Наказ МОЗ України від 18.05.2023 р. № 929

19 Травня 2023 4:53 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18.05.2023 р. № 929

Про затвердження змін до Графіка проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр, тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, молодший спеціаліст та лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році

Відповідно до пунктів 2 та 41 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 5 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 серпня 1998 року № 251, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 1998 року за № 563/3003, пункту 3 розділу ІІІ Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 лютого 2019 року № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 279/33250,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити зміни до Графіка проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр, тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, молодший спеціаліст та лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 вересня 2022 року № 1655, виклавши його в новій редакції, що додається.
  2. Управлінню медичних кадрів, освіти і науки (Сергію Убогову) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Сергія Дуброва.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

13 вересня 2022 року № 1655

(у редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України

від 18 травня 2023 року № 929)

Графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр, тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, молодший спеціаліст та лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році

Дата проведення Назва іспиту та спеціальність
1. 11.01.2023 Крок М. Акушерська справа
2. 11.01.2023 Крок М. Медико-профілактична справа
3. 11.01.2023 Крок М. Сестринська справа (вечірня форма навчання)
4. 11.01.2023 Крок Б. Сестринська справа (вечірня форма навчання)
5. 17.01.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

6. 24.01.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання)

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту)

7. 24.01.2023–25.01.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», «Медицина» (для іноземних здобувачів — іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2018 року)

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)

8. 07.02.2023–08.02.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів — іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2020 року)

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)

9. 21.02.2023 Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія» (апробація іспиту)
10. 21.02.2023 Крок 3 для фармацевтів/провізорів-інтернів спеціальності «Фармація» (для випускників заочної форми навчання) (апробація іспиту)
11. із лютого 2023 Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», «Медична психологія» та «Фармація, промислова фармація»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

Повторне складання ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

(за графіком Державного некомерційного підприємства «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»)

12. 28.03.2023–29.03.2023 Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Стоматологія» (апробація іспиту)
13. 28.03.2023–29.03.2023 Крок 3. Стоматологія (для осіб, які вступили в інтернатуру до 2022 року)
14. 28.03.2023–29.03.2023 Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Епідеміологія» (апробація іспиту)
15. 28.03.2023–29.03.2023 Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Медична психологія» (апробація іспиту)
16. 28.03.2023–29.03.2023 Крок 3. Загальна лікарська підготовка (для осіб, які вступили в інтернатуру до 2022 року)
17. 11.04.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Стоматологія»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

18. 11.05.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Громадське здоров’я»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту)

19. 11.05.2023 ЄДКІ, Етап 1, для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для здобувачів спеціалізації «Фізична терапія» (апробація іспиту)

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для здобувачів спеціалізації «Ерготерапія» (апробація іспиту)

20. 16.05.2023–17.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія» (вітчизняні здобувачі — громадяни України)

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

21. 23.05.2023–24.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Медицина» (іноземні здобувачі — іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах)

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

22. 30.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Стоматологія»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

23. 01.06.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів заочної форми навчання, а також для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)

24. 07.06.2023 Крок М. Сестринська справа
25. 07.06.2023 Крок Б. Сестринська справа
26. 08.06.2023 Крок М. Лікувальна справа
27. 08.06.2023 Крок М. Лабораторна діагностика
28. 08.06.2023 Крок Б. Лабораторна діагностика
29. 13.06.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)

30. 14.06.2023 Крок 3 для фармацевтів/провізорів-інтернів спеціальності «Фармація» (апробація іспиту)
31. 14.06.2023 ЄДКІ Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання)

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)

32. 20.06.2023–21.06.2023 ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі — громадяни України)

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

33. 20.06.2023–21.06.2023 ЄДКІ Етап 2 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація»

ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Громадське здоров’я», «Фізична терапія, ерготерапія», «Технології медичної діагностики та лікування»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

(для здобувачів спеціальностей «Громадське здоров’я», «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Промислова фармація», а також для здобувачів заочної форми навчання спеціальності «Фармація, промислова фармація» — апробація іспиту)

(для здобувачів, які складатимуть іспит у центрах сертифікаційного тестування за межами території України)

34. 29.06.2023–30.06.2023 ЄДКІ Етап 1 для спеціальності «Медицина» (іноземні здобувачі — іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах)

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

35. 29.06.2023–30.06.2023 ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

(для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)

(для здобувачів, які складатимуть іспит у центрах сертифікаційного тестування за межами території України)

36. 14.11.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Фармація, промислова фармація», «Медицина» (для іноземних здобувачів — іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року або до 01.03.2018 року)

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)

37. 14.11.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Фармація, промислова фармація», «Медицина» (для іноземних здобувачів — іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року або до 01.03.2018 року)

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)

(для здобувачів, які складатимуть іспит у центрах сертифікаційного тестування за межами території України)

38. 14.11.2023 Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Радіологія» (апробація іспиту)
39. 14.11.2023 Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Патологічна анатомія» (апробація іспиту)
40. 05.12.2023 ЄДКІ, Етап 1, для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для спеціалізації «Фізична терапія» (апробація іспиту)

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для спеціалізації «Ерготерапія» (апробація іспиту)

41. 05.12.2023 ЄДКІ, Етап 1, для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для спеціалізації «Фізична терапія» (апробація іспиту)

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для спеціалізації «Ерготерапія» (апробація іспиту)

(для здобувачів, які складатимуть іспит у центрах сертифікаційного тестування за межами території України)

42. 12.12.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)

43. 12.12.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

(для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)

(для здобувачів, які складатимуть іспит у центрах сертифікаційного тестування за межами території України)

Начальник Управління медичних кадрів,освіти і наукиСергій Убогов

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті