Доопрацьований проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

04 Вересня 2023 5:50 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення доопрацьованого проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою збільшення доступності вакцинопрофілактики для громадян України та покращення відсотків охоплення щепленнями проти інфекційних хвороб.

Таким чином, існує нагальна необхідність затвердити Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики».

Проєкт постанови та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються Департаментом громадського здоров’я МОЗ України протягом 5 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7 (s.v.aleksenko@moz.gov.ua).

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України 04.09.2023 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 285 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1184; 2019 р., № 24, ст. 867; 2023 р., № 19, ст. 325, ст. 1080), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України    Денис Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,

що вносяться до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

 1. Пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Медична практика ліцензіатом провадиться:

за лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою, перелік яких затверджений МОЗ, а також фармацевтичними спеціальностями у порядку передбаченому цими Ліцензійними умовами;

за видами медичної допомоги (екстрена, первинна, спеціалізована, паліативна, медична реабілітація);

за місцем (місцями) її провадження, яке (які) зазначені у заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до неї (з урахуванням внесених до них змін, поданих ліцензіатом органові ліцензування).».

 1. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 181 такого змісту:

«181. Проведення профілактичних щеплень в умовах аптечних закладах дозволяється за дотримання таких умов:

за наявності ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики шляхом відкриття медичного кабінету без дотримання вимог підпункту 1 пункту 12 цих Ліцензійних умов, що діятиме відповідно до положення про такий кабінет;

за наявності ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

фармацевтичними працівниками (фармацевтами, фармацевтами клінічними), які пройшли спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання домедичної допомоги при невідкладних станах.».

 1. Пункт 21 виключити.
 2. Пункти 22-23 вважати пунктами 21-22 відповідно.
 3. Додаток 2 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

«Додаток 2

до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ

суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня

____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця)

Організаційні вимоги

 1. Інформація про спеціальності медичних працівників, фармацевтичних працівників (фармацевтів, фармацевтів клінічних), за якими провадитиметься господарська діяльність з медичної практики: лікарські спеціальності:

лікарські спеціальності: ___________________________________________________

спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: ________________________

фармацевтичні спеціальності: ________________________________________________

 1. Інформація про види медичної допомоги (первинна медична допомога, екстрена медична допомога, вторинна (спеціалізована) медична допомога, третинна (високоспеціалізована) медична допомога, паліативна допомога, медична реабілітація), за якими провадитиметься господарська діяльність з медичної практики, та методи, що застосовуватимуться
Порядковий номер Адреса місця провадження господарської ДІЯЛЬНОСТІ 3 медичної практики Вид медичної допомоги* Лікарські спеціальності та спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою, фармацевтичні спеціальності Методи, що застосовуються у медичній практиці (так/ні)
методи профілактикии методи діагностики методи лікування методи реабілітації хірургічні втручання методи знеболення
 1. Вивіска на вході за адресами місць провадження господарської діяльності з медичної практики*:

(зазначаються найменування та вид закладу охорони здоров’я (відокремленого структурного підрозділу), найменування юридичної особи, для фізичної особи – підприємця зазначаються медичні спеціальності, за якими провадиться медична практика, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця)

 1. Інформація про установчі документи та структуру закладу охорони здоров’я**:

реквізити документа про утворення закладу охорони здоров’я:

(статут (положення) закладу охорони здоров’я, відокремленого структурного підрозділу (за наявності) із зазначенням дати та номера розпорядчого документа про утворення закладу охорони здоров’я, відокремленого структурного підрозділу (за наявності)

структура закладу охорони здоров’я (у довільній формі) ________________________________

 1. Реквізити документа, що є підставою для користування приміщенням:

(вид, дата та номер документа, який надає право користування приміщенням)

 1. Відомості про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами

□ Так □ Ні

 1. Перелік наявних приміщень закладу охорони здоров’я, кабінету (кабінетів) фізичної особи – підприємця та їх оснащення (не зазначаються матеріали, інструментарій, які не можна ідентифікувати)
Порядковий номер Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей, спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, фармацевтичних спеціальностей та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
найменування кількість

Загальна площа приміщень _____________________ м2.

 1. Перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці
Порядковий номер Найменування засобів вимірювальної техніки Дата останньої повірки Реквізити документа про повірку
місяць рік

Кадрові вимоги

 1. Відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам лікарів (зокрема керівника закладу охорони здоров’я), фармацевтів, та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я
Порядковий номер Прізвище, ім’я, по батькові Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано) Основна робота або за сумісництвом Диплом (спеціаль­ність, серія, номер, дата, ким виданий) Сертифікат спеціаліста (спеціальність, серія, номер, дата, ким виданий) Посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія) (за наявності)

 

 1. Відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою
Порядковий номер Прізвище, ім’я, по батькові Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано) Основна робота або за сумісництвом Диплом (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (спеціальність, номер, дата, ким видано) Посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія) (за наявності) Сертифікат щодо проходження спеціальних щорічних навчань

та правил організації і

техніки проведення щеплень, а також навичок надання невідкладної домедичної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень.

 1. Відомості про стаж роботи керівника закладу охорони здоров’я та фізичної особи – підприємця відповідно до запису в трудовій книжці за останні п’ять років або реквізити ліцензії (для фізичної особи – підприємця)
Прізвище, ім’я, по батькові Номер запису Дата Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення з роботи із зазначенням причин і посиланням на статтю Кодексу законів про працю України Реквізити документа (назва, дата та номер)
число місяць рік

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії (відповідно до статей 13 та 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»),

____________ 20___ р.                   _________________                _______________________

(підпис заявника)                    (прізвище, ініціали***)

* не заповнюється здобувачем ліцензії, який в умовах аптечного закладу планує проводити профілактичні щеплення фармацевтичними працівниками.

** Пункт 3 не заповнюється фізичною особою – підприємцем.

*** Підписується здобувачем ліцензії або іншою уповноваженою на це особою.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті