Міністерство охорони здоров’я УкраїниДержавний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначенняправила

До Державного департаменту надійшов лист від 12.08.02 № 9, з яким Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська медична спілка» звернулась до Міністерства охорони здоров’я України щодо розгляду проекту «Правил надання транспортних та кур’єрських послуг при просуванні лікарських засобів суб’єктами фармацевтичної діяльності через заклади поштового зв’язку «Ліки на замовлення» (далі — Правила).

Цей проект розроблено спеціалістами ТОВ «Українська медична спілка» із залученням науковців.

З огляду на те, що за проектом правил передбачається затвердження певних вимог та умов провадження операторами поштового зв’язку господарської діяльності у сфері обігу лікарських засобів, які істотно впливають на порядок забезпечення населення лікарськими засобами, що визначені законодавчими та нормативно-правовими актами, а також на права громадян України в галузі охорони здоров’я, Державний департамент вважає доцільним провести публічне обговорення вищезазначеного проекту Правил через спеціалізовані друковані видання та засоби масової інформації.

Пропозиції та зауваження щодо проекту правил слід надсилати до 1 листопада 2002 року до Державного департаменту за адресою: 02094, Київ, вул. Попудренка, 50, Управління акредитації та ліцензування.

Всі пропозиції, які надійдуть на зазначену адресу, будуть передані розробникам проекту для опрацювання.

В.о. Голови Державного департаменту

О.І. Євтушенко


ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Державного комітету
зв’язку та інформатизації України
№_____ від __ __________ 2002 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра охорони
здоров’я України
№_____ від __ __________ 2002 р.

ПРАВИЛА
НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ТА КУР’ЄРСЬКИХ ПОСЛУГ ПРИ ПРОСУВАННІ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЧЕРЕЗ ЗАКЛАДИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ «ЛІКИ НА ЗАМОВЛЕННЯ»

1. Загальні положення

1.1. Правила надання транспортних та кур’єрських послуг при просуванні лікарських засобів суб’єктами фармацевтичної діяльності через заклади поштового зв’язку («Ліки на замовлення») (надалі — Правила) регулюють відносини учасників процесу обігу лікарських засобів від постачальника (аптеки посилкової торгівлі) до споживача з безпосередньою участю закладу поштового зв’язку (оператора) і спрямовані на поліпшення медикаментозного забезпечення населення, в першу чергу, сільської місцевості.

1.2. Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання на території України незалежно від форм власності та підпорядкування, які здійснюють фармацевтичну діяльність (мають ліцензію), та підприємства поштового зв’язку України, які згідно з законодавством надають відповідні транспортні та кур’єрські послуги.

1.3. Зазначені Правила регулюються законами України «Про підприємництво» (698-12), «Про захист прав споживачів» (1023-12), «Про підприємства в Україні» (887-12), «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (4004-12), «Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні» (2801-12), «Про лікарські засоби» (123/96-ВР), «Про поштовий зв’язок».

2. Терміни, що вживаються у Правилах, мають таке значення:

аптека посилкової торгівлі — заклад медикаментозного забезпечення населення, діяльність якого регламентується даними Правилами та при забезпеченні лікарськими засобами та виробами медичного призначення через який відсутній безпосередній контакт між споживачем та постачальником;

лікарські засоби — речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму.

До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів;

готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти) — дозовані лікарські засоби у тому вигляді та стані, в якому їх застосовують;

суб’єкти фармацевтичної діяльності — профільні суб’єкти господарської діяльності (підприємства, установи, організації, філії, представництва, відділення) незалежно від форми власності, іноземні юридичні особи (їх філії, представництва, відділення), фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють господарську діяльність на території України;

заклад поштового зв’язку — підприємство, яке надає послуги поштового зв’язку і є доставочною ланкою у ланцюгу «споживач суб’єкт фармацевтичної діяльності споживач»;

постачальник — суб’єкт фармацевтичної діяльності, який на підставі договору зі споживачем дистанційно постачає лікарські засоби та вироби медичного призначення за каталогами, проспектами, спеціальними переліками тощо з використанням заяв-замовлень;

договір письмова угода між споживачем і постачальником про якість, терміни, ціну та інші умови, за якими здійснюються постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення. Письмова угода набуває чинності з моменту оформлення та підписання споживачем (замовником) бланка заяви-замовлення та діє до моменту отримання споживачем (одержувачем) замовлених ліків та виробів медичного призначення. Письмова угода є юридичним документом, що підтверджує відмову споживача від подальшого перепродажу (за будь-яких обставин) отриманих по ній лікарських засобів та виробів медичного призначення;

споживач фізична (юридична) особа, яка замовляє та(або) одержує лікарські засоби та товари медичного призначення для власних потреб;

замовник фізична (юридична) особа, яка безпосередньо замовляє лікарські засоби та товари медичного призначення для власних потреб, або з метою їх відправки постачальником іншій особі одержувачу;

одержувач — фізична (юридична) особа, яка безпосередньо на підставі договору отримує лікарські засоби та вироби медичного призначення;

поштові відправлення «Ліки на замовлення» — поштові відправлення, що приймаються, обробляються, пересилаються, доставляються (вручаються) адресатам в межах України на підставі цих Правил;

державне підприємство (національний оператор) поштового зв’язку підприємство (оператор) поштового зв’язку, яке в установленому порядку надає універсальні послуги поштового зв’язку на всій території України і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку.

3. Підготовка та пересилання поштових відправлень «Ліки на замовлення»

3.1. Підготовку для пересилання поштових відправлень «Ліки на замовлення» здійснює суб’єкт фармацевтичної діяльності.

3.2. Суб’єкт фармацевтичної діяльності відправник лікарських засобів та виробів медичного призначення повинен обирати спосіб пакування медикаментозної продукції, що відвантажується, транспортується, доставляється, такий, що забезпечує повне збереження якості лікарських засобів та виробів медичного призначення, а також виходячи з правил товарного сусідства у відправленнях та виключення можливості заподіяння шкоди працівникам поштового зв’язку.

3.3. Оператор поштового зв’язку повинен забезпечувати найкоротші терміни перебування відправлень «Ліки на замовлення» у дорозі та якомога швидше вручення відправлень споживачам.

4. Обмеження щодо пересилання аптеками посилкової торгівлі у поштових відправленнях «Ліки на замовлення»

4.1. У поштових відправленнях «Ліки на замовлення» забороняється пересилати:

— вибухові та легкозаймисті речовини;

— наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, які включені МОЗ України до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та такі, що підлягають предметно-кількісному контролю;

— токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, їдкі речовини;

— отруйні рослини;

— інші речі та речовини, що заборонені до пересилання «Правилами надання послуг поштового зв’язку».

4.2. Працівники суб’єктів фармацевтичної діяльності (аптек посилкової торгівлі) зобов’язані враховувати і дотримуватися принципу товарного сусідства, санітарних норм, протипожежної безпеки при комплектуванні та пакуванні поштових відправлень «Ліки на замовлення», а працівники підприємств поштового зв’язку при транспортуванні (доставці) лікарських засобів та виробів медичного призначення.

5. Упаковка та маркування поштових відправлень «Ліки на замовлення»

5.1. Упаковка поштових відправлень «Ліки на замовлення» обирається самим суб’єктом фармацевтичної діяльності з урахуванням їх призначення, фізико-хімічного стану, температурного режиму, часу перебування в дорозі, умов пересилання, транспортування, виключення можливостей пошкодження.

5.2. Лікарські засоби можуть вкладатися у торбинки з харчової поліетиленової плівки (ТУ-У-25.2.164.017.87.005-2001), краї якої зварюються спеціальним пристроєм з нанесенням на місцях зварювання відбитка-кліше з найменуванням суб’єкта фармацевтичної діяльності.

5.3. Якщо у відправленні пересилаються кілька одиниць (упаковок) лікарських засобів, перед пакуванням вони обв’язуються шпагатом (клейкою стрічкою тощо) зовні оболонки.

5.4. Рідкі лікарські форми, речовини, а також препарати, які легко переходять у рідкий стан (сік, сироп, м’які лікарські засоби мазі, жир тощо), при пересиланні повинні бути упакованими у такий спосіб, який повністю виключає можливість їх витікання. В разі пересилання цих препаратів у торбинках з поліетиленової плівки кожна упаковка додатково обгортається цупким папером.

5.5. До кожного поштового відправлення «Ліки на замовлення» обов’язково додається опис вкладення — нижня відривна частина заяви-замовлення або окремий аркуш з відміткою постачальника про фактичне виконання замовлення.

5.6. Поштові відправлення «Ліки на замовлення» пересилаються у спеціальних пластикових євроконтейнерах.

5.7. Зовнішня упаковка кожного поштового відправлення «Ліки на замовлення» та пластикові контейнери, в котрих вони пересилаються, супроводжуються позначкою «Обережно — лікарські засоби» або «Обережно ліки», «На сонці не тримати», таке інше.

6. Адресування поштових відправлень «Ліки на замовлення»

6.1. На кожне поштове відправлення «Ліки на замовлення» наклеюється адресна бирка верхня відривна частина заяви-замовлення або окремо надрукована на папері, на котрій вказані адреса та прізвище одержувача замовлення.

6.2. На спеціальні пластикові контейнери, в яких транспортуються поштові відправлення «Ліки па замовлення», наклеюються паперові адресні ярлики. Для ярликів використовується папір світлих тонів.

6.3. До товарів медичного призначення, які не підлягають упакуванню у спеціальні пластикові контейнери (великогабаритні товари для догляду за хворими тощо), дозволяється прикріпляти бирки з картону із зазначеною на них адресою.

7. Порядок оформлення поштових відправлень «Ліки на замовлення» суб’єктом фармацевтичної діяльності

7.1. Суб’єкти фармацевтичної діяльності — аптеки посилкової торгівлі при обслуговуванні населення через заклади поштового зв’язку дотримуються переліку (каталог, проспект) лікарських засобів. До переліку не можуть бути включені лікарські засоби та вироби медичного призначення, що

— заборонені до пересилки поштою відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку;

— потребують спеціальних умов транспортування;

— наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, які включені МОЗ України до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та такі, що підлягають предметно-кількісному контролю.

Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, заборонених до реалізації через аптеки посилкової торгівлі, затверджується МОЗ України.

7.2. Усі препарати, які входять до переліку, повинні розподілятися на дві групи:

перша група — лікарські засоби які відпускаються за рецептом лікаря; друга медикаменти, які відпускаються без рецепта лікаря. У кожній з цих груп найменування препаратів наводяться в алфавітному порядку. Для кожного препарату в каталозі необхідно вказувати обов’язкові реквізити лікарського засобу:

— код

— найменування

— ціна

— виробник.

7.3. Замовлення на ліки та вироби медичного призначення приймаються згідно з переліком (каталог, проспект). Замовлення оформляються на спеціальних бланках-замовленнях встановленої форми (Додаток № 1), які надаються безкоштовно та заповнюються у трьох примірниках. При оформленні замовлення на ліки безрецептурної групи замовник заповнює бланк-замовлення самостійно. В разі оформлення замовлення на рецептурні препарати замовник заповнює бланк-замовлення самостійно або за допомогою лікаря (провізора, фармацевта) та передає рецепт працівнику поштового зв’язку. При відсутності бланку рецепта лікар може виписати необхідні хворому медикаменти та поставити свою особисту печатку безпосередньо на бланку заяви-замовлення. В обох випадках у бланку заповненню підлягають наступні графи:

Одержувач:

— прізвище, ім’я та по батькові;

— повна поштова адреса;

— поштовий індекс;

— номер телефону (якщо він є) та міжміський код населеного пункту.

Замовник*:

— прізвище, ім’я та по батькові;

— повна поштова адреса;

— поштовий індекс;

— номер телефону (якщо він є) та міжміський код населеного пункту;

— поставити власний підпис, що підтверджує подання замовлення.

Ліки, що замовляються:

— код ліків за каталогом;

— найменування ліків (пишеться розбірливо, без скорочень так, як у каталозі);

— кількість, ціну та загальну вартість ліків кожного найменування;

— загальну вартість усіх замовлених ліків (числом).

Попередження

Замовити ліки можна лише в кількості, кратній зазначеній у графі «Найменування» (у більшості випадків це заводська упаковка). Наприклад, якщо у каталозі написано: Аскорутин таб. № 50, то замовити можна лише таку кількість 50 таблеток, тобто одну або декілька цілих упаковок.

У разі замовлення ліків, що відпускаються за рецептом лікаря, замовник повинен передати рецепт працівнику поштового зв’язку. В разі можливості рецепт у подальшому буде повернено разом з виконаним замовленням.

7.4. При прийомі замовлення на ліки працівник відділення поштового зв’язку повинен:

— перевірити правильність заповнення Замовником бланка-замовлення;

— прийняти у замовника та прикріпити до першої та другої копій бланку-замовлення рецепт в разі оформлення замовлення на ліки, що відпускаються за рецептом лікаря;

— вписати у графи «Найменування відділення поштового зв’язку одержувача» та «Індекс» відповідно назву й індекс відділення поштового зв’язку Одержувача ліків;

— після косої риски в номері бланка-замовлення (проставлено друкарським способом) вписати номер касового чека або номер квитанції з квитанційної книги (форма № 47);

— у графу «Сума прописом» вписати перевірену загальну вартість усіх замовлених ліків, після чого вказати свою посаду, прізвище та дату приймання замовлення;

— проставити на всіх трьох примірниках бланка-замовлення відбиток календарного штемпеля;

— вручити третій примірник бланка-замовлення клієнту.

7.5. Заява-замовлення оформляється заявником чітко, розбірливо, кульковою ручкою, без скорочень і виправлень. Зразок заповнення бланка-замовлення наводиться у каталозі (проспекті).

Неправильно оформлені заяви-замовлення до виконання не приймаються. Суворо забороняється оформлення замовлень на ліки та вироби медичного призначення у довільній формі без використання спеціальних бланків-замовлень.

7.6. Лікарські засоби та вироби медичного призначення, отримані у поштових відправленнях «Ліки на замовлення», обміну та поверненню не підлягають.

8. Доставка та вручення поштових відправлень «Ліки на замовлення»

8.1. Доставка та вручення поштових відправлень «Ліки на замовлення» здійснюється у відповідності до «Правил надання послуг поштового зв’язку».

8.2. Поштові відправлення «Ліки на замовлення» вручаються особисто замовнику (одержувачу), а в разі його відсутності повнолітнім членам сім’ї замовника (одержувача), з пред’явленням одного з документів (паспорта громадянина України, документа, що замінює паспорт, паспорт іноземного громадянина з візою, посвідки на постійне чи тимчасове проживання іноземного громадянина на території України).

При цьому одержувач повинен у присутності працівника закладу поштового зв’язку перевірити відсутність явних механічних пошкоджень упаковки замовлення в цілому і упаковки кожного окремого лікарського засобу, звірити з описом вкладення фактичну наявність замовлених ліків. В разі відсутності претензій щодо якості виконання замовлення написати на описі вкладення дату одержання замовлення, поставити свій підпис та передати опис вкладення працівнику закладу поштового зв’язку.

8.3. Поштові відправлення, котрі не були вручені одержувачу протягом 4 тижнів, підлягають поверненню постачальнику для знищення.

9. Порядок ведення облікових документів

9.1. Типові форми первинної облікової та супровідної документації постачальника, необхідні для проведення державних статистичних спостережень у фармацевтичному секторі охорони здоров’я, повинні відповідати встановленим вимогам, затвердженим Мінстатом України.

10. Права та обов’язки споживачів послуги «Ліки на замовлення», поштового зв’язку та їх відповідальність

10.1. Споживач послуги «Ліки на замовлення» (замовник, одержувач) має право на користування такою послугою, відповідно до законів України «Про лікарські засоби» (123/96-ВР), «Про зв’язок» (160/95-ВР) та «Про захист прав споживачів» (1023-12).

Терміни виконання замовлень, умови розрахунків між споживачами і постачальниками, в т.ч. і щодо повернення сплачених споживачами коштів у випадках неповного виконання замовлень або неможливості їх виконання постачальниками, повинні чітко обумовлюватися у каталогах (проспектах) постачальників, що надаються споживачам при оформленні замовлення співробітниками закладів поштового зв’язку.

10.2. Будь-яке поштове відправлення «Ліки на замовлення» належить постачальнику до моменту його вручення замовнику (одержувачу), якщо тільки воно не затримане відповідно до законодавства. Право розпоряджатися таким поштовим відправленням належить його відправнику. Розпорядження замовника (одержувача) не виконуються, якщо постачальником (відправником) зроблені інші розпорядження.

10.3. Заклади поштового зв’язку несуть відповідальність за належне транспортування та доставку споживачам замовлень, сформованих і упакованих постачальником, у відповідності до цих Правил. Претензії (скарги) споживачів у випадках одержання замовлень з явними механічними пошкодженнями упаковки замовлення в цілому або упаковки окремого лікарського засобу розглядаються закладами поштового зв’язку у порядку, встановленому «Правилами надання послуг поштового зв’язку».

10.4. Постачальник несе повну відповідальність за якість лікарських засобів та виробів медичного призначення, з яких формуються замовлення.

В разі, якщо якість отриманих у замовленні ліків викликає у споживача сумніви, вони підлягають негайному поверненню постачальнику.

Для повернення таких ліків споживач безпосередньо у момент одержання замовлення у присутності працівника закладу поштового зв’язку, який передавав йому замовлення, робить на зворотному боці опису вкладення відмітку (надпис) про висунення претензії щодо якості ліків, яка підтверджується розбірливими підписами споживача і працівника закладу поштового зв’язку.

Одразу після одержання повернутих споживачем лікарських засобів постачальник повинен вжити термінових заходів щодо перевірки їх якості у встановленому порядку і в разі підтвердження невідповідності повернутих ліків АНД вислати споживачу ліки належної якості або повернути кошти.

У разі отримання неякісних, субстандартних або фальсифікованих лікарських засобів (що при перевірці буде підтверджено висновками відповідних служб МОЗ України), споживач має право вимагати від постачальника заміни на аналогічний лікарський засіб належної якості; повернення коштів, відшкодування заподіяних йому збитків та шкоди в порядку, передбаченому законодавством.

11. Прикінцеві положення

11.1. Ці Правила набувають чинності через 30 днів після їх реєстрації у Міністерстві юстиції України і оприлюднення у порядку, встановленому чинним законодавством.


Додаток № 1
до «Правил надання транспортних та кур’єрських послуг при просуванні лікарських
засобів суб’єктами фармацевтичної
діяльності через заклади поштового зв’язку
«Ліки на замовлення»

p_360_39_071002_PROEKT.gif (26346 bytes)

Коментарі

Врач 28.04.2010 12:02
Якщо лікі будуть присилати через пошту ,то це нонсенс,чи будуть лікі відповідати умовам зберігання,температурний режим точно не виконуватимиться,поміркуйте,літом +40,як по потягах їх у холодильниках триматимуть?це смішно,а зимою коли на вулиці -40 у поїзді їх будуть зігрівати?АБСУРД.Це приймати неможливо.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті