Зміст номера #900

Правовий захист медичних і фармацевтичних працівників

У роботі пленарного і секційних засідань та інших заходів конференції взяли участь понад 200 представників медико-правової спільноти з України, Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Молдови, Росії, Угорщини, Хорватії

Повышение доступности орфанных препаратов

Далее пойдет речь о том, каким путем в решении вопроса повышения доступности орфанных лекарственных средств пошли развитые страны, какие результаты это принесло, а также о перспективах развития данного рынка

Печатка лікувально-профілактичного закладу на рецепті повинна містити ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Ідентифікаційний код є обов’язковим для використання в усіх видах звітних та облікових документів суб’єкта і зазначається на його печатках та штампах.

Самые успешные лончи за последние 5 лет

В данной публикации, подготовленной по материалам исследования, проведенного компанией First Word analysis, речь пойдет о самых успешных лончах новых молекулярных соединений, появившихся на мировом фармацевтическом рынке в период с 2006 по 2012 г.