Проект закону України «Про повернення у державну власність пакету акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар»

23 Вересня 2011 11:30 Поділитися

Вноситься народними депутатами України:

Карпуком В.Г.,

Григорович Л.С.,

Шевчуком С.В.

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про повернення у державну власність пакету акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар»

Цей закон має на меті повернути у державну власність пакет акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар», що є стратегічним підприємством в галузі охорони здоров’я, яке забезпечує інсуліном хворих на цукровий діабет.

Розділ І Загальні положення

Стаття 1. Сфера дії цього Закону

Відповідно до Конституції України і законодавства України дія цього Закону поширюється на засади примусового повернення майна, що знаходиться у власності громадян і юридичних осіб у власність держави.

Майно, що знаходиться у власності іноземних фізичних чи юридичних осіб, підлягає націоналізації в порядку і на підставах, встановлених цим Законом та Законом України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», якщо інше не встановлено міжнародним договором України, ратифікованим Верховною Радою України.

Стаття 2. Об’єкт відчуження

Об’єктом відчуження є пакет акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар», який знаходиться у власності Gerist Invest Limited (Великобританія).

Стаття 3. Мета повернення пакету акцій ЗАТ «Індар» у державну власність

Метою повернення пакету акцій ЗАТ «Індар» у державну власність є:

повернення у загальнонародне надбання майна, що було незаконно привласнено приватними особами;

недопущення незаконної і несправедливої концентрації власності на базові медичні галузі в руках обмеженого числа приватних осіб;

ліквідації основ існування нечесного бізнесу в Україні;

концентрація матеріальних і фінансових ресурсів у розпорядженні держави для боротьби з бідністю в Україні, підвищення матеріального добробуту і якості життя громадян;

зупинення масового відпливу капіталу за кордон і забезпечення інвестування вітчизняного виробництва;

концентрація та мобілізація ресурсів країни на вирішення найважливіших стратегічних завдань у медичній галузі, та можливості забезпечення громадян інсуліном належної якості.

Розділ ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України:

здійснити у встановленому порядку заходи, пов’язані з поверненням у державну власність пакету акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар»;

передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет України на 2012 рік необхідні кошти для здійснення заходів, пов’язаних з поверненням у державну власність пакету акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар»;

затвердити склад комісії з прийняття у державну власність пакету акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар»;

доручити органам прокуратури, внутрішніх справ та Служби безпеки України провести службові розслідування щодо посадових осіб, причетних до відчуження пакету акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар» на користь Gerist Invest Limited (Великобританія) за неномінальною вартістю.

Голова Верховної України Ради

В. Литвин

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про повернення у державну власність пакету акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законопроект, спрямований на встановлення соціальної справедливості у суспільстві, шляхом повернення у державну власність викраденого пакету акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар».

За офіційною статистикою 1 100 000 громадян України хворіє на цукровий діабет, інсулінозалежними є 188 000, з яких 7500 — діти. За останні п’ять років кількість хворих, які приймають інсулін збільшилася на 20,4%.

Доволі невтішна статистика засвідчує тенденцію зростання захворюваності. Постає питання про безперебійне забезпечення хворих життєнеобхідними препаратами інсуліну. Ситуація навколо єдиного стратегічного підприємства ЗАТ «Індар», здатного забезпечити потреби у препаратах інсуліну не тільки власної країни, протягом останніх трьох років ставить під сумнів віру у те, що ми живемо у правовій державі.

Закрите акціонерне товариство по виробництву інсуліну «Індар» засноване 31 жовтня 1997 року, де основним інвестором виступила держава в особі Фонду державного майна України із часткою в статутному фонді 70.7016%. У 1999 року ЗАТ «Індар» почало випуск інсуліну. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 року № 897 «Про подальше реформування медичної та мікробіологічної промисловості» було створено Державну акціонерну компанію «Укрмедпром» до управління якої було передано 70.7016% статного фонду ЗАТ «Індар», при цьому зазначений державний пакет акцій було передано до статутного фонду ДАК «Укрмедпром» без передачі права власності на цей пакет, тобто ДАК «Укрмедпром» не мало права продавати або відчужувати пакет акцій. 5 вересня 2007 року вийшло розпорядження Кабінету Міністрів України № 690-р, яким державний пакет акцій ЗАТ «Індар» виключено із переліку підприємств, що підлягають приватизації.

05.03.2008 року керівництвом ДАК «Укрмедпром» без згоди Кабінету Міністрів України відчужено державний пакет акцій у розмірі 70.7016% ЗАТ «Індар» номінальною вартістю 57 187 905 грн. на користь Gerist Invest Limited (Великобританія) за 37 000 грн. Вже 14.03.2008 року Gerist Invest Limited (Великобританія) уклало договір дарування 70.7016% статутного фонду ЗАТ «Індар» на користь Storke Holdings Limited (Беліз).

Згідно з договором застави від 17 березня 2008 року Storke Holdings Limited (Беліз) передало в заставу ЗАТ «КБ «Російський міжнародний банк» (м. Москва) 11437581 акцій, номінальною вартістю 57 187 905 грн., що складає 70.7016% статутного фонду ЗАТ «Індар», від імені Storke Holdings Limited.

Слідчим Управлінням СБ України 27.03.2008 порушено кримінальну справу за фактом розкрадання державного майна посадовими особами ДАК «Укрмедпром». Додатково слідчим Управлінням Служби безпеки України 02.10.2008 року порушено кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень при відчужені 70.7016% статутного фонду ЗАТ «Індар» посадовими особами ДАК «Укрмедпром». Досудове слідство у справі закінчено і справу передано до суду.

Верховний Суд України за позовною заявою ДАК «Укрмедпром» погодився з доводами про незаконність відчуження 70.7016% ЗАТ «Індар» і роз’яснив необхідність виконання положень ч. 1 ст. 3 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», яким передбачено, що одним з об’єктів управління державної власності є корпоративні права, які належать державі в статутних фондах господарських організацій. Відповідно до ч. 2 ст. 1 вищезазначеного нормативно-правового акта корпоративні права держави, передані в управління уповноваженій особі, не можуть бути відчужені уповноваженою особою без дозволу Кабінету Міністрів України. Однак, справу було повернуто на повторний розгляд у суд першої інстанції.

Зважаючи те, що судова тяганина продовжується, а ситуація на підприємстві загострюється, наслідком чого стали перебої у липні–серпні поточного року з постачанням препаратів інсуліну для лікування наших співгромадян, ми, як суб’єкти законодавчої ініціативи, вважаємо, що Верховна Рада України зобов’язана стати на захист національних інтересів.

2. Мета проекту Закону

Цей Закон має на меті повернути у державну власність пакет акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар», що є стратегічним підприємством у галузі охорони здоров’я, яке забезпечує інсуліном хворих на цукровий діабет.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується:

здійснити у встановленому порядку заходи, пов’язані з поверненням у державну власність пакету акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар»;

передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет України на 2012 рік необхідні кошти для здійснення заходів, пов’язаних з поверненням у державну власність пакету акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар»;

затвердити склад комісії з прийняття у державну власність пакету акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар»;

доручити органам прокуратури, внутрішніх справ та Служби безпеки України провести службові розслідування щодо посадових осіб, причетних до відчуження пакету акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар» на користь Gerist Invest Limited (Великобританія) за неномінальною вартістю.

4. Правові аспекти

Нормативно-правову базу у цій сфері правового регулювання складають Конституція України, Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» та інші нормативно-правові акти.
Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту

Реалізація зазначеного законопроекту потребуватиме 37 тисяч гривень витрат з Державного бюджету України 2012 року. Зазначена сума є економічно обґрунтованою з огляду на те, що пакет акцій статутного фонду ЗАТ «Індар» був незаконно відчужений за 37 тисяч гривень.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить:

повернути у загальнонародне надбання майно, що було незаконно привласнене;

вирішити вкрай болючі потреби в інсуліні хворих на цукровий діабет;

боротися з бідністю в Україні, підвищувати матеріальний добробут і якість життя громадян;

виконувати задекларовані владою заходи запобігання та протидії корупції.

Народні депутати України:
Карпук В.Г. (реєстр. №395)
Григорович Л. С. (реєстр. № 343)
Шевчук С.В. (реєстр. № 196)

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті