Зміст номера #697

Инвестиции в персонал: «Фармбюджет — 2010»

В первой части, посвященной конференции “Фармбюджет-2010” мы говорили о факторах, влияющих на формирование доходной части бюджета — о прогнозах, возможных сценариях развития отечественного фармрынка. Во второй части внимание было уделено расходным статьям, в частности, одному из наиболее затратных элементов в бюджете фармкомпании — маркетинге. На этот раз речь пойдет об инвестициях для исполнителей фармбизнеса — сотрудников фармкомпаний.

Проект наказу МОЗ та Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних з відпуском препаратів інсуліну та його аналогів»

Пропонується, відпускати препарати інсуліну та його аналогів аптечними закладами хворим за виписаними лікарями рецептами, щорічно визначати на конкурсних засадах аптечні заклади, які будуть здійснювати відпуск відповідних препаратів.