Указ Президента України від 8 квітня 2011 р. № 439/2011

19 Січня 2012 2:31 Поділитися

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

від 8 квітня 2011 р. № 439/2011

Про Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України

1. Затвердити Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України (додається).

2. Установити, що Державна архітектурно-будівельна інспекція України є правонаступником прав та обов’язків Державної архітектурно-будівельної інспекції – урядового органу, що діяв у системі Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Державної житлово-комунальної інспекції – урядового органу, що діяв у системі Міністерства житлово-комунального господарства України, з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

3. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України В. Янукович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 8 квітня 2011 року № 439/2011

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України

1. Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

2. Держархбудінспекція України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями Держархбудінспекції України є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства, а саме:

 • здійснення в межах своїх повноважень державного контролю за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил із зазначених питань;
 • виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, ліцензування господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури;
 • внесення Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозицій щодо формування політики із відповідних питань.

4. Держархбудінспекція України відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, та в установленому порядку подає Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

2) організовує та забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

3) приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти, видає відповідні сертифікати;

4) реєструє повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларації про готовність об’єкта до експлуатації та у визначених законодавством випадках відмовляє в реєстрації таких декларацій;

5) у визначених законодавством випадках видає дозволи на виконання будівельних робіт, відмовляє у видачі таких дозволів, анулює дозволи на виконання будівельних робіт;

6) відповідно до законодавства видає суб’єктам господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, анулює зазначені ліцензії;

7) веде єдиний реєстр отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів, виданих ліцензій на провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, який формується на основі інформації, наданої відповідними інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю;

8) здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за дотриманням:

 • юридичними і фізичними особами державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт, перепланування та реконструкції (дообладнання) житлового фонду, будівель громадського призначення, елементів упорядження територій для задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
 • суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури;
 • виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг правил технічної експлуатації, користування системами водопостачання, каналізації та теплопостачання, технічних вимог до засобів обліку і регулювання споживання води і теплової енергії, кількості та якості житлово-комунальних послуг (крім суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення і є ліцензіатами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та суб’єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії);
 • юридичними і фізичними особами державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою, за винятком контролю у сфері квітково-декоративного насінництва;
 • органами місцевого самоврядування норм та правил у сфері поховання та похоронної справи;
 • суб’єктами у сфері житлово-комунального господарства державних стандартів, правил і норм у сфері поводження з побутовими відходами;
 • суб’єктами у сфері житлово-комунального господарства правил і норм технічної експлуатації житлових будинків, користування прибудинковими територіями та правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків;

9) здійснює контроль за виконанням приписів про усунення порушень вимог законодавства у сферах містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил, у сфері житлово-комунального господарства;

10) проводить перевірки:

 • відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються у будівництві, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням;
 • своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
 • дотримання суб’єктами у сфері житлово-комунального господарства державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою, за винятком контролю у сфері квітково-декоративного насінництва;
 • дотримання органами місцевого самоврядування законодавства у сфері поховання та похоронної справи;
 • дотримання суб’єктами у сфері житлово-комунального господарства державних стандартів, правил і норм у сфері поводження з побутовими відходами;
 • дотримання суб’єктами у сфері житлово-комунального господарства правил і норм технічної експлуатації житлових будинків, користування прибудинковими територіями та правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків;
 • дотримання виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг правил технічної експлуатації, користування системами водопостачання, каналізації та теплопостачання, технічних вимог до засобів обліку і регулювання споживання води і теплової енергії, якості житлово-комунальних послуг (крім суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання, що проводять діяльність на суміжних ринках у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення і є ліцензіатами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та суб’єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії);
 • наявності у виконавця будівельних робіт у передбачених законодавством випадках сертифікатів на будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 • дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
 • дотримання власниками/співвласниками будівель, споруд та інженерних мереж правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд;

11) розглядає справи про правопорушення у сферах містобудівної діяльності, житлово-комунального господарства з прийняттям відповідних рішень;

12) проводить аналіз та узагальнення результатів контролю за якістю виконаних будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються у будівництві, подає відповідним органам пропозиції щодо вдосконалення державних стандартів, будівельних норм і правил;

13) зупиняє підготовчі та будівельні роботи, які виконуються без реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

14) виконує функції замовника робіт зі знесення самочинно збудованих об’єктів будівництва;

15) виконує у межах своїх повноважень функції з управління об’єктами державної власності;

16) проводить у встановленому порядку конкурс “Кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію”;

17) організовує проведення або проводить навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку фахівців для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, ліцензування, контролю у сфері житлово-комунального господарства;

18) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства, за дорученням Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру, здійснює відповідно до законодавства міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції;

19) виконує завдання мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах визначених законодавством повноважень;

20) у межах своєї компетенції реалізовує державну політику стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Держархбудінспекції України, її територіальних органах;

21) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

5. Держархбудінспекція України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) залучати до проведення перевірок і підготовки висновків з питань, що належать до її компетенції, представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців науково-дослідних, дослідно-конструкторських, експертних та проектних установ;

3) одержувати (безоплатно) в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики – статистичні дані для виконання покладених на неї завдань і функцій;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

5) вимагати у випадках, визначених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомок і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

6) видавати обов’язкові до виконання приписи щодо:

а) усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил;

б) зупинення підготовчих та будівельних робіт, які виконуються без реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

в) усунення порушень вимог законодавства у сфері житлово-комунального господарства;

7) складати акти перевірок у сферах містобудівної діяльності, житлово-комунального господарства;

8) складати протоколи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, житлово-комунального господарства, накладати штрафи відповідно до законодавства;

9) здійснювати контроль за виконанням виданих приписів про усунення порушень;

10) вносити замовникам пропозиції щодо припинення фінансування об’єктів будівництва на період до усунення виявлених у результаті здійснення архітектурно-будівельного контролю порушень;

11) одержувати від замовників, проектних та будівельних організацій нормативно-технічну, проектну та іншу документацію, необхідну для виконання покладених на неї функцій;

12) одержувати від посадових осіб місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання у сфері житлово-комунальних послуг, замовників, проектних та будівельних організацій письмові пояснення щодо причин допущення порушень законодавства у відповідних сферах;

13) використовувати у своїй діяльності власні акредитовані лабораторії та контрольно-вимірювальні засоби, сертифіковані в установленому законодавством порядку;

14) визначати відповідність житлово-комунальних послуг кількісним та якісним показникам, встановленим порядками, правилами, нормами, нормативами та стандартами, у тому числі із застосуванням технічних засобів;

15) скасовувати рішення, прийняті її територіальними органами з порушенням норм законодавства;

16) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

17) брати в установленому законодавством порядку участь у роботі комісій із розслідування причин і наслідків аварій на будівництві та на об’єктах сфери житлово-комунального господарства;

18) здійснювати претензійно-позовну роботу, звертатися до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів, а також інтересів держави з питань державного архітектурно-будівельного контролю та контролю у сфері житлово-комунального господарства;

19) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника інспекції чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

20) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки.

Працівники Держархбудінспекції України та її територіальних органів у випадках, визначених законодавством, мають право безперешкодного доступу до місць будівництва об’єктів, об’єктів будівництва та житлово-комунального господарства, а також з метою здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, до місць провадження такої господарської діяльності незалежно від форми власності.

6. Держархбудінспекція України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька регіонів) територіальні органи.

7. При Держархбудінспекції України та її територіальних органах можуть утворюватися групи позаштатних (громадських) інспекторів, положення про які затверджуються Головою Держархбудінспекції України.

8. Держархбудінспекція України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

9. Держархбудінспекція України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

10. Держархбудінспекцію України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, та звільняє з посади Президент України.

Голова Держархбудінспекції України:

1) очолює Держархбудінспекцію України, здійснює керівництво її діяльністю, представляє її у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозиції щодо формування державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та контролю у сфері житлово-комунального господарства, розроблені Держархбудінспекцією України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України проекти нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань, що належать до сфери діяльності Держархбудінспекції України;

4) забезпечує виконання Держархбудінспекцією України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) затверджує за погодженням з Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України схвалені на засіданні колегії річний план роботи Держархбудінспекції України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про виконання річного плану роботи Держархбудінспекції України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок її діяльності, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням з Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України структуру апарату Держархбудінспекції України;

9) затверджує за погодженням із Міністерством фінансів України штатний розпис та кошторис Держархбудінспекції України;

10) забезпечує виконання наданих Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України доручень;

11) вносить Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держархбудінспекції України і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України її територіальних органів, які є юридичними особами публічного права;

12) призначає на посади за погодженням із Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та головами відповідних місцевих державних адміністрацій (у разі утворення міжрегіональних органів – з головами всіх відповідних місцевих державних адміністрацій), звільняє з посад керівників територіальних органів Держархбудінспекції України, призначає на посади за погодженням з Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держархбудінспекції України;

13) забезпечує взаємодію Держархбудінспекції України з визначеним Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України структурним підрозділом апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

14) забезпечує дотримання встановленого Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України порядку обміну інформацією між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Держархбудінспекцією України та вчасність її подання;

15) заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності керівників територіальних органів, керівників і заступників керівників структурних підрозділів та інших державних службовців і працівників центрального апарату Держархбудінспекції України;

16) розглядає в установленому порядку питання щодо нагородження Почесною грамотою Державної архітектурно-будівельної інспекції України;

17) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держархбудінспекції України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держархбудінспекції України;

18) розподіляє обов’язки між заступниками, керівниками структурних підрозділів центрального апарату Держархбудінспекції України;

19) затверджує положення про територіальні органи та структурні підрозділи центрального апарату Держархбудінспекції України.

11. Голова Держархбудінспекції України має двох заступників, у тому числі одного першого.Першого заступника, заступника Голови Держархбудінспекції України призначає на посади Президент України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держархбудінспекції України, погоджених із Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Першого заступника, заступника Голови Держархбудінспекції України звільняє з посади Президент України.

12. Для погодженого розв’язання питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держархбудінспекції України утворюється колегія у складі Голови Держархбудінспекції України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держархбудінспекції України за посадою, визначених посадових осіб Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. У разі потреби до складу колегії Держархбудінспекції України можуть входити керівники її структурних підрозділів, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії реалізовуються шляхом видання відповідного наказу Держархбудінспекції України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держархбудінспекції України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держархбудінспекції України.

13. Положення про Держархбудінспекцію України затверджується Президентом України.

Гранична чисельність державних службовців та працівників Держархбудінспекції України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Держархбудінспекція України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Держархбудінспекція України фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.


Глава Адміністрації
Президента України
С. Льовочкін
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті