеціалізованого»;

2) у пункті 73 слово «Високоспеціалізовані» замінити словом «Спеціалізовані»;

3) у пунктах 93 і 94 слово «високоспеціалізована» у всіх відмінках і формах числа замінити словом «спеціалізована» у відповідному відмінку і числі;

4) у пунктах 97 та 100 слово «високоспеціалізована» у всіх відмінках і формах числа замінити словом «спеціалізована» у відповідному відмінку і числі;

5) у пунктах 101, 103 і 104 слово «високоспеціалізована» у всіх відмінках і формах числа замінити словом «спеціалізована» у відповідному відмінку і числі;

6) в абзаці сьомому пункту 119 слово «високоспеціалізованого» замінити словом «спеціалізованого»;

7) у назві розділу «Процедура розслідування випадків смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2» та абзацах першому і другому пункту 1411 слова «вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану)» замінити словом «спеціалізовану»;

8) у додатку 20 до Порядку слово «високоспеціалізованого» замінити словом «спеціалізованого».

7.У Порядку створення госпітальних округів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1074 «Деякі питання створення госпітальних округів» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 60, № 58, ст. 1839):

1) в абзаці п’ятому пункту 8 слова «вторинну (спеціалізовану) та/або третинну (високоспеціалізовану)» замінити словом «спеціалізовану»;

2) в абзаці четвертому пункту 10 слова «вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої»;

3) у пункті 18 слова «вторинної (спеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої»;

4) в абзацах шостому і сьомому пункту 20 слова «вторинна (спеціалізована)» у всіх відмінках замінити словом «спеціалізована» у відповідному відмінку.

8.У постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1083 «Про затвердження переліку послуг та тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 245; 2021 р., № 56, ст. 3463, № 90, ст. 5829):

1) у постанові:

у назві постанови слова «третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої»;

в абзацах другому і третьому пункту 1 слова «третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої»;

2) у переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затвердженому зазначеною постановою, слова «третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої»;

3) у тарифах на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затверджених зазначеною постановою:

слова «третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої»;

у примітках до тарифів слова «третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої».

9. У пункті 22 Порядку отримання та надання гемопоетичних стовбурових клітин та обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 257 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1076), слова «третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої».

10.В абзаці шостому підпункту 13 пункту 35 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 27, ст. 1442) слова «третинну (високоспеціалізовану)» замінити словом «спеціалізовану».

11.У пункті 1 Порядку транспортування анатомічних матеріалів/ реципієнтів у рамках єдиного аеромедичного простору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 262 «Деякі питання створення єдиного аеромедичного простору» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 27, ст. 1441), слова «третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої».

12.У Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268 «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я» (Офіційний вісник України , 2021р., № 97, ст. 6315):

1) в абзаці восьмому пункту 3 слова «вторинну (спеціалізовану) або третинну (високоспеціалізовану)» замінити словом «спеціалізовану»;

2) в абзаці першому пункту 9 слова «на вторинному рівні» замінити словами «на спеціалізованому рівні»;

3) пункт 10 виключити;

4) в абзаці першому пункту 14 слова «вторинну (спеціалізовану) або третинну (високоспеціалізовану)» замінити словом «спеціалізовану».

13.У назві підрозділу «Медичні вироби для стентування коронарних судин для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу» розділу «Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями» переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 216 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1303), слова «вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану)» замінити словом «спеціалізовану».

14.В абзаці другому пункту 33 розділу VIІ Порядку тримання військовополонених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 31, ст. 1649), слова «вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медичні допомоги» замінити словами «спеціалізована медична допомога».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті