Проект постанови КМУ «Про внесення змін до гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах»

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від «_____» __________ 2011 р. № ________

Про внесення змін до гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1203 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 78, ст. 2885; 2008 р., № 93, ст. 3073; 2011 р., № 1, ст. 39) зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров’я привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Постанова набирає чинності через 90 днів з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕН
постановою Кабінету Міністрів України
від ____ ________ 2011 р. № ____

ЗМІНИ,
що вносяться до гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах

1) Позицію «Декстропропоксифен» викласти у такій редакції:

«Декстропропоксифен 15 міліграмів — для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози2 міліграми на мілілітр — для недозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози»

2) Після позиції «Ергометрин» доповнити позицією такого змісту:

«Фолькодин 10 міліграмів — для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози1 міліграми на мілілітр — для недозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Система державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів будується на вимогах Конвенції Організації Об’єднаних Націй про ці речовини та заходи боротьби проти їх незаконного обігу та актах законодавства України, зокрема, Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

Одним із дієвих заходів організаційного характеру щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є встановлення міжнародного контролю за переміщенням контрольованих речовин, а також товарів (продукції), в яких містяться зазначені речовини, а також заборони обігу тих речовин, наслідки від немедичного вживання яких перевищують допустимі норми.

Відповідно до вимог вищевказаних Конвенцій ООН країна-учасник у разі необхідності переглядає та приймає рішення стосовно доцільності посилення заходів контролю за підконтрольними речовинами та лікарськими засобами, що їх містять, шляхом запровадження обмежень обігу та введення норм закону які контролюють надходження на територію держави та предметно кількісний облік в медичних закладах та аптечній мережі.

Моніторинг наркоситуації свідчить, що останнім часом простежується тенденція до змінення динаміки зловживання наркотиків у бік збільшення немедичного вживання лікарських засобів, що містять психоактивні компоненти — так звані «аптечні наркотики». До групи таких засобів входять комбіновані лікарські засоби «Спазмолекс» та «Боларекс», які містять наркотичний засіб декстропропоксифен, що підтверджується даними правоохоронних органів та чисельними зверненнями громадських організацій про їх поширення насамперед у молодіжному середовищі. Зазначені препарати згідно наказу МОЗ України від 23.04.2007 № 202 є комбінованими лікарськими засобами, що містять малу кількість наркотичного засобу, які підлягають контролю лише при ввезенні на митну територію України та вивезенні за її межі.

Крім того, за наявною інформацією починаючи з 2009 року Європейське агентство оцінки лікарських засобів (European Medicines Agency — EMEA) оголосило, що рекомендує поступове вилучення на території країн Європейського союзу з обігу декстропропоксифенвмісних препаратів після появи повідомлень про те, що ризик, пов’язаний із застосуванням цього наркотичного анальгетика, перевершує користь. Агентство пояснило, що «значна кількість випадків смерті, пов’язаних з передозуванням» даного препарату, була виявлена під час підготовки огляду про безпеку та ефективності цих лікарських засобів.

На підставі проведеного спільно з МВС, ДМС та Службою безпеки України аналізу наркоситуації в Україні, визначено необхідність зменшення гранично допустимої кількості наркотичного засобу декстропропоксифену, що міститься в препаратах.

Також зазначеним проектом, пропонується визначення гранично допустимої кількості для фолькодину який згідно списку № 1, таблиці ІІ віднесено до наркотичних засобів обіг, яких обмежено Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770. Це зумовлено необхідністю запровадження контролю за обігом зареєстрованих в Україні лікарських засобів іноземного виробництва, які містять зазначений наркотичний засіб.

Запропоновані доповнення до постанови нададуть можливість перевести зазначені лікарські засоби до групи препаратів, що перебувають на предметно-кількісному обліку і відпускаються через аптечні заклади за спеціальною формою рецептів. Це дозволить більш повно відслідковувати розподілення зазначених препаратів та зведе до мінімуму можливість їх витоку в незаконний обіг.

2. Мета і шляхи її досягнення

Концептуальною ідеєю, покладеною в основу проекту акта, є приведення вітчизняних нормативно-правових актів у відповідність до міжнародних договорів та посилення державного контролю за обігом лікарських засобів, що містять декстропропоксифен та фолькодин шляхом встановлення заходів контролю обмежуючого характеру до зазначеної категорії лікарських засобів у зв’язку із їх особливою небезпечністю для життя і здоров’я людей.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

  • Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, Конвенція про психотропні речовини 1971 року, Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року;
  • Закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;
  • постанови Кабінету Міністрів від 28.07.2010 № 676 «Про затвердження Положення про Державний комітет України з питань контролю за наркотиками», від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», від 03.02.97 № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», від 10.10.2007 № 1203 «Про затвердження Гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що міститься в препаратах», від 17.04.2008 № 366 «Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та порядок оформлення необхідних документів».

В цілому, розробники ставили перед собою завдання вдосконалення державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови погоджується з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

В даному проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, тому відсутня необхідність в проведенні громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект акта оприлюднений на Web-сайті Комітету з контролю за наркотиками (е-mail: [email protected], www.narko.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Даний проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття пропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів забезпечить посилення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Голова Державного комітету України
з питань контролю за наркотиками
В.А. Тимошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті