Проект плану заходів МОЗ України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадського суспільства у 2012 р.

20 Січня 2012 5:44 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту плану заходів МОЗ України
з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадського суспільства у 2012 році

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту Плану заходів МОЗ України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадського суспільства у 2012 році, що додається.

Проект плану розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035 «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства» та з метою створення сприятливих умов для подальшої ефективної взаємодії МОЗ з інститутами громадянського суспільства.

Зауваження та пропозиції до проекту Плану приймаються у письмовому або електронному вигляді за адресою: Міністерство охорони здоров’я України, 01601, Київ, вул. М. Грушевского, 7, e-mail: [email protected], тел. (044) 226-23-31. Радкевич Наталя Вікторівна

Відділ забезпечення зв’язків з Верховною Радою України та громадськістю Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я

України

_____________ № _________

План

заходів МОЗ України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадського суспільства у 2012 році

Зміст завдань і заходів
МОЗ України
Виконавці Термін виконання
1. Удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку громадянського суспільства, діяльності інститутів громадянського суспільства, доступу громадян до інформації
1.1. Розробити проекти нормативно-правових актів:
1.1.1. Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.06.2009 № 469 «Про проведення електронних консультацій з громадськістю» Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я
ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр» МОЗ
II квартал
1.1.2. Проект наказу МОЗ України «Про проведення консультацій з громадськістю у 2012 році» Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я
структурні підрозділи МОЗ
Громадська рада при МОЗ (за згодою)
Лютий
1.1.3. Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.10.2011 № 641 “Про склад Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України» Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я
структурні підрозділи МОЗ
Березень
1.1.4 Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 22.05.2009 № 358 «Про створення Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій» Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я
Громадська рада при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій”
I квартал
2. Розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства
2.1. Здійснювати інформаційне наповнення
веб-сайту МОЗ
Структурні підрозділи МОЗ,
ЦОВВ, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ,
консультативно-дорадчі органи при МОЗ
(за згодою)
Протягом року
2.2. Функціонування в мережі Інтернет персонального блогу Міністра охорони здоров’я України за адресою:
http://blogs.moz.gov.ua/
Прес-служба МОЗ Протягом року
2.3. Забезпечити організацію роботи щодо розробки та затвердження Галузевої угоди між МОЗ України, Профспілкою працівників охорони здоров’я України та Українською Федерацією роботодавців охорони здоров’я на 2012-2016 роки Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я
Структурні підрозділи МОЗ,
Про
Профспілка працівників охорони здоров’я України (за згодою)
IV квартал
2.4. Забезпечити проведення Інтернет-конференцій керівництва Міністерства на тему:
«Реформування галузі охорони здоров’я в Україні: стан, завдання і перспективи»
Прес-служба МОЗ України Щомісяця
2.5. Забезпечити розміщення на веб-сайті МОЗ для громадського обговорення проектів нормативно-правових актів та звітів про результати розгляду пропозицій до них Структурні підрозділи МОЗ,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ,
ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр» МОЗ
Протягом року
2.6. Забезпечити висвітлення інформації щодо діяльності консультативно-дорадчих органів при МОЗ на веб-сайті МОЗ у відповідних розділах Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи МОЗ,
Громадська рада при МОЗ (за згодою)
При надходженні матеріалів
2.7. Брати участь у засіданнях консультативно-дорадчих органів Структурні підрозділи МОЗ,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ
Протягом року
2.8. Проводити консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я відповідно до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю МОЗ України на  2012 рік Структурні підрозділи МОЗ,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ,
Громадська рада при МОЗ (за згодою)
Відповідно до термінів, визначених  планом
2.9. Забезпечувати зворотній зв’язок з громадськістю завдяки дії телефонних “гарячих ліній” Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допомоги,
Адміністративне управління,
структурні підрозділи МОЗ,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ
Протягом року
2.10. Проводити вивчення громадської думки шляхом Інтернет-опитування на веб-сайті МОЗ Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я
структурні підрозділи МОЗ,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ
Щокварталу
2.11. Забезпечити сприяння (участь у організації) заходів, які проводяться інститутами громадського суспільства з питань, що відносяться до компетенції МОЗ України Структурні підрозділи МОЗ,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ
Громадська рада при МОЗ (за згодою)
Протягом року
(при надходженні звернення)
2.12. Провести спільні заходи/засідання МОЗ України та громадського об’єднання «Український медичний клуб» Громадське об’єднання «Український медичний клуб» (за згодою)
Структурні підрозділи МОЗ України
Лютий,
Березень,
Квітень,
Червень,
Вересень,
Жовтень.
Листопад,
Грудень
2.13. Сприяти здійсненню заходів проекту «Кризова комунікація – порятунок життів» в рамках виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері охорони здоров’я між МОЗ України Спілкою громадських організацій «Рух за здоров’я» ВСГО «Рух за здоров’я» (за згодою),
Німецьке Товариство міжнародного співробітництва (GIZ) (за згодою),
Прес-служба МОЗ,
Департамент розвитку медичної допомоги
Лютий – Вересень
2.14. Забезпечити виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері охорони здоров’я між МОЗ України та Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння розвитку паліативної і хоспісної допомоги» Департамент розвитку медичної допомоги
Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння розвитку паліативної і хоспісної допомоги» (за згодою)
Протягом
року
2.15. Здійснити спільні заходи в рамках Меморандуму про співпрацю, укладеного між Міністерством охорони здоров’я України та Всеукраїнською громадською організацією ВГО «Фундація медичного права та ілетики України» Департамент нормативно-правового забезпечення
ВГО «Фундація медичного права та білетики України» (за згодою)
Громадська рада при МОЗ (за згодою)
Протягом
року
2.16. Створення сторінки МОЗ України в одній з соціальних мереж Інтернет Прес-служба МОЗ,
ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр» МОЗ
II півріччя
3. Створення умов для розвитку інститутів громадянського суспільства
3.1. Залучати представників інститутів громадянського суспільства до робочих груп з розробки нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я та розробки номенклатури для проведення тендерних закупівель Структурні підрозділи МОЗ,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ
Протягом
року
3.2. Передбачити потребу у видатках при формуванні бюджетного запиту МОЗ на 2013 рік для проведення інститутами громадянського суспільства соціологічних досліджень з питань охорони здоров’я Департамент фінансово-ресурсного забезпечення,
структурні підрозділи МОЗ
Громадська рада при МОЗ (за згодою)
II півріччя
3.3. Створити умови для роботи консультативно-дорадчих органів при МОЗ України та проведення їх засідань Департамент фінансово-ресурсного забезпечення Протягом року
3.4. Сприяти проведенню інститутами громадянського суспільства громадської експертизи діяльності МОЗ, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України,  підприємств, закладів та установ, підпорядкованих МОЗ згідно чинного законодавства Структурні підрозділи МОЗ,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ,
Громадська рада при МОЗ (за згодою)
Протягом року при надходженні запиту
3.5. Забезпечити формування Переліку інститутів громадянського суспільства, які здійснюють свою діяльність у сфері охорони здоров’я та постійне його оновлення
(подання оголошення про збір інформації,
збір інформації, формування переліку, розміщення його на веб-сайті МОЗ України)
Департамент за реформ та розвитку галузі охорони здоров’я
Інститути громадянського суспільства (за згодою)
Протягом року
4. Формування громадянської культури суспільства
4.1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з питань, пов’язаних з розвитком громадянського суспільства, у тому числі через висвітлення у засобах масової інформації Прес-служба МОЗ,
структурні підрозділи МОЗ,
Громадська рада при МОЗ (за згодою)
Протягом
року
4.2. Забезпечити оформлення інформаційних стендів у приміщенні МОЗ з питань реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я Структурні підрозділи МОЗ,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ,
Громадська рада при МОЗ (за згодою)
Протягом року
4.3. Здійснити організаційні заходи щодо створення Інтернет – порталу МОЗ для дітей Департамент за реформ та розвитку галузі охорони здоров’я
ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр» МОЗ
Протягом
року
5. Розвиток волонтерського руху, благодійництва і меценатства
5.1. Забезпечити виконання Угоди про співробітництво між МОЗ та Товариством Червоного Хреста України щодо надання медико-соціальної допомоги населенню та санітарно-просвітницької роботи Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Протягом року
5.2. Висвітлювати на веб-сайті МОЗ та у ЗМІ інформацію щодо меценатських та благодійницьких заходів громадськості у сфері охорони здоров’я Прес-служба МОЗ,
структурні підрозділи МОЗ,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ,
консультативно-дорадчі органи при МОЗ
(за згодою),
інститути громадянського суспільства
(за згодою)
Протягом року
5.3. Здійснення заходів в рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо подальшої розбудови національної телемедичної мережі між МОЗ України, Національною академією медичних наук України, компанією «МТС Україна», Благодійним фондом Рената Ахметова «Розвиток України» Департамент лікувально-профілактичної допомоги
«Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини МОЗ України»
Протягом року
5.4. Провести «круглі столи» на тему: «Благодійність у сфері охорони здоров’я» в рамках проекту «Відкритий діалог» Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу» (за згодою)
Громадська рада при МОЗ України (за згодою)
структурні підрозділи МОЗ України
Липень,
Жовтень
5.5. Сприяти проведенню урочистого нагородження лауреатів конкурсу «Національна Медична Премія» Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу» (за згодою) Червень


Директор Департаменту з реформ
та розвитку охорони здоров’я
Л.М. Підгорна
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті