Скільки коштує зареєструвати ліки в окремих країнах ЄС та Україні?

Продовжуючи тему фінансування українського органу державного контролю, зупинимося на одному з видів надходжень — отриманні плати за надані послуги. У країнах ЄС це широко застосовувана практика. Про те, скільки і за які послуги власники реєстрації мають заплатити грошей у країнах Балтії, Польщі та Україні, йтиметься в цій публікації.

Латвія

У Латвії на рівні постанови Кабінету Міністрів від 10 грудня 2019 р. № 671 затверджено прейскурант платних послуг Державного агентства з лікарських засобів (Zāļu valsts aģentūra), порядок їх оплати, тарифи та пільги.

Щодо останнього, то в Латвії встановлено знижки в низці випадків. Так, наприклад, Державне агентство з лікарських засобів застосовує знижку в розмірі 100% річної плати за після­реєстраційне дослідження лікарських засобів, зареєстрованих за національною процедурою реєстрації, взаємного визнання або децентралізованою процедурою, які поширюються на латвійські аптеки чи медичні заклади, якщо виконується одна з умов:

 • оборот суб’єкта господарювання за попередній рік не пере­вищував 3000 євро;
 • обсяг реалізації в минулому році не перевищує 49 упаковок препарату.

До речі, річна плата за післяреєстраційний супровід лікарського засобу становить 900 євро (за 1 реєстраційний номер).

Застосовується також 100% знижка річної плати (яка становить 200 євро) за ведення документації та інформації для загальної аптеки за однієї з умов:

 • суб’єкт господарювання, якому видано не більше 2 ліцензій на фармацевтичну діяльність і оборот аптеки загального призначення якого за попередній рік не перевищив 300 тис. євро;
 • для аптеки загального типу, розміщеної поза містом, оборот якої за попередній рік не перевищував 300 тис. євро.

90% знижка застосовується до некомерційних клінічних досліджень, що здійснюються неприбутковою організацією, незалежною експертною групою, академічною чи науковою установою, професійною асоціацією лікарів чи окремим дослідником.

Вартість експертизи заявки на клінічне дослідження лікарського засобу та документації, що додається до неї, у Латвії становить 2100 євро (210 євро — для некомерційних клінічних досліджень).

Наведемо тарифи на основні послуги Державного агентства з лікарських засобів Латвії (табл. 1).

Таблиця 1. Види та вартість послуг Державного агентства з лікарських засобів Латвії у сфері обігу препаратів
Вид платної послуги Одиниця виміру Ціна (євро)
Експертиза заяви про реєстрацію лікарського засобу та документації, що додається до нього
Заявка на лікарський засіб з новою або відомою діючою речовиною (за повним досьє) 1 експертиза документації 4000
Заявка на генеричний лікарський засіб 1 експертиза документації 2500
Заявка на традиційний лікарський засіб рослинного походження (який реєструється за спрощеним порядком) за 1 лікарську форму або дозування 1 експертиза документації 560
Експертиза заяви про перереєстрацію лікарського засобу та документації, що додається до нього
Для ліків, зареєстрованих за національною процедурою реєстрації, процедурою взаємного визнан­ня або децентралізованою процедурою 1 експертиза документації 2000
Для традиційних лікарських засобів рослинного походження за 1 лікарську форму або дозування 1 експертиза документації 300
Річна плата за постреєстраційний супровід лікарського засобу
Для ліків, зареєстрованих за національною процедурою реєстрації, взаємного визнан­ня або децентралізованою процедурою 1 реєстраційний номер 900
Щорічна плата за фармаконагляд за лікарськими засобами, зареєстрованими за національною процедурою реєстрації, взаємного визнання або децентралізованою процедурою (крім гомеопатичних та традиційних лікарських засобів) 1 реєстраційний номер 60

Крім окреслених послуг, Державне агентство з лікарських засобів Латвії також стягує річну плату за забезпечення функціонування системи нагляду за медичними виробами; надає платні послуги зі здійснення контролю якості препаратів, зокрема рослинного походження тощо.

Литва

Державна служба з контролю за лікарськими засобами (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba) при міністерстві охорони здоров’я Литовської Республіки надає достатньо широкий спектр адміністративних послуг у сфері:

 • допуску препаратів на ринок;
 • ліцензування та контролю фармацевтичної діяльності;
 • клінічних досліджень лікарських засобів;
 • контролю законного обігу наркотичних та психотропних речовин;
 • контролю рекламування лікарських засобів;
 • надання інформації;
 • визнання професійної кваліфікації.

Конкретний перелік розмірів державних зборів і правила оплати та їх повернення затверджено на рівні уряду Литовської Республіки ще у 2000 р. Документ містить перелік адміністративних послуг не лише у сфері обігу лікарських засобів, а й інших сферах, наприклад, транспортній, видобувній, банківській тощо.

Вартість реєстрації лікарських засобів у Литві залежить від обраної заявником процедури:

 • національна процедура реєстрації;
 • процедура взаємного визнання, в якій Литовська Республіка бере участь як визнана країна Європейської економічної зони;
 • децентралізована процедура, в якій Литовська Республіка бере участь у якості референтної країни Європейської економічної зони;
 • процедура взаємного визнання, в якій Литовська Республіка бере участь як референтна держава Європейської економічної зони.

Вартість реєстрації ліків за національною процедурою та експертизи заявки на клінічне дослідження препарату наведено нижче (табл. 2).

Таблиця 2. Вартість реєстрації та клінічних досліджень лікарських засобів у Литві
Вид адміністративної послуги Ціна (євро)
Національна процедура реєстрації:

первинна експертиза (валідація);

якість, безпека, ефективність та інформаційна експертиза

 

150

5316

Експертиза заявки на клінічне дослідження препарату Від 1585 до 2940 євро залежно від процедури

Плата за експертизу протоколу післяреєстраційного дослідження безпеки лікарського засобу становить 400 євро.

Розгляд заяви про реєстрацію препарату, що паралельно імпортується, перевірка супровідних документів та інформації, а також видача дозволу на паралельний імпорт або сертифіката експертизи включає 2 процедури: первинну оцінку поданих документів (90 євро); експертизу поданих документів, а також видачу дозволу на паралельний імпорт або сертифіката експертизи (450 євро).

Експертні послуги литовської Державної служби з контролю за лікарськими засобами з проведення оцінки медичних технологій становлять 240 євро за первинну оцінку і 5160 євро — за детальну оцінку та подання рекомендації щодо доцільності відшкодування вартості лікарського засобу.

Литовський орган державного контролю здійснює оцінку реклами ліків, призначених для людини, і видає відповідний сертифікат. Вартість оцінки залежить від каналу розповсюдження реклами ліків:

 • реклама в пресі — 142 євро;
 • реклама на радіо — 120 євро;
 • реклама на телебаченні — 149 євро;
 • реклама, що розповсюджується через електронні засоби зв’язку — 149 євро.

Естонія

Реєстрацію лікарських засобів та клінічні дослідження в Естонії здійснює Агентство з лікарських засобів (Ravimiamet). Вартість за професійну оцінку заявки на реєстрацію лікарського засобу становить 6 тис. євро, на подовження терміну реєстрації — 1 тис. євро.

Розмір плати за професійну оцінку заявки на клінічне дослідження лікарського засобу встановлено на рівні міністерства охорони здоров’я і праці Естонії (табл. 3).

Таблиця 3. Вартість професійної оцінки заявки на клінічне дослідження лікарського засобу в Естонії
Процедура клінічного дослідження Ціна (євро)
Агентство з лікарських засобів виступає в якості доповідача 7860
Агентство з лікарських засобів не виступає в якості доповідача 2690

Польща

Порядок визначення та сплати зборів, пов’язаних з реєстрацією препаратів, встановлено на рівні міністерства охорони здоров’я від 16 червня 2015 р. № 958. Цим документом визначено конкретний розмір плати за ту чи іншу послугу Управління реєстрації лікарських засобів, медичних виробів та біоцидних продуктів у сфері допуску препаратів на ринок Польщі.

Серед іншого, відповідальна особа, яка отримала подовження терміну дії допуску препарату на ринок на необмежений період, сплачує збір протягом терміну дії відповідного дозволу за кожен рік його чинності у розмірі 1/5 плати за подання заяви на подовження періоду дії цього допуску.

Вартість окремих послуг польського Управління реєстрації лікарських засобів, медичних виробів та біоцидних продуктів (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) наведено нижче (табл. 4).

Таблиця 4. Вартість реєстрації та клінічних досліджень лікарських засобів у Польщі
Послуга Ціна (злотий/євро)
Надання дозволу на маркетинг
За повним досьє за національною процедурою 84 000/19 464
Для лікарських засобів з добре вивченим медичним застосуванням 67 200/15 571
Для генеричних лікарських засобів за національною процедурою 27 300/6325
Для традиційних лікарських засобів рослинного походження за національною процедурою 10 080/2335
Експертиза заявки на клінічне дослідження лікарського засобу
Фаза I–III комерційного клінічного дослідження Республіка Польща виконує функції доповідача 15 000/3475
Республіка Польща не виконує функції доповідача 10 000/2317
Фаза IV клінічного дослідження Республіка Польща виконує функції доповідача 10 000/2317
Республіка Польща не виконує функції доповідача 6000/1390
Некомерційне клінічне дослідження Республіка Польща виконує функції доповідача 4000/926
Республіка Польща не виконує функції доповідача 2000/463

Україна

Згідно з українським законодавством майбутній орган державного контролю також зможе отримувати плату за надані послуги у сфері реєстрації, клінічних випробувань лікарських засобів тощо. Тарифи на послуги, які надаватимуться ним, будуть встановлені Урядом.

Наразі ж відповідні послуги надає Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України» (далі — ДЕЦ). Актуальну вартість на ті чи інші послуги, що надає ДЕЦ, розміщено на сайті підприємства в розділі «Вартість послуг».

З 1 січня 2024 р. діють нові тарифи. Наказом ДЕЦ від 11.12.2023 р. № 238 затверджено вартість послуг з:

 • проведення експертизи матеріалів щодо реєстрації, пере­реєстрації, внесення змін до матеріалів реєстраційного досьє, експертизи матеріалів клінічних випробувань, а також експертизи матеріалів щодо можливості включення препарату до Державного формуляра лікарських засобів;
 • експертизи матеріалів на препарати, які закуповуються ДП «Медичні закупівлі України»;
 • інформаційно-консультаційних та інших послуг, що надаються ДЕЦ;
 • проведення контролю якості лікарських засобів в Лабораторії фармацевтичного аналізу ДЕЦ;
 • проведення контролю якості препаратів у Лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів ДЕЦ.

Наведемо приклади вартості окремих послуг, які надає ДЕЦ (табл. 5).

Таблиця 5. Види та вартість окремих послуг, які надає ДЕЦ
Вид послуги Вартість, враховуючи ПДВ (грн/євро*)
Експертиза матеріалів щодо реєстрації
Лікарський засіб/медичний імунобіологічний препарат за повним досьє 407 970/9600
Препарат рослинного походження за повним досьє 326 640/7685
Традиційний лікарський засіб 98 640/2320
Експертиза матеріалів щодо перереєстрації
Готовий лікарський засіб/медичний імунобіологічний препарат 179 670/4227
Готовий лікарський засіб рослинного походження 179 670/4227
Традиційний препарат 63 900/1503
Експертиза матеріалів щодо внесення змін до матеріалів реєстраційного досьє
Зміни, що потребують нової реєстрації 109 590/2578
Зміна заявника (власника реєстраційного посвідчення) 23 880/562
Експертиза матеріалів клінічних випробувань
Матеріали клінічних випробувань лікарського засобу біотехнологічного, біологічного походження, прогресивної терапії 320 610/7543
Матеріали клінічних випробувань лікарського засобу іншого походження 186 540/4389

Вартість надання експертних послуг з проведення державної оцінки медичних технологій затверджена наказом відомства від 11.12.2023 р. № 236 і становить 318 тис. грн, що майже на 57% вище порівняно з вартістю таких послуг у 2023 р., яка становила 202,4 тис. грн.

Вартість експертизи матеріалів щодо реєстрації лікарського засобу/медичного імунобіологічного препарату за повним досьє із січня 2024 р. зросла на 25% порівняно з вартістю, яку встановлено в минулому році.

Найближчим часом представимо огляд вартості аналогічних послуг у країнах Західної Європи та порівняємо її з вартістю послуг у країнах Східної Європи та Україні.

Катерина Горбунова
*За курсом Національного банку України станом на 22.03.2024 р.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті