Проект постанови КМУ щодо спрощення процедури отримання ліцензії для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _____________________ 2011 р. № ___________

Про внесення змін до пункту 1 переліку документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Унести зміни до пункту 1 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», виключивши у графі «Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» абзац дев’ятий.

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ М. АЗАРОВ

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до пункту 1 переліку документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

Зміст норми чинної постанови Кабінету Міністрів України Зміст відповідного положення проекту постанови Кабінету Міністрів України
(Абзац перший пункту 1 виключено)
відомості за підписом заявника про відповідність його матеріально-технічної бази ліцензійним умовам провадження зазначеного виду господарської діяльності, наявність нормативно-правових документів, у тому числі з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, відомості про кваліфікацію працівників, які мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника суб’єкта господарювання або керівника відповідного підрозділу суб’єкта господарювання до провадження окремого виду діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується
довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
засвідчені в установленому порядку копії технічних та технологічних регламентів виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (для підприємств-виробників)
довідка МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України
дозвіл МВС на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та відповідність таких об’єктів і приміщень установленим вимогам
(Абзац восьмий пункту 1 виключено)
висновок державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження господарської діяльності із зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або засвідчена в установленому порядку його копія (видані за місцем провадження діяльності)

(Абзац десятий пункту 1 виключено)
(Абзац одинадцятий пункту 1 виключено)
(Абзац дванадцятий пункту 1 виключено)
засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва державної насіннєвої інспекції про кондиційність та репродукційність насіння маку і конопель (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)
засвідчена в установленому порядку копія акта апробації для насінницьких посівів (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
(Абзац перший пункту 1 виключено)
відомості за підписом заявника про відповідність його матеріально-технічної бази ліцензійним умовам провадження зазначеного виду господарської діяльності, наявність нормативно-правових документів, у тому числі з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, відомості про кваліфікацію працівників, які мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника суб’єкта господарювання або керівника відповідного підрозділу суб’єкта господарювання до провадження окремого виду діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується
довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
засвідчені в установленому порядку копії технічних та технологічних регламентів виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (для підприємств-виробників)
довідка МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України
дозвіл МВС на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та відповідність таких об’єктів і приміщень установленим вимогам
(Абзац восьмий пункту 1 виключено)
(Абзац дев’ятий пункту 1 виключено)
(Абзац десятий пункту 1 виключено)
(Абзац одинадцятий пункту 1 виключено)
(Абзац дванадцятий пункту 1 виключено)
засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва державної насіннєвої інспекції про кондиційність та репродукційність насіння маку і конопель (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
засвідчена в установленому порядку копія акта апробації для насінницьких посівів (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
засвідчена в установленому порядку копія накладної на відпуск насіння маку та конопель (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів) засвідчена в установленому порядку копія документа на право власності або оренду землі (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів) засвідчена в установленому порядку копія договору про охорону посівів, місць зберігання та переробки рослин (для культивування та/або використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів) засвідчена в установленому порядку копія накладної на відпуск насіння маку та конопель (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)засвідчена в установленому порядку копія документа на право власності або оренду землі (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)засвідчена в установленому порядку копія договору про охорону посівів, місць зберігання та переробки рослин (для культивування та/або використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)
Заступник директора Юридичного департаменту
Державного комітету України з питань контролю за наркотиками
Володимир Ніколаєць

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до пункту 1 переліку документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» (далі – проект) розроблено на виконання пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України від 13.04.2011

№ 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636 щодо скорочення переліків документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, з урахуванням норм Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Пунктом 2 доручення Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 № 18434/1/1-11 до Доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636 запропоновано здійснити заходи щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, шляхом внесення змін до власних нормативно-правових актів і підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів, які регулюють зазначене питання.

Проект розроблено з метою спрощення діяльності суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту забезпечить скорочення переліку документів, необхідних для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Основними цілями державного регулювання, які досягаються з прийняттям проекту, є спрощення діяльності суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Цілі прийняття проекту відповідають стратегічним цілям, що визначені Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пунктом 2 доручення Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 № 18434/1/1-11 до Доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

У разі збереження діючого регулювання зазначеного питання, тобто діючої редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р.

№ 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» залишається незмінним перелік документів, необхідних для здійснення ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та порядок отримання ліцензій .

Прийняття проекту є єдиним та найбільш прийнятним способом розв’язання вказаної вище проблеми та досягнення мети державного регулювання у цій сфері, необхідність розроблення та прийняття якого передбачено новою редакцією Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності та доручення Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 № 18434/1/1-11 до Доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636.

Такий спосіб забезпечить досягнення вказаних вище цілей у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання господарської діяльності у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення цілей Оцінка способу для досягнення встановлених цілей Причини відмови від альтернативних способів. Аргументи щодо переваги обраного способу
Залишення у діючій редакції нормативного акту з питань ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей Такий спосіб є недоцільним, оскільки нині діюча постанова Кабінету Міністрів України залишає незмінним перелік документів, необхідних для здійснення ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Ринковий механізм. Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей Ринкові механізми не заміняють роль держави у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу
Обраний спосіб. Вирішує існуючу проблему, забезпечує досягнення встановлених цілей Забезпечує досягнення вказаних вище цілей у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що повністю узгоджується із регуляторним законодавством

4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Цим проектом передбачено внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756«Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», необхідних для виконання доручення Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 № 18434/1/1-11 до Доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636.

Основними заходами розв’язання визначеної проблеми є внесення відповідних змін до нормативно-правового акту.

Вказані механізми забезпечать належне управління організаційними та кваліфікаційними чинниками суб’єктів господарювання, що вплине на ефективність державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Обраний спосіб та визначені механізми досягнення цілей державного регулювання побудовані на основних принципах регуляторної політики та основних принципах державного нагляду (контролю) з урахуванням принципів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і вимог щодо забезпечення безпеки держави, суспільства, громадянина.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей уразі прийняття регуляторного акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» вирішить такі питання:

 • приведення нормативно-правових актів, які регулюють питання у сфері обігу наркотичних заходів, психотропних речовин і прекурсорів у відповідність до доручення Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 № 18434/1/1-11 до Доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636;
 • спрощення діяльності суб’єктів господарювання при підготовці та поданні документів для ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • оскільки виконання вимог проекту є обов’язковим згідно із законодавством, то суб’єкти господарювання набувають для себе позитивних результатів.

Позитивними чинниками, що можуть сприяти досягненню визначених цілей, є те, що існуюча в державі сфера обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є досить розвинутою і дозволяє ефективно впроваджувати нормативно-правові акти, зокрема регуляторні. Крім того, впровадження регуляторних норм проекту не потребує додаткових витрат з боку державних органів.

Негативних чинників проект не несе.

Органи державної влади, суб’єкти господарювання мають достатньо можливостей щодо впровадження та виконання регуляторних вимог проекту.

Вплив зовнішніх факторів (вимог міжнародних стандартів та документів СОТ) на дію акта відсутній, тому що норми та інші положення проекту розроблені з урахуванням принципу узгодженості та гармонізації законодавства України з міжнародними документами.

Прийняття та оприлюднення проекту в установленому порядку забезпечить доведення до відома відповідних суб’єктів господарювання його положень. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання буде достатній для усвідомлення та виконання норм проекту.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторних положень проекту будуть здійснюватися центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» з урахуванням положень Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікуваним результатом прийняття регуляторного акта є скорочення кількості документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, не допускаючи запровадження подання будь-яких паперових витягів (довідок) із державних реєстрів, інших державних автоматизованих систем зберігання та обробки даних.

Прийняття регуляторного акта сприятиме спрощенню діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, гарантом якої відповідно до законодавства є держава.

Результати проведеного у простій формі аналізу вигод та витрат, що матимуть місце при впровадженні проекту, наведені у таблиці 2.

Таблиця 2. Перелік очікуваних позитивних та негативних факторів (вигод та витрат), що матимуть місце при впровадженні законопроекту

Суб’єкти відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Витрати Вигоди
Держава (органи державної влади) Витрати, пов’язані із забезпеченням надання адміністративних послуг (залишаються на рівні існуючих).
Витрати на виконання вимог при здійсненні діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (залишаються на рівні існуючих)
Упорядкована і чітко визначена компетенція органів державної влади при здійсненні регуляторних функцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Чітко визначений перелік документів, необхідних для проведення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Суб’єкт господарювання захищений від вимог органів влади, що не визначені законодавством
Суб’єкти господарювання у сфері обігу ветеринарних препаратів, що містять психотропні речовини і прекурсорів Витрати на отримання ліцензії (залишаються на рівні існуючих) Спрощення відносин між суб’єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, органом ліцензування та державними органами, на які покладено контрольні функції.
Конкретизація та диференціація вимог до суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Громадяни Немає Немає

Прийняття проекту сприятиме упорядкуванню відносин між суб’єктами сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

7. Термін дії акта

Термін дії акта не обмежений у часі, оскільки необхідність державного регулювання сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є постійною функцією, що обумовлюється потребою у забезпеченні безпеки громадян, суспільства та держави.

8. Показники результативності акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

 • зменшення суб’єктами господарювання витрат часу на збір документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій;
 • зменшення витрат часу на визначення переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та організації проведення їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акту, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регулятивного акта буде здійснюватися Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Держкомнаркоконтролю.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками.

Голова Держкомнаркоконтролю В.А. Тимошенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до пункту 1 переліку документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Пунктом 2 доручення Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 № 18434/1/1-11 до Доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636 запропоновано здійснити заходи щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, шляхом внесення змін до власних нормативно-правових актів і підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів, які регулюють зазначене питання.

У зв’язку з цим необхідно внести зміни до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності у частині документів, необхідних для отримання ліцензій на право провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» є виконання пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 № 18434/1/1-11 до Доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636.

Досягнення поставленої мети вбачається шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

 • Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;
 • Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;
 • Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. N 756»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 676 «Про затвердження Положення про Державний комітет України з питань контролю за наркотиками»;
 • Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття постанови не потребує додаткового фінансування з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови підлягає погодженню з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров`я, Державною митною службою, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Службою безпеки України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва. Проект підлягає правовій експертизі у Міністерстві юстиції.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою врахування думки громадськості, проект опубліковано на офіційному сайті Держкомнаркоконтролю.

9. Прогноз соціально-економічних результатів

Прийняття цієї постанови Кабінету Міністрів України приведе до спрощення процедури ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Голова Державного комітету України
з питань контролю за наркотиками
В. Тимошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті