#360 | Еженедельник АПТЕКА - страница 2

Бюджет 2003

БЮДЖЕТ ДЛЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
30 вересня 2002 р. в залі засідань колегії МОЗ України відбулася прес-конференція міністра охорони здоров’я України Віталія Москаленка, присвячена бюджетним питанням галузі. Міністр докладно висвітлив такі питання: бюджет 2003 р. на охорону здоров’я (ОЗ); забезпеченість населення лікарськими засобами (ЛЗ) вітчизняного виробництва як метод боротьби з бідністю; підготовка до доповіді на «Дні уряду» у Верховній Раді України 8 жовтня 2002 р.; пропозиції МОЗ України до Державного бюджету України на 2003 р.

    ПРОФСПІЛКИ ЗАКЛИКАЮТЬ: НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ФАХІВЦІВ!
Згідно з заявою, наданою Радою Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, на сьогодні середня зарплата у системі охорони здоров’я є принизливою і навіть не досягає межі малозабезпеченості. Зокрема, у тексті заяви наводяться дані щодо співвідношення рівня заробітної платні і прожиткового мінімуму.

    ПРОПОЗИЦІЇ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
На черговому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства відбулося обговорення проекту закону України «Про державний бюджет України на 2003 рік». За результатами обговорення було зроблено висновки та направлено їх у Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. Не можна не помітити розбіжності між цифрами, що є в урядовому проекті, та тими, якими оперували члени Комітету. Але в будь-якому випадку народні депутати не задоволені рівнем фінансування галузі, що може призвести до її деградації.

Інформація про проведення торгів (тендерів) щодо закупівель товарів (робіт, пoслуг) за рахунок державних коштів

Предмет закупівлі Замовник Термін подання Термін розкриття Номер оголошення у ВДЗ Рентгенівська плівка та тест-системи для діагностики TORCH-інфекції Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В. Поліщука 16.00 15.10.2002 р. 10.00 16.10.2002 р. 5226 Рентгенівський апарат на 3 робочих місця з установкою підсилювача рентгенівського зображення та проявною машиною Обласне територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія» управління охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації 16.00 […]

НЕКСИУМ — революция в лечении кислотозависимых заболеваний

27 сентября 2002 г. в конференц-зале Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины состоялся симпозиум «Эволюция в диагностике и лечении кислотозависимых заболеваний». С докладами выступили доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Владислав Передерий, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Киевской медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика Наталья Харченко и доктор медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии №1 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Сергей Ткач. На симпозиуме были представлены результаты клинических исследований нового ингибитора протонного насоса (ИПН) — препарата НЕКСИУМ (эзомепразол), являющегося единственным лекарственным препаратом-моноизомером. По сравнению с другими ИПН (в том числе и с омепразолом), НЕКСИУМ более эффективен и безопасен при лечении пептической язвы и гастроэзофагальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Інформація про результати торгів (тендерів) щодо закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок державних коштів

Предмет закупівлі Замовник Дата проведення торгів Переможець торгів, ціна державного контракту Номер оголошення у ВДЗ Інсулін та тест-смужки для хворих на цукровий діабет Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міськдержадміністрації 19.07.2002 р. ОВ «Бізнес Центр Фармація» (654 289 грн.)/м. Київ; ТОВ «Медфарком» (2 354 728 грн.)/м. Київ; ТОВ «Мед Ек Сервіс» (148 410 грн.)/м. Київ; […]

Медичне страхування. Конфлікт поглядів чи конфлікт інтересів

Науково-практична конференція «Обговорення проблем реформування системи охорони здоров’я через впровадження Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування», що відбулася 18 вересня 2002 р. в столичному Будинку вчителя («Щотижневик АПТЕКА», № 37 (358) від 23 вересня 2002 р.), стала ареною гарячих суперечок. По-перше, Верховна Рада України минулого скликання ще до першого читання відхилила два законопроекти про медичне страхування (МС), запропоновані профільною комісією та узгоджені з Міністерством охорони здоров’я України, а до розгляду був поданий і пройшов два читання законопроект, висунутий у формі законодавчої ініціативи депутатом Ігорем Франчуком. По-друге, у проекті не закладено принципи взаємодії згаданого законопроекту і закону України «Про страхування», який у своїй частині регламентує і медичне страхування. По-третє, відсутні ознаки того, що зауваження, які висловлювалися після другого читання згаданого законопроекту, внесені до проекту, підготовленого до третього читання, і це викликає зрозуміле занепокоєння громадськості.

«Байер АГ» в Украине был, есть и пребудет — в лице аутсорсинговой компании «Фармоникс»

Основанная в 1863 г. в Германии как небольшая фабрика по выпуску красителей, сегодня компания «Байер АГ» — одно из лидирующих химико-фармацевтических предприятий в мире, производственная деятельность которого развивается по четырем основным направлениям: фармацевтическая продукция, химикаты сельскохозяйственного назначения, химия и полимеры. Ассортимент продукции «Байер АГ» превышает 10 тыс. наименований, из них более 1200 поступает на мировой фармацевтический рынок (рецептурные и ОТС-препараты для применения у человека).
Выдающееся достижение «Байер АГ» в области научных исследований и разработок в фармации — синтез в 1899 г. химически чистого АСПИРИНА, который уже более 100 лет является самым популярным в мире противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим средством. Инновационная деятельность компании направлена на разработку высококачественных, эффективных и безопасных препаратов, используемых в кардиологии, пульмонологии, неврологии, урологии, гинекологии, эндокринологии, клинике инфекционных заболеваний.

ГИКК собирает уполномоченных лиц

Большое количество субъектов хозяйствования, работающих на фармрынке Харьковщины (таблица), разнообразие каналов товародвижения усложняют самостоятельное выявление ГИКК фальсифицированной, некачественной и незарегистрированной фармпродукции. Поэтому Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств в Харьковской области активно сотрудничает со следственными органами, таможенной службой и уполномоченными лицами. 26 сентября в Харькове состоялась конференция, на которую впервые были приглашены уполномоченные лица, ответственные за входной контроль ЛС.

Мазь ТИОТРИАЗОЛИНА 2% в лечении гнойных ран

Большинство известных мазей зачастую применяют от начала лечения до рубцевания раны, что объясняется не только недостаточной информированностью хирургов, но и ограниченным ассортиментом препаратов, предназначенных для применения во II и III фазах раневого процесса. В ходе исследования сравнивали эффективность МАЗИ ТИОТРИАЗОЛИНА 2% производства ОАО «ХФЗ «Красная звезда» в комплексном лечении пациентов с нагноительными процессами в мягких тканях.