Як забезпечити безперервний професійний розвиток фармацевтів?

Вінницька обласна асоціація фармацевтів «КУМ ДЕО» (далі — «КУМ ДЕО») постійно тримає в полі зору професійний розвиток фармацевтів. Тому регулярно проводяться конференції, лекції, семінари, майстер-класи, круглі столи тощо. У рамках проєкту «Професійна школа фармацевта» 26 травня 2023 р. «КУМ ДЕО» проведено вебінар на тему «Безперервний професійний розвиток фармацевтів — як спосіб підтвердження професійних компетенцій».

За словами Лариси Просяник, голови правління Громадської організації «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део», заслуженого фармацевта України, члена Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, особливістю професії фармацевта є навчання впродовж усієї професійної діяльності. Дипломований фахівець має регулярно поглиблювати та вдосконалювати професійні знання, підвищувати кваліфікацію на циклах тематичного удосконалення або інших освітніх професійних заходах.

Світлана Гарна, заступник директора Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету (НФаУ), зазначила, що в системі охорони здоров’я діяльність фахівців фармації має важливе значення. Адже у сучасному розвиненому світі роль фармацевтичних спеціалістів давно вийшла за рамки простого відпуску лікарських засобів. У багатьох країнах діяльність поширюється на виписування рецептів, надання фармацевтичної допомоги, проведення діагностичних процедур, щеплення населення, пропагування здорового способу життя та ін.

Професійна компетентність фахівців фармації — це їх здатність вирішувати проблеми, завдання в умовах професійної діяльності, уміння застосовувати знання у практичній діяльності, що визначає результативність та ефективність праці. Кваліфікаційні вимоги до працівників фармацевтичних закладів передбачають необхідний перелік їх компетенцій, що формуються на національному і міжнародному рівні. Міжнародна фармацевтична федерація визначає безперервний професійний розвиток як «особисту відповідальність фармацевтичних працівників систематично підтримувати, розвивати та розширювати свої знання і навички для забезпечення постійної підтримки професійної кваліфікації впродовж усієї професійної діяльності». Спікер підкреслила, що метою безперервного професійного розвитку є збереження на високому рівні знань та вмінь, а також постійне вдосконалення у відповідності з вимогами часу.

На думку С. Гарної, тільки високоосвічена людина здатна вільно орієнтуватися у реаліях сучасного світу та має можливість забезпечити оптимальну професійну віддачу. Основною метою у підготовці фармацевтичних та медичних працівників стають їх подальша професіоналізація і діє­здатність, створення системи формування кадрового потенціалу сфери охорони здоров’я в межах єдиної кадрової політики України з урахуванням викликів, які постають перед галуззю в сучасних умовах. Завершила свій виступ словами Конфуція: «Оберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті». Саме за таким орієнтиром нині живуть та працюють більшість фармацевтичних фахівців.

Марія Зарічкова, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, представила доповідь «Законодавче регулювання обігу лікарських та медичних виробів. Що цікаво знати фармацевту?». Спікер відмітила, які нові зміни відбулися в законодавстві задля врегулювання практичної роботи закладів охорони здоров’я в умовах війни. Серед них наступні:

  • включення фармацевтичної промисловості за напрямами виробництва ліків та медичних виробів до пріоритетних галузей економіки. Це допоможе залучити державну інвестиційну підтримку виробництва, збільшити кількість робочих місць і дасть змогу уникнути колапсу в забезпеченні лікарськими засобами та медичними виробами, гарантуватиме їх безперебійне виробництво й постачання кінцевому споживачу;
  • підвищення зарплати фармацевтичним та медичним працівникам, які працюють у прифронтових територіях та в зонах активних бойових дій. Нагадаємо, що вище­згадані зміни набули чинності відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 09.03.2023 р. № 84 та ухвалені постановою № 482;
  • розроблення алгоритму дій пацієнта для отримання електронного рецепта на лікарські засоби дистанційно. Така можливість доступна у разі наявності хронічних захворювань, тривалого лікування або у разі рецидивних випадків. При цьому МОЗ звертає увагу, що призначення деяких антибіотиків згідно з протоколами лікування можливе виключно на очному прийомі у сімейного лікаря та після проведення відповідних обстежень;
  • проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», а саме: планується ввести зміни до Постанови КМУ від 13.05.2013 р. № 333 та збільшити термін зберігання зазначених ліків з 3 до 6 міс.

Доповідачка підкреслила, що в умовах масштабної діджи­талізації плануються наступні етапи її розширення, а саме: поширення виписування електронних рецептів на ліки, що закуповуються за бюджетні кошти; розширення можливостей для керівників аптечних закладів адмініструвати місцеві програми; надання фармацевту можливості блокувати виписані рецепти в рамках фармацевтичної опіки та розблокування лікарем такого рецепта.

Також Уряд підтримав проєкт закону, що регулюватиме обіг рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях в науковій та науково-технічній діяльності. Цей законопроєкт розширить доступ пацієнтів з низкою хвороб до необхідного лікування, зокрема при онкологічних захворюваннях та посттравматичних стресових розладах, що виникли внаслідок воєнних дій.

Завершуючи доповідь, М. Зарічкова зазначила, що Украї­на пристосовується до нових умов життя, і попри всі перешкоди, страх та втому ми всі наполегливо продовжуємо робити все можливе, щоб практична фармація приносила користь українцям.

Юрій Моцяка, секретар приймальної комісії Вінницького медичного фахового коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного, презентував роботу фармацевтичного відділення та виніс на обговорення питання, які потребують першочергового вирішення з боку здобувачів освіти, закладів освіти та роботодавців. Спікер акцентував увагу на можливості підвищення якості фармацевтичної освіти при введенні дуального навчання. Він відмітив, що дуальна форма здобуття фахової середньої та вищої освіти — це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання в закладах освіти та в інших суб’єктах освітньої діяльності з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації. Дуальна форма здобуття освіти реалізує студентоцентричний підхід шляхом орієнтації на задоволення очікувань здобувачів освіти щодо успішної роботи за фахом і спрямована на формування в них сучасних знань практичного характеру, умінь і навичок професійної діяльності та командної роботи на реальних робочих місцях і у виробничому середовищі, підвищення готовності, полегшення та пришвидшення переходу випускників зі сфери освіти до трудової сфери, а також підвищення в цілому їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Перевагами від впровадження дуальної освіти для роботодавців було вказано підготовку працівника під особливості свого бізнесу; можливість укладення договору про відпрацювання здобувачем освіти після закінчення його навчання, а для здобувачів освіти — навчання у безпосередньому середовищі аптеки або виробництва; розуміння специфіки професійної діяльності на робочому місці; перше робоче місце та досвід роботи. При цьому спікер відзначив переваги і для закладів освіти — вмотивовані здобувачі освіти, реальна можливість засвоєння практичних навичок в аптечному середовищі та їх безпосереднє виконання, швидка та гнучка адаптація навчального процесу до вимог ринку праці.

Оксана Білик, асистентка кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, розповіла про практичну складову в освіті фармацевта. Зокрема, висвітлено міжнародну концепцію фармацевта «7 зірок», тобто його функціональних обов’язків: фахівець, який надає допомогу, уповноважений приймати рішення, контактна особа, управлінець (менеджер), довічний учень, учитель, лідер.

Вона підкреслила, що студенти та випускники професійних закладів освіти на сьогодні мають змогу шукати та знаходити джерела для саморозвитку, а саме вебінари, які підвищують їх професійний рівень. Отже, безперервний розвиток має всі умови для зростання майбутніх фармацевтичних фахівців як професіоналів, адже передбачає можливість вільно обирати цікаві теми, зручний формат та час отримання знань, та надавачів освітніх послуг.

Юлія Братішко, доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри управління та забезпечення якістю у фармації НФаУ, в своїй доповіді «Навчання впродовж усього періоду професійної діяльності — об’єктивна необхідність і вимога часу. Друга вища освіта» підкреслила важливість постійного вдосконалення професійних знань та навичок.

Спікер поділилася результатами проведеного в березні 2023 р. дослідження ринку праці фармацевтичних працівників на керівну посаду або менеджера відділу, де проаналізовано понад 1000 оголошень комунальних закладів охорони здоров’я, приватних медичних мереж, приватних клінік, аптечних мереж, аптек, виробничих фармацевтичних компаній різної форми власності.

Так, для роботодавця важливі наявність двох освіт (пов­на вища медична або фармацевтична та менеджменту, економіки або маркетингу); курси підвищення кваліфікації з управління охороною здоров’я; досвід роботи у сфері охорони здоров’я — 3 роки; вільне володіння українською та англійською мовами; вільне користування комп’ютером та відповідними маркетинговими інструментами; досвід роботи з програмою 1С; відсутність шкідливих звичок та наявність презентабельної зовнішності; готовність до відряджень.

При цьому Ю. Братішко повідомила про професійні навички, на які звертає увагу роботодавець. Серед них, зокрема, високі комунікативні та ораторські здібності, навички тімбілдингу, високий рівень відповідальності та самостійності, здатність до самонавчання та навчання інших, ентузіазм, привітність, почуття гумору, дипломатичність, прагнення до саморозвитку та ін.

Під час проведення вебінару спікери поділилися з колегами власним досвідом реалізації освітніх програм та презентували практичні складові в освіті фармацевта, надали пропозиції щодо тематики подальших подібних зустрічей, присвячених розвитку якості середньої та вищої фахової фармацевтичної освіти. Учасники зійшлися на думці, що завжди потрібно жити з любов’ю до навчання, з прагненням до розвитку та з повагою до професіоналізму.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті