Проект наказу МОЗ від 23.04.2007 № 202

22 Липня 2011 2:46 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу МОЗ України
«Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.04.2007 № 202»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.04.2007 № 202», яким пропонується затвердження нової редакції переліків лікарських препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію України та вивезенні за її межі».

Проект розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 від 10 жовтня 2007 р. № 1203».

Проект наказу, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця у письмовому або електронному вигляді на адресу:

Міністерство охорони здоров’я України

01021, Київ, вул. М. Грушевського, 7, тел. (044) 200-07-93, e-mail: borodin_moz@ukr.net

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.04.2007 № 202»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.04.2007 № 202», яким пропонується затвердження нової редакції переліків лікарських препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію України та вивезенні за її межі, розроблений Міністерством охорони здоров’я на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 від 10 жовтня 2007 р. № 1203» з метою удосконалення чинного наказу МОЗ України від 23.04.2007 № 202, оскільки за п’ять років його дії у переліках лікарських препаратів (засобів), що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відбулися суттєві зміни, що пов’язані із змінами у Державному реєстрі лікарських засобів України у зв’язку з державною реєстрацією /перереєстрацією цих лікарських засобів.

2. Цілі державного регулювання

З метою подальшого упорядкування ввезення в Україну та вивезення з України препаратів (лікарських засобів), до складу яких входять засоби і речовини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 та Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009р. № 589 розроблено вищезазначений проект нормативно-правового акту.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

У проекті нормативно-правового акту пропонується затвердження у новій редакції переліків препаратів (лікарських засобів), що містять малу кількість наркотичних засобів, включених до наступних списків Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — Перелік) затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770:

  • Список № 1 таблиці II Переліку;
  • Список № 2 таблиці III Переліку;
  • Список № 1 таблиці IV Переліку;
  • Перелік препаратів (лікарських засобів), що містять малу кількість наркотичних засобів, включених списку № 1 таблиці II та/або психотропних речовин, включених списку № 2 таблиці III та/або прекурсорів, включених списку № 1 таблиці IV Переліку.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

На сьогодні у цій сфері правового регулювання діє Закон України «Про лікарські засоби», Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 № 1203 «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах», постанова Кабінету Міністрів України від 05.01.2011. № 4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 від 10 жовтня 2007 р. № 1203», наказ МОЗ України від 23.04.2007 № 202 «Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію України та вивезенні за її межі», наказ МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація проекту наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.04.2007 № 202» не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Позиція заінтересованих органів

Наказ не стосується інтересів інших центральних органів виконавчої влади.

7. Регіональний аспект

Наказ не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

8. Запобігання корупції

У проекті акта не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень

9. Громадське обговорення.

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.04.2007 № 202» розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України www.moz.gov.ua для громадського обговорення.

10. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.04.2007 № 202»не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України забезпечить подальше упорядкування ввезення в Україну та вивезення з України препаратів (лікарських засобів), до складу яких входять засоби і речовини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770.

Проект

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про внесення змін до наказу
МОЗ України від 23.04.2007 р. № 202

Відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589, та з метою подальшого упорядкування ввезення в Україну та вивезення з України препаратів (лікарських засобів), до складу яких входять засоби і речовини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції:

1.1. Перелік препаратів (лікарських засобів), що містять малу кількість наркотичних засобів, включених до списку № 1 таблиці II Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, що додається.

1.2. Перелік препаратів (лікарських засобів), що містять малу кількість психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІII Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, що додається.

1.3. Перелік препаратів (лікарських засобів), що містять малу кількість прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, що додається.

1.4. Перелік препаратів (лікарських засобів), що містять малу кількість наркотичних засобів, включених до списку № 1 таблиці II та/або психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІII та/або прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, що додається.

2. Управлінню фармацевтичного розвитку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
___.___.2011 № ____

ПЕРЕЛІК

препаратів (лікарських засобів), що містять малу кількість наркотичних засобів, включених до списку № 1 таблиці II Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 770


з/п
Торгова назва лікарського засобу Лікарська форма Контрольований засіб, що міститься в лікарському засобі Кількість контрольованої речовини на одиницю дози
1 БІФОКС Сироп по 60 мл у флаконах кодеїну фосфат 10 мг/ 5 мл
2 ЗАЛДІАР Таблетки, вкриті оболонкою, по 37,5 мг/325 мг № 10, № 20, № 30, № 50 трамадолу гідрохлорид 37,5 мг
3 КАФФЕТІН® Таблетки № 6, № 10, № 12 кодеїну фосфат 10 мг
  КАФФЕТІН® Таблетки in bulk № 16000 кодеїну фосфат 10 мг
5 КОДАРЕКС Сироп по 60 мл у флаконах кодеїну фосфат 10 мг/ 5 мл
6 КОДАРІН Таблетки № 4, № 10, № 140 кодеїну фосфат 10,9 мг
7 КОДЕСАН® Таблетки in bulk № 25000 у пакетах подвійних з плівки поліетиленової кодеїн 9,5 мг
8 КОДЕСАН® ІС Таблетки № 10 кодеїн 9,5 мг
9 КОДЕТЕРП Таблетки № 10 кодеїн 8 мг
10 КОДТЕРПІН Таблетки in bulk № 25000 у пакетах подвійних з плівки поліетиленової кодеїн 8 мг
11 КОДТЕРПІН ІС® Таблетки № 10 кодеїн 8 мг
12 КОДТЕРПІН ІС Таблетки № 10 кодеїн 8 мг
13 КОФЕКСтм Сироп по 60 мл у флаконах кодеїну фосфат 10 мг/ 5 мл
14 НО-ШПАЛГИН® Таблетки № 12 кодеїну фосфат 8 мг
15 ПАРА-ТРАЛ Капсули № 10, № 20, № 50 трамадолу гідрохлорид 37,5 мг
16 СОЛПАДЕЇН Таблетки № 12 кодеїн 8 мг
17 СОЛПАДЕЇН Таблетки розчинні № 12 кодеїн 8 мг
18 СОЛПАДЕЇН Капсули № 12 кодеїн 8 мг
19 СПАЗМОЛЕКС® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 4 декстропропоксифену гідрохлорид 50 мг
20 ТЕДЕЇН Таблетки, вкриті оболонкою № 10 кодеїн 8 мг
21 ТЕРКОДИН Таблетки № 10 кодеїн 8 мг
22 ЮНІСПАЗ Таблетки № 6, № 12 кодеїну фосфат 8 мг

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті