#527 | Еженедельник АПТЕКА

Питання, яке потребує широкого обговорення

У день підписання до друку цього номера «Щотижневика АПТЕКА» — 10 лютого 2006 р. Дер­жавний комітет України з питань регуляторної політики та підприємни­цтвa повернув нову редакцію Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах, затверджених Постановою КМУ від 17 листопада 2004 р. № 1570, до Міністерства охорони здоров’я України на доопрацювання. Оскільки проблема оптимізації процедури роздрібної реалізації лікарських засобів є вочевидь актуальною для нашого суспіль­ства і процес її нормативно-правового врегулювання триває, редакція «Щотижневика АПТЕКА» пропонує операторам вітчизняного фармринку, громадським галузевим організаціям та державним регуляторним органам взяти участь в обговоренні цього питання.

Бег с препятствиями. Реклама ЛС на телевидении: ноябрь 2005 г.

Исследование рынка телерекламы лекарственных средств (ЛС) образца 2005 г. постепенно подходит к своему логическому завершению. И с каждым последующим месяцем тенденции и темпы, заданные в начале года, выражаются тем отчетливее, чем выше становится активность операторов рынка. В данной публикации мы подведем итоги ноября 2005 г. на рынке телерекламы ЛС.

Проект постанови Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. № 1570 «Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах»
ПРОЕКТ, ЯКИЙ ВІДХИЛЕНО
Аналіз регуляторного впливу проекту не проводиться, оскільки він приймається на заміну існуючого.

Актуальные проблемы дистрибьюции БАД

На формирование современного состояния рынка продаж биологически активных добавок в значительной степени влияет мнение потребителей, которые разделились на два лагеря: за и против. Об этой и других проблемах с корреспондентом «Еженедельника АПТЕКА» общалось руководство компании «Фарминвест» — генеральный директор Александр Макаренко и коммерческий директор Игорь Трегуб.

Припис від 06.02.2006 р. № 594/07-21

У відповідності до ст. 15, ст. 21 Закону України «Про лікарські засоби»  та на підставі встановлення факту фальсифікації лікарського засобу НІЗОРАЛ, таблетки по 200 мг № 10 серії 02ВВ393 від 02.2002 з маркуванням виробника «Янссен-Сілаг С.п.А.», Італія (за повідомленням представництва виробника в Україні серія 02ВВ393 від 02.2002 не вироблялась), ЗАБОРОНЕНО реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарського засобу НІЗОРАЛ, таблетки по 200 мг № 10 серії 02ВВ393 від 02.2002 з маркуванням виробника «Янссен-Сілаг С.п.А.», Італія.

Готовы отстаивать свою позицию

Мы уже сообщали о создании Ассоциации фармацевтических производителей Украины, в состав которой вошли ведущие отечественные заводы. У ассоциации есть все основания стать достойной базой для обмена мнениями между производителями, регуляторными органами и другими участниками рынка относительно наиболее актуальных проблем фармацевтической отрасли.

Ожидания от итогов 2005 г.: больших сюрпризов не будет

В начале года все, как обычно, с нетерпением ожидают подведения итогов прошлого года. Какими они будут? Многие компании уже объявили результаты за четвертый квартал и весь год, и через несколько месяцев эксперты представят обобщенные результаты по фармацевтической отрасли.

Нужен комплексный подход

Выполняя постановление КМУ от 07.12.2005 г. № 1151 «Об организации взаимодействия Кабинета Министров Украины с Верховной Радой Украины», Министерство здравоохранения издало приказ от 27.01.2006 г. № 29, в котором описан непосредственный механизм координации действий между двумя ветвями власти: законодательной и исполнительной. Этому предшествовало заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, охраны материнства и детства, на которое был приглашен заместитель министра здравоохранения Валентин Снисарь, курирующий вопросы, связанные с фармацией. За комментариями мы обратились к заместителю заведующего секретариатом комитета Олегу Виноградову.

Коли слід обирати БІСОПРОЛ

Блокатори b-адренорецепторів вже давно використовують як антиангінальні, антиаритмічні та гіпотензивні засоби. Завдяки вираженій протиішемічній дії блокатори b-адренорецепторів застосовують у лікуванні пацієнтів із стабільною стенокардією усіх функціональних класів.

Правила повинні відповідати потребам

Сьогодні не є секретом той факт, що трансформаційні процеси у галузі охорони здоров’я гальмуються у всіх можливих напрямках. Можна констатувати, що й цивілізовані правові відносини у зазначеній галузі, які мають бути стрижнем ефективного розвитку, в Україні відсутні, незважаючи на багаторічні спроби їх формування.