Проект постанови КМУ «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 712 і від 13 квітня 2011 р. № 469»

20 Грудня 2011 4:28 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 712
і від 13 квітня 2011 р. № 469»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 07.04.2011 № 3204- VI) (далі — Закон № 3204), згідно з яким скасовано норму щодо необхідності подання суб’єктом господарювання Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що додається до заяви для отримання документа дозвільного характеру.

На виконання Плану заходів з організації виконання Закону України від 07.04.2011 № 3204––VI «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» розроблено проект акта Кабінету Міністрів України про внесення змін постанов Кабінету Міністрів України, якими затверджено порядок видачі окремих документів дозвільного характеру (щодо скасування необхідності подання Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців для отримання документа дозвільного характеру).

Крім того, необхідність скасування паперових документів (зокрема витягів, довідок) з Державних реєстрів органів влади передбачені низкою доручень Президента України та Уряду (пункт 4 протокольного рішення Комітету з економічних реформ при Президентові України від 28.09.2010, підпункт 9.2 розділу 9 «Дерегуляція та розвиток підприємництва»Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 № 504/2011), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1076-р «Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг».

2. Мета і шляхи її досягнення

Вказаними актом вносяться зміни:

1. До Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 712, Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 469 (в частині виключення з переліку документів, що додається до заяви для отримання вказаних дозволів Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

3. Правові аспекти

Основні вимоги щодо порядку видачі документів дозвільного характеру регулюються Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (із змінами та доповненнями), іншими спеціальними нормативно-правовими актами, якими встановлюється необхідність та особливості одержання окремих документів дозвільного характеру.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного акта не потребує виділення коштів та матеріальних витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Вказаний проект потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою України з контролю за наркотиками.

6. Регіональний аспект

Проект акта стосується інтересів територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, які уповноважені відповідно до закону здійснювати видачу документів дозвільного характеру на місцевому рівні.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України не зачіпає прав та інтересів громадськості, а тому не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови Кабінету Міністрів України є регуляторним актом. Проект відповідає основним засадам державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема, розміщений на офіційному сайті Мінекономрозвитку України для обговорення та надання пропозицій та зауважень.

11. Прогноз результатів

Прийняття акта сприятиме вдосконаленню системи відносин між дозвільними органами та суб’єктами господарювання в частині видачі документів дозвільного характеру, ліквідації правових колізій.

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

В.А. Копилов

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 712
і від 3 квітня 2011 р. № 469

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 712, і Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 469 «Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 712
і від 13 квітня 2011 р. № 469

1. У пункті 9 Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 712, абзац другий виключити.

2. У пункті 4 Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 469 «Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», абзац другий виключити.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 712 
і від 13 квітня 2011 р. № 469»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 07.04.2011 № 3204–VI (далі — Закон № 3204), згідно з яким прийом та видача документів дозвільного характеру регіонального рівня відбуватиметься виключно через державних адміністраторів за принципом «організаційної єдності».

Законом № 3204 скасовано норму щодо подання суб’єктом господарювання Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що додається до заяви для отримання документів дозвільного характеру.

Необхідність скасування паперових документів (зокрема витягів, довідок) з Державних реєстрів також передбачені низкою доручень Президента України та Уряду (підпункт 9.2 розділу 9 «Дерегуляція та розвиток підприємництва» Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 № 504/2011 (щодо спрощення дозвільної системи).

Враховуючи вищевикладене, виникла потреба у приведенні низки актів законодавства, які врегульовують відносини пов’язані з видачею документів дозвільного характеру.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основні цілі державного регулювання є:

1. Упорядкування (спрощення) процедури видачі документів дозвільного характеру.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Під час розробки проекту акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Перший спосіб

Відсутність змін залишить неврегульованим питання щодо необхідності подання для отримання документа дозвільного характеру паперових документів (зокрема витягів, довідок) з Державних реєстрів у зв’язку з прийняттям Закону № 3204, що на сьогодні є обтяжливим для суб’єктів господарювання.

2. Обраний спосіб

З прийняттям такого акта буде скасовано необхідність подання Витягівз Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців для отримання окремих документів дозвільного характеру.

Перевагами зазначеного способу є те, що цей спосіб є найоптимальнішим, та, на даний час, єдиним, який направлений на спрощення процедури отримання окремих документів дозвільного характеру.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми

Вказаними актом вносяться зміни:

1. До Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05. 2007 № 712, Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04. 2011 № 469, в частині виключення з переліку документів, що додається до заяви для отримання вказаних дозволів Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття акта полягає у дотриманні норм, які встановлюються цим актом.

Реалізація вимог цього проекту забезпечить виконання завдань, передбачених планом заходів з організації виконання Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 07.04.2011 № 3204 в частині скасування норми щодо подання суб’єктом господарювання Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що додається до заяви для отримання документів дозвільного характеру.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття зазначеного проекту постанови Кабінет Міністрів України сприятиме зменшенню фінансових витрат під час отримання деяких документів дозвільного характеру.

Сфера дії Витрати Вигоди
Держава Скорочення надходжень до державного і місцевого бюджетів через скасування отримання Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців – Поповнення надходжень до Державного і місцевих бюджетів, зокрема за рахунок збільшення кількості суб’єктів господарювання, які вирішать розпочати господарську діяльність за певним напрямком, що матиме наслідком поповнення відповідних бюджетів від платників податків (через створення сприятливих умов для започаткування ведення бізнесу).
Суб’єкти господарювання Не передбачається – Зменшення витрат (фінансових) і часу на проходження процедур та отримання документів дозвільного характеру.

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Акт матиме необмежений строк дії до моменту внесення наступних змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта в разі його прийняття:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів збільшиться, оскільки забезпечення прозорості процедури видачі документів дозвільного характеру дозволить збільшити кількість суб’єктів господарювання, які вирішать розпочати та здійснювати господарську діяльність за певним напрямком, що матиме наслідком поповнення відповідних бюджетів від платників податків.

2) Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що мають намір здійснювати господарську діяльність, яка пов’язана з необхідністю отримання документів дозвільного характеру.

3) Забезпечення видачі документів дозвільного характеру у дозвільному центрі дозволить суттєво зменшити розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на проходження дозвільних процедур та отримання документів дозвільного характеру.

4) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта — середній, оскільки проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено в мережі Інтернет на сайті Мінекономрозвитку.

5) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта — середній, оскільки проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено в мережі Інтернет на сайті Мінекономрозвитку.

Додаткові показники результативності:

1. Забезпечення прозорості процедури видачі документів дозвільного характеру;

2. Суттєве зменшення кількості скарг на дії посадових осіб дозвільних органів щодо порушення вимог законодавства.

3. Оптимізація процедури видачі документів дозвільного характеру

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень та їх аналізу.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене не пізніше як через рік після набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом порівняння результативності показників, визначених під час проведення базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

В.А. Копилов

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті