Медичне страхування: обговорення триває

11.02.2009 р. відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (далі — Комітет), на якому народними депутатами — членами Комітету було узгоджено деякі позиції щодо прийняття Закону України про медичне страхування, зокрема щодо визначення організації управління медичним страхуванням та вирішення питання подальшого опрацювання проекту Закону України «Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування», який неодноразово розглядався на засіданні Дорадчої ради.

За рішенням Комітету для остаточного опрацювання зазначеного проекту створена робоча група із залученням представників МОЗ, Мінекономіки України та інших зацікавлених міністерств у рамках Дорадчої ради при Комітеті.Засідання робочої групи проходили 16, 19, 23 та 26 лютого. Згідно з їх результатами в проект Закону України «Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування» вносилися уточнення. Після остаточного доопрацювання цей документ буде внесено на розгляд Верховної Ради України.

Як повідомив Олег Виноградов, заступник завідуючого секретаріатом Комітету, довгий час впровадження обов’язкового медичного страхування гальмувалося тому, що народні депутати мали різні точки зору щодо страховика. Пропонувалося, що це може бути фонд загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, і державна страхова компанія, і комерційні страхові фірми. Зараз усіма народними депутатами — членами Комітету вироблена єдина точка зору — страховиком повинен виступати Фонд медичного страхування України (далі — Фонд) — урядовий орган, який створюється КМУ (схожа модель реалізована у Республіці Молдова — див. «Щотижневик АПТЕКА» № 19 (640) від 12.05.2008 р.). Він має підпорядковуватися КМУ через посередництво МОЗ України. З подання МОЗ КМУ затверджуватиме правління Фонду та його голову, визначатиме структуру і функції Фонду. МОЗ України цю ідею підтримало, є домовленість з Ігорем Яковенком, заступником міністра охорони здоров’я України, про те, що протягом найближчого часу буде погоджено спільний законопроект з урахуваням проектів «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування», розробленого МОЗ України, та «Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування», розробленого Комітетом.

О. Виноградов також зазначив, що одним із найважливіших питань, на яке повинен дати відповідь проект закону, є визначення джерел, з яких буде наповнюватися страховий фонд. З цього приводу надійшло три пропозиції: перша — джерелом мають бути внески роботодавців та певна частина існуючого податку на доходи фізичних осіб (без збільшення його розміру), друга — збільшення оподаткування як доходів фізичних осіб, так і роботодавців, і третя, яку підтримали представники Мінекономіки України, — оподаткування тільки роботодавців та самозайнятих осіб у сумі, розмір якої не пов’язаний з розміром заробітної плати. На думку розробників законопроекту, останній із запропонованих варіантів є, найбільш прийнятним, він не буде створювати великого навантаження на фонд оплати праці, і, разом з тим, розширить соціальний пакет роботодавця, що, безумовно, є позитивним фактором.

Обов’язкове соціальне медичне страхування визначено як вид обов’язкового страхування, спрямований на забезпечення прав громадян на медичне страхування, охорону здоров’я та гарантій рівності забезпечення громадян медичною допомогою належного обсягу та якості.

Законопроектом запропоновано, зокрема, визначення термінів «медична допомога» та «медична послуга»: медична допомога — це комплекс спеціальних заходів, спрямованих на ліквідацію страждань людей, які виникають у зв’язку з розладом їх здоров’я, а також вагітністю та пологами; медична послуга — це результат професійної діяльності медичних працівників, яка має вартісну оцінку та спрямована на задоволення потреб суспільства в охороні здоров’я. Дослідження цих термінів показало, що медична допомога — соціальний термін, а медична послуга — економічний, адже економіка нашої держави базується на трьох основних термінах — товари, роботи і послуги. Медична послуга має пряме відношення до медичних працівників, у той час як медична допомога — до хворої людини. Медична послуга може входити до складу медичної допомоги, у той час, як медична допомога пов’язана з медичною послугою тільки процесом лікування. Крім того, те, що медична допомога пов’язана з таким поняттям, як страждання, обумовлює розв’язання проблеми ст. 49 Конституції України щодо визначення меж безоплатної медичної допомоги. Цю проблему у 2002 р. не зміг вирішити Конституційний Суд України.

Запропоновано також визначення понятть «хворий» і «пацієнт»: пацієнт — це споживач медичних послуг, а хворий — це особа, що відчуває страждання у зв’язку з розладом здоров’я і потребує медичної допомоги. З метою покращення умов оплати праці медичних працівників планується введення терміну «гонорар» — це заохочувальні та компенсаційні виплати медичним працівникам понад встановлену основну та додаткову заробітну плату, або інша форма оплати праці медичних працівників. Визначено, що інформована згода — це належним чином оформлена згода пацієнта, або його законних представників на медичне втручання, а інформована відмова — належним чином оформлена відмова пацієнта, або його законних представників від медичного втручання.

У проекті вказано, що медичні послуги громадянам України, особам без громадянства, іноземним громадянам можуть надаватися на безоплатній та платній основі. Безоплатні медичні послуги надаються громадянам України, особам без громадянства, іноземним громадянам за кошти Державного та місцевих бюджетів відповідно до Державної програми медичного забезпечення і застрахованим особам за кошти обов’язкового соціального медичного страхування відповідно до Програми обов’язкового соціального медичного страхування та не передбачають обов’язку пацієнта або його близьких щодо їх оплати. Державна програма медичного забезпечення розробляється центральним органом державної виконавчої влади в галузі охорони здоров’я, щорічно затверджується КМУ і передбачає:

 • напрямки, обсяги та джерела фінансування організаційних, наукових та практичних заходів, спрямованих на реалізацію прав громадян на отримання якісної, доступної та своєчасної медичної допомоги;
 • перелік видів медичної допомоги населенню на рівні забезпечення життєвих функцій людини (життєзабезпечуючий рівень);
 • перелік окремих категорій населення, які не підлягають обов’язковому соціальному медичному страхуванню та яким медична допомога на здоров’язберігаючому рівні надається за рахунок коштів Державного бюджету України за Програмою обов’язкового медичного забезпечення;
 • визначення переліку медичних послуг, що надаються на рівні первинної медико-санітарної допомоги, спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.
?

  ?

?

Обов’язкове соціальне медичне страхування визначено як вид обов’язкового страхування, спрямований на забезпечення прав громадян на медичне страхування, охорону здоров’я та гарантій рівності забезпечення громадян медичною допомогою належного обсягу та якості.

У разі, якщо КМУ не затверджена Державна програма медичного забезпечення на поточний рік, фінансування здійснюється за нормами попереднього періоду з урахуванням відповідних змін. Програма обов’язкового соціального медичного страхування відображає основні засади надання медичних послуг застрахованим особам у системі обов’язкового соціального медичного страхування. Вона включає:

 • перелік клініко-діагностичних груп захворювань, травм або їх наслідків, а також інших патологічних станів, у разі настання яких медична допомога застрахованим особам надається за кошти обов’язкового соціального медичного страхування;
 • визначення основних стандартів якості надання медичних послуг та нормативів їх забезпечення, заснованих на належній медичній практиці, визначення основних обсягів, методів та термінів лікування, профілактичних і реабілітаційних заходів.

Програма обов’язкового соціального медичного страхування розробляється центральним органом державної влади у сфері охорони здоров’я і щорічно затверджується КМУ. Платні медичні послуги надаються за кошти фізичних, юридичних осіб, або за договорами добровільного медичного страхування в державних, комунальних та інших закладах охорони здоров’я.

Проектом передбачено впровадження бюджетно-страхової моделі фінансування охорони здоров’я України, яка включає:

 • державне медичне забезпечення;
 • обов’язкове соціальне медичне страхування;
 • добровільне медичне страхування;
 • інші форми фінансування охорони здоров’я, не заборонені законодавством.

При цьому джерелами фінансування охорони здоров’я України будуть:

 • кошти Державного бюджету, бюджету АР Крим, бюджетів органів місцевого самоврядування, за рахунок яких здійснюється фінансування Державної програми медичного забезпечення;
 • кошти обов’язкового соціального медичного страхування, за рахунок яких здійснюється фінансування Програми обов’язкового соціального медичного страхування;
 • кошти добровільного медичного страхування, за рахунок яких здійснюється фінансування програм добровільного медичного страхування;
 • кошти юридичних та фізичних осіб, за рахунок яких надаються платні медичні послуги, що не входять до Державної програми медичного забезпечення та програми обов’язкового медичного страхування;
 • інші кошти (благодійництво, меценатство тощо).

Фінансування надання медичних послуг може здійснюватися у формі грошового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я та закупівлі медичних послуг.

Форма фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я має застосовуватися переважно при фінансуванні охорони здоров’я за кошти Державного та місцевого бюджетів методом кошторисно-постатейного фінансування, а саме по кодам функціонально-економічної класифікації на основі розрахункових даних кількості населення, нормативу витрат, планової кількості відвідувань, планової кількості ліжко-днів, стаціонарів тощо, включаючи забезпечення фінансування заходів, визначених окремими державними, місцевими та іншими цільовими програмами.

Форма закупівлі медичних послуг повинна застосовуватися при фінансуванні закладів охорони здоров’я за кошти Державного та місцевих бюджетів, кошти обов’язкового соціального та добровільного медичного страхування, та кошти окремих відомств, юридичних і фізичних осіб шляхом оплати наданої медичної допомоги або медичної послуги, обсяги та якість якої передбачена укладеним контрактом.

Проектом визначаються також методи фінансування надання медичних послуг, права і обов’язки пацієнта, визначено, хто є суб’єктом обов’язкового соціального медичного страхування (застрахована особа, страхувальник, страховик, надавач медичних послуг), їх права і обов’язки. Встановлюється порядок надання медичних послуг в системі обов’язкового соціального медичного страхування тощо.

З метою опрацювання стратегії впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні Верховною Радою було прийнято постанову про проведення 20.05.2009 р. парламентських слухань на тему «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні», отже, до того часу проект Закону України «Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування» має бути підготовлено. Слід зазначити, що для всебічного обговорення проекту закону Комітет планує 24 квітня поточного року провести конференцію на тему «Фінансування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні», яка передуватиме парламентським слуханням.

До участі у конференції запрошуються всі члени Дорадчої ради, організатори охорони здоров’я, керівники всіх рівнів, виробники, науковці, фармацевтичні та медичні працівники, страховики, громадськість. З метою всебічного аналізу ситуації, яка склалася в галузі охорони здоров’я, та врахування пропозицій при підготовці конференції буде підготовлено збірник наукових та науково-практичних статей, і тезисів виступів.

Олександр Устінов, фото Олени Старостенко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті