Електронний рецепт: досвід та уроки європейських країн

Україна впевнено крокує шляхом євроінтеграції тепер уже в статусі кандидата на членство в ЄС. Одним із елементів цього процесу є, зокрема, запровадження електронних (е-)рецептів. В Україні з квітня 2023 р. всі рецептурні препарати можна отримати як за електронним, так і паперовим рецептом. Слід зазначити, що електронна система виписування рецептів широко використовується в багатьох країнах — членах ЄС. Крім того, між деякими державами розвивається транскордонна система е-рецептів, тобто можливість придбання ліків за е-рецептом в іншій країні ЄС, ніж та, де його видано. Слід зазначити, що запровадження е-рецептів має як переваги, так і недоліки. Досліджуючи досвід країн, де система е-рецептів працює вже певний час, можна знайти цікаві факти про те, як дана ініціатива запроваджувалася, а також оцінку ключових стейкхолдерів (лікарів, фармацевтів та пацієнтів) про її вплив.

Польща

У травні 2018 р. в Польщі стартував пілотний етап впровадження е-рецептів. Це дозволило, зокрема, виявити основні труднощі, серед яких були у тому числі проблеми, пов’язані з різноманітністю програмного забезпечення для аптек та медичних закладів (Вжозек Н. і співавт., 2020). Починаючи з 1 січня 2019 р., ліки за е-рецептом вже можна було придбати в усіх аптеках. Медичні заклади повинні були підключитися до системи Р1 (електронна платформа для доступу до медичних цифрових ресурсів) не пізніше 31 грудня 2019 р. Після 8 січня 2020 р. е-рецепт став обов’язковим. Законодавство передбачає обмежений набір обставин, за яких можуть видаватися паперові рецепти. Наприклад, можна виписати паперовий рецепт, якщо особа, якій він видається, не може бути ідентифікована (наприклад непритомна або бездомна).

Результати дослідження, проведеного вченими Гданського медичного університету у період з 1 грудня 2019 до 1 березня 2020 р., свідчать про те, що польські лікарі не вважають, що електронні призначення сприяють підвищенню ефективності їх роботи. Лікарі, які виписують рецепти, загалом не погоджуються з твердженням, що дана технологія прискорює виконання їх професійних обов’язків. Як правило, виписування е-рецепта займало більше часу порівняно з паперовим, створювало обмежену економію у випадках, коли необхідно лише подовжити рецепт. Прескрайбери, які виписували як паперові, так і е-рецепти, часто відмовлялися від останніх, поки система не стала обов’язковою.

Дослідження польських вчених також виявило, що медичні працівники не відчували підтримки з боку керівництва під час впровадження системи е-рецептів. Також прескрайбери з більшим професійним досвідом вбачали менше переваг від запровадження е-рецепта.

Водночас пацієнти в цілому добре оцінювали таку ініціативу. Більшість респондентів серед пацієнтів (72%) за можливості вибору надали б перевагу саме е-рецепту. Аргументами на його користь найчастіше називали зручність, відсутність ризику втрати, відсутність необхідності відвідувати лікаря особисто для його продовження.

Частина респондентів зауважили, що форма рецепта не має значення (22%), та невелика частка (6%) виявилися прихильниками традиційного рецепта в паперовому вигляді. Пацієнти в основному погоджуються з тим, що е-рецепти позитивно впливають на екологію. Також більшість визнають, що е-рецепт полегшує придбання ліків від імені іншого пацієнта. На питання, чи дає е-рецепт більший контроль над призначеннями лікарських засобів, більшість схильні відповідати ствердно.

Чехія

У Чехії виписування рецептів виключно в електронному вигляді стало обов’язковим з січня 2018 р. Е-рецепти, виписані лікарями, зберігаються в Центральному сховищі електронних рецептів (Centrálního úložiště elektronických receptů — CÚER). Кожен е-рецепт має унікальний ідентифікатор у вигляді 12-значного коду зі штрих-кодом, який має відсканувати фармацевт при відпуску. Лікар може перевірити, чи дійсно пацієнт отримав ліки в аптеці.

Слід зазначити, що Асоціація пацієнтів Чеської Республіки та Чеська лікарська палата критикують обов’язковість е-рецептів. Так, Мілан Кубек (Milan Kubek), президент Чеської лікарської палати, вимагає скасувати зобов’язання виписувати всі рецепти в електронному вигляді, щоб і надалі можна було виписувати традиційні паперові рецепти. Багато чеських лікарів також критикують систему, скаржачись, що е-рецепти створюють додаткову роботу. Частина лікарів, особливо похилого віку, не були готові до запровадження обов’язкового виписування рецептів в електронному вигляді, що створює ризики того, що вони закриватимуть практику. Потреба в комп’ютері та стабільному підключенні до інтернету також є проблемою. А погано надруковані штрих-коди, які неможливо прочитати сканерами, перешкоджають відпуску ліків пацієнтам фармацевтами.

Асоціація лікарів загальної практики Чеської Респуб­ліки теж наполягає на тому, щоб е-рецепти знову стали необов’язковими та могли співіснувати з паперовими — принаймні доки е-рецепти не відповідатимуть усім критеріям, яким вони повинні відповідати.

Іспанія

В Іспанії впровадження е-рецепта стартувало у 2004 р. Реалізація проєкту ускладнювалася тим, що Іспанія поділяється на 19 автономних областей, кожна регіональна служба охорони здоров’я є автономною, і швидкість впровадження е-рецепта віддавалася на розсуд регіонального уряду. Тому деякі області запровадили систему швидше, наприклад Андалусія. Ще одна перешкода полягала в тому, що кожен автономний регіон розробив власну електронну мережу охорони здоров’я та надавав електронні картки з чіпами або магнітними смугами, які були несумісні з такими в інших областях. Міністерство охорони здоров’я вирішило цю проблему, запровадивши у 2013 р. універсальну загальнодержавну картку, спільну між регіонами. Також існувала проблема адаптації існуючої ІТ-системи в кожній області, щоб стати сумісними одна з одною та з центром, яким керує Національна служба охорони здоров’я.

В Андалусії, одній з перших областей, що запровадила е-рецепт, це сприяло зменшенню кількості відвідувань лікарів загальної практики, що, у свою чергу, сприяло скороченню періоду очікування та збільшенню загального часу, який лікарі можуть присвятити кожному пацієнту (Браун П., 2015).

Оцінка впровадження е-рецептів у Каталонії свідчить про підвищення раціональності призначень пацієнтам, які отримують полімедикаментозну терапію, після впровадження е-рецепта в травні 2009 р. (Лізано-Дієс І. та спів­авт., 2014). Електронна система виписування рецептів допомагає відслідковувати показники застосування ліків, тож медичні працівники можуть контролювати пацієнтів у зоні ризику з цієї точки зору.

Фінляндія

На національному рівні впровадження е-рецепта у Фінляндії стартувало у 2012 р. Того ж року фінські аптеки почали відпускати ліки за е-рецептами. З 2017 р. всі постачальники медичних послуг зобов’язані виписувати рецепти лише в електронному вигляді. Виписування паперових рецептів дозволено тільки у виняткових ситуаціях, таких як відключення електроенергії.

Пацієнт може подати запит на продовження е-рецепта в медичному закладі або в аптеці.

Загальнонаціональне опитування серед пацієнтів показало, що більшість респондентів не стикалися з проблемами під час відпуску, більшість зазвичай отримували від свого лікаря інструкцію для пацієнта і майже всі вважали її зміст зрозумілим (Лямся Е. і співавт., 2018). Половина респондентів мали досвід поновлення е-рецептів через аптеку, при цьому в процесі поновлення проблеми виникали рідко. Однак деякі пацієнти не знають про цю практику або мають труднощі з тим, щоб бути в курсі статусу своїх е-рецептів. Пацієнти можуть переглядати свої е-рецепти та інші особисті медичні записи у вебсервісі MyKanta. Проте найпоширеніший спосіб бути в курсі щодо своїх е-рецептів — запитати в аптеці. Переважна більшість респондентів загалом задоволені системою е-рецептів.

У свою чергу, опитування в аудиторії лікарів показало, що система е-рецептів у деяких аспектах полегшила практику, зокрема, лікарі мали змогу перевіряти рецепти пацієнтів, у тому числі ті, які були видані в іншому місці, е-рецепти покращили контроль над обігом ліків (Каупінен Х. і співавт., 2017). Однак усе ще є проблеми, зокрема оскільки інформація про рецепти іноді не оновлювалася в централізованій базі даних. Систему також називали негнучкою, особливо щодо виправлення, скасування або поновлення е-рецептів (система потребує багато дій та введення PIN-коду).

Європейський транскордонний е-рецепт

Європейський транскордонний е-рецепт (European cross-border electronic prescription — CBeP) і транс­кордонна електронна система відпуску вперше впроваджені в січні 2019 р., коли стало можливим купувати ліки в аптеках Естонії за е-рецептом, виданим у Фінляндії. Естонські е-рецепти стали доступними для відпуску в аптеках Фінляндії у 2020 р.

Результати опитування, проведеного у 2021 р. серед фармацевтів Естонії та Фінляндії, свідчать, що більшість респондентів з обох країн вважають, що CBeP сприяє поліпшенню доступу пацієнтів до ліків (Йогі Р. і співавт., 2023). Про проблеми з доступністю лікарських засобів під час відпуску транскордонного е-рецепта повідомили 76% респондентів з Естонії та 35% респондентів з Фінляндії. В Естонії проблема, з якою стикалися найчастіше, стосувалася активного інгредієнта препарату (відсутній на ринку), тоді як у Фінляндії найпоширенішою проблемою була відсутність необхідного обсягу упаковки. Про технічні проблеми з використанням транскордонної електронної системи повідомили 57% респондентів Естонії та 40% респондентів Фінляндії.

Переваги і недоліки е-рецептів

Дослідження переваг е-рецептів свідчать про зменшення кількості медичних помилок після впровадження системи, підвищення якості медичних послуг і безпеки, зокрема зменшення ризик-факторів для шахрайства та підробки рецептів (Вжозек Н. і співавт., 2020). Е-рецепти мають потенціал зробити процес виписування прозорим.

Однак рівень прийняття та успішність впровадження системи е-рецептів залежать від вирішення технічних проб­лем, комунікації та навчання надавачів медичних послуг. Імовірно, із прийняттям змін будуть проблеми, якщо цінності та переваги нової системи не надто зрозумілі та/або незрозуміло, чи справді переваги переважають недоліки, чи вирішує система існуючі проблеми. Так, вочевидь поряд з е-рецептами мають залишатися паперові рецепти, якщо існують вагомі технічні перешкоди до повноцінного використання е-рецептів без паперових.

Вочевидь, було б доцільно, щоб поряд із електронними рецептами залишалася можливість виписувати паперові, оскільки система е-рецептів залежить від багатьох технічних факторів, підвищує навантаження на медичних працівників, зокрема подовжує час, необхідний на виписування та обслуговування рецепта.

Катерина Дмитрик,
за матеріалами commission.europa.eu, www.researchgate.net, www.sciencedirect.com, www.ncbi.nlm.nih.gov
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті