Проект постанови КМУ «Про затвердження обсягів квот на 2009 рік, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, та деякі питання використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів»

Для громадського обговорення пропонується проект постанови КМУ «Про затвердження обсягів квот на 2009 рік, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, та деякі питання використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів», який розміщено на офіційному сайті МОЗ України — www.moz.gov.ua. Проектом пропонується встановити обсяг квот на відвантаження спирту етилового в кількості 495 тис. дал за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту та внести зміни до Постанови КМУ від 23.08.2005 р. № 796 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції» щодо видачі та погашення податкових векселів.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови «Про затвердження обсягів квот на 2009 рік, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, та деякі питання використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

25.12.2008 р. Законом України № 797-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» були внесені такі зміни до Закону України від 07.05.1996 р. № 178/96 – ВР «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої»:

«Встановити на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, ставку акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. До отримання спирту етилового суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Відвантаження спирту етилового проводиться в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України. На підприємствах, що використовують спирт етиловий для виробництва лікарських засобів, встановлюються податкові пости.

Перелік лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише виробником — суб’єктом підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, які є виробниками лікарських засобів. Податковий вексель (податкова розписка) вважається погашеним у разі документального підтвердження факту використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, встановлюється Кабінетом Міністрів України».

З метою належного виконання положень Закону України від 25.12.2008 р. № 797-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» та враховуючи необхідність стабілізації цінової ситуації для забезпечення економічної доступності лікарських засобів для населення МОЗ розроблено проект постанови «Про затвердження квот на 2009 рік, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, та деякі питання використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів» (далі — проект постанови).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є:

 • затвердження на 2009 р. обсягу квот, в межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту;
 • затвердження переліку лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту етилового;
 • внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції;
 • забезпечення контролю за цільовим використанням спирту етилового виробниками лікарських засобів та встановлення належного контролю за таким використанням з боку Державної податкової адміністрації (далі — ДПА).

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови.

3. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють:

 • Закон України від 07.05.1996 р. № 178/96 «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої»;
 • Постанова КМУ від 23.08.2005 р. № 796 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Позиція заінтересованих органів буде врахована після надання їм цього проекту для погодження.

6. Регiональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

7. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено для публічного обговорення на офіційному сайті МОЗ України — www.moz.gov.ua.

8. Прогноз результатiв

Прийняття проекту постанови КМУ дозволить:

 • затвердити на 2009 р. обсяги квот, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол), за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту етилового;
 • встановити, що переліком лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол), для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту етилового, є Державний реєстр лікарських засобів;
 • здійснення в межах повноважень контролю за цільовим використанням спирту етилового, що застосовується для виробництва лікарських засобів;
 • внести зміни до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції;
 • забезпечити економічну доступність лікарських засобів, у виробництві яких використовується спирт етиловий;
 • забезпечити розвиток вітчизняного виробництва лікарських засобів з метою недопущення зниження його конкурентоспроможності з імпортними (виробництво лікарських засобів з використанням спирту етилового у країнах СНД відбувається за нульовою ставкою акцизного збору на спирт етиловий), які ввозяться на територію Україну, а також підтримати вітчизняне виробництво лікарських засобів з метою виведення такої продукції на зовнішній ринок;
 • забезпечити цільове використання спирту етилового виробниками лікарських засобів, а також належний контролю з боку ДПА за таким використанням.
В.о. міністра В.Д. Юрченко

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від «____» ____________2009 р. №____
Про затвердження обсягів квот на 2009 рік, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, та деякі питання використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів

Відповідно до ст. 1 Закону України від 25.12.2008 р. № 797-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» КМУ постановляє:

1. Затвердити на 2009 р. обсяги квот, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол — спирт етиловий), за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту етилового згідно з додатком 1.

2. Встановити, що переліком лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол — спирт етиловий), для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту етилового, є Державний реєстр лікарських засобів.

3. МОЗ України визначити у місячний термін порядок та умови розподілу квот, затверджених цією постановою, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол — спирт етиловий), між юридичними особами, що провадять діяльність з виробництва лікарських засобів.

4. Державній податковій адміністрації України забезпечити здійснення в межах повноважень контролю за цільовим використанням спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів.

5. Внести зміни до постанови КМУ від 23.08.2005 р. № 796 («Офіційний вісник України», 2005 р., № 34, ст. 2069), згідно з додатком 2.

6. Міністерствам та іншим органам виконавчої влади:

 • подати у місячний строк пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою;
 • привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

Додаток 1
до постанови КМУ
від ________ 2009 р. № __

ОБСЯГ КВОТ

на 2009 р., у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол — спирт етиловий) за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту етилового

Назва Кількість, дал
Спирт етиловий 495 000

Додаток 2
до постанови КМУ
від ______ 2009 р. № __

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови КМУ
від 23.08.2005 р. № 796

1. П. 4 викласти у такій редакції:

«4. Сума акцизного збору, на яку видається податковий вексель, обчислюється виходячи з обсягу спирту етилового, що отримується, та ставки акцизного збору, встановленої ст. 1 Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої», або ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 л 100% спирту».

2. П. 5 доповнити абзацом такого змісту:

«На термін, що не перевищує 90 календарних днів з дати його авалювання банком, виробники — суб’єкти підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол)».

3. Абзац 2 п. 8 викласти у такій редакції:

«Підставою для погашення векселедержателем податкового векселя є:

 • довідка векселедавця про цільове використання спирту етилового за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби;
 • звіт про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового відповідно до норм, затверджених в установленому порядку, за формами, що затверджуються МОЗ за погодженням з Мінфіном».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті