Проект Закону України «Про деякі заходи щодо запобігання негативним наслідкам впливу фінансової кризи на охорону здоров’я»

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про деякі заходи щодо запобігання негативним наслідкам впливу фінансової кризи на охорону здоров’я»

Проект
виноситься народним депутатом України
Бахтеєвою Т.Д.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про деякі заходи щодо запобігання негативним наслідкам впливу фінансової кризи на охорону здоров’я

Цей закон спрямований на  мінімізацію можливих негативних наслідків впливу світової фінансової кризи на охорону здоров’я в Україні.

Верховна Рада України постановляє:

І. Заборонити в державних та комунальних закладах охорони здоров’я на  період до 31.12.2009 р.:

  • примусове звільнення медичних працівників та відправлення у відпустки без збереження заробітної плати;
  • зменшення існуючих доплат та надбавок до посадових окладів (тарифних ставок) та інших виплат медичних працівників;
  • зменшення видатків в бюджетах усіх рівнів на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення, продуктів харчування та оплату комунальних послуг.

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) встановити з 1.12.2008 р. в установах, закладах та організаціях бюджетної сфери посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду у розмірі 605 грн. на місяць, як це передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на  2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»;

2) забезпечити створення та введення з 1.01.2009 р. державного реєстру цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення;

3) передбачити з 1.01.2009 р. фінансування сільських дільничних лікарень, медичних амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів з районних бюджетів;

4) під час розроблення законопроекту про Державний бюджет України на  2009 р. передбачити видатки на:

  • охорону здоров’я в обсягах не менше 5% від ВВП на 2009 р.;
  • відновлення чинності пункту «ж» частини першої ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, згідно з яким розміри середніх ставок і посадових окладів медичних і фармацевтичних працівників державних закладів охорони здоров’я не можуть бути нижчими від середньої заробітної плати працівників промисловості;
  • виплату в повному обсязі від потреби заробітної плати медичним працівникам, оплату енергоносіїв, забезпечення медичними препаратами та продуктами харчування в закладах охорони здоров’я;
  • забезпечення в повному обсязі від потреби виконання державних цільових програм в галузі охорони здоров’я;
  • оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів;
  • виключення механізму застосування податкової соціальної пільги для медичних і фармацевтичних працівників, які працюють і проживають у сільській місцевості та селищах міського типу і мають право на забезпечення безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням.

3. В місячний строк з дня опублікування цього закону привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

Голова Верховної Ради України В.М. Литвин

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про деякі заходи щодо запобігання негативним наслідкам впливу фінансової кризи на охорону здоров’я»

1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту зумовлено нагальною потребою не допустити в умовах економічної кризи погіршення фінансового забезпечення охорони здоров’я та соціального захисту медичних та фармацевтичних працівників.

В умовах кризи, коли все дорожчає, ми не можемо миритися з тим, що оплата праці медичних працівників залишається однією з найнижчих. Так, у вересні 2008 р. зарплата медика становила 1183 грн., що в 1,8 рази менше, ніж в промисловості (2186 грн.), і в 1,3 рази менше, ніж в освіті (1515 грн.).

Ситуація погіршується тим, що в найближчому майбутньому відсутня реальна можливість підвищення заробітної плати медикам. Пакетом антикризових заходів законодавчо заморожено підвищення мінімальних зарплат, що у свою чергу вкрай негативно відіб’ється на  соціальному захисті медичних працівників, вони і далі залишатимуться в категорії найбільш низькооплачуваних.

Кабінет Міністрів України своєю ухвалою від 25.10.2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» встановив мінімальну зарплату медикам, педагогам і працівникам культури в 545 грн., тоді як бюджетом на 2008 р. передбачена з 1 грудня цього року мінімальна заробітна плата у розмірі 605 грн.

В умовах загальної кризи почастішали випадки недопоставки до регіональних лікувальних установ необхідних для виконання медичних програм лікарських засобів і лікувально-діагностичного устаткування, що негативно відбивається на лікувальному процесі.

Неможливо в умовах кризи вирішити всі накопичені проблеми, однак необхідно не допустити погіршення в 2009 р., в порівнянні з поточним, показників фінансування галузі охорони здоров’я та соціального захисту медичних та фармацевтичних працівників.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить мінімізувати можливі негативні наслідки в галузі охорони здоров’я в умовах фінансової кризи.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається в умовах фінансової кризи заборонити звільнення або відправлення в неоплачувані відпустки медичних працівників та зменшення існуючих доплат та надбавок до заробітної плати, а також не допустити зменшення видатків в бюджетах усіх рівнів на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення та продуктів харчування в закладах охорони здоров’я.

Кабінету Міністрів України рекомендовано не допустити зниження в 2009 р., у порівнянні з поточним, показників фінансування галузі охорони здоров’я та соціального захисту медичних та фармацевтичних працівників.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». При прийнятті цього законопроекту змін до інших законів не передбачено.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Впровадження передбачених законопроектом заходів щодо соціального захисту медичних та фармацевтичних працівників, працівників охорони здоров’я не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України починаючи з 2009 р.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття закону

Прийняття Закону України «Про деякі заходи щодо запобігання негативним наслідкам впливу фінансової кризи на охорону здоров’я» сприятиме запобіганню кризових явищ в медицині.

Народний депутат України Т.Д. Бахтеєва

від 2.12.2008 р. № 3427
Народний депутат України
Т.Д. Бахтеєва

ВИСНОВОК на проект Закону України «Про деякі заходи щодо запобігання негативним наслідкам впливу фінансової кризи на охорону здоров’я»

Законопроект спрямований на  мінімізацію можливих негативних наслідків впливу світової фінансової кризи на охорону здоров’я. Зокрема проектом пропонується: заборонити звільнення або відправлення в неоплачувані відпустки медичних працівників та зменшення існуючих доплат та надбавок до заробітної плати, а також не допустити зменшення видатків в бюджетах усіх рівнів на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення та продуктів харчування в закладах охорони здоров’я; зобов’язати Кабінет Міністрів України не допустити в 2009 р. в порівнянні з поточним погіршення показників фінансування галузі охорони здоров’я та соціального захисту медичних та фармацевтичних працівників.

Головне науково-експертне управління, не маючи заперечень щодо змісту законодавчих пропозицій, які спрямовані на мінімізацію негативних наслідків впливу світової фінансової кризи на сферу охорони здоров’я, забезпечення дотримання державних соціальних стандартів та захист соціальних прав громадян в умовах світової фінансової кризи, у той же час вважає доцільним звернути увагу на наступне.

Законопроект перевантажений формулюваннями, в тому числі й ненормативного характеру, які не властиві текстам законодавчих актів. Тому, на думку управління, більшість зазначених пропозицій доцільно розглядати як такі, що мають бути включені до закону про Державний бюджет України на 2009 р. у вигляді окремих статей.

Звертаємо увагу на певну неузгодженість абзаців 1 та 4 частини І проекту. Так, згідно з абзацом 1 на період до 31.12.2009 р. державним та комунальним закладам охорони здоров’я забороняється вчиняти певні дії (звільняти і відправляти в неоплачувану відпустку медпрацівників та зменшувати їм посадові оклади, надбавки і доплати). У той же час абзацом 4 забороняється «в державних та комунальних закладах охорони здоров’я на період до 31 грудня 2009 р. зменшення видатків в бюджетах усіх рівнів на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення, продуктів харчування та оплату комунальних послуг». Зауважимо, що вимога абзацу 4 частини І проекту не може бути виконана, оскільки прийняття рішення щодо зміни видатків в бюджетах різних рівнів знаходиться поза компетенцією бюджетних установ, якими у цьому випадку є державні та комунальні заклади охорони здоров’я.

Слід також зауважити, що згідно з вимогами п. 7–9 частини І ст. 2 та ст. 23 Бюджетного кодексу України бюджетні установи мають право на здійснення бюджетних асигнувань виключно за наявності та в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет.

Крім того, зазначимо, що визначені в абзаці 4 частини І проекту види видатків, щодо яких пропонується встановити заборону на зниження рівня їх фінансування, законами України про Державний бюджет України на  відповідний рік відносяться до захищених статей бюджету, обсяг яких відповідно до ст. 55 Бюджетного кодексу України не може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних призначень.

Пропозиція заборонити «зменшення видатків в бюджетах усіх рівнів» стосується також видатків з місцевих бюджетів. У той же час відповідно до частини 1 та частини 2 ст. 143 Конституції України затвердження місцевих бюджетів є конституційною компетенцією відповідних місцевих рад.

У пп. 3 п. 2 частини 2 проекту Кабінету Міністрів України доручається передбачити з 1.01.2009 р. фінансування сільських дільничних лікарень, медичних амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів з районних бюджетів. Звертаємо увагу на те, що реалізація такої пропозиції можлива лише після внесення відповідних змін до ст. 88, 89 Бюджетного кодексу України. Проектом відповідні зміни не передбачені.

Слід також зазначити, що проектом не визначається, за рахунок яких видатків районного бюджету мають фінансуватися зазначені заклади (видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, чи видатків, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів).

Проект потребує приведення у відповідність з термінологією законодавства про працю України, оскільки ним не передбачено примусове звільнення працівників. Ст. 40 та 41 чинного Кодексу законів про працю України встановлюють розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за чітко визначеними кодексом підставами. Окремі підстави пов’язані з винними діями працівника, такі як прогул, поява на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння тощо. Тому у період кризи вбачається більш доцільним і актуальним недопущення звільнення медичних працівників державних та комунальних медичних закладів, пов’язаних зі змінами в організації праці та виробництва, скорочення чисельності або штату працівників.

Слід також зазначити, що чинним законодавством про працю України не передбачається такої підстави надання відпусток без збереження заробітної плати як у разі простою підприємства з незалежних від працівників причин. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (ст. 26 Закону України «Про відпустки») надається працівнику за його ініціативою терміном не більш ніж на 15 календарних днів на рік. Тому відпустки без збереження заробітної плати за ініціативою роботодавця є прямим порушенням законодавства про працю України.

Необхідно звернути увагу на те, що заборона незаконного звільнення працівників будь-якої галузі є конституційною вимогою (ст. 43). У зв’язку з цим трудовим, адміністративним та кримінальним законодавством передбачено відповідальність за порушення прав особи при звільненні. Тому в сучасних умовах доцільно також звернути увагу на вжиття заходів щодо активізації правозахисних механізмів забезпечення інтересів працівників, у тому числі й парламентського контролю за виконанням правових гарантій у трудовій сфері.

Проект містить низку положень, що регулюють види і розмір видатків за окремими бюджетними програмами. Звертаємо увагу на те, що відповідно до ст. 95 Конституції України виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на  загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Узагальнюючий висновок: законопроект може бути прийнятий за основу із урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Керівник Головного науково-експертного управління В.І. Борденюк

Проект
виноситься народними депутатами України —
членами Комітету з питань охорони здоров’я
Т.Д. Бахтеєвою та іншими

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про прийняття за основу проекту Закону України

«Про деякі заходи щодо запобігання негативним наслідкам впливу фінансової кризи на охорону здоров’я»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу проект Закону України «Про деякі заходи щодо запобігання негативним наслідкам впливу фінансової кризи на охорону здоров’я» (реєстраційний номер 3427), поданий народним депутатом України Т.Д. Бахтеєвою.

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій народних депутатів України, інших суб’єктів права законодавчої ініціативи і винести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України В.М. Литвин
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті