Наказ МОЗ України від 27.04.2009 р. № 125-к

Документ втратив чинність на підставі наказу МОЗ України № 347-к

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27.04.2009 р. № 125-к

«Про затвердження розподілу функціональних обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником та заступниками Міністра»

З метою забезпечення діяльності Міністра, як керівника Міністерства охорони здоров’я України і члена Кабінету Міністрів України, відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 16.05.2008 р. № 279-VІ, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. № 1542 та регламенту роботи апарату МОЗ України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.2007 р. № 884 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл функціональних обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником та заступниками Міністра.

2. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки забезпечити доведення до відома працівників центрального апарату Міністерства охорони здоров’я України цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.06.2008 р. № 224-к «Про визначення функціональних обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником та заступниками Міністра».

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр В.М. Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
від 27.04.2009 р. № 125-к

Розподіл функціональних обов’язків між Міністром, першим заступником та заступниками Міністра охорони здоров’я України

Міністр керує роботою Міністерства охорони здоров’я України, несе персональну відповідальність перед Президентом України, Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у галузі охорони здоров’я України та за виконання Міністерством покладених на нього завдань і функцій, спрямовує і координує діяльність першого заступника та заступників Міністра охорони здоров’я України.

Координує та контролює діяльність:

 • Колегії МОЗ України;
 • Громадської ради при Міністрові охорони здоров’я України;
 • Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності;
 • Департаменту кадрової політики, освіти і науки, формує кадрову політику в галузі охорони здоров’я;
 • Юридичного управління;
 • Контрольно-ревізійного відділу;
 • Відділу із забезпечення діяльності Міністра;
 • Сектору режимно-секретної роботи;
 • Мобілізаційного сектору.

Міжнародне співробітництво:

 • Всесвітня організація охорони здоров я (ВООЗ);
 • Світовий банк в частині реформування фінансування галузі;
 • Співробітництво з Агентством США з міжнародного розвитку;

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • АР Крим;
 • Дніпропетровській області;
 • Сумській області.

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України — головний державний санітарний лікар України (Біловол О.М.) (питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, радіаційного захисту населення та шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на його здоров’я)

Відповідає за:

 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;
 • Підготовку матеріалів до колегії МОЗ України за профілем роботи;
 • Співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • Співпрацю з Федерацією роботодавців України та територіальними і галузевими об’єднаннями роботодавців;
 • Роботу Колегії санітарно-епідеміологічної служби України;
 • Організацію роботи головних позаштатних спеціалістів зі спеціальностей «медико-профілактична справа»;
 • Взаємодію з Комітетами Верховної Ради України, Верховною Радою України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади за профілем роботи;
 • Організацію розробки проектів законів за профілем роботи;
 • Забезпечення міжгалузевої координації за профілем роботи;
 • Взаємодію із засобами масової інформації за профілем роботи;
 • Представництво Міністерства в пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій;
 • Адаптацію законодавства України до законодавства ЄС за профілем роботи;
 • Виконання Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї;
 • Розробку та координацію заходів щодо забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя, що здійснюються державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими суб’єктами господарювання та громадянами;
 • Здійснення заходів, визначених ст. 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • Нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства;
 • Питання антимонопольної політики;
 • Нагляд за виконанням приписів та вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби;
 • Виконання вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;
 • Вирішення питань з радіаційної безпеки населення та здійснення контролю за виконанням на місцях законодавства України з цих питань;
 • Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, надання висновків та дозволів на впровадження видів діяльності, передбачених Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • Здійснення державної регуляторної політики у галузі охорони здоров’я, виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
 • Роботу оперативного штабу МОЗ України з питань проведення додаткової імунізації проти кору та краснухи;
 • Проведення додаткової імунізації проти кору та краснухи;
 • Підготовку законопроекту Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2007–2015 роки;
 • Підготовку Проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення 2008–2012 роки»;

Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду;
 • Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України;
 • Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України;
 • Кримської протичумної станції;
 • Вченої медичної ради;
 • ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування»;
 • ДП «Укрвакцина»;
 • ДП «Центр реєстрів державної санітарно-епідеміологічної служби»;
 • ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя»;
 • ДП «НДІ медико-екологічних проблем»;
 • Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. І.І. Мечнікова;
 • Львівського НДІ епідеміології та гігієни;
 • ДП «НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості»;
 • ДП «Український НДІ медицини транспорту»;
 • ДП «Український НДІ промислової медицини»;
 • Референс-центру з молекулярної діагностики;
 • Українського лепрозорію.

Координує діяльність:

 • Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України;
 • Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України;
 • Інституту медицини праці АМН України;
 • Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова АМН України.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Державного санепіднагляду та дезінфекційних заходів;
 • Угоду між МОЗ України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдження технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані у ході розроблення біологічної зброї.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Рада з акредитації Національного органу акредитації;
 • Міжвідомча координаційна рада з питань боротьби з контрабандою;
 • Міжвідомча координаційна комісія Антитерористичного центру при СБУ;
 • Парламентсько-урядова комісія з інтеграції до СОТ;
 • Рада з питань реклами при Кабінеті Міністрів України.
 • Національна рада соціального партнерства.

Міжнародне співробітництво:

 • Рада по співробітництву в галузі охорони здоров’я країн-учасниць СНД;
 • Глобальний фонд вакцин і імунізації;
 • Співпраця з ООН, ЮНЕЙДС, ПРООН, ЮНІСЕФ, АМР США, Європейською Комісією в межах функціональних обов’язків;
 • Українсько-канадський законодавчий і міжурядовий проект «Законодавча підтримка охорони здоров’я в Україні» (компоненти контролю за забезпеченням якості і безпеки харчових продуктів);
 • Міжвідомча комісія з питань вступу України до СОТ;
 • Спільна комісія ФАО/ВООЗ Кодекс Аліментаріус;
 • Фонд народонаселення ООН (ФНООН), Програма розвитку ООН ПРОООН, інші агентства ООН.
 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Кіровоградській області;
 • Луганській області;
 • Харківській області;
 • м. Севастополі
 • Консультативно-методична та організаційна робота в усіх областях, АР Крим, м. Київ, м. Севастополь за профілем роботи.

У разі відсутності першого заступника Міністра охорони здоров’я України, головного державного санітарного лікаря України його обов’язки виконує заступник Міністра охорони здоров’я України (питання організації медичної допомоги населенню, виробництва, контролю якості, безпеки і реалізації лікарських засобів та міжрегіонального співробітництва), а обов’язки головного державного санітарного лікаря України виконує перший заступник головного державного санітарного лікаря України.

Заступник Міністра охорони здоров’я України (Бідний В.Г.) (питання організації роботи апарату Міністерства, запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу)

Відповідає за:

 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;
 • Узагальнення матеріалів до колегії МОЗ України;
 • Співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • Співпрацю з профспілками;
 • Організацію роботи апарату Міністерства;
 • Підготовку та проведення селекторних нарад;
 • Підготовку та проведення апаратних нарад;
 • Організацію роботи колегії МОЗ України, забезпечення контролю виконання її рішень;
 • Взаємодію з Комітетами Верховної Ради України, Верховною Радою України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади;
 • Роботу Центральної атестаційної комісії МОЗ України;
 • Управління державним майном, яке перебуває на балансі Міністерства;
 • Роботу комісії з питань надання дозволу МОЗ України на оренду державного майна;
 • Роботу патологоанатомічної служби та Головного бюро судово-медичної експертизи;
 • Медико-соціальну реабілітацію інвалідів;
 • Здійснення контролю за станом організації роботи МСЕК, якістю медико-соціального експертного обслуговування населення;
 • Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості;
 • Вивчення і аналіз стану здоров’я населення з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • Медико-соціальну реабілітацію інвалідів;
 • Питання протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • Акредитацію клінічних лабораторій за Європейськими стандартами;
 • Роботу Тендерного комітету з питань реалізації проекту «Контроль за ВІЛ/СНІДом та туберкульозом в Україні»;
 • Організацію надання державними та комунальними закладами охорони здоров’я медичної допомоги ВІЛ-інфікованим, хворим на СНІД та туберкульоз;
 • Розробку та виконання Концепції стратегії дій Уряду, спрямованої на запобігання поширенню ВІЛ-інфекцій/СНІДу, на період до 2011 року, національних програм із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • Систематичну підготовку інформаційних матеріалів з питань профілактики поширення ВІЛ-інфекції;
 • Здійснення дієвого контролю за забезпеченням закладів охорони здоров’я медичними засобами та обладнанням, необхідним для запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 • Організацію спільно з Академією медичних наук України та Академією педагогічних наук України роботи щодо створення системи спеціалізованої психологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД;
 • Забезпечення державного регулювання обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, вжиття заходів з метою запобігання надходженню наркотичних засобів і речовин у незаконний обіг;
 • Підготовку загальнодержавного плану дій з формування здорового способу життя та затвердження плану дій з профілактики та боротьби з наркоманією;
 • Підготовку пропозицій щодо вдосконалення механізму здійснення державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних отруйних і сильнодіючих речовин, доцільність уточнення переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; законодавчого визначення статусу посади інспектора з контролю у сфері обігу наркотиків»;
 • Розробку проектів змін до нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до проектування та будівництва закладів охорони здоров’я (лабораторій, гематології, трансфузійної терапії, переливання крові);
 • Розробку програми створення Національної служби крові та заводу фракціонатора крові;
 • Підготовку законопроекту «Про загальнодержавну програму запобігання захворюванням, спричиненим йодною недостатністю»;
 • Підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 03.01.1996 р. № 6 «Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та від 07.02.2001 р. № 106 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах, що регламентують порядок обігу наркотичних лікарських препаратів».
 • Медичних асоціацій.

Координує та контролює діяльність:

 • Адміністративного департаменту;
 • Сектору контролю апарату;
 • Відділу медико-соціальної експертизи;
 • Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам;
 • Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом;
 • Референc-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу при Українському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом;
 • Групи впровадження проекту Світового банку «Контроль за ВІЛ/СНІД та туберкульозом в Україні»;
 • Газети «Ваше здоров’я»;
 • ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр»;
 • Референс-центру з мікробіологічної діагностики туберкульозу;
 • ДП «Український оптичний центр»;
 • Санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України туберкульозного спрямування;
 • Науково-практичного об’єднання «Реабілітація»;
 • Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності;
 • Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології;
 • Басейнової стоматологічної поліклініки МОЗ України;
 • Іллічівської стоматологічної поліклініки;
 • Київської центральної басейнової стоматологічної поліклініки;
 • Іллічівської басейнової лікарні на водному транспорті;
 • Київської центральної басейнової клінічної лікарні ;
 • ДП «Київське експлуатаційно-налагоджувальне управління «Медик»;
 • ДП «Кримська ремонтно-будівельна госпрозрахункова дільниця»;
 • Державний патологоанатомічний центр України;
 • Головне бюро судово-медичної експертизи.

Координує діяльність:

 • Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, АМН України;
 • Інституту гематології та трансфузіології АМН України;
 • Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН України;
 • Інституту дерматології та венерології АМН України.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз в 2007–2011 роках;
 • Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу;
 • Санаторно-курортне лікування хворих на туберкульоз;
 • Програма завершення будівництва лікарні на масиві «Троєщина» у м. Києві;
 • Будівництво сучасних інфекційних лікарень (відділень) в обласних центрах та великих містах на 2004–2010 рр;
 • Реконструкція адміністративного приміщення МОЗ України.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Наглядова рада по проекту Світового банку «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІД в Україні»;
 • Національна координаційна рада по боротьбі з наркоманією;
 • Міжвідомча комісія по боротьбі з туберкульозом;
 • Міжвідомчої робочої групи щодо вирішення проблемних питань проти ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • Міжвідомчої робочої групи для розробки державної цільової програми інформаційно-просвітницької та профілактичної діяльності щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу та порядку міжвідомчої і між секторальної координації діяльності державних органів влади і неурядових організацій;
 • Національна координаційна рада з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу.

Міжнародне співробітництво:

 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ за профілем роботи;
 • Співпраця з ООН, ЮНЕЙДС, ПРООН, ЮНІСЕФ, АМР США, Європейською Комісією в межах функціональних обов’язків;
 • Українсько-канадський законодавчий і міжурядовий проект «Законодавча підтримка охорони здоров’я в Україні» (компоненти контролю за тютюнопалінням і наркоманією);
 • Світовий банк за проектом «Контроль за ВІЛ/СНІДом та туберкульозом в Україні»;
 • Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;
 • Представництво в глобальному фонді боротьби з туберкульозом;
 • Реалізація заявок України до Глобального фонду;
 • Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), Фонд народонаселення ООН (ФНООН), Програма розвитку ООН ПРОООН інші агентства ООН.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Волинській області;
 • Рівненській області;
 • Хмельницькій області;
 • Чернівецькій області.

У разі відсутності заступника Міністра охорони здоров’я України (питання організації роботи апарату Міністерства, запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу) його обов’язки виконує перший заступник Міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України.

Заступник Міністра охорони здоров’я України (Лазоришинець В.В.) (питання вищої медичної і фармацевтичної освіти і науки, високоспеціалізованої медичної допомоги, охорони материнства, дитинства та репродуктивного здоров’я)

Відповідає за:

 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;
 • Підготовку матеріалів до Колегій МОЗ України;
 • Співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • Організацію роботи головних позаштатних спеціалістів зі спеціальностей: «лікувальна справа» та «стоматологія»;
 • Організацію роботи головних позаштатних спеціалістів зі спеціальностей «педіатрія», «акушерство і гінекологія»;
 • Охорону материнства, дитинства та репродуктивного здоров’я населення;
 • Створення мережі національних центрів провадження наукової діяльності одночасно з наданням висококваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги (університетських клінік);
 • Забезпечення медичних заходів Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року»;
 • Забезпечення медичних заходів Державної програми «Дитяча онкологія на 2006–2010 роки»;
 • Забезпечення медичних «Заходів щодо подальшого поліпшення медико-генетичної допомоги населенню;
 • Забезпечення « Централізованих заходів з лікування хвороби Гоше»;
 • Забезпечення заходів щодо лікування дітей хворих на гіпофізарний нанізм;
 • Забезпечення заходів щодо заохочення народжуваності методами допоміжних репродуктивних технологій;
 • Організацію підготовки, перепідготовки та післядипломної освіти спеціалістів за напрямами «Медицина» та «Фармація» усіх кваліфікаційних рівнів;
 • Розвиток матеріально-технічної бази підпорядкованих Міністерству вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та науково-дослідних установ відповідно до потреб галузі;
 • Діагностику і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та у вищих медичних навчальних закладах МОЗ України;
 • Організацію та планування підготовки науково-педагогічних кадрів;
 • Організацію наукових досліджень з основних проблем вищої медичної і фармацевтичної освіти, нових технологій організації навчального процесу та впровадження їх в практику вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та науково-дослідних установ;
 • Видавничу діяльність в галузі медичної і фармацевтичної освіти;
 • Дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні;
 • Підготовку положення про клінічну базу вищого медичного навчального закладу IV рівня акредитації (університетську клініку);
 • Організацію надання високоспеціалізованої допомоги населенню, створення національних центрів МОЗ України;
 • Централізованих заходів з трансплантації органів та тканин;
 • Спеціалізовану медичну допомогу, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров я;
 • Впровадження концепції «Трансплантологія» на 2007–2010 р. та розробка програми;
 • Впровадження концепції «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007–2016 роки» та розробка програми;
 • Впровадження концепції «Державної програми розвитку системи надання медичної допомоги хворим неврологічного профілю на 2006–2010 роки»;
 • Впровадження концепції «Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006–2010 роки»;
 • Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу);
 • Здійснення координації з питань забезпечення гендерної рівності в системі МОЗ України;
 • Підготовку законопроекту «Про загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»;
 • Підготовку проекту постанови «Про безкоштовне забезпечення окремих категорій дітей продуктами дитячого харчування»;
 • Підготовку нормативно-правового акту «Про затвердження порядку та методик застосування допоміжних репродуктивних технологій»;
 • Підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати і розмірів грошових компенсацій на засоби, вироби та послуги під час реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів»;
 • Підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2006–2010 роки».

Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту кадрової політики, освіти і науки (з питань освіти і науки);
 • Департаменту розвитку медичної допомоги;
 • Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
 • Вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти усіх рівнів акредитації;
 • Прикарпатського центру репродукції людини;
 • Клінік, що є структурними підрозділами підпорядкованих МОЗ НДІ та ВМНЗ;
 • ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України»;
 • Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою за напрямками підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України;
 • Українського центру науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи;
 • Медичного центру реабілітації дітей з соматичними захворюваннями;
 • Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»;
 • Українського науково-дослідного інституту дитячої курортології та фізіотерапії;
 • Клінічного реабілітаційного медичного центру (м. Євпаторія);
 • Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин;
 • Державної установи «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України»;
 • НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії;
 • Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин;
 • ДП «Реєстр медичних, фармацевтичних працівників системи МОЗ України»;
 • Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини МОЗ України;
 • Санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України, за винятком туберкульозних;
 • Державної наукової медичної бібліотеки;
 • Національного музею-садиби ім. М.І. Пирогова;
 • Національного музею медицини України.

Координує діяльність:

 • Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України;
 • Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України;
 • Інституту генетичної та регенеративної медицини АМН України;
 • Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України;
 • Інституту нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромаданова АМН України;
 • Інституту нефрології АМН України;
 • Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України;
 • Інституту очної і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України;
 • Інституту патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України;
 • Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України;
 • Інституту терапії ім. Л.Т. Малої АМН України;
 • Інституту урології АМН України;
 • Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України;
 • Науково-практичного центру ендоваскулярної нейрохірургії АМН України;
 • Інституту спадкової патології АМН України.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Підготовка і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, наукових та педагогічних кадрів у вищих медичних навчальних закладах;
 • Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів у сфері охорони здоров я;
 • Лікування громадян України за кордоном;
 • Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими медичними навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров я;
 • Надання послуг у стоматологічних поліклініках, вищих медичних навчальних закладах та інших загальнодержавних медичних закладах;
 • Методичне забезпечення діяльності вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти;
 • Спеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я;
 • Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року»;
 • Державна програма «Дитяча онкологія на 2006–2010 роки»;
 • Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини;
 • Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини»;
 • Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини;
 • Розробка найважливіших новітніх технологій та підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров’я з фінансових питань;
 • Функціонування наукової медичної бібліотеки;
 • Збереження та популяризація історії медицини.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Комітет з питань співробітництва між Україною та ЄС;
 • Міжурядова українсько-індійська Комісія у сфері торгівельного, економічного, наукового, технічного, промислового і культурного співробітництва;
 • Наглядова рада з питань охорони дитинства;
 • Національна рада з туризму.

Міжнародне співробітництво:

 • Співробітництво з країнами Африки та Близького Сходу;
 • Міжурядова українсько-баварська комісія;
 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ за профілем роботи;
 • Проект ЮНІСЕФ, ФНООН з питань охорони материнства і дитинства, АМР, США щодо охорони материнства і дитинства;
 • Співробітництво з ООН, ЮНЕЙДС, ПРООН, ЮНІСЕФ, АМР США, ТАSІS в межах функціональних обов’язків;
 • Співробітництво з Республікою Куба в галузі охорони здоров’я в рамках міжурядової українсько-кубинської комісії;
 • Підкомісія з питань гуманітарного співробітництва Змішаної українсько-російської комісії з питань співробітництва;
 • Швейцарський проект «Покращення надання перинатальних послуг в Україні».

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Запорізькій області;
 • Київській області;
 • Полтавській області;
 • Чернігівській області.

У разі відсутності заступника Міністра охорони здоров’я України (питання вищої медичної і фармацевтичної освіти і науки, високоспеціалізованої медичної допомоги, охорони материнства, дитинства та репродуктивного здоров’я) його обов’язки виконує заступник Міністра охорони здоров’я України (питання запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян).

Заступник Міністра охорони здоров’я України (Митник З.М.) (питання організації медичної допомоги населенню, виробництва, контролю якості, безпеки і реалізації лікарських засобів та міжрегіонального співробітництва)

Відповідає за:

 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;
 • Підготовку матеріалів до колегій МОЗ України;
 • Співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • Організацію міжрегіональної співпраці;
 • Організацію роботи головних позаштатних спеціалістів зі спеціальностей: «лікувальна справа»(крім акушерства і гінекології) та «стоматологія»;
 • Забезпечення заходів щодо «Централізованої закупівлі ендопротезів»;
 • Питання цивільного захисту;
 • Первинну медико-санітарну допомогу та підвищення її якості у сільській місцевості;
 • Оптимізацію рівня надання медичних послуг, гарантоване забезпечення населення медичною допомогою відповідно до рекомендацій ВООЗ та інших міжнародних організацій;
 • Розробку та запровадження державних стандартів у сфері охорони здоров’я, протоколів лікування та контроль за їх дотриманням закладами охорони здоров’я;
 • Розробку та обґрунтування пріоритетних напрямків діяльності лікувально-профілактичних закладів;
 • Розвиток матеріально-технічної бази закладів, що надають первинну медико-санітарну допомогу;
 • Забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету;
 • Організацію і проведення органами місцевого самоврядування заходів, спрямованих на розвиток первинної медико-санітарної допомоги та оснащення закладів загальної практики-сімейної медицини;
 • Підготовку законопроекту «Державної програми розвитку первинної та медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року»;
 • Створення єдиної інформаційної системи охорони здоров’я та єдиної бази даних пацієнтів України;
 • Забезпечення системи контролю за якістю надання медичної допомоги населенню
 • Підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки»;
 • Здійснення управління та державний контроль за якістю, безпекою та реалізацією медичної техніки;
 • Здійснення заходів щодо створення Національного переліку основних лікарських засобів;
 • Удосконалення системи державної реєстрації лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • Здійснення управління та державного контролю за якістю, безпекою та реалізацією лікарських засобів, у тому числі діючих речовин, допоміжних речовин, лікарської рослинної сировини, лікувальної косметики, імунобіологічних препаратів, біоматеріалів;
 • Забезпечення державного контролю виробництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалізації лікарських засобів, в тому числі вирішення питань їх державної реєстрації та державного контролю за якістю;
 • Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства щодо забезпечення населення і закладів охорони здоров’я якісними, високоефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • Дотримання законодавства щодо обігу, зберігання, застосування, утилізації та знищення лікарських засобів;
 • Проведення ліцензування виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
 • Дотримання законодавства щодо обігу, зберігання, застосування, утилізації та знищення виробів медичного призначення;
 • Порядок контролю за обігом і зберіганням, оцінкою якості та безпеки продукції у фармацевтичній галузі;
 • Підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми розвитку вітчизняного виробництва препаратів для індикації збудників інфекційних хвороб»;
 • Підготовку Концепції розвитку фармацевтичної галузі та внесення змін до Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004–2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 р. № 1162»;
 • Підготовку законопроекту «Про вироби медичного призначення»;
 • Підготовку законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби»;
 • Підготовку законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Підготовку законопроекту «Про внесення змін до Кримінального Кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження відповідальності за незаконне виробництво та торгівлю (реалізацію) фальсифікованими лікарськими засобами»;
 • Підготовку проекту нормативного акту щодо запровадження механізму забезпечення контролю якості лікарських засобів, що закуповуються в рамках державних програм у сфері охорони здоров’я»;
 • Підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Програми боротьби з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих лікарських засобів на 2003–2008 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1075, та продовження її дії до 2014 року;
 • Підготовку проекту нормативного акту із затвердження механізму контролю якості медичних імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, спеціальних харчових продуктів (добавок) та дезінфектантів, що перебувають в обігу, порядок їх вилучення;
 • Підготовку стандартів забезпечення якості лікарських засобів, гармонізованих дректорами ЄС, зокрема щодо належної виробничої практики, належної дистриб’юторської практики, належної лабораторної практики, належної клінічної практики;
 • Роботу тендерного комітету.
 • Розподіл фінансування програм.

Координує та контролює діяльність:

 • Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів;
 • Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я;
 • Департаменту управління та контролю якості медичних послуг;
 • Управління моніторингу та супроводу державних програм;
 • Відділу тендерних процедур;
 • Тендерного комітету МОЗ України;
 • Ліцензійної комісії;
 • Акредитаційної комісії;
 • ДП «Український оптичний центр»;
 • ДП «Укрмедпостач»;
 • Державне науково-експертне підприємство «Комітет з питань етики»;
 • Спеціалізованих медико-санітарних частин;
 • Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни;
 • ДП «Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини»;
 • Української психіатричної лікарні з суворим наглядом;
 • Української алергологічної лікарні;
 • Клінічної лікарні нафтопереробної промисловості;
 • ДНВП «Біоімплант»;
 • Центральної бази спеціального медичного постачання;
 • Центрального складу МОЗ України № 1046;
 • Центрального складу МОЗ України № 1047;
 • Центрального складу МОЗ України № 1123;
 • Державного фармакологічного центру;
 • УО «Укрфармація»;
 • ДП «Ензим»;
 • ДП «Державний медичний центр сертифікації»;
 • МДП «Полімед»;
 • ДУО «Політехмед»;
 • ДП «Укрмедкурорт»;
 • Національний інститут раку;
 • ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини»;
 • Харківський центр серцево-судинної хірургії;
 • Вітчизняних виробників лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Координує діяльність:

 • Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України;
 • Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України;
 • Інституту фармакології та токсикології АМН України.
 • Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:
 • Створення матеріалів технічного обладнання лабораторій з контролю якості лікарських засобів і біопрепаратів, визначення їх біоеквівалентності та біодоступності;
 • Керівництво та управління у сфері охорони здоров я;
 • Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні;
 • Забезпечення медичних заходів державної програми «Онкологія»;
 • Централізованої закупівлі високовартісного обладнання для закладів охорони здоров’я;
 • Компенсація виробникам додаткових витрат, пов’язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на етиловий спирт, що використовується для виготовлення лікарських засобів.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Співробітництво з країнами СНД та Балтії;
 • Країни Центральної Європи та Південної Америки;
 • Міжурядова українсько-індійська комісія;
 • Рада у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України;
 • Міжвідомча координаційна рада з питань протидії торгівлі людьми;
 • Координаційна рада з питань запобігання зникненню людей;
 • Підкомісія з питань гуманітарного співробітництва Змішаної українсько-російської комісії по співробітництву;
 • Співголова комісії з реформування фармацевтичної галузі;
 • Галузева угода для працівників медичної та мікробіологічної промисловості;
 • СОТ та ЄС в частині гармонізації законодавства в сфері лікарських засобів;
 • Співробітництво з питань фармації в межах двохсторонніх міжурядових комісій;
 • Міжвідомча комісія з питань реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігій і церкви.

Міжнародне співробітництво:

 • Співпраця з Європейською Комісією;
 • Світовий банк;
 • Міжурядова українсько-баварська комісія;
 • Співробітництво з ООН, ЮНЕЙДС, ПРООН, ЮНІСЕФ, АМР США, ТАСІС, Європейською комісією;
 • Міжурядова українсько-узбецька комісія;
 • Співробітництво з Канадою;
 • Євросоюз: комітети з питань психічного здоров’я та запобігання тортурам;
 • Міжурядова українсько-єгипетська комісія;
 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ за профілем роботи;
 • Українсько-американський комітет з питань економічного співробітництва;
 • Міжурядова українсько-йорданська комісія з торгівельно-економічного співробітництва.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Вінницькій області;
 • Житомирській області;
 • Івано-Франківській області.

У разі відсутності заступника Міністра охорони здоров’я України (питання організації медичної допомоги населенню, виробництва , контролю якості, безпеки і реалізації лікарських засобів та міжрегіонального співробітництва) його обв’язки виконує заступник Міністра охорони здоров’я України (питання вищої медичної і фармацевтичної освіти і науки, високоспеціалізованої медичної допомоги, охорони материнства, дитинства та репродуктивного здоров’я).

Заступник Міністра охорони здоров’я України (Юрченко В.Д.) (питання якості екстреної медичної допомоги, підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу)

Відповідає за:

 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;
 • Підготовку матеріалів до колегії МОЗ України за профілем роботи;
 • Співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • Організацію міжвідомчої співпраці, за профілем роботи;
 • Взаємодію з товариством Червоного Хреста України;
 • Підготовку та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 • Розробку Державної програми єдиної системи надання екстреної медичної допомоги населенню України на період до 2010 року;
 • Розробку Державної програми «Продовження тривалості життя»;
 • Розробку Державної програми про вдосконалення швидкої допомоги;
 • Підвищення якості екстреної медичної допомоги;
 • Підготовку та затвердження Національного плану дій боротьби із зловживанням алкоголю;
 • Співпрацю з питань охорони здоров’я з Міністерствами: внутрішніх справ, оборони, надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та адміністрацією Державної прикордонної служби;
 • Надання висококваліфікованої медико-санітарної допомоги особам, постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи та прирівняним до них працівникам;
 • Організацію роботи з регіональними центрами здоров’я;
 • Розвиток та удосконалення спортивної медицини та лікувальної фізкультури;
 • Удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у сфері безпеки дорожнього руху, розвиток досконалої системи інформаційного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • Підготовку проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції із забезпечення надання всіх необхідних медичних послуг під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;

Координує та контролює діяльність:

 • Управління організації медичного забезпечення ЄВРО 2012, міжнародних зв’язків та євроінтеграції;
 • Сектору протирадіаційного захисту та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС;
 • Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України;
 • Українського госпіталю для воїнів інтернаціоналістів «Лісова поляна»;
 • Українського спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення;
 • Українського медичного та моніторингового центру МОЗ України (питання протидії алкоголізму та наркоманії);
 • Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології;
 • Української станції виїзної екстреної консультативної медичної допомоги;
 • Українського центру спортивної медицини;
 • Українського НПЦ швидкої медичної допомоги та медицини катастроф;
 • ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій».

Координує діяльність:

 • Інституту гастроентерології АМН України;
 • Інституту геронтології АМН України;
 • Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України;
 • Інституту медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України;
 • Інституту невідкладної та відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України;
 • Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України;
 • Інституту стоматології АМН України;
 • Науково-практичного центру променевої діагностики АМН України;
 • Наукового центру радіаційної медицини АМН України;
 • Інституту травматології та ортопедії АМН України.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Державна програма єдиної системи надання екстреної медичної допомоги населенню України.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • З підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 • Міжвідомча координаційна комісія Антитерористичного центру при СБУ за профілем роботи;
 • З надзвичайних ситуацій.

Міжнародне співробітництво:

 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ за профілем роботи та ЄВРО 2012.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Донецькій області;
 • Миколаївській області;
 • Львівській області;
 • м. Києві.

У разі відсутності заступника Міністра охорони здоров’я України (питання якості екстреної медичної допомоги, підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу) його обов’язки виконує заступник Міністра охорони здоров’я України (питання організації роботи апарату Міністерства, запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу).

Заступник Міністра охорони здоров’я України (Яковенко І.В.) (питання запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян)

Відповідає за:

 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;
 • Підготовку матеріалів до колегії МОЗ України за профілем роботи;
 • Фінансово-економічні аспекти державних цільових програм;
 • Запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян;
 • Розвиток підприємництва в галузі охорони здоров’я;
 • Розробку нормативно-правових актів щодо визначення статусу закладів охорони здоров’я;
 • Формування та реалізацію інвестиційної політики в галузі охорони здоров’я;
 • Раціональне використання органами місцевого самоврядування закладів охорони здоров’я, розвиток єдиного медичного простору;
 • Розробку та організацію державної експертизи законопроектів:
 • «Про організацію медичного обслуговування населення та заклади охорони здоров’я»;
 • «Про внесення змін до Основ законодавства України Про охорону здоров’я»;
 • «Про захист прав пацієнтів»;
 • «Про обов’язкове соціальне медичне страхування»;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»;
 • «Про заходи, щодо реформування медичної галузі в умовах фінансово-економічної кризи».

Координує та контролює діяльність:

 • Управління економіки страхування;
 • Відділу інвестицій, будівництва та майнових відносин;
 • Державної акціонерної компанії «Укрмедпром» та підпорядкованих їй державних підприємств;
 • Українського інституту стратегічних досліджень;
 • Центру медичної статистики.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян.
 • Поліпшення інвестиційного клімату в галузі охорони здоров’я.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Наглядова рада українського фонду соціальних інвестицій;
 • Генеральна угода.

Міжнародне співробітництво:

 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ за профілем роботи.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Закарпатська область;
 • Одеська область;
 • Тернопільській області;
 • Херсонській області;
 • Черкаській області.

У разі відсутності заступника Міністра охорони здоров’я України (питання запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян, інвестиційної політики) його обов’язки виконує заступник Міністра (питання якості екстреної медичної допомоги, підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу).

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті