Печатка лікувально-профілактичного закладу на рецепті повинна містити ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

До редакції «Щотижневика АПТЕКА» звернулися з питанням щодо оформлення рецептів на лікарські засоби, які перебувають на предметно-кількісному обліку. Зокрема, аптечний заклад вимагає від лікувально-профілактичного закладу, який виписує відповідні рецепти, наявності на них круглої печатки суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з медичною практикою, із зазначенням ідентифікаційного коду. Лікувально-профілактичний заклад, у свою чергу, ставить круг­лу печатку без відповідного коду, посилаючись на те, що в Правилах виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360, слова «ідентифікаційний код» відсутні. Таким чином, постала проблема щодо обов’язковості вказування ідентифікаційного коду на печатці суб’єкта господарювання, який провадить діяльність, пов’язану з медичною практикою.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Чинним законодавством України визначено, що підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом (ч. 4 ст. 62 Господарського кодексу України).

Згідно із Законом України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування юридичних осіб, вони підлягають державній реєстрації. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб включає, зокрема, внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру; оформлення і видачу виписки з Єдиного державного реєстру — документа, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи й використовується для їх ідентифікації під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку в банку. Серед відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, — ідентифікаційний код.

З метою забезпечення єдиного державного обліку підприємств та організацій усіх форм власності КМУ постановою від 22.01.1996 р. № 118 затвердив Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (далі — ЄДРПОУ). Його ведення здійснює Державний комітет статистики України, який водночас є його розпорядником.

Для включення до ЄДРПОУ суб’єкт господарської діяльності в 10-денний строк після його державної реєстрації подає до відповідного органу державної статистики заповнену облікову картку встановленого зразка, а також нормативні та установчі документи. У разі включення суб’єкта господарської діяльності до ЄДРПОУ йому присвоюється ідентифікаційний код і коди класифікаційних ознак. Ідентифікаційний код зберігається за суб’єктом, якому він присвоєний, протягом усього періоду його існування і є єдиним. Згідно з постановою КМУ № 118 ідентифікаційний код є обов’язковим для використання в усіх видах звітних та облікових документів суб’єкта і зазначається на його печатках та штампах.

Виписування рецептів на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку

Усі суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики, повинні дотримуватися Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2011 р. № 49 (далі — Ліцензійні умови).

Термін «медична практика» в Ліцензійних умовах має наступне значення — вид господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, який провадиться закладами охорони здоров’я та фізичними особами — підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, з метою надання видів медичної допомоги, визначених законом, та медичного обслуговування.

Заклад охорони здоров’я повинен зберігати за місцем провадження діяльності серед іншого рішення про створення закладу охорони здоров’я і виписку з Єдиного державного реєстру. На фасаді будівлі, де розміщується заклад охорони здоров’я або його відокремлений структурний підрозділ, має бути вивіска із зазначенням виду закладу охорони здоров’я, найменування юридичної особи, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ.

П. 4.3. розділу IV «Спеціальні вимоги до суб’єктів господарювання, що провадять медичну практику» Ліцензійних умов передбачає, що виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення для отримання пацієнтами медикаментів і виробів медичного призначення безоплатно чи на пільгових умовах, а також рецептів на дозволені до застосування в Україні наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, віднесені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770, здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень».

Відповідно до наказу МОЗ України № 360 рецепти повинні мати кутовий штамп закладу охорони здоров’я та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря, а у випадках, передбачених цим наказом (п. 1.14), додатково — круглою печаткою суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з медичною практикою.

Рецепти на лікарські засоби, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, і вироби медичного призначення виписуються медичними працівниками на рецептурних бланках ф-1. Також на рецептурних бланках ф-1 виписуються наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку.

Згідно з Інструкцією про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень рецептурні бланки ф-1 видаються медичним працівникам у необхідній кількості для роботи протягом місяця.

Рецептурні бланки ф-1 повинні зберігатися в замкнених шафах.

Опис печаток і штампів

Вимоги до печаток і штампів суб’єкта господарювання містилися в наказі Міністерства внутрішніх справ України від 11.01.1999 р. № 17. Ним затверджена Інструкція про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та Умови і правила провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів. Зокрема, у підпункті 3.3.7 п. 3.3. «Опис печаток і штампів» містилася вимога щодо обов’язковості зазначення на печатках і штампах ідентифікаційного коду суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи. Проте 21.02.2011 р. на підставі наказу МВС від 11.02.2011 р. № 5 наказ № 17 втратив чинність. Таким чином, підтвердження законності виготовлення печаток, визначення необхідності виготовлення додаткових печаток і відповідальність за їх використання тепер покладено на власників печаток.

Отже, враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що рецептурні бланки форми ф-1 є обліковими й звітними документами лікувально-профілактичного закладу. Тому обов’язковою є наявність на виписаному рецепті на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку, кутового штампу закладу охорони здоров’я, підпису і особистої печатки лікаря, а також печатки закладу охорони здоров’я із зазначенням ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ.

Катерина Горбунова
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті