Лист Державної податкової адміністрації у м. Києві від 29.12.2011 р.

30 Грудня 2011 10:03 Поділитися

Державна податкова адміністрація у м. Києві
Лист
від 29.12.2011 р.

До уваги платників єдиного податку — фізичних осіб

Державна податкова адміністрація у м. Києві повідомляє, що Рішенням Київської міської Ради від 01.12.2011 р. № 722/6958 встановлені ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку в такому розмірі:

  • для першої групи — 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
  • для другої групи — 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Статтею 13 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 року № 4282-VI розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2012 року установлено 1073 гривень.

Таким чином, ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку встановлено в таких розмірах:

  • для першої групи –107,30 грн. на місяць;
  • для другої групи — 214,60 грн. на місяць.

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування (п.298.1 ст.298 Кодексу)

Група Фізичні особи — підприємці Термін подання заяви Є платником єдиного податку Норма Кодексу Термін видачі Свідоцтва Норма Кодексу
1, 2 група Новостворені до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація фізичної особи — підприємця з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку. п.п. 298.1.2 у день отримання органом ДПС заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування. п.п. 299.6
3 група Новостворені до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація фізичної особи — підприємця з дня їх державної реєстрації п.п. 298.1.2 у день отримання органом ДПС заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування. п.п. 299.6
1, 2, 3 групи Які є платниками інших податків і зборів не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.Таке рішення може бути прийняте один раз протягом календарного року з 1 числа кварталу п.п. 298.1.4 протягом 10 календарних днів з дня подання заяви. п.п. 299.5


Порядок відмови від спрощеної системи оподаткування (п.298.2 ст.298 Кодексу)

Група Підстава Період переходу Умова Норма Кодексу
Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву. п.п. 298.2.1
Самостійна відмова від спрощеної системи оподаткування
Всі групи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування (за умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до цієї глави), п.п. 298.2.2
Обов’язковий перехід на сплату інших податків і зборів
1, 2 групи 1) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; у разі нездійснення переходу на застосування іншої ставки п.п. 298.2.3
3 група 2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Кодексу (3000000грн.) з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; платники єдиного податку 1 і 2 груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для 3 групи п.п. 298.2.3
3 група 3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; п.п. 298.2.3
Всі групи 4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 цього Кодексу з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків п.п. 298.2.3
Всі групи 5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми п.п. 298.2.3
Всі групи 6) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення п.п. 298.2.3
Всі групи 7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності п.п. 298.2.3
Всі групи 8) у разі сплати до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому погашено такий податковий борг. п.п. 298.2.3

ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ (ФІЗИЧНИХ ОСІБ)
(порівняння 2011–2012)

2011 2012
Вид обмеження Підстава Група Вид обмеження Підстава
ЩОДО ОБСЯГУ ВИРУЧКИ (ДОХОДУ)
Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн. Абз. 2 ст. 1 Указу № 727 Перша група Обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 150000 гривень; п.291.4 Кодексу
Друга група Обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень; п.291.4 Кодексу
Третя група Обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 3000000 гривень; п.291.4 Кодексу
ЩОДО ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
У трудових відносинах, включаючи членів сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб Абз. 2 ст. 1 Указу № 727 Перша група Не використовують працю найманих осіб п.291.4 Кодексу
Друга група Не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб п.291.4 Кодексу
Третя група Не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб п.291.4 Кодексу
*При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку — фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку. п.291.4.1 Кодексу
ЩОДО РОЗРАХУНКІВ
Суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами. Абз. 6 ст. 1 Указу № 727 Всі групи Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). п. 291.6 Кодексу
ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
1 група Здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню п. 291.4 Кодексу
2 група Здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства п. 291.4 Кодексу
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;
НЕ МОЖУТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють:
Діяльність у сфері грального бізнесу (в тому числі діяльність, пов’язана із влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (у тому числі державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі) Aбз. 4 п. 4 Прикінцевих положень Закону № 2505 Всі групи 1) діяльність з організації, проведення азартних ігор; п. 291.5.1 Кодексу
Обмін іноземної валюти Всі групи 2) обмін іноземної валюти; п. 291.5.1 Кодексу
Не можуть займатися: виробництвом підакцизних товарів;
• експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів;
• оптовим та роздрібним продажем підакцизних пально-мастильних матеріалів
Абз. 5 п. 4 Прикінцевих положень Закону № 2505 Всі групи 3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); п. 291.5.1 Кодексу
Суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами Указ № 727

Видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення

Оптова, роздрібна торгівля промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Абз. 6 п. 4 Прикінцевих положень Закону № 2505 Всі групи 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення; п. 291.5.1 Кодексу
Всі групи 5) видобуток, реалізацію корисних копалин; п. 291.5.1 Кодексу
Всі групи 6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу; п. 291.5.1 Кодексу
Всі групи 7) діяльність з управління підприємствами; п. 291.5.1 Кодексу
Всі групи 8) діяльність з надання послуг пошти та зв’язку; п. 291.5.1 Кодексу
Діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату (тобто діяльність осіб, що є дилерами у розумінні пп. «б» п. 82.2 ст. 82 Закону України «Про податок на додану вартість») Пункт 2 Прикінцевих положень Закону № 535 Всі групи 9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; п. 291.5.1 Кодексу
Всі групи 10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; п. 291.5.1 Кодексу
1,2,3 групи Фізичні особи — підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту; п. 291.5.2 Кодексу
1,2,3 групи Фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів; п. 291.5.3 Кодексу
Довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи Закон № 2063, Указ № 727 Всі групи Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів; п. 291.5.4 Кодексу
Суб’єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам — учасникам та засновникам даних суб’єктів, які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків Абз. 4 ст. 7 Указу № 727 4 група Суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків; п. 291.5.5 Кодексу
4 група Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку; п. 291.5.6 Кодексу
Всі групи Фізичні та юридичні особи — нерезиденти; п. 291.5.7 Кодексу
Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків та обов’язкових платежів за попередній звітний (податковий) період. Абз. 4 ст. 4 Указу № 727 Всі групи Суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). п. 291.5.8 Кодексу

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті