Роз’яснення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 28.05.2009 р.

Відповідно до постанови КМУ від 21.05.2009 р. № 502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року» (далі — постанова) до 31.12.2010 р. для контролюючих органів державної влади встановлено обмеження щодо перевірок діяльності суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва надано роз’яснення від 28.05.2009 р.

Крім того, Держкомпідприємництва визначило Перелік органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у відповідних сферах господарської діяльності, що підпадають під сферу дії Закону України вiд 05.04.2007 р. № 877 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», та на які розповсюджується дія постанови. З цим матеріалом та додатком до роз’яснення пункту 1 постанови щодо суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику, відповідно до постанов затверджених КМУ можна ознайомитися на офіційному сайті Держкомпідприємництва — www.dkrp.gov.ua

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РОЗ’ЯСНЕННЯ
від 28.05.2009 р.
ЩОДО ПОРЯДКУ ТА ПЕРІОДИЧНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВИХ ТА ПОЗАПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

Абзацом першим пункту першого постанови передбачається органам державного нагляду (контролю) до 31.12.2010 р.:

  • тимчасово припинити проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, крім перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів).

Передусім слід зазначити про те, що відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі — Закон про контроль) заходи державного нагляду (контролю) — планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

Для встановлення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Законом про контроль був запроваджений ризик-орієнтований підхід до здійснюваної суб’єктами господарювання підприємницької діяльності.

Так, з метою запровадження ризик-орієнтовного підходу до суб’єктів господарювання, орган державного нагляду (контролю), відповідно до статті 5 Закону про контроль, визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності.

З урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності всі суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Врахувавши вимоги Закону про контроль, на сьогоднішній день органами державного нагляду (контролю) розроблено, а Кабінетом Міністрів України прийнято 32 постанови про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення суб’єктами господарської діяльності.

Основним завданням затверджених постанов стало розмежування суб’єктів господарювання за ступенем небезпечності (ризику) господарської діяльності, що ними здійснюється. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику потрапили ті суб’єкти, господарська діяльність яких може призвести до виникнення найбільш негативних наслідків для держави, життя та здоров’я людей. Віднесенні до високого ступеня ризику суб’єкти господарювання перевіряються контролюючими органами частіше, ніж суб’єкти господарювання з середнім та, відповідно — низьким ступенями ризику.

Враховуючи найбільш значну суспільну небезпечність від здійснення господарської діяльності з високим ступенем ризику призупинення проведення планових перевірок суб’єктів, що здійснюють таку діяльність, постановою не передбачено.

У той же час для всіх інших суб’єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до середнього та низького ступеня ризику, запроваджено тимчасове призупинення проведення органами державного нагляду (контролю) планових перевірок (додаток до роз’яснення пункту 1 постанови).

Також призупинення проведення органами державного нагляду (контролю) планових перевірок не розповсюджується на здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), оскільки здійснення контролю за додержанням податкового законодавства є запорукою вчасного наповнення державного бюджету та державних цільових фондів, що є вкрай необхідним для подолання наслідків світової фінансової кризи.

Одночасно слід зазначити, що на сьогоднішній день не всіма органами державного нагляду (контролю) подані на затвердження до Кабінету Міністрів України критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання та не визначена періодичність для проведення планових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику. У зв’язку з цим повідомляємо, що відповідно до вимог постанови такі органи не мають підстав для здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання до 31.12.2010 р.

Тобто, виключний перелік суб’єктів господарювання, діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику, та які будуть планово перевірятись і органів державного нагляду (контролю), визначений в додатку до роз’яснення пункту 1 постанови.

Абзацом другим пункту першого постанови передбачається органам державного нагляду (контролю) до 31.12.2010 р.:

  • установити обмеження щодо проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання, крім перевірок, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб’єктом господарювання до відповідного органу письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням.

На сьогодні, в умовах фінансової кризи, вкрай необхідним є захист і підтримка суб’єктів малого підприємництва, створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності та усунення адміністративного тиску.

Проте відповідно до законодавства України суб’єкти малого підприємництва можуть здійснювати господарську діяльність в багатьох сферах, яка може впливати на безпеку життя і здоров’я населення, навколишнє природне середовище.

У той же час одним із основних принципів державного нагляду (контролю), відповідно до Закону про контроль, є принцип пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров’я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності.

Тому, відповідно до постанови, обмеження проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання не поширюється на перевірки, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення перевірки за його бажанням.

Абзацом третім–п’ятим пункту першого постанови передбачається органам державного нагляду (контролю) до 31 грудня 2010 року:

  • видавати суб’єктові господарювання припис про усунення протягом 30 діб виявлених порушень, підготовлений на підставі акта про проведення перевірки, якщо інший строк не передбачено законом;
  • приймати рішення про застосування до суб’єктів господарювання фінансових і адміністративних санкцій лише у разі невиконання ними протягом 30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених порушень (крім порушень, що неможливо усунути);
  • не застосовувати санкції щодо порушень, усунених на виконання припису.

Передбачення таких положень у постанові зумовлено тим, що відповідно до статті 7 Закону про контроль на підставі акта, який складено за результатами здійснення планового заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, протягом п’яти робочих днів з дня завершення заходу складається припис, розпорядження або інший розпорядчий документ про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Згідно зі статтею 4 Закону про контроль невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб’єкта господарювання згідно із законом.

Відповідно до постанови, суб’єкту господарювання надається доволі тривалий час (протягом 30 днів) для усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки, а штрафні санкції до суб’єкта господарювання будуть застосовуватися тільки у разі невиконання ним за цей час вимог припису.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті